Statsgeolog: Jeg er ikke en Lomborg

»Klimaproblematikken er et ømtåleligt emne. Derfor løber folk skrigende væk. Ingen tør sige noget, for så får man en helvedes ballade. Men det er meget uvidenskabeligt,« siger Jens Morten Hansen, 64 år, lic.scient. i geologi, statsgeolog ved Geus, adjungeret professor i naturfilosofi ved Københavns Universitet og medlem af Ingeniørens scientarium.

Sammen med kystmorfologerne Troels Aagaard og Merete Binderup har Jens Morten Hansen i det internationale tidsskrift Boreas netop fremlagt sine forskningsresultater.

Og han mener, at prognoserne fra FN's klimapanel, IPPC, overdriver ganske betragteligt, fordi forudsigelserne ikke i tilstrækkelig grad kompenserer for bl.a. landhævningen efter istiden, jordskorpens bevægelser, terrænændringer efter forudgående erosion og sammenpresning af underliggende aflejringer.

Jens Morten Hansen i felten på Læsøs sydlige strandenge, hvor han sammen med to kystmorfologer ikke bare kunne bestemme tidspunktet for de enkelte gamle strandlinjer, men også deres præcise højde og højdevariation. (Foto: Lasse Gudmundsson) Illustration: Lasse Gudmundsson

Skønt Jens Morten Hansen langt fra står alene med sin opfattelse, har det ikke i offentligheden rokket ved IPCC's opfattelse:

»Sporene skræmmer. Taler man lidt imod den gængse opfattelse, bliver man jo karakteriseret som en Lomborg-type. Og det er jeg i hvert fald ikke,« siger Jens Morten Hansen, der som direktør for Forskningsstyrelsen tidligere har kaldt Bjørn Lomborgs fremgangsmetode for 'uredelig, uvidenskabelig og ensidig'.

Jens Morten Hansen er både resultatorienteret og kompromisløs. Som direktør for Forskningsstyrelsen opnåede han i årene fra 1998 en række resultater. Og da han i 2005 havde opnået dem og moderniseret hele det forskningsrådgivende system, valgte han at gå.

Undervejs udgav han i 2000 en bog om sin helt, og kollega, Niels Steensen, bedre kendt som Steno, hvor han forklarede Stenos bidrag til erkendelsesteorien og tilføjede sine meninger om, hvad der kan siges med sandhed og sikkerhed inden for naturvidenskaberne. Men det skete ikke uden kamp for at få udgivet bogen med noter. Og det lykkedes selvfølgelig til sidst

Forskernes skjulte motiver

Jens Morten Hansen har altid advokeret for åbenhed og synlighed om forskernes skjulte motiver i form af f.eks. konsulentopgaver.

Selv er han ikke bange for at stå frem. Og han bryder sig hverken om forskere, der ikke tør gå ud med politisk ukorrekte informationer for ikke at få ballade eller om forskere, der bruger ufine metoder for at undertrykke forskere, de er uenige med.

»Det er uvidenskabeligt,« siger Jens Morten Hansen, der selv for nylig gik ind i den ophedede strid mellem nogle af verdens førende klimaforskere og kritiserede 'tendenserne til bagvaskelse af dem, man ikke er enig med'.

Sagen var et eklatant eksempel på mopning og selvcensur. Hackede mails fra nogle af verdens førende klimaforskere på East Anglia University i Storbritannien, afslørede, at IPCC-forskerne havde travlt med at lukke munden på klimaskeptikere, bl.a. i videnskabelige tidsskrifter.

Mails antydede, at de klimaforskerne var villige til at udelukke data fra deres undersøgelser, som ikke stemmer overens med den konklusion, de gerne vil fremme.

»Klimaproblematikken er væsentlig«

Er der tegn til, at IPCC vil revurdere sit beregningsgrundlag?

»Det kommer vel så småt, fordi der efterhånden er mange, der trækker den vej. Men for det første er det svært at ændre en fejltagelse, så det vil tage sin tid. For det andet er forskere faktisk politiske dyr, selv om de nok vil bestride det. Og for det tredje vil de fleste gerne sige det, alle andre siger. Det får altså en selvforstærkende effekt,« mener Jens Morten Hansen, der fastslår, at det ikke handler om at droppe klimapolitikken:

»Klimaproblematikken og den globale opvarmning er bestemt ikke uvæsentlig. Den atmosfæriske temperatur stiger, og polkalotterne smelter for tiden mere end for 30 år siden. Men vi kommer ikke til at drukne,« lover han.

»De største effekter på kysterne vil komme som følge af ændrede vindstyrker og ændring af de dominerende vindretninger. Og med hensyn til grundvandet vil det ikke være havniveauet, men ændrede nedbørsmængder og mere koncentrerede regnskyl, der kommer til at betyde noget,« slutter Jens Morten Hansen.

Fakta: Sagen kort

 • I Sverige har klimatruslen ført til det første forbud mod nybyggeri i det lavt-beliggende Falsterbo og Skanør.

 • Falsterbonæsset, der ligger omkring to meter over middelvandniveau, risikerer, ifølge IPCC og svenskernes egne vurderinger, om 100 år at ligge under vand i perioder med uheldigt vejr. Det har fået den svenske stat til at udstede et forbud mod planlagt nybyggeri i Falsterbo og Skanør. De to områder udgør en stor og meget attraktiv del af Vellinge kommune.

 • I Danmark er det stadig op til borgerne selv, om de tør bygge kystnært. Men myndighederne er i færd med at udarbejde risikooversigter, der på grundlag af IPCC's prognoser viser, hvor der i fremtiden er risiko for forhøjet vandstand.

Stil spørgsmål til Jens Morten Hansen, der besvarer spørgsmål fra læserne mandag den 25.10 klokken 12

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

.......for de der Lomborg besvægelser.

Jens Morten Hansen tør godt tale Rom(IPCC) midt imod, blot det er baseret på et videnskabelig grundlag.

Men når han ønsker at distancere sig fra Lomborgs med useriøse indvendinger der skal vise at han politisk korrekt. Har han et problem.

For Lomborg har aldrig påstået at det han fremkommer med er videnskab og man får ham nok heller ikke til at gøre det.

Lomborg var bare den første, der havde gennemslagskraft nok til, at diskussionen om hvad der op eller ned, på alle de udsagn der på bedste IlluVid måde blev publiceret, uden at der kom et eneste grynt, om mulige fejl i IPCC papers.

Og her er forskellen på Jens Morten Hansen og Lomborg.

Lomborg tør og turde godt sætte sætte spørgsmålstegn ved prioriteringerne baseret på de udsagn der foreligger og forelå, hvor Jens Morten Hansen først gør det og tør gøre når han er på helt sikker grund med egne opservationer.

Det skal Jens Morten Hansen da have ros for......men han bliver aldrig en Lomborg......desværre......den slags fødes for sjældent.

Hvad hans afstandstagen til Lomborg skyldes, kan man kun gisne om, men hvis han ikke kan se af sine egne resultater, at de spørgsmålstegn som Lomborg satte, faktisk har peget i den rigtige retning.....så !!!!!

 • 0
 • 0

Er mere end skeptisk! Landhævningen sker jo ikke ens over alt, da Danmark vipper over en akse. Det der betyder noget er om kote 0 bliver et plus eller minus. For folk i Himalaya betyder et par meter fra eller til næppe det store.

 • 0
 • 0

Alle som er enige i problemerne med stigningerne af havvandet.

For mig føles det som om alle disse mennesker ikke selv er den mindste smule bekymrede. Hvis de mange vil have os overbeviste nytter det ikke bare sige som de siger, ikke en eller to meter!

Det er vigtigere gentage tingene, men forklare varmen under Vikingetiden og kulden gennem den Lille Istid for et par 100 år siden bekymrer sjovt nok ikke "Alle de der bekymredende masser". :-)

 • 0
 • 0

I sidste artikel om J.M.Hansens resultater fandtes en udførlig kritik af, at hans forskergruppe ikke tog højde for vandstigningerne på en måde, som forskerne ved Niels Borh Instituttet synes er den rigtige. Det lyder som eensidig propagande, når disse indvendinger ikke bliver imødegået af ham og mikrofonen alene overlades til den sensationsprægede melding af den ene part. Er det fordi JMHansen er med i Ingeniørens scientarium, som vi nu får at vide? Og: Har det noget med videnskabelig argumentation at gøre?

 • 0
 • 0

men han bliver aldrig en Lomborg......desværre......den slags fødes for sjældent.

Lomborg pointerede at man skal prioritere også når det gælder fattigdom og miljø. Men Lomborg vejer tingene efter en enkelt faktor, hvilket kan være forsimplet.

Lomborg kigger udelukkende på økonomi. Derved medtager han ikke en meget væsentlig faktor. Den faktor der påvirker folks følelse af at gøre en forskel.

Penge er bedre brugt på solcelle-farme, end på den enkeltes hustag, ifgl. Lomborg. Men hvis den på hustaget bliver til noget, og giver folk en følelse af at de kan gøre en forskel, kan det give følelse af man kan gøre noget. For nogen kan det at gøre en forskel, give mod på at vælge mere miljørigtig f.eks. mindre embalage, mindre vand, færre poser og vælge miljørigtig bil, som kan føre til vigtigere tiltag..osv..

Holdnings ændringer kan give små men vigtige ændringer, som kan blive til mange hos mange mennesker. Og samlet kan de have en større effekt en det enkelte projekt. Kigger man kun på økonomi er det måske rigtigt at den enkelte ikke skal foretage sig noget, da pengene kunne, (hvis det ellers skete) bruges endnu bedre.

Holdningsændringer betyder noget og baner vejen for fremtidige initiativer og lov ændringer. Det at den enkelte også for en 'følelse af' at være med til at gøre en forskel, er ikke en del af Lomborgs verden.

 • 0
 • 0

Holdningsændringer betyder noget og baner vejen for fremtidige initiativer og lov ændringer. Det at den enkelte også for en 'følelse af' at være med til at gøre en forskel, er ikke en del af Lomborgs verden.

Ja, og så nytter det ikke at være nøgtern.:)

 • 0
 • 0

Lomborg er statistiker og han blander økonomi og klima, i en "pærevælling", hvordan man anvender resurcer bedst, af de til rådig stående midler, altså noget hvor man ikke kan skille tingene ad, fordi han ser ikke både og, men enten eller!

Her skal være et både og!, fordi eller overlever de næste generationer ikke, vi kan ikke komme uden om de problemer vi står overfor er menneske skabte, det er et faktum, men der andre faktorer der også spiller ind. så hvis man skal starte et sted, er det en reduktion af de vi selv producere, til egen selvdrestrution, altså gribe i egen barm, fordi det "jorden selv" finder på, kan vi ikke gøre noget ved, eller kan vi? her tænker jeg på de mange prøvesprængninger, af fisions baserede sprængladninger, det er der ingen der har undersøgt, men det kan, havde accellereret jordens rotation, eller modsat?

Gider i kloge hoveder over det.

som sagt er der mang faktore, men det man kan gøre noget ved, er det vi selv skaber og det bliver man nød til, fordi det er det eneste vi kan

MVH Staal

 • 0
 • 0

Fakta: CO2 i atmosfæren hæver alt andet lige temperaturen. Det gør at "havet stiger". Det er sikkert korrekt, at DK stiger mere - i hvert fald den nordlige del, så vi kan nok klare det ved at rykke sammen. Mange steder vil det ikke kunne lade sig gøre fx Bangla desh, hvor det meste af landet vil forsvinde. MEN: Vi lever i en mellemistid. De tre foregående mellemistider har ifgl. Den Store Danske typisk varet 10.000 - 15.000 år. Sidste istid sluttede for 11.711 år siden (ifgl. ing.dk 11. dec 2008. Kan ikke finde ud af at lave link). Vi lever altså måske nu på kanten af den ultimative katastrofe. Ville det mon være muligt, at tage den mindre katastrofe nu ved bare at bruge løs af kul og olie - og så udsætte eller halt aflyse den næste istid? Jeg indrømmer gerne, at dette er tankespind fra min side; jeg har aldrig hverken hørt eller læst om "at aflyse istider". Men alligevel.

 • 0
 • 0

Kære navnebror

Man skal ikke købe huse i Sønderjylland, men matrikler med værft på for derefter at udstykke dem, når tiden er inde ....

 • 0
 • 0

Der er en faktor, vi ikke kan komme uden om, det er at vi forbruger mere end der lagret, gennem millioner af år og der stal være en balance mellem lagring (det samme med whisky), før det bliver forbrugt.

men mennesket er grådigt, og det er menneskets selvdestruktion, det tager nok nogle år tusinder, men hvorfor har vi ikke romer riget idag, sikkert fordi de overlevede sig selv.

Jeg kan heller ikke overskue alt, men der er en forklaring i den egoisme, vi behander den planet vi lever på og den behander os, dette kunne lyde religiøst, men det er det ikke (andet er at jeg er Asatroende-holistisk budist) men der ligger også, at jeg muligvis prøver på at se sammenhænge, der ikke er, men netop tror er. fordi der er kun faktuelle data at forholde sig til, så der så at siges tæres på "kassekreditten", den løber snart tør! Vi gør alt, for at sikre folk et bedre liv, rent sundhedsmæssigt, konsekvens vi bliver flere, til at bruge resurser, her tænker jeg på alle "CH forbindelser" og vi bliver ved med at udvikle metoder, til at indvinde disse, fordi det er sikkert, rent økonomisk.

det der er brug for, er tænke anderledes, hvad er der plads til, hvad kan kloden, forsyne os med og hvor mange kan vi være på kloden, for at der en balance, fordi jeg tror på, at der er gænser for vækst og det vi foretager, på alle planer, er ren egoisme, "jeg vil ikke dø først"

Ærligt, så har vi voldtaget denne planet, fordi der var penge i det, men planeten reagerer derefter

mvh Jens staal

 • 0
 • 0

om få år er der ikke mere fosfor der kan købes for menneskepenge og så vil fødevareproduktionen falde drastisk, helt af sig selv og længe inden vi har brugt de sidste kulreserver, er størstedelen af jordens befolkninger døde af sult.

 • 0
 • 0

Ved at styre udledningerne af fossile brændstoffer kan vi måske udsætte starten på Jordens næste istid, viser ny forskning fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Set fra Jordens historiske perspektiv lever vi i en kold tid. Den største klimaudfordring, som menneskeheden har stået overfor, har været at overleve istiderne, som har domineret klimaet den sidste million år. Derfor var det ikke overraskende, at fremtrædende videnskabsmænd, som den sovjetiske klimatolog Mikhail Budyko, i de relativt kolde 1970’ere hilste den menneskeskabte globale opvarmning fra CO2 udslip velkommen som et middel til at undgå fremtidige istider. Der er stadig fortalere for, at fortsat store udledninger fra fossile brændstoffer af denne grund er en god ting. Men er den ekstreme globale opvarmning, som følger heraf, en rimelig eller nødvendig pris som skal betales for at holde istiderne på afstand?

Hele artiklen her... http://www.nbi.ku.dk/Nyheder/nyheder_09/dr...

eller video her med Glasiologist Jørgen Peder Steffensen - ligeledes Niels Bohr Institutet http://vimeo.com/14366077

 • 0
 • 0

Hej Ja, men hvor belæget for at bruge merer end der på kontoen, der siger din bank også stop, det er det store problem, vi bruger mere, det vil selv u-lande, fordi, de er da misundelige, i den luxue vi svælger os i, forståelig. Problemet med Lomborg, han vil bruge penge fra 1 kasse til en anden kasse, det var konklusionen af hans institut for klima -ævl!

Du kan ikke tappe mere af din bank (jorden) end du sætter ind på den konto, der skal være til næste gererationer. det skal der bruges penge på!

Det er logik for burhøns, det er det ihertfald på min personlige lønkonto.

det er der problemet ligger, "muldvarpen" ! Vi tænker for ensporet, ingen kan se en helhed, fordi egoet kommer først, sådan er mennesket indrettet, i sin dybeste hjerne, instinkt - overlevelse og magelighed, i den rækkefølge, det siger hipocampus, til os

jeg beder jer alle der læser dette: Tænk bredt, det nytter ikke at jeg prøver, men sammen kan det lade sig gøre, men det er svært.

CO2, ja det er godt for for ting der leger af det, men det nytter så ikke, at for ussel mamon, fælder det der skal leve af det, vi kunne sætte en kvote op, så hvis du anvender for meget O, så må vi aflive dig. Lyder barsk, folk har en gennerel angst for død, men det er en naturlig afslutning af et liv og vi poster så mange penge i vi skal leve længere!

Ja jeg ved det, det er hårdt at miste, sine kære, men det skal man lære at leve med, fordi det er en naturlig del af et liv - at dø

Dette emne er der en stor berørings angst over for?

mvh Jens Staal

 • 0
 • 0

Nogle/mange af dem som tror at vi mennesker er skyld i den globale opvarmning, er selv nogle af dem som sviner meste. Så start med at se indad..Hvad smider du ud i din skraldespand? Hvad bil køre du i? osv...osv.. Lige meget hvor meget mennesket sviner, ødelægger her på jorden, så skal jorden nok klare sig. Men om mennesket vil klare sig, er en helt anden historie...... Jorden har altid forandret sig og vil altid forandre sig. Det holder den ikke op med bare fordi vi sviner lidt mindre.

Hvad hjælper det at nogle mennesker prøver at være fornuftige, når milliarder af andre er ligeglade. Det handler jo om overlevelse og intet andet.

jeg agter at svine alt det jeg vil og finder nødvendigt, indtil dette globale problem bliver løst....eller ikke.

 • 0
 • 0

jeg agter at svine alt det jeg vil og finder nødvendigt, indtil dette globale problem bliver løst....eller ikke.

Er du arrogant og siger, det er lige meget om mennesker lider og dør. For mange sviner, ikke mindst i vores del af verdenen, så det kan/skal man ikke gøre noget ved?

Så start med at se indad..Hvad smider du ud i din skraldespand? Hvad bil køre du i? osv...osv..

Eller mener du at man bør starte med at ændre egne vaner i den grad man måtte finde det muligt og rimeligt?

Mit indlæg er ikke så meget et spørgsmål. Mere en konstatering af at jeg håber at det sidste var din pointe!

 • 0
 • 0

Kære Jens Stål. Jeg er meget interesseret i at læse dine indlæg, men du gør det svært for mig. Der mange stave og ordstillingsfejl i dem. Jeg er en del ordblind, så det ødelæggerofte meningen. Må jeg anbefale dig at skrive dine indlæg i en fil med staveretter og så bagefter kopiere dem over som kommentar. Det vil lette det meget for mig. vh Mogens Bülow

 • 0
 • 0

Der bruges rigtig meget tid og energi på at tage stilling til, om det er den ene eller den anden faktor, som er skyld i den kommende klimakatastrofe. Og som vi ser, handles der slet ikke i et omfang, som under alle omstændigheder kunne mindske katastrofen (med mindre man sætter sin lid til Lomborg, som jeg forstår ham) – i stedet forbruger vi tiltagende flere ressourcer, hvilket kun accelererer den samlede proces mod ødelæggelse. Og det selv om vi kunne stoppe op, hvis vi ville: Hvad vi hverken gør eller vil. Og når det ikke sker, kan det kun betyde, at problemet ligger mentalt funderet i os selv.

Det afgørende og – synes jeg – særdeles gode spørgsmål må være, hvad årsagen er til, at vi netop undlader at handle efter vort eget bedste. Og sagt på en anden måde: Hvad er det for en selvforståelse, som gør, at vi handler mod bedrevidende?

Det spørgsmål har jeg taget stilling til på min hjemmeside: www.Karentius.dk

Med venlig hilsen Finn Karentius Hansen

 • 0
 • 0

[quote]jeg agter at svine alt det jeg vil og finder nødvendigt, indtil dette globale problem bliver løst....eller ikke.

Er du arrogant og siger, det er lige meget om mennesker lider og dør. For mange sviner, ikke mindst i vores del af verdenen, så det kan/skal man ikke gøre noget ved?

Så start med at se indad..Hvad smider du ud i din skraldespand? Hvad bil køre du i? osv...osv..

Eller mener du at man bør starte med at ændre egne vaner i den grad man måtte finde det muligt og rimeligt?

Mit indlæg er ikke så meget et spørgsmål. Mere en konstatering af at jeg håber at det sidste var din pointe! [/quote]

Bue - jeg tror at Henriks indlæg mere var en selverkendelse, som de fleste af os nok kan nikke genkendende til :-( Har man sin daglige "gang" på Køge bugt motorvejen i myldretiden så kan man nok nemt få den tanke, at hvorfor f... er det mig der skal redde hele verden. Jeg vil ikke kalde hans indlæg arrogant, men ærligt OG ansvarfraskrivende !

Ændre egne vaner - helt enig, det er første skridt, men fandens svært for de fleste.

 • 0
 • 0

Jeg tolker ikke Henrik som arrogant! Men indstillingen "jeg agter at svine alt det jeg vil og finder nødvendigt" er ikke det der skal til, fra hverken verdens befolkninger eller ledere, hvis ikke det er verdens svageste befolkninger/truede dyrearter mm. der skal betale prisen...først!

At "ændre egne vaner i den grad man måtte finde det muligt og rimeligt?" kan også være små ting. Det er bedre at mange træffer nogle få, men gode valg, end at der er en lille "red verden" gruppe som prøver at rede verden alene. At gøre lidt er faktisk bedre end at være ligeglad!

 • 0
 • 0

Millioner og atter millioner af mennesker i Indien og Kina, for bare at tage nogle af de lande, hvor fattige er nødtil at svine i naturen, bare for at overleve. Dem får man ikke lige til at lægge sit liv om, fordi de skal passe på miljøet. Det handler om nødvendig overlevelse. Rigtig mange mennesker med mange penge (Alt for mange penge) skal have de største biler og huse, privatfly m.m....Tror i man får dem til at lægge sit liv om, fordi de skal passe på miljøet??

I bund og grund, vil der desværre altid blive svinet mere,end, passet på miljøet.

Vi er en flok egoister der lever som vi har lyst....(Eller mange gør desværre.) Resten lever som de bedst kan.....

 • 0
 • 0

Millioner og atter millioner af mennesker i Indien og Kina, for bare at tage nogle af de lande, hvor fattige er nødtil at svine i naturen, bare for at overleve. Dem får man ikke lige til at lægge sit liv om, fordi de skal passe på miljøet. Det handler om nødvendig overlevelse. Rigtig mange mennesker med mange penge (Alt for mange penge) skal have de største biler og huse, privatfly m.m....Tror i man får dem til at lægge sit liv om, fordi de skal passe på miljøet??

I bund og grund, vil der desværre altid blive svinet mere,end, passet på miljøet.

Vi er en flok egoister der lever som vi har lyst....(Eller mange gør desværre.) Resten lever som de bedst kan.....

 • 0
 • 0

Jeg kommer altid til at tænke på Al Gore og hans elforbrug når jeg hører en klimaapostel tale om hvorledes vi skal bære os ad med at redde verden.

Hvis man skulle følge hans eksempel og alle skulle have lige ret, tror jeg al olie og kul blev brændt af på rekordtid :o)

 • 0
 • 0

Jeg synes det er et spændende emne bladet tager op i denne uge! Ikke så meget på grund af det videnskabelige emne, her tror jeg mere at det handler om god videnskab end om resultatet: Kombinationen af omfattende lokalkendskab og nye undersøgelsesmetoder har gjort det muligt at løse opgaven med større sikkerhed og præcision end tidligere opnået.

Men hvorfor er det egentlig en sensation, det er nok mere spædende: Man bekræfter, uddyber og præciserer noget som jeg lærte i geografi for snart 50 år siden, længe før syndfloden. Men det som var et kuriosum dengang, at dele af landet hævede sig og dele sank, kræver nu intensiv forskning og sikre beviser, hvis det kunne risikere at stride mod den herskende opfattelse af klimaet på bjerget.

Man skal ikke kigge sig meget om i verden for at se at vi herhjemme er gået helt grassat i klima: Vi har en klimaminister, en klimakommissær og bag dem sikkert 100vis af klimatosser som kun er optaget af hvordan vi kører vort samfund nedenom og hjem i det hellige klimas navn. Sådan ser det ihvertfald ud for mig her fra cleantechindustriens frontlinie hvor man kæmper for at sælge udstyr der kan bringe vores lort tilbage til naturen så hensigtsmæssigt som muligt!

Men nu synes forskningen så at korrigere en af vore ministre som var bange for hvad der skete når isen smeltede på polerne, problemet er knapt så presserende som han troede, så måske et andet spørgsmål var mere akut at skaffe sig noget viden om: For ud over isen på polerne er vores nye minister jo verdensberømt for endnu en sætning, nemlig "Gå ad helvede til" så nu håber jeg at der er en professor der kan fortælle os hvor det er og hvordan han får startet folkevandringen derhen!

For når der går politik i tingene er det ligesom ovenfor ikke nok hvad vi lærte i skolen - nemlig at helvede nok er et varmt sted sydøst for os hvor der er en oase og hvor helvede er ørkenen udenfor - så må vi nok også her have emnet udforsket fuldstændigt og have sikre data og en skudsikker konklusion på bordet så ikke ministeren der sagde "Gå ad helvede til" skal risikere at blive usikker på hvad han egentlig mener med det han siger :-)

 • 0
 • 0

@Erik,

Fakta: CO2 i atmosfæren hæver alt andet lige temperaturen. Det gør at "havet stiger". Det er sikkert korrekt, at DK stiger mere - i hvert fald den nordlige del, så vi kan nok klare det ved at rykke sammen. Mange steder vil det ikke kunne lade sig gøre fx Bangla desh, hvor det meste af landet vil forsvinde.

 • flere fakta: Den globale temperatur er steget de seneste 300 år. Bangladeshs landareal stiger med ca. 20.000 ha årligt. Vandstigningen svarer til at kystlinien flyttes nogle mm om året. CO2 har en effekt på klimaet, men der er en række andre klimaeffekter, der er større. CO2 absorberer kun en del af den infrarøde stråling, og dens effekt som klimagas falder stærkt med stigende koncentration - de første 20 ppm har en større effekt end de næste 365 ppm. Et stigende CO2-udslip vil have en stærk nedsat effekt.

Lomborg ved disse ting, han følger godt med i klimaforskningen - hans udgangspunkt i debatten er at implementeringen af Kyotoprotokollen vil have den effekt ved år 2100, at CO2-udslippet kun vil medføre en 2-4 års forsinkelse - forudsat alle følger protokollen! Ikke noget han selv har regnet ud, Lomborg bidrag er den, at pengene til implementering af Kyotoprotokollen kunne bruges til noget mere fornuftigt. Det kan man så være enig i eller ikke.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

@Per

Er meget enig i det af Jens Morten Hansen citeres for; her

... siger Jens Morten Hansen, der som direktør for Forskningsstyrelsen tidligere har kaldt Bjørn Lomborgs fremgangsmetode for 'uredelig, uvidenskabelig og ensidig'.

Nu gør du jo det samme Per; du skriver:

 • flere fakta: Den globale temperatur er steget de seneste 300 år. Bangladeshs landareal stiger med ca. 20.000 ha årligt. Vandstigningen svarer til at kystlinien flyttes nogle mm om året. ...

Du glemmer igen noget og derfor er du en af Lomborgs disciple!

Årsagen til Bangladeshs stigende areal har ikke noget med klimaændringer eller vandstandssænkninger at gøre, men det enkelte forhold, at Bangladeshs areal stiger p.g.a. segmentering fra/i floddeltaer kombineret med dæmningsbyggeri!

Data er svært at have med at gøre, når man misforstår dem ...

 • 0
 • 0

Stil spørgsmål til Jens Morten Hansen indtil mandag 24/10 kl. 12:00

Tak for dit spørgsmål - udvalgte spørgsmål vil blive besvaret herunder

Hvem udvælger spørgsmålene og efter hvilke kriterier?

Hvorfor i øvrigt bruge energi på stigende vandstand når ændring af havstrømme og ekstremt vejr er problemer med langt større betydning for den almindelige Danskers liv

 • 0
 • 0

Kære Kristian

Der står:

Stil spørgsmål til Jens Morten Hansen, der besvarer spørgsmål fra læserne mandag den 25.10 klokken 12-

Det er "samtale" frit fra leveren - du skriver et spørgsmål i tidsrummet og får et svar - hvis du ikke er helt tilfreds kan du spørge igen-igen ...

Hullet plejer at være åben i en time ...

 • 0
 • 0

Hvad er der galt i at være en Disciple? Hvad nu hvis Lomborg har ret? 1/3 af Thailand står nu under vand og der har været et jordskælv i Tyrkiet på 7,2, næsten daglig kan man se og høre om katastrofer rundt om i verden. Og det bliver sikkert værre endnu, for naturen vil altid forandre sig og det kan vi mennesker gøre brik ved. Vi må snart indse at der bare er ting vi mennesker ikke skal/kan bestemme over.

 • 0
 • 0

Og hvad har Lomborg dog sagt om disse hændelser?

Vandet i Thailand kunne man have afhjulpet ved ikke at fjerne de våde områder/enge, fjernelse af skovbevoksning samt undgå bebyggelse i risikoområder?

Jordskælv sjældent, men dette i Tyrkiet har vel ikke den store indflydelse på klimaet generelt?

 • 0
 • 0

Lige en tilføjelse til mine bemærkninger ovenfor:

Jeg studsede lidt over titlen i overskriften at vi har sådan noget som en statsgeolog.

Men det er selvfølgelig godt at videnskaben således kan berolige vor verdensberømte minister med at der ikke sker alverden når isen smelter på polerne!

Så måske burde vi følge succesen op: Hvad med en statsteolog som kunne forske i hvorfor nogen straks tror at vandene stiger når deres dårlige samvittighed rører på sig, er det noget der kommer indefra eller er det blot nutidens præsteskab der traditionen tro fortæller os at hvis vi giver dem magten og følger deres love så vil det redde verden? Eller måske endnu vigtigere: En statsteolog kunne måske bidrage til at nutidens politikere kunne tage deres beslutninger om at involvere os i diverse krige i fjerne lande på et lidt mere oplyst grundlag?

Så hvorfor ikke få en statsteolog, måske kunne vi faktisk have mere nytte af sådan en fremover end vi fik af ombudsmandsinstitutionen?

 • 0
 • 0

Den globale temperatur er steget de seneste 300 år.

Bangladeshs landareal stiger med ca. 20.000 ha årligt.

Vandstigningen svarer til at kystlinien flyttes nogle mm om året.

CO2 har en effekt på klimaet, men der er en række andre klimaeffekter, der er større.

CO2 absorberer kun en del af den infrarøde stråling, og dens effekt som klimagas falder stærkt med stigende koncentration - de første 20 ppm har en større effekt end de næste 365 ppm.

Hvor er det sandt, uinteressant og irrelevant. Bla bla bla...

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Hvad er der galt i at være en Disciple? Hvad nu hvis Lomborg har ret? 1/3 af Thailand står nu under vand og der har været et jordskælv i Tyrkiet på 7,2, næsten daglig kan man se og høre om katastrofer rundt om i verden. Og det bliver sikkert værre endnu, for naturen vil altid forandre sig og det kan vi mennesker gøre brik ved. Vi må snart indse at der bare er ting vi mennesker ikke skal/kan bestemme over.

Vi køber flere ting end for 20 år siden. Idag prioriterer vi ikke om vi også vil have en dvd afspiller, mobil telefon, food processer lignene redskaber osv.. Vi prøver det indtil vi udskifter til en nyere model.

Tabel 1.1. Samlet affaldsproduktion i Danmark 1994-2008 (1000 tons) 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 Total 11.105 12.912 12.233 13.031 13.105 13.359 15.459 15.235 15.575 se tabellen: http://www.mst.dk/Publikationer/Publikatio...

Og flere dele af verden har mulighed for at praktisere denne adfærd.

Det kræver hverken Lomborg eller eksperter at se at vores udnyttelse af resurser øges, en udvikling der (på kort sigt) må formodes at fortsætte!

Men det er som om at det er ok at argumenterer for at vi ikke skal ændre adfærd. Det trods at vi ved at verdens mest udsatte rammes hårdest. Jeg misforstår nok Lomborg, men han mener at vi ikke skal bruge pengene på 'dette' da det ikke reder miljøet, pengene bruges bedre på 'noget andet'. Jeg mener også man skal bruge pengene fornuftigt, men frygten er måske at hvis man ikke gør det mest optimale, er det bedre ikke at gøre noget. Og skån den enkelte fra at ændre adfærd, da det er både er ubelejligt og spild af penge.

En mulighed er også at der gøres noget, forhåbentligt vil det på sigt være med til at rykke folks holdninger, så det bliver mere selvfølgeligt at tænke miljø i sin daglige adfærd, alt fra indkøb til valg/fravalg af bil mm. Mange vaner kan ændres til bedre, uden omkostninger for den enkelte! Og de der kan bør...

Gratis/besparende vaneændring -> Bedre miljø - tror jeg Lomborg vil være helt enig i!!!

 • 0
 • 0

@Stig,

Du glemmer igen noget og derfor er du en af Lomborgs disciple!

Årsagen til Bangladeshs stigende areal har ikke noget med klimaændringer eller vandstandssænkninger at gøre, men det enkelte forhold, at Bangladeshs areal stiger p.g.a. segmentering fra/i floddeltaer kombineret med dæmningsbyggeri!

Data er svært at have med at gøre, når man misforstår dem ...

 • du har en smule svært ved at læse et indlæg uden at brodere videre på det. Jeg har f.eks. ikke nævnt en lyd om årsagen til at Bangladeshs areal stiger - blot konstateret kendsgerningerne - ligesom N. A. Morner fandt beviser for at vandstanden på Maldiverne var faldende! Lomborg har ikke nævnt dette forhold - det viser blot du ikke ved særlig meget om hvad Lomborg står for.

At Bangladesh gang på gang trækkes frem som et skrækscenarie skyldes en IPCC-fejlvurdering i 1. rapport, den er senere nedgraderet. Det drejer sig om at flytte sig ca. 15 m tilbage en gang hvert 100 år. Det modsvares så af den nævnte arealforøgelse.

Hatten af for Jens M. Hansen der tør sige sin mening - at IPCC overdriver og tager fejl på flere punkter. At klimaforskere har talt sammen om hvoreldes de skal undgå at skeptikere får noget offentliggjort - og at aftale hvorledes de skal skjule at temperaturen ikke stiger efter 1998 er velkendt og har være fremme i en række tråde - så det vil jeg ikke bruge tid på.

Tak til Søren Fosberg for et af hans hidtil bedste faglige indlæg.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Jeg har f.eks. ikke nævnt en lyd om årsagen til at Bangladeshs areal stiger - blot konstateret kendsgerningerne -

Hvorfor i alverden nævner du så denne areal stigning, når du åbenbart godt kender årsagen og ved at klimaændringer ikke er involveret.... ? Du præsenterer det jo som fakta og efterlader jo os andre med et det indtryk at klimaændringerne overhovedet ikke har indflydelse på Bangla Desh:

Vandstigningen svarer til at kystlinien flyttes nogle mm om året.

Det er da rendyrket uredelighed. I øvrigt er det jo tåbeligt at tro man kan vinde en diskussion ved kun at bruge de tal der lige pt. passer ind i ens argumentation. Sandheden kommer jo for dagens lys på et tidspunkt..... men vi ved jo så hvor vi har dig indtil da!

 • 0
 • 0

Det er efterhånden nået til, at denne meningsudveksling falder i tråd med de snart mange års diskussion, som ingen stedet fører hen. Et argument efterfølges altid af et andet, som er modsatret-tet, osv. i en uendelighed – og uden andet resultat, end at man bliver fornærmet på hinanden.

Alt imens kan man konstatere, at der ikke sker noget af betydning for at bedre klimasituationen, for, som det også er nævnt her, forbruges det lystigt af alskens (oftest unødvendige) forbrugsgoder. Med mindre det drejer sig om en liter mælk. Den holdning må være interessant for begge fløje: 1. For ”klimatosserne” er det interessant ved, at de ikke selv handler konsekvent på egen overbe-visning. 2. For ”ikkeklimatosserne” ved, at de - trods en vis portion usikkerhed i bedømmelsen af vor kom-plicerede verden, som burde komme tvivlen til gode - heller ikke gør noget. Og det selv om det jo ikke kan siges at være ligegyldigt, om vor verden måske kunne have mulighed for at forblive rimelig intakt.

Det kan forekomme akademisk virkelighedsfjernt, at alle, uanset holdninger, ikke gør noget (som batter) for at rette op på vor skrantende verden. Selv om der oplagt kunne være en mulighed for det - og i hvert tilfælde en ”måske chance” for at støtte op om vor (ret nødvendige) livsbetingelse. Som art.

Jeg gentager min opfordring om at undersøge denne, ret beset, mærkværdige mentale holdning. Mit biddrag ligger, som nævnt, på min hjemmeside: www.karentius.dk. Fortællingen er her formet som en fiktion med en astronaut – som med friske øjne, uden viden om en meningsdannende kultur (fortid) – tager stilling til ovennævnte spørgsmål.

Finn Karentius Hansen

 • 0
 • 0

Det er efterhånden nået til, at denne meningsudveksling falder i tråd med de snart mange års diskussion, som ingen stedet fører hen. Et argument efterfølges altid af et andet, som er modsatret-tet, osv. i en uendelighed – og uden andet resultat, end at man bliver fornærmet på hinanden.

Debatten på Ingeniøren burde være central for udveksling af tanker omkring hvordan man kan ændre vores teknologiske kultur med henblik på en begrænse forureningen og ødelæggelse af de økologiske ydelser som vi afhænger af i vor fortsatte overlevelse. Ingeniører er en samfundsgruppe med en vigtig rolle i udvikling af de teknologier som der er brug for. I stedet føres der i dette forum uendelige og ørkesløse debatter om hvorvidt vi overhovedet forurener og hvis vi gør, om forureningen har nogen konsekvenser. Og når man har været hele vejen rundt starter man forfra. Igen. Og igen.

Alt sammen for at undgå at tale om det interessante - hvad skal vi gøre for i god ro og orden at standse forureningen? Den debat er der nogen der ikke ønsker og det er deprimerende at vi ingeniører ikke magter at stoppe en gal agronom og hans rabiate klakører fra at fastholde debatten i vort eget blad i et intellektuelt og fagligt dødvande. Per må jo grine sin røv i laser over at det i årevis er lykkedes ham at køre os ingeniører rundt i manegen og forhindre en debat om det vi som stand har forstand på - nemlig løsning af teknologiske problemer - for i stedet diskutere hans pinlige og fattige nonsens.

Ignorer ham.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Hvorfor dog så frustreret Søren? Du har siden 15 september levet i den bedste af verdener, den onde regering er borte og de gode er kommet til magten og fremtiden tegner lysegrøn!

Men dine frustrationer koger stadig over så du burde måske for din sjælefreds skyld have valgt et andet erhverv hvor du iført kjole og krave kunne fremsige din tro uden at blive modsagt:-)

Og hvis du gerne vil beskæftige dig med hvordan vi teknikere kan bidrage til en bedre verden så kunne du jo starte med at tage et opgør med de verdensfjerne visioner som du selv af og til giver udtryk for.

For det synes jeg at vi savner rigtig meget her på debatten: At folk der udtrykker bekymring for vort miljø og klima ville komme med nogle realistiske bud på hvad der kunne gøres i stedet for at fylde debatten med planøkonomisk tankegods garneret med religiøst sludder!

 • 0
 • 0

Søren F. du kan ikke være i tvivl om, at jeg er enig med Jens Arne og jeg i dine øjne er en "Klakør". Det må jeg som deltager i diskussioner finde mig i at du tillader dig at mene offentligt.......men ikke uimodsagt!

Men ondt skal ondt fordrives og her anvendes ARGUMENTER frem for adjektiver. Sidstnævnte har du sørget for at jeg har et passende arsenal af, men som for min anseelses skyld, undlader at bruge i diskussionen med dig, da de ikke virker efter hensigten:o)

Du klager over at dette sted ikke er et hvor ingeniører alvorligt diskuterer de tekniske problemer der findes og medvirker til at ændre vor "teknologiske kultur".

Du glemmer hele tiden at "Ingeniøren" ikke kun er et gavmildt altruistisk værested for indforståede talnørder, med politiske korrekte meninger og holdninger , men et sted hvor "Klikkene" tæller økonomisk.

Erfaringen fra dengang, man prøvede at udelukke den kritiske del af debattørerne, er sikkert ikke glemt. Man vendte tilbage til den "gamle form" et stykke tid og ændrede den igen, for et par år siden til det ,som vi ser idag. Her er det lykkes, med få undtagelser, at få diskussionerne passende korte, så de kommentarer der kommer, er nogenlunde dagsaktuelle, men det medfører også, som Finn bemærker, at man kommer til at se de samme indvendinger oftere.

Du skriver også Søren , at Ingeniører er en samfundsgruppe med en vigtig rolle i udvikling af de teknologier som der er brug for.

Deri kan ingen være uenige, men en de fleste ingeniører idag er specialister og betegnelsen polytekniker, er kun en man kan hæfte på meget få af ingeniørstanden.

Så det der menes og som kommer til udtryk her på disse sider, viser sig ofte ved nøjere granskning, at at være holdninger, der i værste fald kan være politisk og religiøstlignende styret.

Jeg forstår udemærket Jens Arnes forslag ,om et muligt jobskifte for dig:o)

Ingeniører er teknikere der svarer logisk og teknisk på tekniske spørgsmål. og undlader at blande politiske og religiøse ting ind i det svar der gives.

Derfor kan en ingeniør da udmærket have holdninger og religiøsitet og diskutere dem her.....men så undlade at blive frustreret når de ting der diskuteres her går en imod.

Her følger et eksempel: Spørger du mig hvorledes vi begænser CO2 udledningen bedst og billigst, så kender du faktisk svaret, Akraft.

Spørger man dig, så vælger du alle de dyreste løsninger, du ikke, selv om du prøver, kan få til at virke ordentligt......fordi der er for mange skeptikere der lobbyer for noget andet påstår du.....det er aldrig faldet dig ind at dine argumenter ikke holder.....fordi vi andre tilfældigvis ikke er underbegavede.

 • 0
 • 0

Vi burde ikke have travlt med at lukke Akraft her og nu for at skåne miljøet...Enig!

Her følger et eksempel: Spørger du mig hvorledes vi begænser CO2 udledningen bedst og billigst, så kender du faktisk svaret, Akraft.

Men er dette dit bedste bud på at løse fremtidens problemer?

Man kunne spørge mange herinde, har ikke også bemærket en klimaforandring der er væsentlig mere markant, naturlig eller menneskeskabt, de sidste 10 år. Og som "skeptikere", de sidste 20 år, har sagt ville komme. Er det ikke meget relevant at kigge på hvilke, der kan/vil blive fremtidens teknologier?

"Klikkene" tæller økonomisk.

Betyder det at man ikke skal udvikle nye teknologier, da dem vi kender er billigere her og nu? Ifølge den logik kan vi da stoppe al ny-udvikling og spare er masse private og offentlige forskningskroner her og nu!!!

Tonen kunne være: I tilfælde af at vi ønsker at gøre noget, kunne følgende teknologier være interesante. De har disse kortsigtede/langsigtede fordele og de har disse ulemper/konseknvenser...

De to foregående indlæg snakker religion. Jeg ser derimod at det som skiller vandene er, at nogen ønsker at vi gør noget for fremtidens miljø og vi som ingeniører burde komme med bud på hvilke teknologier der kan blive mulige og fornuftige. Og nogen mener at vi absolut ikke skal gøre noge som helst. Og desværre er det disse to modstridende holdninger der fylder mest på debatten!

 • 0
 • 0

Der er ikke modstridende holdninger som du forstår dem Bue.

Hvis du som stringent tekniker bliver spurgt om med hvilken CO2 fri teknik som vi kender til dag, kan erstatte fossile energifremstillinge metoder, er svaret klart der er kun en......kun en!

Hvis spørgsmålet så er skal vi så stoppe med at udvikle andre....vind og sol er svaret nej.

For selvfølgeligt skal vi da fortsætte med at udvikle alle CO2 fri teknikker

Men hvis man vil undgå Akraft, så er man nødt til at erkende at alle andre teknologier vi kender udleder CO2. Vind fordi der skal være en fossil backup når det ikke blæser og det er nat hvor solen ikke skinner. Dernæst er de dyre og utroligt pladskrævende. Energilagringen er også et meget kostbart problem.

Der er ikke billige og lette løsninger til at erstatte de fossile energibærere, men Akraft er den billigste. Hvad enten man kan lide svaret eller ej!

Og det er det "Akraft Lobbyen" her på stedet peger på, ikke noget andet. Den fremmeste fortaler her, har selv andel i vindmøller og vi andre følger da interesseret med i PHK´s solcelleliv.

Og din påpegning af religion, i de to foregående indlæg må skyldes din manglende kendskab til Sørens,Jens Arnes, mine og andres stridigheder gennem mange mange år.

For både jeg og Jens Arne vil gerne diskutere både holdninger, politik,og teknik, men Søren F præsterer ikke andet adjektive udgydelser over vore hoveder og det er vi efter hånden lidt lidt trætte af:o)

 • 0
 • 0

Mit indlæg va ikke kun til jeres indlæg, men bestemt også til tidligere indlæg og klimadebatten gennerelt. Men hvis der er underforståede uenigheder, så husk at vi er andre der læser med. Og hvem er Per og PHK?

 • 0
 • 0

Hvis du som stringent tekniker bliver spurgt om med hvilken CO2 fri teknik som vi kender til dag, kan erstatte fossile energifremstillinge metoder, er svaret klart der er kun en......kun en!

Check din ordbog Bjarke, det var ikke ordet "stringent" men derimod ordet "snævertsynet" du havde brug for.

Bare fordi du ikke kan se andre muligheder, betyder ikke at de ikke er der.

 • 0
 • 0

Dansk er stadigt svært for somme, der sjældent læser dansk og som er for Holbergske til at forstå, når noget af pædagogiske grunde skæres ud i pap og som benytter enhver lejlighed at demonstrere sit Esrasmus gen:o)

Kan du anvise en CO2 fri energikilde der kan erstatte 90% af den fossile energi produktion til samme pris som Akraft, der kan følge med fødselsoverskuddet når dit møgfald har nået de højder som du fremviser her :o)

 • 0
 • 0

Bjarke, hvordan har dit inlæg fået så mange anbefalinger på 6 minutter, der sidder nok 14 mennesker og venter på at du skriver =):-D

Upassende? Tip debatværtenAnbefal (14)Link

 • 0
 • 0

I mit forrige ......indlæg ... var min tekst beregnet, som et svar til en kendt person her på nettet....ikke dig....men en blogejer der keder sig, fordi der kommet en ny regering, med alt det han ønsker sig af nye folk og amatører på minsterposterne som han desværre deler overbevisning med og som han ikke kan få sig selv til at kritisere.

Derfor prøver han at ramme andre mål uden for hans territorium. Når han så skyder så langt ved siden af, som tilfældet er her, så vækker det berettiget forundring. Derfor de forbløffende mange, men helt fortjente anbefalinger ,når returneringen er så subtil( elegant) som tilfældet er her :o)

 • 0
 • 0

[/quote]

hvilken CO2 fri teknik som vi kender til dag, kan erstatte fossile energifremstillinge metoder

Der er vel ikke nogen der har påstået at vi, på kort sigt, skal erstatte fossile energifremstillinge metoder. Men en nedbringelse kan være en mulighed, hvis man ønsker at gøre noget for miljøet!

Kan du anvise en CO2 fri energikilde der kan erstatte 90% af den fossile energi produktion til samme pris som Akraft

Der er vel heller ikke nogen der hævder at det skal være samme pris eller billigere. Vedvarende energi har vel nogen fordele, i forhold til Akraft, som er værd at indrage i den samlede betragtning.

 • 0
 • 0

Kan du anvise en CO2 fri energikilde der kan erstatte 90% af den fossile energi produktion til samme pris som Akraft, [...]

Hov, nu kræver du pludslig også en pris ligeså lav som en der dækker over massive statstilskud, lempeligt tilsyn og gratis ansvarsforsikring ?

Du påstod først at der intet (andet) var der kunne erstatte fossile brændsler. At flytte målstængerne bagefter er barnligt.

 • 0
 • 0

Hvorfor dog så frustreret Søren?

Er du tungnem Jens Arne? Har jeg ikke tydeligt forklaret hvorfor jeg er frustreret.

Mit "følelsesladede religiøse udbrud og suk efter planøkonomi" - som du skyder mig i skoene (forklar forklar) - blev provokeret af at multieksperten Per atter og igen og endnu en gang leverede sin standardbelæring om om at CO2 ikke er en drivhusgas - af betydning - samt et lille udvalg af hans mange fiffige manipulationer - sådan som vi nu har hørt ham gøre det i årevis. Får det aldrig ende?

Tal om religiøsitet. Generer det dig slet ikke Jens Arne, at manden ikke kan klappe i med sit notoriske vrøvl?

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Den flittige blogger citerer og skriver 25. okt 2011 kl 11:19:

[quote] Hvis du som stringent tekniker bliver spurgt om med hvilken CO2 fri teknik som vi kender til dag, kan erstatte fossile energifremstillinge metoder, er svaret klart der er kun en......kun en!

Bare fordi du ikke kan se andre muligheder, betyder ikke at de ikke er der.[/quote]

Det er rigtigt nok; 100% vindenergi med en tilstrækkelig sænket Østersø som magasin er et heldækkende alternativ til forbrændning.

Hvis andre har lige så gode idéer, synes jeg de skal vises på ing.debat, hilser Tyge

 • 0
 • 0

@ Bue

Slap nu af :o)

Der er ingen af de af dig nævnte udsagn der er beregnet for dig, men er en præcis returneringer af et drilleri, i en årelang standende diskussion mellem tilhængere og modstandere af Akraft , som der er en del af på begge begge hold, hvilket tydeligt vises, af de anbefalinger både PHK( Poul Henning Kamp) og jeg har fået fra hvert "vort" hold :o)

Hvis du mener at man skulle kunne omstille sig her i landet til total VE inden 2035 og det ikke er kort sigt, så kan du ikke være særligt gammel.

Jævnfør leveringen af IC4 tog, der efter ti års rod ikke er leveret i brugbar stand. Tænk på den økonomiske sitation.

Det der ligger i udsagnet:" Kan du vise.......". er en opfordring til at fremkomme med en beskrivelse af en energiform der kan erstatte kul på samme måde....ligenu....hvilket PHK udmærket ved han ikke kan.

De samme personer som går ind for Akraft er ovevejende Kllima skeptikere og vice versa.

Og i den diskussion har Akraft/tilhængerne/klimaskeptikerne( en pædagogisk betegnenelse) endnu et argument som IPCC/VE tilhængerne og VE drømmerne ikke kan lide. De påstår jo at CO2 er hovedårsagen for GW(global warming) og som følge der af vil VE/ anti Akraft folket have stoppet udledningen af CO2 med det samme.

Fint siger Akraft tilhængerne, så lad os anvende CO2 fri energifremstilling med Akraft nu indtil brugbare erstatninger er fundet /udviklet.

Når VE folket skal tage stilling til det, så vil de hellere have mere CO2 end Akraft......fint nok men så gider vi, Akraft tilhængerne, heller ikke høre på deres jammer om CO2 udlednings forskrækkeligheder.

Man kan nu ikke som Antoine de Saint-Exupéry fortæller i sin historie "Den lille prins", klare sig med, at tegne en løsning uden på en tom papkasse.

Den lille prins fik sit får, tegnet uden på kassen, der som bekendt var tom. Det var han tilfreds med, men den slags løsninger kan kun bruges i eventyrerne........og ingeniører skulle nødigt fortælle eventyr:o)

Og en tak til Tyge for et teknisk brugbart alternativ, men som er politisk meget besværligt.

 • 0
 • 0

Da jeg oprindelig var ophavsmand til den efterfølgende, noget hidsige, ping/pong af meninger, kunne jeg måske tillade mig at blive ved min overskrift: om mulig selvforståelse.

”religiøst sludder”. Stod der efterfølgende - og mere af samme slags, men tilsyneladende uden at man forholder sig interesseret til betydningen af religiøsitet.

Hertil kan jeg sige, at man udmærket kan anskue sig som ateist, men så bør man også definere hvorpå denne mening bygger. Og som jeg oftest har forstået det, er meningen her rettet til den kri-stendom, som bliver praktiseret af kirkens præster, da den synes helt ude af trit med vor virkelighed.

Det argument er brugt adskillige gange. Men det er en forenklet synsvinkel, der ikke virker som god videnskab, da kristendommen ikke udtrykker selve religiøsiteten – kristendommen er en følgevirkning af religiøsiteten, en religiøs holdning - altså en religion (med nogle regelsæt) som blev manife-steret for de godt 2000 år siden.

Den ufortyndede religiøsitet - som i ren form ”alene” udtrykker vor metafysiske tilbøjelighed, og nysgerrighed med spørgsmålet om meningen med livet - er en gang menneskets særkende, og betingelse. Problemet ligger ikke i, at kristendommen blev hjørnestenen til vor vestlige kultur, men at opfattelsen af den ikke er opdateret ifølge vort nutidige videnskabelige fundament. Den mangel betyder, at den kulturelt betingede selvforståelse, som vi alle er arvtager af (og mentalt underlagt, ikke mindst ved striben af populære forfatterskaber igennem århundrede) stadig er funderet i den syndige barnerolle. - Og vigtigt, det selv om man ikke betragter sig som kristen, da holdningen ligger mentalt funderet i alle og kommer til udtryk i fx: ”Sådan er mennesket en gang skruet sammen”, og lignende.

I min fortælling (på Karentius.dk) har jeg fundet argumenter for en faktuel opdatering af kristen-dommen. Konkret vil det føre for vidt her. Men som det centrale er, at jeg opfatter et fremadrettet fundament i denne religion. Og det skal forstås sådan, at Det Nye Testamente umiddelbart blev forfattet til hjælp for uvorne børn, men det skyldes, at mennesker netop var at betragte som ”de børn, som de den gang var” - betragtet i den samlede videnskabelige udvikling. Men barnesituationen er ikke vores, i dag, og bagom nogen af teksterne (som jeg tager fat på) ligger der da også argumenter for det fremadrettede aspekt, der – som jeg opfatter det – betinges af den videnskabelige udvikling.

Det tog noget tid at nå her til, men det fandt jeg altså nødvendigt for at komme rimeligt rundt om emnet. Derfor: Kunne jeg have ret i min antagelse – hvad jeg ikke ved, da jeg ikke har talt Forfatteren – så skal religiøsiteten ikke blot indgå som en form for fodnote i en ellers videnskabelig debat (som det er udtrykt). For, som en fortsættelse af antagelsen, så kunne en anden forståelse af egne talenter lukke op for de skjulte resurser, som siges at befinde sig potentielt i vore hjerner. Blev det tilfældet, kan man jo gætte på de eftertragtede, spændende videnskabelige resultater.

Finn Karentius Hansen

 • 0
 • 0

@Finn Karentius Hansen:

De af os der har stødt på Jens Morten Hansens syn på religion i bl. a. JP er ikke i tvivl om hvad han mener om det fænomen, men det er vel ligesom ikke emnet her?

Og det som jeg selv ovenfor betegnede som "religiøst sludder" gik kun på at en del her er blevet så grønne at klimaforskningens arbejdsgrundlag mere eller mindre ubevidst er gået hen og blevet deres religion!

 • 0
 • 0

Er du tungnem Jens Arne? Har jeg ikke tydeligt forklaret hvorfor jeg er frustreret.

Søren, dine frustrationer angår som sådan ikke mig, men når du nu lufter dem her så blot et par generelle betragtninger:

Du er utilfreds med verdens tilstand og at verden ikke udvikler sig i den retning du kunne ønske dig: Lad os for sjovs skyld antage at du ser verden som en jernbane, sporene kan gå i en god eller dårlig retning men udviklingen kan kun følge sporene så det gælder bare om at lægge dem rigtigt, politikerne skal blot lægge de rigtige spor af forbud og skatter. Men hvis verden i virkeligheden opfører sig mere som os der kører i bil, og bevæger os frit og individuelt i tilsyneladende tilfældige og komplicerede mønstre så stiller det nogle meget større krav til de der skal forsøge at tilrettelægge vejnettet mest hensigtsmæssigt, til gengæld kan de måske udnytte fordelen ved at den frie bevægelse vil søge mod det optimale inden for de givne muligheder.

Jeg føler at du tror på jernbanevisionen hvor verden kan styres ligesom jeg tror mest på bilvisionen med dens ustyrlige frihed i mit eksempel? Men tilbage står stadig dit specielle ordvalg som altid undrer mig når jeg støder på det et sted som her!

 • 0
 • 0

Check din ordbog Bjarke, det var ikke ordet "stringent" men derimod ordet "snævertsynet" du havde brug for.

Findes der egentlig nogen mere snævertsynede end de der bekæmper en væsentlig og nyttig teknologi blot fordi den er mest hensigtsmæssigt i stor størrelse og bedst håndteres af store samfund der råder over den fornødne organisation, intelligens og disciplin! Jeg var ihvertfald dybt chokeret over hvordan det lykkedes nogle relativt få repræsentanter for dette snæversyn gennem en velorganiseret og velkoordineret kampagne at køre tysk energipolitik helt af sporet her i foråret. Man kan sige at blandt 68-generationens efterladenskaber har denne aktion måske skadet det tyske samfund mere end Rote Arme Fraktion i sin tid formåede. Og gennem den intense aktivitet her på sitet havde man følelsen af at sidde på første parket til forestillingen!

Også i Danmark efterlader 68-generationen sig en tung arv af uvidenhed, teknologiskræk og grønne luftkasteller til vore efterkommere. Paradoksalt at vi er endt der når man tænker på at der i forrige århundrede blev høstet Nobelpriser på den forskning der kunne have sikret Europa en uafhængig energiforsyning!

 • 0
 • 0

Man kan sige at blandt 68-generationens [...]

Hvem er det præcist du taler om her ?

2011 - 1968 = 43

Hvis vi antager at man skulle være mindst 16 år for at have nogen som helst relevans for begivenhederne i 1968 får vi:

43 + 16 = 59

Hvis du kigger dig omkring her på ing.dk for at finde folk i den aldersklassse er det folk som Bjarke, Per og hele resten af rosset fra REO du får øje på.

At deres holdning til atomkraft er forkastelig kan vi hurtigt blive enig om.

Min generation, 75-85 generationen, var småbørn i 1968.

Energikrisen i 1973/74 var vores barndom og vietnam var overstået inden vi kom i skole.

Vores teenage "gave" var ikke Beatles, JFK, flower-power og fri sex.

Tværtimod, vi fik U2, Reagan, virksomhedstømmere og AIDS-forskrækkelsen.

68-generationen fik parcelhuset betalt af inflationen i 1970'erne.

Da min generation skulle ud på boligmarkedet var renten 10-15%.

Idag sørger 68-generationen for at få efterlønnen med inden de smækker de døren bag sig og efterlader et på alle måder nedslidt og faldefærdigt samfund til os andre.

Hvis nogen har brug for at brokke sig over 68'er generationen er det ihvertfald ikke dig, der sandsynligvis selv er del af den når du får regnet efter...

 • 0
 • 0

Jeg ser det nærmere sådan at 68-generationen opfandt nogle utopier som en del af den næste generation, heriblandt du, ukritisk overtog og for nogens vedkommende drev ud i det absurde! Jeg støder ihvertfald af og til på en opfattelse af hvor spartansk vi andre bør indrette os som synes at have rødder i munkemarxismen :-)

Vi der var unge i 68 har fået vore påvirkninger før og har måske flirtet overfladisk med fænomenet en kort tid før vi vendte tilbage til det værdisæt som vi var vokset op med.

 • 0
 • 0

Vi der var unge i 68 har fået vore påvirkninger før og har måske flirtet overfladisk med fænomenet en kort tid før vi vendte tilbage til det værdisæt som vi var vokset op med.

Jeg er helt sikker på at du, lige som Bill Clinton, ikke inhalerede :-)

Hvis du tror at 68'ernes bør har arvet noget som helst af deres forældres værdisæt, så er du helt ude i hampen, tværtimod, det er nok den enkeltgeneration der har gjort mest oprør imod sine forældre.

Hvem tror du f.eks det var der var skyld i boomet i kirkebryllupper for et par år siden ?

 • 0
 • 0

Det bagved liggende problem er et andet. Da testoron styrede blev der fløjet til månen og lavet kernekraftværker. Østrogentiden har indtil nu medført gågader med tøjstativer og cafestole og er sikkert på vej et eller andet sted hen. Som gamling tror jeg målet er en skjult fallit hvor de frugtbareste landbrugsarealer og pæneste hunkønsvæsener sælges på auktion og resten går af Hekkenfeldt til. Biomasse og vindmøller flytter penge fra gørende til styrende og ikke andet.

 • 0
 • 0

.......er jeg ret enig med dig PHK, for i begreber som: " Gør din pligt og kræv din ret" er "pligten glemt":o)

Til din oplysning når den ikke er bedre end som så, så har ungdommen idag frit valg på alle hylder når det gælder om at finde og få en bollig.

Der ingen krav om, at man skal være gift og 21 og have have boet i kommune hele sit liv som barn,,som vi skulle. Man skal bare kunne betale huslejen. Huse var uden for rækkevidde for de fleste med de lønninger der var den gang. Det samme galdt biler,køleskabe og TV.

Min svigerfar, overingeniør hos DSB nåede ikke at få købt sig et hus, selv om gerne ville.

I mit første hus sad jeg med renter på 23% og ret til vandgrød hjemmelavet øl og brugte Fiat 500.

Vel renterne kunne trækkes fra i skat,men det kunne afdragene ikke. Renter var åger når de var over 3% dengang fradragsretten for renter blev lovfæstet, men udlån var lovlige. Så genier som Brask Thomsen fandt ud af at kædeudlåne, så hvert låneled ikke oversteg ågerenten, Fem led gav 15% plus stiftelses provenuet til hvert led. Det var en luxuxfælde, at købe hus i min ungdom....vandgrøds årene derefter kaldet.

Disse blev dog milnet fordi politikerne stadigt troede på Keynes og kørte løs med inflationsmøllen (hvor det forlyder at det vist kun er radikale indgreb at dette ikke sker igen :o) ) Hvis det en opfattelse hos dig PHK af at min generation ikke tænkte på den næste, så har du et forklaringsproblem med Atomkraft beslutningen og efterlønnen.

Det vi(Danske politikere og ikke jeg dengang) ikke var opmærksomme på var at olien fra at være lige så billig som postevand nærmest, blev et våben fordi, vi ikke selv besad den før en DUC gudskelov fandt noget i Nordsøen på trods af Per Hækkerups indsats.

Den olie har din generation profiteret af PHK for uden den, ville vi have været i "familie" med Irland og de sydeurpæiske bananrepublikker.

Det næste vi ikke var opmærksomme på var at Koreanere , Tawanesere og Japanerne foruden at være flittig billig arbejdskraft også var dygtige til selv efterhånden at skabe noget......noget der er aldeles fraværende i den muslimske verden, der har handlet sig til de ting de har, med det der tilfældigt voksede op af jorden olie, morfin og tørrede frugter.

Da Deng Xiaoping kom til magten i Kina var vi heller ikke opmærksomme på, at varer som fyrværkeri, lærredssko og andet billigt skidt og lort ,via en pragmatisk ændring at af statskapitalismen dernede, skulle forøge hastigheden hvormed personelkrævende arbejdspladser ville forsvinde fra landet. Set i lyset deraf er de russiske vares fravær på vore længdegrade nærmest påfaldende.

Her i landet forestillede vi os at lyksaglihederne ville fortsætte og vore efterkommere skulle have endnu bedre forhold end vi havde haft det og materielt så ligger servicen og de materielle goder adskillige lysår fra den tilværelse vi havde som børn og unge. Bil, rejser, musik,tøj, eget værelse, bad.......listen er meget lang. Prøv at stikke en ung af idag en kylling eller en due og fortæl dem at den skal de klargøre til aftens maden !!!!

Vi må konstatere atsådan er det jo ikke gået, desværre.

Jeg vil derfor, selv om jeg ved at du bliver fornærmet PHK give dig det gode råd, at prøve at tænke over, hvad og hvorledes du vil forsvare din Cafelatte og Brunch generations opførsel over for dine børn og børnebørn at i stedet for flittigt at arbejde bare drak sig vind og skæve på ski og Menoca ferier og bare krævede ind og krævede ind for at få fred for konerne i muddergrøfternes ønsker om samtalekøkkener og designerbørn.

Du vil sikkert finde en forklaring. Jeg håber så for dig, at den så også bliver accepteret når den tid kommer hvor og hvis du når vor alder.

 • 0
 • 0

@Tom,

Hvorfor i alverden nævner du så denne areal stigning, når du åbenbart godt kender årsagen og ved at klimaændringer ikke er involveret.... ? Du præsenterer det jo som fakta og efterlader jo os andre med et det indtryk at klimaændringerne overhovedet ikke har indflydelse på Bangla Desh:

 • læs det indlæg jeg svarede på - der ser du svaret på dit spørgsmål. Jeg efterlyste hvor stor havstigningen var ved Bangladesh af nysgerrighesd, jeg har nemlig de tal IPCC nævnte i ders 1. session.

blev provokeret af at multieksperten Per atter og igen og endnu en gang leverede sin standardbelæring om om at CO2 ikke er en drivhusgas - af betydning - samt et lille udvalg af hans mange fiffige manipulationer - sådan som vi nu har hørt ham gøre det i årevis. Får det aldrig ende?

 • det får ende den dag - forhåbentlig indenfor de næste år - når du læser andres indlæg. I alle indlæg om klima har jeg klart benævnt CO2 som klimagas, jeg har forgæves forsøgt at forklare dig, at CO2s klimaeffekt er stærkt faldende. Af erfaring ved jeg det er omsonst at bede om dokumentaion for dit usande udsagn. Jeg har i utallige indlæg tværtimod nævnt at CO2 er en klimagas og har plæderet for at man skal bremse CO2-udledningen, det vil du ikke være med til - fint nok for mig, men er det ikke lidt hyklerisk kun at snakke om sagerne uden at gøre noget ved situationen? Jeg har desuden - som så mange andre - forsøgt at fortælle dig, at CO2 kun er en af mange klimafaktorer, det irriterer dig på en eller anden måde ganske voldsom - jeg gætter på det er fordi du ikke kan argumentere imod de ting, jeg fremfører? Kom bare med i debatten, du er naturligvis meget velkommen, hvis du har noget relevant at byde på - blot vil jeg frabede mig citatfuskeri oo fordrejninger af mine indlæg. J. M. Hansen har nogle glimrende svar på de stillede spørgsmål andet stred - læs dem endelig - jeg er helt enig.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

@P-HK

43 + 16 = 59

Hvis du kigger dig omkring her på ing.dk for at finde folk i den aldersklassse er det folk som Bjarke, Per og hele resten af rosset fra REO du får øje på.

At deres holdning til atomkraft er forkastelig kan vi hurtigt blive enig om.

Min generation, 75-85 generationen, var småbørn i 1968.

Energikrisen i 1973/74 var vores barndom og vietnam var overstået inden vi kom i skole.

 • du får naturligvis ros for dit regnestykke - forudsat du ikke har skrevet det af. Derimod får du bundkarakterer for resten af indlægget - jeg har f.eks. ikke været medlem at REO, men har naturligvis stor respekt for deres ekspertise på mange områder. REO-medlemmer er ikke noget ros, der er mange højtuddannede mennesker i dette udmærkede forum. At betegne disse hæderlige mennesker som ros burde få moderatoren op af stolen.

Du tager også fejl på det med 68-generationen. Mange af disse endte som lærere på diverse uddannelsessteder og prægede deres elever med deres egne holdninger medens de selv ragede til sig af samfundets midler. Hvem var forresten din fysiklærer på DTU? Det var sikkert ikke Holger?

Den forfærdelige atomenergi har erstattet enorme kulmængder, det synes mange er godt, du er hamrende uenig. Jeg mente eller du gerne ser CO2-udslippet formindskes, men vil ikke selv deltage - det er ellers en 68-er filosofi? I Finland har man vedtaget at bygge endnu et atomkraftværk - nr. 6 og Verdens største - den samme ide har andre fået, så der er omkring 500 nye atomkraftværker under bygning, i ordre eller under planlægning på global plan. Også USA er med i dette kapløb. Hvorfor spilde tiden i lille Danmark, når der er en stor opgave i at sprede dit budskab ud til disse lande, inden de får realiseret deres planer? Det må stoppes - du sidder bare passivt og ser på udviklingen mend du brokker dig i dette fora. Det kan gøres bedre.

Jeg tror jeg vil investere i olie- tjæresand og kulaktier.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Hvis du tror at 68'ernes bør har arvet noget som helst af deres forældres værdisæt, så er du helt ude i hampen, tværtimod, det er nok den enkeltgeneration der har gjort mest oprør imod sine forældre.

Poul-Henning, hvis du ikke kan se at en central del af 68ernes værdisæt var at være imod, og at efterkommerne synes at have arvet og videreudviklet netop dette træk så tror jeg at du mangler at forstå både 68erne og dig selv!

For netop dette synes mig at være den røde tråd i den bredere del af dine aktiviteter her, så set fra min side så er du en del af dem sådan som de sang dengang :-)

 • 0
 • 0

@Stig,

Her er linket til IPCC 1. session:

http://www.ipcc.ch/meetings/se....pdf

En gammel traver fra 1988. I dag er vi oppe på nr. 34. session i 2011.

Hvor er der i 1. session anført noget om havstigninger ud for Bangladesh, som skulle medføre, at landet udvides med 20.000 ha/år?

 • det er dog utroligt, hvordan du kan rode rundt i det, du læser? Hvor har jeg nævnt at det er IPCC, der har nævnt noget om at Bangladeshs areal forøges? Lad mig lige rette en beklagelig fejl fra min side - jeg fik et nul for meget med. Der er tale om 2000 ha årligt - eller 20 kv. kilometer - undskylder meget.

Bangladesh nævnes i FAR - den første IPCC-rapport - FAR- ( ikke session). Disse tal er alle reduceret i den næstfølgende udgaver. I TAR (3. rapport - ikke session!) regnes med en stigning i år 2100 på 45 cm - det svar vel ca. til de yderste rækker beboelse skal flyttes ca. 15. m tilbage. IPCC begår den fejl ikke at modregne det øgede areal p.g.a. aflejringer. Folk er stærkt uenige - Stern (som ikke er klimaforsker - men økonom) regner med at 1/5 af arealet forsvinder i 2100 - Lomborg (som ikke er klimaforsker - ( økonom og statistiker ) har beregnet det til at udgøre 0.000034% af det nuværende areal. Jeg forholder mig fortsat afventende.

Oplysningen om arealforøgelsen stammer fra forskere ved "Center for Miljø og Geographic Information Services (CEGIS)" som har studeret 32 ​​års satellitbilleder - uden jeg har draget en eneste konklusion af den grund. De mener at landet vil øges med yderligere 1000 km2 indenfor de næste 50 år! Det er ikke nok for James Hansen (som ikke er klimatolog, men fysiker/matematiker) - han forudsiger at landet står under vand om 100 år!.

Sarker nævner, at IPCC glemmer at medtage at landet hæver sig! Ikke just flatterende for de højtbesungne, politisk udpegede deltager i IPCC.

Fint du kan grave links frem - har du fundet det på min hjemmeside? Der står de, der har forbindelse til dette emne. Her kan du også finde adressen til IPCCs hovedrapport fra 1990.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Hvor er det skuffende at følge med i jeres indbyrdes kritik. Og specielt, når jeg har bragt et så spændende emne som vor kulturelle baggage – funderet på kristendommen – til torvs. Hvilket er det samme som den mentale meningsarv, der er styrende for vor selvforståelse. Og (manglende) handlinger. Ganske små pip har reaktionen været på mine tre indlæg. Fuldstændigt som det var et mere eller mindre ligegyldigt emne – og ikke overvejelser, det handler om vor fremadrettede eksistens. Og så fortsætter I – sideløbende med brokket – trofast med den sædvanlige argumentation, som det sikkert er gjort adskillige gange tidligere – uden noget resultat, der kan handles på.

Det er ensidige og verdensfjern akademisme i fuld flor. Og den kommer også til udtryk i den manglende forståelse af, at livet kunne anskues på en anderledes spændende måde, end den, som åbenbart følger med jeres uddannelse. At man altså – uden at miste jordforbindelsen, hvilket er centralt – intuitivt og nysgerrigt kunne tage fat på livets (hidtil skjulte) forundelighed, som jeg fx introducerede med mit oplæg: ”Hvad er matematikken bog bordene?” Heller ikke med det oplæg, var man – trods mine ihærdige forsøg – villige til at opgive sin ensidige faglige indstilling, med mangel på konstruktiv fantasi. Hvilket udtrykte sig ved, at I - efter uforstående kommentarer og misforståelser - simpelthen forholdt jer tavse.

Jeg tillader mig at sætte mit sidste indlæg, om problematikken med bordet, ind her – stadigvæk med håb om jeres samarbejde:

Hjernegymnastik 8. oktober 2011 Som jeg har forstået Gödel (som var et matematisk geni og arbejde sammen med Einstein) var essensen af hans arbejde, at alle formelle matematiske beskrivelser (godtagne formler) af virkeligheden altid vil mangle noget, da man ikke kan beskrive hele virkeligheden i et matematisk system, uden at det bliver selvmodsigende. Alle matematiske beskrivelser vil altså mangle noget (matematik?) i systemet – hvilket giver, at der er udsagn af vor verden, som man klart kan se, høre eller føle, men uden at man kan dokumentere disse udsagn med matematiske systemer.

Nu kunne man fundere over om Gödel – ligesom jer – ville stille sig uforstående over for min anmodning om en matematisk afdækning af geometrien i mit bord – som jo eksisterer. Jeg har en anden mening om den sag: Når man ikke kan beskrive fx mit bord med matematiske systemer, skyldes det, at Gödel ikke har både har makro- og microverdnerne med som præmisser i de formelle systemer. Og det kan der umiddelbart være en grund til, da alting i den lille verden foregår på andre præmisser og med enorme hastigheder.

Men, efter processen med bordet, ser jeg en mulig løsning i, at man (uden at glemme sin aktuelle viden) forholder sig intuitivt til denne problematik – under forudsætning af, at man mener menneskets hjerne indeholder en skjult information om verden, som man har mulighed for at manifestere i det eksistentielt funderede intuitive produkt, som netop er udtryk for, at man graver dybt ind i hjernens uudnyttede potentiale.

Lykkes projektet kan det fremkomne uvidenskabelige (i mit tilfælde rumlige) produkt – ikke i sig selv, men overført til i den flade projektionstegning – rammes ind i, og omkring, en flad geometrisk formsammensætning, hvor den microverden, som vi ikke kan se med det blotte øje viser sine spor i bordets sammenbindende geometri. Og mere konkret tænker jeg, at de geometriske figurer kunne beskrive elektronernes mulige kvante/energitilstande i atomet (i det omsluttende kvadrat), og at de mellemstadier – som elektronerne ikke kan befinde sig i – bliver markeret af springene (forbindelserne) direkte mellem de to billeder, og/eller ved de viste omveje mellem de forskellige geometriske figurer. - Spring, som i øvrigt også er ueksisterende, frit i luften, imellem bordets konkrete fysiske former.

Er der noget om disse betragtninger, kunne der her foreligge en indgang til den forenende teori om verdens sammenhæng, som Einstein søgte. Man kunne jo betragte opstillingen, inden for kvadratet, som den flade billeddannelse af vor fysiske makroverden, som i projektionstegningens geometri bliver bundet (korresponderer) sammen af atomernes også billedgjorte lilleverden. Er det tilfældet, eksisterer der måske (kun) en samlede energi i verden, som kunne registreres med en matematisk beskrivelse af de geometriske figurers sammenhæng, og aktuelt – ikke mindst – imellem bordets forenede konstruktive elementer, som (mener jeg) også kunne vises med trekantrene LBT1 og LST1.

 • 0
 • 0

Læs dog igen Per

Årsagen til Bangladeshs udvidelse er sedimentering ved/i floddeltaer med efterfølgende dæmningsbyggerier. Uden dæmningsbyggerier vil sedimenteringen være af underordnet betydning og blive overskyllet ved alle større vindstyrker og mennesker boende her ville dø.

Det har intet med klimaudviklingen at gøre - BASTA.

Ps. Man kan intet brugbart anno 2011 finde din hjemmeside - den er mildest talt forældet og derudover meget ensidigt!

Hvorfor gå forbi din hjemmeside, når man hurtigere kommer videre med http://www.ipcc.ch/?

 • 0
 • 0

Ps. Man kan intet brugbart anno 2011 finde din hjemmeside - den er mildest talt forældet og derudover meget ensidigt!

Pas nu på Stig - nu vil Per bede dig om at dokumentere dine observationer så du kan bruge de næste par år med fordybelse i hans dybsindigheder.

 • 0
 • 0

Nej Søren

Fra nu er det altså visen:

Bidrag med noget til debatten anno 2011!

Forhold dig til artiklen og de øvrige debattørs indlæg!

Du bidrager ikke med noget nyt til debatten - Alt herfra indtil du kommer med noget til videreførelse af debatten ...

Ps. Din hjemmeside og gratis.image kan du holde for dig selv - vi andre vil have et links med sidetal for den evt. bemærkning!

Pss. Klart nok Søren?

 • 0
 • 0

Stig jeg tror du tager fejl, og Per har vist prøvet at sige det før.

Landforøgelsen i Bangladesh HAR IKKE noget med klima at gøre, ligesom landstigningen i Danmark ikke har det. Men det er jo heller ikke emnet... Så længde den er større end den klimarelaterede vandstandsstigning, så er det jo nok til at modvirke problemet. Ikke at det hjælper andre steder, men nogen skrev langt oppe noget om at Bangladesh ville få problemer pga. at vandet steg, og det var vist blot dette Per opponerede imod. De får åbenbart - i lighed med nordjyderne - ikke problemer med vandstigning, med mindre den bliver noget større end hvad man nu forventer.

Der er en tendens til at misforståelser, som den omkring Bangladesh får lov til at leve alt for længe (her mere end 20 år), og de bliver ved med at afspore de aktuelle debatter. Så dermed er det fint, hvis vi bare kunne lukke dem.

 • 0
 • 0

Det er altid svært at diskutere med folk der har en anden dagsorden end at diskutere det aktuelle emne, vederhæftigt og med åbent sind.

Der nogle der ønsker en overfaglighed......som kan ses i de historiske udgaver af Nøren....hvor det var artikler der var skrevet af de personer der havde været involveret emnet....hvor det idag er Journalister der overfodrer bladet med dubletartikler og gentagelser, i mangel af stof må man antage, med en udpræget feminin tilgang.

Farligt, giftigt,usundt,uetisk....her bliver fagligheden ofret, til fordel for en legeplads for alle......hvilket jo er ganske morsomt ind imellem.

Der bare nogle, der ikke forstår at Nøren idag er et fagforeningsblad og ikke et fagblad, med de synsvinkler, der nu engang skal være for et sådant blad...for at den aktuelle fagforening støtter den, om ikke økonomisk, så moralsk.

De der ikke fatter det, kan ikke tåle, at andre, der erklærer sig som ikke ingeniører, har en ligeså kvalificeret mening og viden som de selv og de bruger faktisk al deres tid på de "kvalificerede aktører ", istedet for at at gå i rette med mange der der " har de rette meninger",som leverer vås i store mængder.

Det er typisk, for de der tror sig bedre, at de går over til personforfølgelse, når deres argumentsarsenal ikke rækker og de argumenterer udfra hvad de tror at de læser eller har læst.....præcist som i denne tråd.Ingen nævnt ,ingen glemt.

Modsat kan man også blive udsat for bevidste manipulationer, hvor der spilles på folks følelser, hvor den lille mand bliver trynet af uærlige politikere og magtfulde erhvervsfolk, der gør som det passer dem.

Der glemmes let og elegant, at ret mange magtfulde erhvervsfolk er ingeniører, der på grund at de holdninger der kommer til udtryk her sjældent frivilligt skriver indlæg her.

Men det hænder dog kan man se:o)

 • 0
 • 0

@Bjarke,

Der nogle der ønsker en overfaglighed......som kan ses i de historiske udgaver af Nøren....hvor det var artikler der var skrevet af de personer der havde været involveret emnet....hvor det idag er Journalister der overfodrer bladet med dubletartikler og gentagelser, i mangel af stof må man antage, med en udpræget feminin tilgang.

 • forfriskende med et sagligt indlæg. Det er naturligvis trættende at skulle debattere med nogle, der ikke er inde i det emne, som de debatterer - og snakker udenom. F.eks. har jeg jo ikke nævnt en eneste lyd om, at arealforøgelsen i Bangladesh har noget med klimaet at gøre - ikke et ord - hvilket Richard også har opdaget, selv efter flere opfordringer har Stig Per ikke opdaget det endnu! Bortset fra det er det en smule underholdende at Stig Per roser sig af at være kildekritisk - og så derefter mener min hjemmeside er forældet fordi en bekendtgørelse indeholdt flere ord end forgængeren - uden at undersøge om der var sket en ændring i klassificeringen af pesticiderne!

@stig Nu efterlyses links med sidetal - du kan jo starte med at læse de, jeg har postet i massevis. Gratisimage er ikke en hjemmeside som du postulerede et sted - men et passivt depot, hvor jeg bl.a. har linket til en artikel af prof. Breuning-Madsen og lic agro Gissel.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten