Statens Naturhistoriske Museum forsinket og fordyret

Illustration: Origins DK / da.wikipedia.org

Det nye Statens Naturhistoriske Museum bliver grundet forsinkelser klar til brug engang i 2023 - og det med en ekstraregning.

Vejdirektoratet, der står for byggeriet, regner med at være færdig i slutningen af 2022, og derefter forventes det, at Statens Naturhistoriske Museum og Københavns Universitet bruger omtrent et år på at sætte udstillinger op.

Hos Vejdirektoratet skulle byggeprojektet være begyndt i efteråret 2018 og færdigt i midten af 2022, men budgettet var ikke stort nok til, at man kunne dække omkostningerne. Derfor blev man nødt til at finde besparelser og optimeringer, der kunne reducere omkostningerne for projektet, før man gik i gang med byggeriet. Det fremgår af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets anlægsstatus for 2. halvår 2018 (Se side 86).

Siden efteråret 2018 har man hos Vejdirektoratet forsøgt at finde besparelser og optimeringer, der kan gøre projektet billigt nok til, at det kan dækkes af budgettet, og den proces har betydet forsinkelser for sluttidspunktet, fortæller Hanne Alrø, der er projektchef hos Vejdirektoratet.

»Vi har arbejdet på at få finansieringen på plads fra efteråret og til nu. Der er gået et halvt år, så nu hedder det udgangen af 2022,« siger Hanne Alrø.

Behov for større budget

Trods optimeringerne og besparelserne har byggeprojektet for det nye Statens Naturhistoriske Museum fortsat ikke kunnet holde sig inden for det nuværende budget.

Derfor har man hos Vejdirektoratet ansøgt om flere penge til projektet hos styregruppen, der udgøres af repræsentanter fra Københavns Universitet, Vejdirektoratet og fra de fonde, som har været med til at finansiere projektet.

»Nu har vi været igennem projektet (for at bespare og optimere, red.) og set, at der er et behov for at udvide budgettet. Så vi henvendte os til styregruppen for at anmode om at få udvidet budgettet,« siger Hanne Alrø.

Det fremgår ikke af anlægsstatus, præcis hvor stort et beløb, der er tale om. Ved seneste status for et halvt år siden var der tale om 50-80 mio. kr. I dag hedder det i ministeriets statuspapir:

»Foreløbigt er det forventningen, at overskridelsen af budgettet vil ligger over 10 pct. med henblik på at sikre, at budgettet har de nødvendige reserver baseret på projektets risikoanalyse.«

Projektets samlede budget ligger i dag på lige over én mia. kr.

Godkendelse hos Finansudvalget

Vejdirektoratets anmodning om at få flere penge til bygningsprojektet af det nye Statens Naturhistoriske Museum er blevet godkendt af styregruppen, men man kan ikke helt begynde byggeriet endnu, fortæller Hanne Alrø.

»Vi har fået finansieringen, men da det er et offentligt byggeri, skal det forelægges Finansudvalget,« siger Hanne Alrø.

Skulle forelæggelsen gå igennem, forventer Vejdirektoratet med at være færdige med byggeriet i slutningen af 2022, hvor Statens Naturhistoriske Museum og Københavns Universitet tager over.

»Som bygherrer afleverer vi principielt nøglen til KU og museet, efter byggeriet er færdigt. Så skal de bruge et års tid på at sætte udstillingen op,« siger Hanne Alrø.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Et projekt kørt skævt og langt fra hvad der oprindeligt var lagt op til. En arkitektkonkurrence i 2011 med et fint vinderprojekt til bygningspris 1100 millioner. I gang med at skaffe pengene hos sponsorer, men det kunne man ikke så ikke, og universitetet måtte selv spæde 300 millioner til, hvilket var 270 millioner mere end hvad man først havde regnet med. Vi ser det i dag som universitetsbesparelser. Man nåede så på den måde op på 950 millioner og man barberede projektet til ukendelighed, og nu er de 950 millioner så alligeve ikke nok. Skaffe flere penge fra sponsorerne? fra universitetsdriften? barbere mere i projektet? Og når først museet står færdigt, er prognoserne for fremtidige entreindtægter så realistiske?

 • 0
 • 0

En arkitektkonkurrence i 2011 med et fint vinderprojekt til bygningspris 1100 millioner.

Jeg kan ikke läse om man faktisk gjorde det i her projekt, men, Måske burde man lägge prismålet (minus en margin på 10-20%, efter erfaring) ind i arkitektkonkurrencen fra starten af og hårdt afvise projekter der ikke möder kravet?

Når man barberer et projekt ned "på bagkanten" opnår man själdent en besparelse der er propotional med "barberingen", fordi man samtidigt ändrer på forudsätningerner for det förste design, hvilket betyder at ändringerne skal "designes" ind, den proces koster også tid og penge; vel og märke tid og penge som man "ikke får noget mere for", man får mindre!

Man riskerer at man ender med et langt ringere projekt, leveret väsentligt senere, ironisk nok til cirka det samme belöb, som "man ikke havde råd til" i förste omgang, end hvis man havde väret mere realistisk / kynisk med midlerne fra starten af.

Man kan ikke rigtigt gå imod noget så dybt forankret som discount-kulturen i Danmark, så det er bedre at väre helt ärlig omkring det fra starten og bygge noget billigt som ikke er noget särligt :).

 • 2
 • 0

Findes der eksempler på at det offentlige har fåer udført projekter til tiden og prisen ? Det er er åbenbart lettere at få tilgivelse end tilladelse.

Det kunne være interessant med en sammenligning af hvor mange % avigelser der på det endelige resultat af projekter i det offentlige og det private, i forhold til tilbuds priserne ?

 • 0
 • 2

Af den samme grund er det at Vejdirektoratet har fået overdraget projektet, for de skulle have styr på sagerne, siges det. Det specielle her er, at projektet er kørt af sporet allerede inden man er gået i gang med at bygge. Man kan endnu nå at aflyse, men vil det være klogt?

 • 1
 • 0

Man kan altid diskutere om projektet (stadig) har relevans, men som Hr. Bisballe skriver så er vejdirektoretet faktisk nogen af de få der godt kan levere på projektområdet. Beslutningstagerne har nemlig nu mulighed for at sig tak, men nej tak til projektet, inden at man for alvor er gået igang... At man så måske fra politiskhold/KU's side VIL have projektet og lukker øjnene for indbygget ricisi, kan ikke komme projektledelsen (Vejdirektoratet) til last.

 • 2
 • 0

Det oprindelige, flotte projekt skulle koste 1.100.000 kr. Det var med en toetages underjordisk udstillings- og samlingsopbevaringsforbindelse mellem Østerfarimagsgadekomplekset og Geologisk Museum for publikumsingang og integrering af Geologisk Museum i projektet (genial ide), lysindfaldsvæksthuse i kombination med de underjordiske udstillingsfaciliteter, og en hvalhal i glas med offentligt synlige, svævende hvalskeletter bygget over en eksisterende gård som visuelt blikfang og nyt Københavnerikon. Det kunne man have fået for pengene, hvis man var gået i gang på rette tidspunkt. Nu er disse, de tre bedste dele af projektet, sparet bort og det resterende nedbarberede projekt har man nu tænkt sig at bruge 1.012.000 kr. på mindst, for selv med en overskridelse på 10% af det beløb vurderer Vejdirektoratet at de ikke kan gøre byggeriet færdigt. Grund til at være skuffet? - i den grad. Hvad gik galt?

 • 0
 • 0

Hvis Vejdirektoratet sammen med Universitetet fik krue hænder, kunne der uden tvivl bygges et glimrende nyt museum for det godkendte projekt. Vejdirektoratet har jo før reddet statslige bygeprojekter, og har en tradition for at kunne styre tingene.

Men Staten ville jo absolut ud i en arkitektkonkurrence og lod tilmed et helt urimeligt byggeteknisk vanskeligt projekt vinde, og så fanger bordet jo - medmindre man vriser armen om på arkitekterne.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten