Statsgeolog beroliger: Danmark hæver sig mere end havet

Om 100 år er havniveauet ikke steget i Danmark. Derimod har landet hævet sig, lyder en af konklusionerne i et nyt, dansk forskningsprojekt.

De nye forskningsresultater bryder afgørende med de officielle danske prognoser, der er baseret på beregninger fra FN's klimapanel, IPCC. Her regner man med, at havniveauet i år 2100 er steget mellem 70 og 105 cm, mest ved Vadehavet.

Men efter at have studeret havniveauets bevægelser igennem de seneste 900 år i Danmark og det sydlige Skandinavien, er statsgeolog ved Geus, Jens Morten Hansen, der også er adjungeret professor ved Københavns Universitet, sikker:

Læs også: Se, hvor terrænet i Danmark hæver sig

»I Danmark, på en linje fra omkring Hanstholm over Grenå til Helsingør, vil vandstanden falde. Ved Vadehavet stiger vandstanden mest, fordi der her sker en indsynkning. Men vi regner ikke med, at den overstiger 20 cm, plus/minus 10 cm inden 2100,« siger Jens Morten Hansen.

Ifølge ham overdriver IPPC's prognose ganske betragteligt, fordi forudsigelserne ikke i tilstrækkelig grad kompenserer for bl.a. landhævningen efter istiden, jordskorpens bevægelser, terrænændringer efter forudgående erosion og sammenpresning af underliggende aflejringer.

Sammen med kystmorfologerne Troels Aagaard og Merete Binderup har Jens Morten Hansen i det internationale tidsskrift Boreas netop fremlagt sine forskningsresultater.

Læs også: Statsgeolog: Jeg er ikke en Lomborg

Landhævninger er vigtige lokalt

Aslak Grinsted, forsker i Center for Is og Klima ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, giver Jens Morten Hansen ret et stykke af vejen:

»Det er rigtigt, hvad Jens Morten Hansen siger, at IPCC ikke tager landhævninger med. Landhævning netop i vores område, hvor der har været en stor iskappe, kan godt dominere over det stigende havniveau.«

Alligevel er han uenig i konlusionen:

»Jeg tror, de bruger et realistisk estimat på landhævningen, men et for optimistisk estimat for, hvad der sker med havniveauet. Derfor når de frem til et forkert resultat,« siger Aslak Grinsted, hvis nye forskning satte dagordenen i de danske medier først på ugen, med forudsigelser om, at vandstanden om 500 år i værste fald kan være steget 5,5 meter.

I et samarbejde med forskere fra England og Kina har Aslak Grinsted udviklet en model, baseret på, hvad der sker med udledningerne af drivhusgasser og aerosoler og forureningen af atmosfæren.

De har beregnet langtidsudsigterne for havstigninger i forhold til udledninger af drivhusgasser og forurening af atmosfæren. Resultaterne er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Global and Planetary Change.

Forskningsgruppen har lavet fire scenarier. Fra det mest optimistiske, som forudser en havniveaustigning på 60 cm i år 2100 og til det mest pessimistiske på 1,1 meter og de ikke mindre end 5,5 meter i år 2500.

Uenighed om havniveauet

Aslak Grinsted mener - helt omvendt af Jens Morten Hansen - at IPCC's havniveauforudsigelser er underdrevne:

»Fordi de er gennemsnitstal, tager de eksempelvis ikke hensyn til sedimentation, og at landet sænker sig pga. grundvandspumpning. Så landhævning er noget, man skal tænke ind helt lokalt. Og i DK ligger vi på en vippe, hvor den ene ende synker, og den anden stiger,« siger han.

Niels Bohr-forskerne anvender tidevandsmålinger til at rekonstruere det globale havniveau for 300 år siden, og de viser ifølge Aslak Grindsted, at havniveauet er steget stort set linært gennem det 20. århundrede.

Jens Morten Hansens forskning viser imidlertid, at der er periodiske havniveaustigninger med ca. 70 års mellemrum, og at vi befinder os på toppen af en sådan i dag. Det er et af Jens Morten Hansens argumenter for, at IPPC overdriver forudsigelserne af havniveaustigningerne.

Læs også: Statsgeolog i Q&A: Alle har lov til at tage fejl - også IPCC

Svækket cirkulation trækker modsat

Aslak Grindsted er villig til at gå ind på argumentet om en naturskabt cyklus for havniveaustigninger:

»Det kan godt være, at der lokalt er en naturlig cyklus ud over den globale, klimaskabte trend. For der kan være variabilitet i cirkulationen i Nordatlanten. Men det er forkert at sige, at de ikke er taget med i beregningerne,« siger Aslak Grinsted.

Han påpeger, at cirkulationen i Nordatlanten bliver svækket som følge af global opvarmning og afsmeltningen på Grønland.

»Og det giver faktisk, lokalt her i Danmark, en vandstandsstigning. Nettoeffekten er, at der kommer en vandstandsstigning. Præcis hvor stor er svært at estimere,« siger Aslak Grinsted.

Jens Morten Hansen besvarer læserspørgsmål på mandag den 24.10 klokken 12. Stil dit spørgsmål til ham nu.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ja, det lyder jo interessant, men forklarer ikke hvorfor den lille ø, Jordsand, syd for Rømø - højde 2 meter over havoverfladen - forsvandt helt for en halv snes år siden.

 • 0
 • 0

Ja, det lyder jo interessant, men forklarer ikke hvorfor den lille ø, Jordsand, syd for Rømø - højde 2 meter over havoverfladen - forsvandt helt for en halv snes år siden.

Ja vandstanden er ikke steget med 2 meter siden 2000, så mon ikke vi taler om naturlig variation og tidevand kombineret med et par gode storme?

Mvh Lars (Fra barnsben ægte øbo, uden fast forbindelse ;-)

 • 0
 • 0

Hm! Jeg skriver ikke, at vandstanden er steget 2 m siden 2001. Der er tale om en gradvis proces. På mit kort fra 1986 udgivet af Geodætisk Institut, angives højden til 2 m.

Går jeg endnu længere tilbage, så fik jeg som barn fortalt af en onkel-ornitolog, at han havde tilladelse til at opholde sig på Jordsand i længere tid for at studere fuglelivet. Boede i en dertil indrettet hytte på øen. Denne mulighed forsvandt midt i 90'erne.

Når jeg Googler Jordsand kan jeg læse, at det meste af vegetationen gradvis blev overskyldet sidst i 90'erne, og at øen definitivt forsvandt i 2001. Ved lavvande viser den sig Jordsand sig som en lille sandbanke, hvorpå sælerne ligger.

mvh

 • 0
 • 0

"hvis nye forskning satte dagordenen i de danske medier først på ugen, med forudsigelser om, at vandstanden om 500 år i værste fald kan være steget 5,5 meter. "

Hvor er det dog uendelig uinteressant og ligegyldigt, hvad der sker om 500 år! Det er selvfølgelig relevant i en intellektuel sammenhæng, men da disse forudsigelser om havsitgninger mm. for tiden bruges politisk, er og bliver det komplet ligegyldigt, hvad der sker i år 2500. Vi risikerer blot at nogle politikere samler bolden op og bruger denne forudsigelse som argument for at tilrane sig flere midler fra danskerne til forebyggende foranstaltninger.

 • 1
 • 0

Ja, det lyder jo interessant, men forklarer ikke hvorfor den lille ø, Jordsand, syd for Rømø - højde 2 meter over havoverfladen - forsvandt helt for en halv snes år siden.

Hvis du nu nærlæser artiklen, så vil du se at netop Vadehavsområdet i nogen grad synker. Danmark vipper over den linie der nævnes i artiklen, så det der ligger nord for linien stiger og syd for synker. Det kombineret med stigende vandstand kombineret med alm. flytninger af materiale ved kysten er nok det der har taget Jordsand.

 • 0
 • 0

Ligesom de forfattere Vagn Bro nævner, forudser vi at udviklingen vil vende om ganske få år (noget tyder på at det allerede er sket). IPCC har ikke taget højde for de efterhånden veldokumenterede cykliske vandstandsændringer med en periodicitet på ca. 70 år, og som vi kan spore mange århundreder tilbage i tiden ved hjælp af gamle strandlinjer. Det kan man naturligvis ikke ved hjælp af satellitmålinger eller vandstandsmålinger, hvoraf langt de fleste kun har stået på i mindre end 70 år.

 • 0
 • 0

Det ville da helt sikkert have været MEGET interessant for Christian 4-tal, da han helt selv byggede det halve af København. 5,5 meter, så ville alle disse prægtige bygninger jo have haft RIGTIGE! vandskader.

 • 0
 • 0

Her som så mange andre steder udtaler specialister sig om både for og imod, og hver gang er der politikere der benytter lejligheden til at markedsføre netop deres synspunkter.

Om man så forhøjer digerne 7 meter, bygger mur omkring København, inddæmmer Nordsjælland osv osv, så vil der fortsat være specialister (læs: pessimister), som forudsiger at der om 500 og et halv år kommer vandstigninger som vil oversvømme landet. Ændringer i drivhuseffekten, solpletter og hvad ved jeg.

Hvem betaler egentligt alle disse mange - ikke helt enige - specialister.

 • 0
 • 0

Jordsands enesete bebyggelse blev tilintetgjort af en stomflod allerede i 1895, længe inden man begyndte at snakke om havstigninger.

Sandbanker og halliger er noget der kommer og går, helt naturligt.

 • 1
 • 0

Hvis vi skal tro kortet, som er vedlagt artiklen, vil landhævningen i København være 5 cm om 100 år. FNs klimapanel opererer med helt andre tal for vandstandsstigning. Det er naturligvis blot prognoser, men med de usikkerheder, der opreres med, vil det være helt rimeligt ikke at nævne tal for landhævning. Hvis geologen mener, at FNs tal/prognoser er helt forkerte (det kan de godt være), burde han argumentere for det. Jeg husker et lignende kort i en lærebog for 40 - 50 år siden. Det viste ca. de samme talværdier.Jeg har vanskeligt ved at se, hvordan det kan være ny forskning!

 • 0
 • 0

vi her i Sønderho Havn kan også se at ''sandet stiger'', vi har her et foto fra 1982 som kan sammenlignes med et fra 2010 hvor man hvordan Sandbanken ved Renden er løftet mindst 50cm og at selve render nu næsten er sandet helt til, se mere på www.sonderhohavn.dk

 • 0
 • 0

FNs klimapanel opererer med helt andre tal for vandstandsstigning. Det er naturligvis blot prognoser, men med de usikkerheder, der opreres med, vil det være helt rimeligt ikke at nævne tal for landhævning

 • selvfølgelig! Men når sagen drejer sig om [b]lokal[/b] planlægning, ville det være helt [b]u[/b]rimeligt at se bort derfra! :)

Her vises lidt 'lokalhistorie':

http://www.dmi.dk/dmi/ebovandstand1.gif

 • 0
 • 0

Jeg har opholdt mig meget på Mandø i Vadehavet, og det er min erfaring at storme og havstrømme sammen med menneskers lokale aktiviteter (dæmninger, havne, sandpumpning etc) flytter rundt på sandet - ja det sker jo langs hele Vesterhavskysten. Jeg synes det vigtigste ved de nye resultater er at det understreges at IPCC's modeller er forsimplede og ikke har en masse detaljer og feedback mekanismer med. Det betyder at de ligesom den oprindelige "Limit to Growth" model, de meterologiske og økonomiske modeller er meget usikre og oftest giver forkerte udsagn på længere sigt. Disse modelresultater kan ikke danne baggrund for vigtige, kostbare og endelige beslutninger. Det er blot pejlemærker. Det burde politikerne indse, så de ikke spilder samfundets værdier på noget fatamorgana! Ligesom den nævnte 70 årige cyklus i havniveau er der fx. en 1000-årig cyklus i temperaturmaxima/minima. Der var fx varmere og mindre is på "Grøn"land, da vikingerne opdagede landet, end nu. Jeg tror ikke det bekymrede vikingerne, de var nok mere bekymrede over den kuldeperiode, som fulgte efter og gjorde det umulgt for dem at overleve på Grønland.

