Statsgeolog i Q&A: Alle har lov til at tage fejl - også IPCC

»Slå koldt vand i blodet.«

Sådan lyder rådet til politikere og myndigheder, der er bekymrede over klimabetingede oversvømmelser, fra en af Danmarks førende klimaforskere, statsgeolog ved Geus Jens Morten Hansen.

I det internationale tidsskrift Boreas har han sammen med kystmorfologerne Troels Aagaard og Merete Binderup netop fremlagt forskningsresultater, der viser, at IPCC's forudsigelser om stigende havniveauer som følge af klimaforandringerne er stærkt overdrevne.

Jens Morten Hansen svarede den 24. oktober på spørgsmål fra læserne. Læs alle hans svar nedenfor.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Vi er ikke bare videnskabsmænd, men også mennesker [med et subjektivt moralskt ansvar for kloden], og vi må derfor lægge frem skræmmende scenarier [om konsekvenserne af GW] og tone ned de evt. positive."

Det var med disse ord "gudfaderen" til den moderne teori om menneskeskabt global opvarmning, Steven Schneider, relancerede Arrhenius' gamle advarsel til menneskeheden. - I øvrigt efter, at han små 10 år før havde skrevet og udgivet en hovedopgave med en advarsel om, at partikler fra industrien var ved at fremkalde en ny istid.

IPCC er dannet for at verificere denne teori, så når det er gjort, er det naturligt, at de forsøger at få folk og politikere til at afværge GW ved at fortælle om konsekvenserne. - Iflg. Schneiders nok så menneskelige reaktion, bliver det naturligt nok et udvalg af de værste scenarier. - Forsigtighedsprincippet trækker også i denne retning.

Teoretiske videnskabsfolk har ofte en helt urealistisk optimisme mht. hvor let og hurtigt en produktion og et samfund kan omstilles til et rationelt set bedre stade.

Kyotoaftalens fiasko har lært os, at det ikke er så let. Det har bevirket, at diskussionen om prioriteringer mellem at afværge eller tilpasse sig GW for alvor er kommet igang, og da er Schneiders taktik en katastrofe, fordi den får flere og flere mennesker til at opdage noget, der godt kan kaldes videnskabeligt fusk, hvilket har fået mange til ikke at tro på noget. - Da får vi hverken afværget eller forberedt os i tide.

Indenfor mine egne specialområder - biologi og landbrug - er informationen om GW's konsekvenser helt fordrejet. Der kan ikke være tvivl om, at avlingspotentialet på Jorden vil næsten fordobles, hvis luftens CO2-indhold fordobles og temperaturen stiger gennemsnitligt 2-3grader. Det er kun relativt små områder. der bliver dårligere - forudsat at man tilpasser afgrøden til det nye klima - mens enorme områder i det såkaldte subpolare nåleskovsbælte kan blive til bølgende hvedemarker og produktive græsmarker.

Alligevel er opslag om stærkt reducerede avlinger ved GW det dominerende i nyhedsbilledet. Groft anslået vil mellem 10 og 25 % af dagens afgrøder få reduceret avling ved GW, hvis de fortsat dyrkes på samme sted og med samme teknologi - og det er disse forsøg, man hører om. - Man hører næsten ikke om de forsøg - og det er flertallet - der viser det modsatte - og først og fremmest ser der ikke ud til at være vilje til at lave beregninger over det enorme potentiale, der er ved at kunne avle andre og mere værdifulde sorter på det samme areal efter GW.

Mvh Peder Wirstad

 • 1
 • 0

Nu fik jeg ikke spurgt i tide - men selv om JMH sikkert har ret i, at IPCC har fejlvurderet forholdet mellem menneskeskabt og naturlig havniveauændring, så har jeg svært ved at se, at det samlede problem skulle blive mindre.

Hvis indlandsis ved polerne smelter, så stiger havniveauet - 1 km3 is giver omkring 0,9 km3 havvand, det er der vel ikke lavet om på? Og hvis havene samlet set varmes op, så udvider vandet sig - det er der vel heller ikke lavet om på?

Hockey stick kurven er naturligvis et problem, hvis man bruger den til at regne baglæns fra - så får man, som JMH rigtigt siger, alt for store estimater for havstigningen (den globale - de lokale effekter er jeg slet ikke kvalificeret til at udtale mig om). Hvis, som jeg går ud fra at JMH har ret i, at forholdet mellem naturlig og menneskeskabt havstigning er forkert hos IPCC. Men det er jo historie. Hvis man går ud fra satellitmålinger af isdækket til at kalkulere afsmeltningen, så er det vel simpel fysik? Det havde jeg indtrykket af, at man gjorde. Og tilsvarende med opvarmningen af oceanerne - jeg troede da, at man gjorde sig ihærdige anstrengelser for at måle den, omend det sikkert er endnu sværere?

Jeg anerkender JMHs forskning. Men jeg forstår ikke, hvorfor simpel fysik ikke stadig skulle gælde? Og i så fald ville jeg da sige, at JMH undervurderer de potentielle havstigninger? Hvad er det, jeg ikke har fattet?

 • 0
 • 0

Der kan ikke være tvivl om, at avlingspotentialet på Jorden vil næsten fordobles, hvis luftens CO2-indhold fordobles og temperaturen stiger gennemsnitligt 2-3grader.

Hvad bygger du din bastante udtalelse på?

"Model projections suggest that although increased temperature and decreased soil moisture will act to reduce global crop yields by 2050, the direct fertilization effect of rising carbon dioxide concentration ([CO2]) will offset these losses. The CO2 fertilization factors used in models to project future yields were derived from enclosure studies conducted approximately 20 years ago. Free-air concentration enrichment (FACE) technology has now facilitated large-scale trials of the major grain crops at elevated [CO2] under fully open-air field conditions. In those trials, elevated [CO2] enhanced yield by ∼50% less than in enclosure studies. This casts serious doubt on projections that rising [CO2] will fully offset losses due to climate change."

http://www.sciencemag.org/content/312/5782...

Dertil kommer ændrede regnmønstre, smeltning af gletchere og udtømning af grundvandsreserver som kan bidrage til katastrofale fald i udbyttet i de traditionelle kornkamre.

mvh Søren

 • 0
 • 0

Erik Lund går ud fra, at man ved hjælp af satellitmålinger kan måle, hvor meget Grønlands indlandsis smelter. Det kan man kun, hvis man kender Grønlands isostatiske bevægelsesmønster (hævning og sænkning af grundfjeldet under isen), og det gør man kun i meget grove træk for de ikke isdækkede områder. De isdækkede områders isostatiske bevægelser bygger på teoretiske regnemodeller, ikke på observationer af den faste undergrunds bevægelser.

Følgelig er det spekulativt at udtale sig om afsmeltningen ud fra højdemålinger fra satelliter.

Skal man vide noget pålideligt om afsmeltningen, kommer man ikke uden om at måle den mere direkte. Det er hvad nogle af mine kolleger på GEUS er i gang med i PROMICE-projektet.

 • 0
 • 0

Erik Lund går ud fra, at man ved hjælp af satellitmålinger kan måle, hvor meget Grønlands indlandsis smelter. Det kan man kun, hvis man kender Grønlands isostatiske bevægelsesmønster [...]

Satellitmålingerne fra GRACE måler tyndekraften.

Tyngekraften afhænger af hvor meget masser det er.

Hvis isen smelter bliver der mindre masse.

Isostatiske bevægelser af undergrunden forandrer ikke massen, men derimod dens højde over geoidens reference niveau.

Tyngdekraften fra den del af grønland+is der ligger over havoverfladen tiltrækker vand, således at vandstanden omkring Grønland er "unaturligt højere" end hvis vandet var "vandret".

Dette vand tæller med i GRACE målingerne i omegnen af Grønlands kystlinie idet GRACE målinger er temmelig grovkornede rent fladeopløsningsmæssigt.

Jeg har ikke set nogen beregninger der kom i nærheden af at sandsynliggøre at forandringen i Grøndland+is' tyngdepunkt, som resultat af isostatiske bevægelser, forandre tyngdekraftents træk i vandet nok til at være en relevant fejlkilde for GRACE's målinger.

Jeg har heller ikke set skyggen af evidens for at Grønlands massetab er stort nok til at forandringen i "tiltrukket vand" udgør en væsentlig fejlkilde for GRACE's målinger.

Så kan du ikke lige redegøre hvorledes og hvor meget det isostatiske bevægelsesmønster påvirker GRACE målingerne, siden du mener de er uanvendelige uden korrektion ?

(Ref: http://www.skepticalscience.com/Latest-GRA...)

 • 0
 • 0

Erik Lund går ud fra, at man ved hjælp af satellitmålinger kan måle, hvor meget Grønlands indlandsis smelter. Det kan man kun, hvis man kender Grønlands isostatiske bevægelsesmønster (hævning og sænkning af grundfjeldet under isen), og det gør man kun i meget grove træk for de ikke isdækkede områder. De isdækkede områders isostatiske bevægelser bygger på teoretiske regnemodeller, ikke på observationer af den faste undergrunds bevægelser.

Følgelig er det spekulativt at udtale sig om afsmeltningen ud fra højdemålinger fra satelliter.

Skal man vide noget pålideligt om afsmeltningen, kommer man ikke uden om at måle den mere direkte. Det er hvad nogle af mine kolleger på GEUS er i gang med i PROMICE-projektet.

Det er rigtigt, og det bliver interessant at se. Man skal også holde rede på tilvækst i form af nedbør. Men alligevel - højdeændringer som følge af de isostatiske bevægelser er vel mindst en størrelsesorden mindre på årlig basis end højdeændringer som følge af afsmeltning og nedbør? Højdeændringer koblet med nedbørsmålinger bør da give et rimeligt overslag. Kan man i øvrigt ikke også måle tykkelsen af isdækket med radar - eller er det ikke muligt fra satellit?

 • 0
 • 0

Satellitmålingerne fra GRACE måler tyndekraften. (...)

Så kan du ikke lige redegøre hvorledes og hvor meget det isostatiske bevægelsesmønster påvirker GRACE målingerne, siden du mener de er uanvendelige uden korrektion ?

(Ref: http://www.skepticalscience.com/Latest-GRA...)

Målinger af tyngdefeltets variation er også en mulighed. Men det var nu vist ikke det, JMH refererede til men direkte målinger af isoverfladens højde over havet. JMH har da ikke refereret til GRACE som "uanvendelige", har han?

I øvrigt, mht isostatiske bevægelser af Grønland: Jeg antager, at Grønland fortsat hæver sig efter den sidste istid, lige som den fennoskandiske halvø, da indlandsisen vel var endnu tykkere under istiden end den er nu. Det betyder vel to ting for stigningen i havniveauet: For det første, at reduktionen i tykkelsen af indlandsisen, dvs. afsmeltningen, bliver en smule større, hvis man medtager denne korrektion, end hvvis man alene går ud fra overfladens højde og nedbøren. For det andet, at havbunden omkring Grønland også hæver sig, og dermed bidrager til den samlede stigning i havniveauet ved at "skubbe" vandet andre steder hen? Men det sidstnævnte kompenseres måske af modsvarende isostatiske havbundssænkninger andre steder på kloden?.

 • 0
 • 0

"De fleste kender skkert 'Climategate', hvor en række forskere tilknyttet IPCC forsøgte at undertrykke uønskede data og bagvaskede forskere, men ikke var enige med."

De fleste ved sikkert også at bagvaskelse af forskere er daglig rutine i klima-skepsis-industrien, lige fra Fox News på skødet af oliekapitalen og helt ud til klakørerene i Europas yderkant.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

De fleste ved sikkert også at bagvaskelse af forskere er daglig rutine i klima-skepsis-industrien, lige fra Fox News på skødet af oliekapitalen og helt ud til klakørerene i Europas yderkant.

Mvh Søren

Du må tage dig sammen Søren! Som en af Søvndals sidste fans bliver du nødt til at mangedoble din indsats for du har en hård kamp for opvarmningen på polerne foran dig :-)

 • 0
 • 0

En interesant debat, men selv klimaspecialister er ikke alvidende, og klimamodeller bør kunne finjusteres. Selv fysiken trænger til bedre forståelse, så der skal ikke sættes grænser på forskningen og den faglige kritik. http://www.dmi.dk/dmi/klimamodeller_skal_f...

Når vi er ved det så kan vi snart se om vulkanudbrud påvirker vores klima, efter den seismiske aktivitet ved Mýdalsjökuill at dømme. http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcani...

Mvh Jan

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten