Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Afløser for besværlige skure og indhegninger: Cykelstativer med indbygget lås

PLUS.
45 cykelparkeringspladser ved tog­stationen Vinge ved Frederikssund er aflåste og kan benyttes med en app eller eksempelvis et rejsekort. Parkeringen er ifølge kommunen gratis. Illustration: Google Street View

Gode parkeringsanlæg til cykler behøver ikke at være hegnet ind eller gemt under jorden.

Det synes at være læren fra Frederikssund Kommune, hvor man netop har taget 171 nye, overdækkede cykelparkeringspladser i brug ved stationen Vinge.

For ud over de 126 pladser, som er ganske almindelige cykelparkeringspladser, er 45 af de nye pladser etableret med særlige låsesystemer bygget ind i selve cykelstativet. 

Kommunen fravalgte nemlig aflåste cykelparkeringsskure, som ifølge vejingeniør i Frederikssund Kommune Jesper Glargaard ofte er mindre tilgængelige og ikke altid fungerer efter hensigten.

»Derfor anvendes de i mindre omfang. Samtidig vil et skur ikke passe ind i området. Vi startede derfor med at fravælge løsninger med et aflåst skur. Vi skulle så bruge et aflåst cykelstativ, hvor der både var mulighed for almindelige cykler samt ladcykler. Elcykler skulle desuden kunne oplades,« fortæller Jesper Glargaard. 

Frederikssund Kommune har fået tilskud fra staten til cykelstativerne. I kommunens ansøgning til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen var et af ønskerne netop muligheden for aflåste cykelparkeringspladser, overdækkede pladser og belysning på stationsområdet, hvilket ifølge kommunen medfører en højere grad af tryghed.

I ansøgningen til styrelsen ­lyder det også, at der i projektet er ­fokus på ikke at få skabt »utryghed i forhold til mørke og lukkede facili­teter, som kan være et problem i forbindelse med overdækket cykelparkering«. 

Derfor var målet at finde en løsning, som gav ‘luft og rum’ til parkering i fuld åbenhed, men samtidig med læ for vind og vejr.

Samtidig kunne man med valget af det pågældende aflåsningssystem og de nye ladefaciliteter placere det hele under samme type overdækning som de almindelige cykelstativer, hvorfor kommunen ville få det ønskede, ensartede udtryk af cykelstativer.

Bøjle låser cyklen til stativet

Løsningen er, at cyklen placeres under en bøjle, der låser cyklen fast under overdækningen.

For at benytte de aflåste stativer skal brugerne enten benytte en app eller et trådløst kontaktkort, f.eks. et rejsekort, til at låse og låse op med.

Til sammenligning tilbyder DSB på nogle stationer aflåst cykelparkering med medlemsordningen DSB Plus, og også her er det muligt at tilgå parkeringsanlægget med rejsekortet. 

Ved de almindelige ­overdækkede cykelstativer blev der indhentet tilbud fra selskaberne By Bang og Hitsa. Valget faldt på sidstnævnte, da de var billigst og ifølge kommunen havde mulighed for at tilbyde flest cykelstativer.

Formålet med projektet er at fremme cyklisme i ­Frederikssund Kommune og i særdeleshed omkring byudviklingsområdet Vinge, hvorfor kommunen ser et ­behov for at tilbyde mere attraktiv cykel- parkering.

»Fremtidens nye cykelbrugere forventes at blive flere og flere, og alle skal sikkert og trygt kunne stille deres cykler ved Vinge Station. Cykelparkeringsprojektet skal styrke integrationen mellem den kollektive trafik og cykling. Pladserne er derfor placeret i tæt afstand til togperron, trappeovergange og busholdepladser,« oplyser kommunen. 

Vinge Station og byudviklingsområdet har været ramt af mange udfordringer, og selve byudviklingsprojektet har været skrinlagt i 2018 og 2019, både af økonomiske og politiske årsager, lyder det i ansøgningen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Men i 2020 kom byudviklingsprojekt og stationsprojektet imidlertid i gang igen.

Cykelparkeringsprojektet for Vinge Station er indtænkt i ‘Helhedsplan for Vinge Station’, og deri er der mulighed for en ­yderligere udvidelse med op til 300-450 cykel­parkeringspladser.

Frederikssund Kommune lægger også i sin ansøgning til ­styrelsen vægt på, at der er planer om en supercykelstiforbindelse igennem Vinge, så stationen dermed kan ­blive et knudepunkt for cyklister.

På baggrund af prognosetal for byudviklingen på Vinge Station og oplandsanalyser anslår man, at der vil være brug for 150 cykelparkeringspladser. Det forventes, at der i 2022 vil være en belægningsgrad på 80 procent, svarende til 120 pladser i spidstimerne.

Herudover forventes det, at der sker en vis udskiftning i løbet af dagen, svarende til et forventet samlet antal brugere på 50.000-60.000 årligt, oplyser kommunen.

Den samlede anlægssum for projektet udgør 1,9 millioner kroner, og Frederikssund Kommunes egenbetaling udgør 950.000 kroner.