 • 0
 • 0

Det er vel lige lovligt fejlfortolket at sige at Danmark generelt hæver sig ift vandet over de næste mange år. Kortet viser tydeligt at Danmark vil synke ift vandstigningen. At påstå at de 10+% af Danmark der ligger ovenover linien skulle udgøre Danmark generelt er da hen i hegnet. Konklusionen må i stedet være at Danmark generelt synker lidt og at vandstanden stiger mindre end IPPC påstår.

 • 0
 • 1

Her som så mange andre steder udtaler specialister sig om både for og imod, og hver gang er der politikere der benytter lejligheden til at markedsføre netop deres synspunkter.

Om man så forhøjer digerne 7 meter, bygger mur omkring København, inddæmmer Nordsjælland osv osv, så vil der fortsat være specialister (læs: pessimister), som forudsiger at der om 500 og et halv år kommer vandstigninger som vil oversvømme landet. Ændringer i drivhuseffekten, solpletter og hvad ved jeg.

Hvem betaler egentligt alle disse mange - ikke helt enige - specialister.

Tjahh, du og jeg blandt andet, får regningen for alle mulige kommisioner og undersøgelser og forskere og og......

 • 0
 • 0

Nu skal vi jo også huske at FN snart ikke har andet at tage sig til. Efterhånden som alle diktaturer på kloden stille og roligt forsvinder, så mister FN sin berettigelse, de vil simpelthen ikke have noget at tage sig til. Derfor går de til "kamp" mod klimaforandringer, noget vi stortset ikke kan gøre noget som helst ved alligevel, noget som altid har foregået, men FN, der mener dit og dat ser, at der pludselig er en masse de kan "arbejde" med og så kan deres store "apparat" fortsætte sin gøren og laden...

Er der andre end mig som har luret den ?

Det er lidt ligesom de forskere, der forsker i hvorfor der forskes.....

 • 1
 • 0

@ Allan Soll. Da man i sin tid målte, hvor havet steg og faldt i Danmark - og fastsatte nulpunktet til en linie mellem Ringkøbin og Møen - var det under forudsætning af, at havniceauet var kontant. - Man vidste ikke da, at havet globalt stiger med omkring 2 mm om året. - Landet på linien mellem Ringkøbing og Møen hæver sig altså i virkeligheden 2 mm om året i forhold til det globale gennemsnitsniveau.

Der strides (læs lidt om Niels Axel Mørner og se hvor meget) om, hvad denne stigning skyldes. Der er nok bidrag fra opvarmning efter istiden (det tager lang tid, før den opvarmning er slut på dybhavet) - opvarmning i de øvre vanlag pga. afslutningen af "den lille istid", og at havbunden globalt langsomt hæves og bjergene bliver lavere pga. erosion og pga. at den tektoniske aktivitet bliver stadigt mindre pga. jordens afkøling. - Hvor meget, hver funktion bidrager med, vil det nok tage tid, før man kan fastslå med sikkerhed.

PS: Se ellers HHH's link til DMI og vandstanden langs Danmarks kyster, der har været stabil i over 100 år - altså er landhævningen den samme som verdenshavets stigning: http://www.dmi.dk/dmi/ebovandstand1.gif

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Disse artikler om global havstigning og GW sammenholdt med hvordan det ser ud i Danmark, sætter egentlig det hele i relief. Det er jo svært at blive meget bange for havstigninger og temperaturforøgelser, når det ikke ses herhjemme. Faktisk er Danmarks middeltemperatur faldet 3 grader i de sidste 4 år og havet er ikke steget måleligt. Det er de færreste som kan forholde sig til sådan noget globalt noget. Ingen har mulighed for reelt at vurdere hvordan det påvirker de enkelte mennesker, og det er det væsentlige. Alt dette klimaændring skulle nok ændres fra global til lokale ændringer, for at give mening. Altså, hvilke ændringer er observeret i de forskellige dele af USA, Sydamerika, Canada, Rusland, Australien osv i forhold til normale variationer. Det er jo det lokale klima som er væsentligt. Hvor lang er vækstsæsongen, kommer der nok nedbør eller for meget. I den sammenhæng er middeltemperatur og vandstand ret ligegyldig, i særdeleshed nogle globale værdier. Klimaændringer er jo det naturlige, og formodentlig opvejes fordele og ulemper, så fornuftig tilpasning er nok mere frugtbart end at fægte med arme og ben mod noget CO2, med tvivlsom effekt.

 • 0
 • 0

Efterhånden er jeg lidt skeptisk hver gang jeg hører nogle af disse klima dommedagsprofetier. Hvem husker f.eks. advarslen om de 50 millioner klimaflygtninge i 2010 på grund af stigende vand!?:

http://wattsupwiththat.com/2011/04/15/the-...

Og generelt er der meget FID, se f.eks: http://wattsupwiththat.com/2011/10/18/the-...

Bortset fra det tror jeg at CO2 forårsager opvarmning, men jeg tror ikke vi har fundet ud af hvor meget det forårsager i forhold til naturlige kilder som f.eks. solen.

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Når jeg ganger 0,25 mm landhævning pr. år med 30 år, så får jeg da kun, at landet hæver sig 7,5 MILLIMETER i alt ! Hvordan vil du sige, det kan kompensere for noget som helst af de stigninger, der er anført med 20-70 CENTIMETER stigning af vandet ?

Hvorfor er du kommer frem med dette resultat? Centimeter er altså 10 gange så meget som millimeter.......

Hilsen

Bo Lytzen

 • 0
 • 0

Nogen mennesker siger at der ikke findes målinger eller eksperimentelle afprøvninger af teorien om at en forøget mængde co2 i atmosfæren, vil medføre en opvarmning af jordkloden. Men er det rigtigt? Findes der ingen sådanne målinger eller eksperimenter?

Først må vi lige slå fast hvad der vil kvalificere som sådanne målinger eller eksperimenter:

Det er nemt at fastslå at co2 absorberer varme - det kræver blot en varmekilde, en gennemsigtig beholder med variabelt co2-indhold og et infrarødt kamera. Var vores sol derfor ikke-eksisterende, ville vi trivielt kunne fastslå at mere co2 i atmosfæren, ville forøge atmosfærens drivhuseffekt (dog vil effekt-størrelsen ikke være lige så triviel at fastslå).

Når nu solen eksisterer, er det mindre oplagt hvad der sker. Noget af den indkommende energi fra solen vil bliver reflekteret ud i universet af co2-indholdet i atmosfæren, og hvilken effekt er så størst - den indadvendte eller den udadvendte reflektion? Her bliver vi nødt til at opstille et regnskab, førend vi kan afgøre størrelsen og fortegnet af nettoeffekten. Til regnskabet skal vi bruge to tal:

 1. Hvor meget energi fra solen, rettet mod jorden, ryger tilbage ud i universet, pga co2-gassen i atmosfæren?

 2. Hvor meget energi afgivet fra jorden, rettet mod universet, ryger tilbage til jorden, pga co2-gassen i atmosfæren?

Hvis tal 2 er større end tal 1, kan vi konstatere at der er en drivhuseffekt. Et enkelt talsæt vil dog kun afgøre spørgsmålet for en given koncentration af co2. Det er meget muligt at co2 har en drivhuseffekt både ved små og store koncentrationer, men det vil være nødvendigt med talsæt målt ved forskellige koncentrationer af co2, for at kunne sige det med sikkerhed: Hvis vi har sådanne målinger og tallene af type 2 altid er større end de tilhørende tal af type 1, og differencen mellem tallene stiger når co2-koncentrationen stiger, så har vi en meget klar indikation for at co2 har en drivhuseffekt.

Helt konkret efterspørger jeg derfor en serie af talsæt: Hvert talsæt skal bestå af de to ovennævnte tal, målt ved forskellige koncentrationer af co2 i atmosfæren.

Hvis sådanne tal ikke findes, vil det næstbedste være data fra en forsøgsopstilling som forsøger at genskabe situationen i atmosfæren i et laboratorie, og herudfra genererer serien af talsæt.

Nu kan vi definere det oprindelige spørgsmål lidt mere præcist: Findes der tal-serier som ovenfor beskrevet? Kan man gå til sin lokale klima-forsker nede på hjørnet og få tallene lagt på disken? Pakket i en lille brun konvolut?

Forskere svarer sjældent på emails fra læg-folk, så derfor har jeg et bonus-spørgsmål til dig: ville du kunne skaffe disse tal-serier?

Mvh Jon Loldrup

 • 0
 • 0

Eller mere enkelt ...

Vi kan se det ske.

Her er temperaturen sammenlignet med total solar irradiance: http://climatechangepsychology.blogspot.dk...

Og her er et resultat fra satellit-observationer af ændringerne af jordens udstråling i forskellige frekvens spektrum fra 1970-1997: https://workspace.imperial.ac.uk/physics/P...

Mao. Temperaturen stiger. Den indstrålede energi falder. Den udstrålede energi falder i netop drivhusgassernees frekvensbånd.

Go figure...

 • 0
 • 1

Jeg mener at have læst et sted, at A.L.Gore har købt en 50 millioner $ dyr bolig, så nær havet i Californien at en meters vandstandstigning vil oversvømme alle gulve i bygningen :o)

 • 0
 • 0

Ja - det argument får man kastet i hovedet næsten hvert eneste sted man møder benægterkulturen. Så det skal nok passe at du har læst det.

Ligger den bolig Al Gore har købt så tilfældigvis indenfor de danske statsgeologers område, eller hvorledes har oplysningen relevans for emnet?

 • 0
 • 1

Må vel synke noget væk fra kysterne når indlandsisens tryk på landmasserne forsvinder og landene hæver sig, har man overhovedet indregnet dette i forudsigelserne for havvandsstigninger?

 • 0
 • 0

Nej Peter men "nyheden" om at der går en linie ca fra Ringkøbing til Malmø hvor landet( og landene) nordfor hæver sig og området sydfor sænker sig er underskole lærdom for mig for 60 år siden hvor CO2en ikke havde den indvirkning på psykoserne som den har det i dag.

Hvor langt dette nedsynkningsområde går ned i Europa har jeg ikke present, men det er nu og vil blive et problem for Lolland i fremtiden der så må følge med , med en digeforhøjelse af deres nuværende diger fremover.

Derfor er det morsomt at "Truthhornet" Al Gore ikke har den samme angst som han har påført de Psykotiske :o)

 • 1
 • 0

"nyheden" om at der går en linie ca fra Ringkøbing til Malmø hvor landet( og landene) nordfor hæver sig og området sydfor sænker sig er underskole lærdom for mig for 60 år siden hvor CO2en ikke havde den indvirkning på psykoserne som den har det i dag.

Hvad får dig til at tro at det er en nyhed for nogen?

 • 0
 • 1

Din reaktion Peter.......der står jo navn ud for indlæggene.......så du let kan springe de debattører over der ikke mener det samme som dig.....der er jo ingen læsetvang :o)

 • 0
 • 0

Hvor langt dette nedsynkningsområde går ned i Europa har jeg ikke present, men det er nu og vil blive et problem for Lolland i fremtiden der så må følge med , med en digeforhøjelse af deres nuværende diger fremover.

Tornquistzonen er en af de største forkastningszoner i nordeuropa. http://da.wikipedia.org/wiki/Tornquistzonen

Derfor er det morsomt at "Truthhornet" Al Gore ikke har den samme angst som han har påført de Psykotiske :o)

Det kan skyldes at han har solgt sin ctn "Current TV" til Al Jazeera. Så er der råd til lidt gør det selv a la "the world" ;-) http://www.bbc.co.uk/news/business-20896484

 • 0
 • 0

[quote] "nyheden" om at der går en linie ca fra Ringkøbing til Malmø hvor landet( og landene) nordfor hæver sig og området sydfor sænker sig er underskole lærdom for mig for 60 år siden hvor CO2en ikke havde den indvirkning på psykoserne som den har det i dag.

Hvad får dig til at tro at det er en nyhed for nogen? [/quote]

Det vores geolog har gjort var vel at at udvikle nye målemetoder, finde nye sammenhænge og sætte mere præcise tal på et fænomen som allerede var kendt!

Ringer der en klokke Peter :-)

Du har skrevet meget ufatteligt her på det seneste, var det ikke noget for dig at lave en enkel (dvs. intelligent) og forståelig beskrivelse af den klimaproblematik som du går så højt op i?

Og gerne uddybet med fakta som man kan forholde sig til, f. eks.: Atmosfærens samlede CO2-indhold i tons, Antal ppm CO2 i atmosfæren, Udveksling (optagelse / afgivelse) af CO2 mellem atmosfæren og omgivelserne i tons pr år, Menneskehedens / Europas / Danmarks samlede CO2-udledning pr år, Menneskehedens CO2-udledning pr mia mennesker pr år

For vi har jo nærmest konstant en håndfuld klimadebatter kørende her uden at de fører til nogetsomhelst, hvis vi man nu kunne ledsage dem med en faktaboks f. eks. med data som jeg spørger efter her eller gerne andre hvis de er mere relevante, så kunne det måske blive muligt at få noget mening med al den debat?

Peter var det ikke noget for dig med den store interesse du har udvist for emnet?

 • 0
 • 0

Det geologerne har gjort er at kigge på lokale konsekvenser af globale prognoser. Jeg har svært ved at se at det har noget med Al Gore at gøre.

var det ikke noget for dig at lave en enkel (dvs. intelligent) og forståelig beskrivelse af den klimaproblematik som du går så højt op i?

Tjoe... men umiddelbart kan jeg nemt forestille mig at det ikke bringer debatten videre herinde. Dem, der vil benægte, benægter jo uanset fakta og man kan ikke formulere sådannoget kort uden at der stadig kan piskes talrige talking-point med halve sandheder op, som kræver en mere nuanceret diskussion før man får hele historien.

... og for dem, der reelt vil, så er det altså ikke svært selv at finde den information på nettet. Jeg kan anbefale folk at kigge på http://sks.to/

 • 0
 • 1

.....Bringer kun noget videre hvis den har adresse til dem som burde reagere pragmatisk men som kun sidder og betragter prognosetal.

Hvis man kan bringer noget her, de læser det skam , tro det eller ej, der kan blive sprængfarligt, så er de på pletten med indlæg !

 • 0
 • 0

Fra US National Oceanic and Atmospheric Administration (det er ikke hvem som helst) er der dette ret nye om den globale havstigning

http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise...

og UK MET (det er heller ikke hvem som helst) har desuden for nylig valgt at gå over til en ny klimamodel, der er mere i overensstemmelse med virkeligheden

http://www.bbc.co.uk/news/science-environm...

Lavere stigning på begge felter end førhen postuleret, så det hele ser slet ikke så slemt ud.

 • 0
 • 0

Suk .. selv BBC viderebringer Delingpoles sludder.

Her er METs svar: http://metofficenews.wordpress.com/2013/01...

Den model de har skiftet ud er ikke de "klimamodeller' vi normalt snakker om, der forsøger at sige hvad der sker om 100 år. Det er en særlig model til at lave korsigtede "decadal forecasts", som forsøger at tage noget af alt det kortvariige støj, der er i klimasignalet i betragning og sige mere præcist hvad der sker på meget kort sig. Det er noget helt andet.

 • 0
 • 1

Det du henviser til, er METs svar på en anden artikel end den jeg har refereret til. Den artikel jeg har refereret er skrevet af BBCs David Shukman

Hans artikel handler ikke om snefald, oversvømmelser eller regnvejr, som den artikel du henviser til åbenbart gør. Den handler om, at MET nu ikke længere ikke forventer så stor temperaturstigning i de nærmeste år, som de førhen forventede. Altså: MET er blevet mindre bekymrede end de førhen var.

Har du også en kommentar til det med havstigningen?

 • 0
 • 0

Det du henviser til, er METs svar på en anden artikel end den jeg har refereret til.

Ja. Men emnet er kun kommet op i medierne pga. den artikel MET svarer på, der komplet misrepræsenterer MET. Jeg må så indrømme at jeg ikke nåede at læse andet end halvdelen af BBC-artiklen før jeg sukkede ... men til David Shukmans forsvar, så lader han faktisk MET forklare hvad det handler om.

Altså: MET er blevet mindre bekymrede end de førhen var.

Men at du kan sige sådan er jo så et tegn på at Delingpole har opnået hvad han ville: At blande langsigtede klimaprognoser sammen med decadal-forecasts og bilde folk ind at nu har MET indrømmet at vi ikke skal være bekymret. Det har ikke noget med hinanden at gøre. Når MET kortsigtede klima-udsigt nedjusteres betyder det blot at varmen kommer og bider os i røven senere. Der er ikke ændret noget i jordens energibalance. Der kommer stadig mere energi ind end ud. De næste 5 år vil intern variabilitet dog stadig være med til at dæmpe hvordan det afspejles i overfladetemperaturer. Men det kan jo selvsagt ikke blive ved.

Nej. Jeg har ikke nogen kommentarer til det med havniveauet. Det vi skal bekymre os om i den nærmeste fremtid er ikke jævne stigninger, men pludselig ændringer i hastigheden isbjerge dannes i Vestantarktis og Grønland.

 • 0
 • 1

Forhold dig nu til hvad JEG skriver og henviser til. Det er dig der har trukket denne Delingpole ind i diskussionen. At han ikke skulle være fin i kanten, har jeg ingen mening om.

” at varmen kommer og bider os i røven senere”

Det er du i din gode ret til at tro, men kan du forklare mig, hvad den udløsende faktor bliver?

For mit vedkommende tror jeg ikke på videnskabeligt valide tipping points i overskuelig fremtid, og i bund og grund er det det hele klimadiskussionen herefter handler om. Hvis METs forudsigelser står til troende, vil vi om fem år have gennemlevet en tyveårsperiode med ingen eller meget lav global opvarmning. Giver det ikke stof til eftertanke?

 • 0
 • 0

Ved du hvad Bjarne... du har ikke noget at klage over. Jeg har præcist forholdt mig til det du siger og givet dig al mulighed for at forstå hvad problemet er. Men du læser det åbenbart ikke.

Kan det skæres mere ud i pap end at METs decadal-forecasts IKKE er de langsigtede klimamodeller og ændrer i den korte udsigt, der forsøger at tage højde for intern variabilitet har absolut ingen indflydelse på hvad man bekymrer sig om på lang sigt. At varmen kommer og bider os i røven senere er åbenlyst, hvis man læser beskrivelsen fra MET af hvad en decadal-forecast er. Den forsøger bl.a. at tage ENSO i betragtning og de regner nu med at La-Nina vil lægge en dæmper på temperaturen lidt endnu. Men regner [b]du[/b] med at vi så har La-Nina forhold i al evighed?

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten