Staten vil købe kampfly for 30 milliarder uden samfundsøkonomisk analyse
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Staten vil købe kampfly for 30 milliarder uden samfundsøkonomisk analyse

Illustration: US Air Force

Anbefalingen var entydig, da Rigsrevisionen i 2009 leverede sin beretning angående Danmarks indkøb af nye kampfly for op til 30 milliarder kroner: Der skal gennemføres en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af indkøbet. Den samfundsøkonomiske analyse skulle ligge klar inden Folketingets valg af afløseren for de danske F-16, som nu kun er få måneder væk.

‘Rigsrevisionen vurderer, at analysen af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at købe kampfly bør omfatte en vurdering af centrale usikkerheder,’ skrev revisorerne i deres beretning.

Både Forsvarsministeriet, Finans­ministeriet og det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium samt Statsrevisorerne tilsluttede sig dengang beretningens konklusioner, og Rigsrevisionens beretning er endvidere baseret på Forsvarsministeriets egne planer:

‘Arbejdsgruppen forventes derudover at foretage en vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved en anskaffelse af nye kampfly samt usikkerheden forbundet med de vurderede omkostninger,’ skrev daværende forsvarsminister Søren Gade (V) således i et notat fra 2008 om købet af nye kampfly.

Men den bebudede samfundsøkonomiske konsekvensanalyse af kampflyindkøbet bliver ikke gennemført, viser svaret på en aktindsigtsbegæring i analysen fra Ingeniøren.

‘Til besvarelse af din anmodning kan jeg oplyse, at Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program ikke har udarbejdet egentlige samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger i relation til den forestående kampflyanskaffelse,’ skriver kontorchef Jonas Märcher Ottosen fra Forsvarsministeriets kampflykontor til Ingeniøren.

Forligskredsen ikke orienteret

I stedet sammenligner kampflykontoret de tre kandidater i et beslutningsgrundlag fordelt på fire delområder: en strategisk, en militærfaglig, en økonomisk og en industriel evaluering. Den økonomiske og den industrielle evaluering indeholder elementer, som almindeligvis ville indgå i en samfundsøkonomisk analyse. Men kampflykontoret understreger flere gange i sit svar til Ingeniøren, at der ikke bliver tale om en samfundsøkonomisk analyse.

‘Den økonomiske evalueringsmodel tager hensyn til en række samfundsøkonomiske parametre (f.eks. prisudvikling og valutakurser), men indeholder ingen egentlige samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger,’ skriver kampflykontorets Jonas Märcher Ottosen.

Partierne i forsvarsforligskredsen, som senest i foråret 2016 skal vælge flyvevåbnets nye kampfly, er ikke blevet orienteret om, at den samfundsøkonomiske analyse nu er sløjfet.

»Det er nyt for mig, at der ikke bliver lavet en samfundsøkonomisk analyse, og det undrer mig, at vi i forligskredsen ikke har fået en forklaring på den beslutning. Til gengæld er det positivt, at man alligevel i kampflykontoret bruger betydelige ressourcer på at belyse konsekvenserne af indkøbet,« siger Henrik Dam Kristensen, forsvarsordfører for Socialdemokraterne.

Læs også: Danmark får småpenge ud af milliardbidrag til F-35

Den samfundsøkonomiske analyse er forsvundet ud af planerne i forbindelse med en pause i forberedelsen af kampflyindkøbet: Den daværende VK-regering nedsatte i 2008 en tværministeriel økonomisk arbejdsgruppe, der skulle analysere levetidsomkostninger og de samfundsøkonomiske konsekvenser ved både nye kampfly og ved at levetidsforlænge F-16 inden Folketingets endelige beslutning.

Kampflyindkøbet blev imidlertid i 2010 afbrudt af daværende forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (V), og da indkøbet igen blev taget op i forbindelse med forsvarsforliget 2013-2017, blev den tværministerielle arbejdsgruppe erstattet af et kampflykontor under Forsvarsministeriet.

Det er i den proces, at den samfundsøkonomiske analyse er forsvundet ud af ligningen.

Eksperter: En vanskelig opgave

Men hvad er det så for en indsigt, Folketinget og offentligheden må undvære med fravalget af en samfundsøkonomisk analyse? Selv for seks af landets førende eksperter inden for samfundsøkonomi eller militære investeringer, som Ingeniøren har talt med, er det vanskeligt at besvare det spørgsmål entydigt.

»Det er vanskeligt at afgrænse, hvad der skal indgå i en samfundsøkonomisk analyse for bedst muligt at belyse kampflyindkøbet. For samfundsøkonomiske analyser er uensartede størrelser, afhængigt af området,« siger Bent Greve, professor i offentlig forvaltning ved Roskilde Universitet.

»Til en samfundsøkonomisk analyse hører den klassiske cost-benefit-analyse, men problemet er, at især prisfastsættelsen af udbyttet kan være vanskelig. Hvordan opgør man for eksempel afledte kontrakter på forsvarsområdet? Og ville man få det samme med et andet alternativ? Men man ville i en samfundsøkonomisk analyse helt oplagt se på, hvad vi opnår af driftsbesparelser ved at købe nye kampfly kontra at vedligeholde F-16,« siger Bent Greve.

Kan man argumentere for, at alternativvurderinger ikke er relevante her, eftersom der er truffet en politisk beslutning om at købe kampfly?

»Det ville stadig være fornuftigt at belyse, hvordan man kunne bruge pengene bedst muligt. Selv med den præmis, at man allerede har besluttet, at man vil have kampfly til at bidrage til internationalt samarbejde, kunne man stadig undersøge, om man kunne kombinere et antal nye kampfly med andet forsvarsmateriel,« siger Bent Greve.

Læs også: Forsvarsminister: Størst mulig åbenhed om kampflyindkøb, men…

Samfundsøkonomiske analyser bliver da heller ikke på andre områder overflødiggjort af forudgående politiske beslutninger, skriver Finansministeriet i sin vejledning til samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger:

‘Ved opfyldelsen af politiske prioriteter og ønsker, der medfører uundgåelige udgifter, kan der som alternativ til cost-benefit-analysen laves en cost-effectiveness-analyse, hvor rentabiliteten af forskellige alternative måder at opfylde det politiske ønske på vurderes,’ lyder det.

‘Det må derfor anbefales at overveje og beskrive alle relevante alternativer, idet man sjældent på forhånd kan afvise initiativer uden at have foretaget indledende undersøgelser af deres effektivitet i relation til opfyldelsen af initiativets formål,’ skriver Finansministeriet.

Ingen tradition

Der er dog ikke tradition for at lave samfundsøkonomiske analyser i forbindelse med forsvarsindkøb, siger Henrik Ø. Breitenbauch, seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet:

»Flyenes primære samfundsmæssige funktion er at varetage rigets sikkerhed. Så man undersøger kort fortalt i kampflykontoret, hvordan vi opnår nogle militære muligheder så billigt som muligt, samt nogle afledte effekter i form af erhvervssamarbejde. Undersøgelsen af de samfundsmæssige konsekvenser er altså her fokuseret på forsvarsindustrien,« siger han.

Selv om samfundsøkonomiske analyser oftest gennemføres på transport- og energiområdet, er der dog ikke noget i vejen for, at også forsvarsinvesteringer kan under­kastes analyserne, fremgår det af Finansministeriets vejledning:

‘Her er det derfor vanskeligt at gennemføre en fuldstændig cost-­benefit analyse. Oftest er måleproblemerne dog begrænset til projektets fordele, idet disse ofte ikke kan udtrykkes i en kroneværdi, mens det er muligt at prissætte størstedelen af omkostningerne ved initiativet,’ skriver ministeriet.

Finansministeriets vejledning byder ikke på en konkret liste over, hvad der skal med i en samfundsøkonomisk analyse. Ingeniøren har derfor spurgt Rigsrevisionen, hvad man med anbefalingen af en samfundsøkonomisk analyse har fundet væsentligt at belyse. Rigsrevision ønsker ikke at uddybe sin beretning og oplyser alene, at Rigsrevisionen ikke foretog en vurdering af, om den planlagte evaluering levede op til Finansministeriets retningslinjer for samfundsøkonomiske analyser.

Ny undersøgelse på vej

Ingeniøren har også bedt Forsvarsministeriet forklare, hvorfor man er endt med at fravælge en samfundsøkonomisk analyse. Og hvorvidt ministeriet har vurderet, at dele af en samfundsøkonomisk analyse ikke er relevante for kampflyindkøbet.

Ministeriet skriver som svar i en e-mail til Ingeniøren, at den samfundsøkonomiske analyse oprindeligt skulle indgå i industri­samarbejdsevalueringen, men at Erhvervsstyrelsens retningslinjer for industrisamarbejde på forsvarsområdet siden da er ændret:

‘Af disse retningslinjer fremgår det, at et industrisamarbejdskrav kun må fremsættes med det formål at varetage væsentlige danske sikkerhedsinteresser,’ hedder det i en e-mail fra Forsvarsministeriets pressechef Linda Liboriussen.

Læs også: Radarer trænger ind på stealth-fly

Det forklarer imidlertid ikke fravalget af en samfundsøkonomisk analyse, eftersom en sådan analyse ikke medfører, at der skal stilles bestemte industrisamarbejdskrav. Forsvarsministeriet skriver også, ligesom kampflykontorets Jonas Märcher Ottosen, at en række samfundsøkonomiske konsekvenser bliver behandlet i kampflykontorets evaluering.

‘Således indgår analyser af brændstofforbrug og miljø eksempelvis i den militærfaglige evaluering, ligesom analyser af omkostninger forbundet med anskaffelse, drift, opdateringer m.v. over kampflyenes levetid behandles i den økonomiske evaluering sammen med en række usikkerheds- og følsomhedsanalyser,’ skriver ministeriet.

Rigsrevisionen oplyser til Inge­niøren, at man forventer at foretage en ny undersøgelse af beslutningsgrundlaget, når beslutningsgrundlaget er færdiggjort, og Folketinget har truffet en beslutning om afløseren for F-16. Rigsrevisionen fastlægger først de konkrete revisionskriterier efter en kommende forundersøgelse, men vil inddrage anbefalingerne fra beretningen i 2009.

Illustration: MI Grafik
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det slår mig, at det ikke bliver nævnt, hvad man kunne få i stedet for de kampfly, for de ~30 miliarder f.eks. infrastruktur, offentlig trafik, sundhedsvæsen - you name it.

 • 12
 • 11

den slags for du ikke meget for .. desuden hvad hjælper infrastruktur, offentlig trafik, sundhedsvæsen - you name it. Hvis du ikke kan forsvare dig , så folk som IS alligevel tager det fra dig ... desuden skulle du måske i stedet spørge dig selv hvad får du overhoved ud at sådan en analyse over noget som næsten er umulig at måle på .. og hvad kunne du få for de penge hvis du helt droppe den , da du jo ved at politikerne alligevel ikke lytter til hvad den siger ... de gør bare hvad de selv allerede mener

 • 15
 • 12

"Regeringen dropper den analyse af muligheden for et sammenhængende net af letbaner og BRT-busser i Storkøbenhavn, som den tidligere regering søsatte. Begrundelsen er, at der alligevel ikke bliver penge til at finansiere de projekter, analysen måtte ende med at anbefale. Det viser et brev fra transportminister Hans Christian Schmidt (V) til Region Hovedstaden."

 • 13
 • 2

@Børge Truelsen
Vi har brug for at få analyseret hvordan vi bruger vores skattepenge på at forsvare os!
Ikke nødvendigvis på indkøb af nogle overflødige amerikanske fly, men hele vores sikkerhedsmæssige situation.
1: Er NATO længere det rette forum?
2: Skal vi have et selvstændigt "all round" dansk forsvar?
3: Kan vi regne med hjælp fra USA?

Det er blot nogle af de meget relevante spørgsmål som vi hare behov for at få besvaret.
USA mener at vi i Europa gør for lidt for at forsvare os og vi burde selv i større omfang tage vare på hvad der sket i vort nærområde (=mellemøsten / Ukraine). Samtidig flytter USA sit fokus mere på Stillehavsområdet (Kina / Nordkorea / Pakistan). Så at forvente at USA fremover ALTID stiller op ved mindre konflikter i vores nærområde er nok naivt!
LIgesom det er naivt at tro at 20-25 "topmoderne" F35 fly vil gøre en forskel for Danmark.
Men det mest slående er at mere end 600mio borgere i EU ikke evner at lave et fælles ydre forsvar og samtidig være bange for sølle 140 mio russere!
Så bliver vi en dag løbet over af fjenden - så kan vi kun takke os selv for ikke at have rustet os i Europa (Og gør vi ikke med nogle lilleput nationale hære!)

 • 8
 • 4

Jeg er bange for, at uanset hvilken regering vi havde, ville det ende med at vi køber JSF. Entydigt en rigtig dårlig beslutning.

Jeg er derfor personligt godt tilfreds med at det er den nuværende regering der får denne, århundredets største fadæse, skrevet på CV'et.

Men et grotesk spild af ressourcer er det uanset.

 • 19
 • 5

Hvis vi ikke køber hundedyre JSF så er vi illoyale overfor USA og deres dødssejler projekt.
Hvis vi køber JSF får vi for få fly som også er hundedyre at holde i luften og kan ikke bidrage med nok fly til internationale missioner.

 • 11
 • 2

Hvordan ligger det egentlig med en analyse af, hvad flyene skal kunne, og hvad de skal bruges til? Det er vel den strategiske vurdering. Er vurderingen fra 2007 virkeligt den seneste? Har vi eksempelvis behov for et fly, der er næsten usynligt, men ikke særligt hurtigt, hvis det for det meste skal bruges til at afvise indtrængning i dansk luftrum? Til dette må Super Hornet og Eurofighter Typhoon være langt at foretrække fremfor Joint Strike Fighter. Gripen og Rafale kunne også have været gode bud. Til dæmpning af konflikter mellem forskellige stammer og tilsvarende befolkningsgrupper langt fra Danmark, kunne man vel godt bruge moderne propelfly, eller hvad? Disse spørgsmål er sikkert hørt før, men jeg har ikke set svar på dem, så hvis nogen kan henvise til sider, hvor de debatteres, eller direkte vil forsøge at besvare dem her, skal jeg være meget taknemmelig.

 • 14
 • 1

Det er jo tåbeligt at lave en analyse, hvis man på forhånd har indset at den ikke viser det man gerne vil have den til at vise.
Selv økonomi kan åbenbart ikke altid fordrejes så meget, at det kan understøtte politikernes fremtidige karrieredrømme.

 • 9
 • 0

Det er uforskammet overfor alle de danskere, der lider under de mange offentlige nedskæringer og de høje skatter, hvis politikerne vil bruge 30 mia. til noget isenkram, som ingen nytte vil gøre her i landet på grund af geografien. Samtidig er et stealth-fly beregnet på angreb - ikke forsvar, hvor det skal være synligt og virke afskrækkende. Hvem er det, som Danske fly vil angribe? Hvis det er IS, behøver flyet ikke at være usynligt på de radarer, som IS ikke har!
De politikere, der står bag, skulle skamme sig! Hvis de køber disse kostbare fly, gider vi ikke mere høre på, at vi alle skal spare, og at de mange nedskæringer alle vegne er nødvendige! Politikerne kommer til at stå til ansvar for deres fejltagelser og usandheder ved næste valg, som sikkert kommer snart!

 • 16
 • 5

De politikere, der står bag, skulle skamme sig! Hvis de køber disse kostbare fly, gider vi ikke mere høre på, at vi alle skal spare, og at de mange nedskæringer alle vegne er nødvendige! Politikerne kommer til at stå til ansvar for deres fejltagelser og usandheder ved næste valg, som sikkert kommer snart!

Jer desværre bange for, at alt fortsætter som det plejer. Der har stort set ingen konsekvenser for en politiker, at være dårlig til sit håndværk. Når der endelig ryger en i svinget er det pga. andre småting, som brug af andres penge under valgkampen osv. De store milliard-skandaler, der bygger på decideret dårlig dømmekraft og fejlvurderinger har aldrig konsekvenser.

 • 9
 • 2

Nu er det jo en venstreregering, så hvordan skulle man forvente andet?

Forhåbentlig overlever regeringen ikke finansloven og måske er en del vælgere blevet klogere siden sidste valg!

 • 6
 • 6

Vi så i DONG sagen hvordan det anglo amerikanske oligarki korrupt kunne stjæle DONG fra den danske befolkning.

Goldman Sachs som siges at være kontrolleret af Rockefeller dvs en del af vestens ledende oligarki lave finansiel terrorisme i hele verden (Kilde: Max Keiser)
Disse kræfter kunne få den danske stats adm og politikere på tværs af parti til at deltage i en korrupt konstruktion som Klaus Risker Petersen forklarede i Radio24syv som en forræing.

Kapital insprøjtingen pga måden tilbagekøbsklausuler var udformet på: KUN ET LÅN
På det lån på kun %19 af egenkapitalen FIK Goldman S EGENKAPTIALS RETTIGHEDER. Dvs kontrollen over selskabet. Hvilket jo normalt når man kontrollere en andel på 51% eller skal måske helt op i højere procenter pga B-aktier.
Nu er vi der hvor vi kan sige at Folketinget og den daværende regering deltager i forræderi.

Og med den stigende fascisme indretningen af samfundet, er det klart at ingen bliver belastet, måske undt nogle syndebukke måske.

Mht KAMPFLY.

Der var et udvalg af fly at vælge imellem.

Det amerikanske fly har de dårligste præstationstal.
Det er Hamrende dyrt.

Derfor kaldes det i stigende omfang IC-4 flyet.....

Vi lever i et udpreget mafiasamfund på alle områder i samfundet.

 • 6
 • 6

Samtidig er et stealth-fly beregnet på angreb - ikke forsvar, hvor det skal være synligt og virke afskrækkende.

Nej. Fordelen ved et stealth fly er primært, at det er usynligt på radarer, der er så små, at de kan anbringes i et missil eller i et fly. Det er dermed svært at opdage og skyde ned fra andre fly eller med radarstyrede missiler, og den fordel gælder både under angreb og forsvar. Et stealth fly kan sagtens opdages af en jordbaseret VHF eller UHF radar, som vi så et eksempel på, da et F-117 Nighthawk blev opdaget af et gammelt russisk/tjekkisk radarsystem og skudt ned over Beograd; men pga. naturlovene kræver en VHF eller UHF radar en meget stor antenne, hvis den skal have en stor opløsning, og en sådan antenne er der ganske simpelt ikke plads til i et missil eller i et kampfly. Da dette forhold er baseret på naturlove (bølgelængden af radarsignalet), vil denne fordel formodentlig eksistere i mange år fremefter; men der er selvfølgelig stadig problemet med den infrarøde stråling/signatur, som formodentlig er ganske stor for F-35 pga. den store luftmodstand med deraf følgende store brændstofforbrug. Bortset måske fra F-22 er et stealth fly faktisk dårligere beskyttet mod IR-styrede missiler end andre kampfly, da stealth egenskaberne normalt går ud over manøvreegenskaberne og dermed muligheden for at undvige - ikke mindst for F-35's vedkommende, som i sammenligning med alle andre moderne kampfly er en langsom "hval" i luften.

 • 5
 • 1

Thomas Tanghus 7 timer siden
Re: Samfundsøkonomisk analyse

Hvis du ikke kan forsvare dig , så folk som IS alligevel tager det fra dig 

Du har vist set for meget Homeland ;)

Det er vist dig, som har set for meget Homeland, hvis du tror amerikanerne altid vil komme og redde os. Det kræver i øvrigt et vist nationalt forsvar, for at kunne holde ud til hælpen kommer.
Putin har allerede bevist i Ukraine, at hvis han ser en mulighed, griber han den. En mulighed han sagtens kunne få øje på i Baltikum, hvis deres Nato allierede, herunder Danmark, ikke er i stand til at komme til deres hjælp.

 • 6
 • 9

Den skal vist også primært bruges til Friend or Foe ID og elektronisk krigsførelse, men de sætter en i flyet ikke desto mindre.

 • 0
 • 0

Når man i det 20 århundrede kunne føre 2 Verdenskrige, udgiftsmæssigt set, da skulle man vel også kunne løse Vores del af nutidens flygtningeproblemet. Må jeg drage paralleller imellem Syriens Assad og Tysklands Hitler plus en lille Præsident i IRAN!
Udgifterne til det ny kampfly, vil det sige at når Danmark har anskaffet sig 6 fly, og det viser sig være et dårligt valg skal vi så anskaffe os 19 yderligere fly? Må jegså konkludere dette.
Hvad man kunne få i stedet for udgifter til Fly med mere forsvarsmæssigt set, sådan vil klaveret aldrig spille de kommende 150 år, bare vent og se!

 • 0
 • 1

Man skal nok holde sig for øje, at der ikke er tale om en ekstra bevilling, da de 20-30 mia. til nye fly skal holdes indenfor forsvarets faste budget.

Det er jo et ganske godt argument for at sætte forsvarets budget ned. Det føles som ikke så mange år siden, hvor forsvaret lod deres mest brændstofslugende køretøjer køre i døgndrift, for ikke at risikere ikke at få brugt deres brændstofbudget op mod nytår.
OK, måske der var et par dobbelte negationer i det afsnit :P

 • 2
 • 6

Jeg synes, der nogle år tilbage blev omtalt, at Eurofighteren er rimelig dyr at vedligeholde pga. de 2 motorer.
Og fornyligt var der noget omtale omkring, at super hornet har en gammel radar.

Det kan da kun blive en økonomisk skandale lige meget hvad der bliver købt.

 • 1
 • 1

Jeg tror mere det her handler om, at trække beslutningen i langdrag fra dem som er i mod dette indkøb helt fra starten....

Som selvstændig nation, så bør vi naturligvis have fly, plus alt andet militær isenkram der høre til en selvstændig stat..... mange tror at tingene har ændret sig og mennesket er blevet klogere osv. men se bare på Putins Rusland, som anno 2015 føre direkte politik med deres militær, ja oven i købet har de ligesom Hitler annekteret land og ført det ind under egen stat.... jeg tror ikke mennesket som sådan har udviklet sig, jeg tror mennesket har en natur der gør, at hvis muligheden foreligger og det bliver for nemt et valg, og nogen får for meget magt, og de så møder et tomrum, så udnytter de situationen, det er rent mennesketligt, og så fylder de det tomrum op!

Så derfor, lad os fylde det danske "tomrum" op før andre gør det, uden militær intet selvstændigt land, eller noget at forhandle med som sådan husk på, at et stærkt militær, uanset hvordan man vender og drejer det, det giver også politisk magt, f.eks. også i henseende til et styre der agere som Rusland.

Alle dem der skriger efter at bruge pengene anderledes osv. de skal huske på, at et ordentligt og slagkraftigt militær faktisk er en af forudsætningerne for, at vi overhovedet får muligheden for at mene noget som helst.

Så se nu at få købt de fly, og gerne rigeligt af dem!

 • 7
 • 5

Er der nogen, der har overvejet at købe TO slags fly?

JSF er sikkert god at have med i en international koalision. Gripen er tilstrækkelig (og økonomisk) til at fungere som indenrigs afvisnings- og overvågningsenhed. På den måde kunne man sikkert spare lidt og/eller få rådighed over flere fly for det samme beløb.

 • 3
 • 0

Man burde nærmere spørge hvad man kan få for 115 mia. for det er hvad flyene ca. kommer til at koste.

De 30 mia. er anskaffelsesomkostninger, som når en telefon sælges til 1 krone.

Derefter kommer nogle omkostninger som automatisk følger med købet og de løber op i ca. 85 mia. kroner over 30 år, jf. den norske regerings beregninger. Det er de 2000 kr. der står med små i mobilreklamen.

Det undrer mig MEGET at aviserne i DK, incl. ing.dk, konsekvent omtaler det som 30 mia. i stedet for de reelle 115 mia. som vi kommer til at punge ud med 30 JSF fly.

 • 7
 • 1

@ Per Hansen

Som selvstændig nation, så bør vi naturligvis have fly, plus alt andet militær isenkram der høre til en selvstændig stat

Det bliver de kede af at høre på Island, New Zealand og Irland.

Selvfølgelig kan man eksistere som selvstændig nation uden kampfly, især hvis man er medlem af Nato.
Vi skal bidrage der vi er bedst. Vi har ingen penge, til gengæld er danske soldater gode og de har stor støtte i befolkningen.
Så vi bør spare på flyene og styrke hæren.

 • 4
 • 6

@Allan, men det kan du jo sige om alt der investeres i, infrastruktur, EDB indkøb osv. der er altid driftsudgifter ved alt... så sådan kan du ikke se på det, bare tænk på hvad den ufrivillige indvandring ikke koste over tid, uden sammenligning i øvrigt, sådan kan man altid lave mange sjove regnestykker.

 • 1
 • 1

Når jeg ser artiklens to ting: 30 mia kr i 2020 og samfundsøkonomisk analyse, så tænker jeg mit!
Tilfældigvis koster vores vindmøller os også ca. 30 mia kr fra nu til 2020. Som PSO-afgift.
Men... er der nogen, der nogensinde har udarbejdet en analyse af cost/benefit for den samme investering? - Nej, vist ikke!
Og beløbet vokser efter 2020, - præcis som for kampflyene, der skal vedligeholdes og fornys.
Den gavn, vi får af flyene er en ren politisk vurdering, men nytten af vindmøllerne er enklere: den sparede CO2 frigør CO2-kvoter, som bl.a. Tyskland køber billigt og derfor nu kan skrue op for kul (og brunkul) i elforsyningen, så deres CO2-udslip øges mere, end det DK reducerer.
I gamle dage hed det "Ebberød Bank"!

 • 5
 • 2

Nu er der jo ikke nogen analyse af noget som helst , der kan hamle op med en god mavefornemmelse. Og hvis der er noget min VENSTRE-regering er god udi så er det mavefornemmelser. Så er man jo også så dejlig fri for at skulle argumentere sagligt. Så velkommen til brug af 30 mia --- på mavefornemmelser

 • 0
 • 1

Det bliver for dyrt i støttestruktur.
Allerede vores 2 forskellige blocks af F16 og 3 forskellige Tapes giver en del logistiske problemer.
2 helt forskellige fly vil give store problemer og kun små fordele.
Så hellere mange af et mindre kapabelt fly

 • 3
 • 0

En tanke kan ikke komme ud af mit hoved: At det da i håj grad må være radar- og våbensystemerne der gør et kampfly overlegent (eller ikke). Derfor et åbent spørgsmål:

Er der en ekspert-kommentator der kan redegøre for, om det er muligt at udskifte radar og våben på kampflyene i takt med at disse forældes?
Og tillægsspørgsmålet: Er det muligt (både teknologisk og kontraktuelt) at lade danske virksomheder levere nye radarer og evt. våbensystemer til kampfly købt i f.eks. USA og med lidt ældre radarer?

Hvis ja, så åbnes der da for nogle perspektiver.

 • 0
 • 1

F 16har løbende fået udskiftet både hardware og software gennem hele dens leve tid, så det samme vil F35/F18/Eurofighter.
Danske firmaer leverer en delhardware til F16 og F35, men Danske firmaer har ingen erfaring i Kampfly radar som leverandør af disse.

 • 0
 • 0