Statslige IT-systemer skal hægtes bedre sammen

Med en ny samlet IT-strategi for staten - som offentliggøres i dag - sætter Videnskabsministeriet for alvor ind for at få de tusindvis af forskellige IT-systemer til at fungere bedre sammen. Målet er en bedre sammenhængende og effektiv it-anvendelse i det offentlige.

»En effektiv digital forvaltning og udstrakt selvbetjening på nettet forudsætter, at it-systemerne hænger sammen på tværs i hele den offentlige sektor. Et styrket samarbejde på tværs af stat, amter og kommuner om standarder og fælles løsninger vil give mindre spild og sikre bedre service på nettet til borgere og virksomheder,« siger videnskabsminister Helge Sander ifølge en pressemeddelse fra ministeriet.

På en række områder i staten har det vist sig, at én enhed i relation til IT-anvendelse kan give fordele. Det er f.eks. inden for samme ministerieområder, at fælles IT-enheder giver stordriftsfordele eller andre gevinster i form af koordination og erfaringsudveksling.

Konkret indeholder strategien både nogle fælles retningslinier for opbygning af it-systemer og anbefalinger om at bruge fælles offentligt aftalte standarder og specifikationer (XML og OCES). Desuden er der udviklet en softwarestrategi, der har til formål at sikre myndigheder og andre mulighed for at vælge software efter bedst-og-billigst-princippet.