Staten uden overblik: Intet krav om test af drikkevand for giftige fluorstoffer

De danske myndigheder har intet overblik over, om drikkevandet i Danmark er forurenet med fluorstoffer, eller hvor udbredt forureningen i grundvandet er. De sundhedsskadelige fluorstoffer indgår nemlig ikke i de obligatoriske prøver i drikkevand og grundvand.

»Det er op til kommunerne selv, om de vil tjekke deres vand. Hvis de har en mistanke, så skal de lave undersøgelser. Men det er altså ikke obligatorisk at måle løbende,« siger civilingeniør Anne Christine Duer, der sidder i Naturstyrelsens afdeling for klimatilpasning, vandsektor og grundvand.

Udmeldingen kommer, efter at Ingeniøren har refereret en endnu ikke offentliggjort rapport fra Miljøstyrelsen, der i over et halvt år har kendt til markant forhøjede niveauer af fluorstoffer flere steder i grundvandet i Danmark. Men i modsætning til konsekvenserne af en lignende opdagelse i Sverige har den danske opdagelse ikke givet anledning til yderligere undersøgelser af hverken grundvand eller drikkevand herhjemme.

Læs også: Giftige fluorstoffer i høje koncentrationer fundet i det danske grundvand

I Danmark vil eventuelle målinger efter fluor blive indrapporteret til den såkaldte Jupiter-database, som Geus bestyrer, men ifølge både Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har man aldrig lavet en nærmere undersøgelse af, om kommuner har fundet fluorstoffer, og/eller hvor udbredt forureningen i givet fald er.

»Vi følger ikke med i, om der bliver fundet lokale forureninger. Og Geus hoster bare databasen, så de følger heller ikke med i det. Det er en opgave for kommunerne selv,« siger Anne Christine Duer, der oplyser, at det har været styrelsens opfattelse, at der ikke generelt var problemer med fluorstoffer i det danske grundvand.

Det har ved deadline ikke været muligt for Ingeniøren at få Geus til at undersøge, hvilke kommuner der har screenet for stofferne.

Se hele Ingeniørens fokus om giftige fluorstoffer

Efter Ingeniørens afsløring af fund af fluorstoffer i grundvandet flere steder i landet har Miljøstyrelsen informeret kommuner og regioner om deres fund. Det kunne ifølge Anne Christine Duer give styrket mistanke om forurening af drikkevand i specifikke kommuner.

»Derfor må man forvente, at de undersøger deres drikkevand, hvis de har en begrundet mistanke,« siger Anne Christine Duer.

Flere danske og udenlandske eksperter har også i Ingeniøren kraftigt opfordret til, at myndighederne undersøger drikkevandet efter fund af, hvad eksperterne kalder 'høje' og 'bekymrende' koncentrationer.

Læs også: Opråb fra forskere: Test drikkevandet for giftige fluorstoffer nu

Tjekker kun fisk og overfladevand

Fluorstoffer har ellers de seneste ti år været genstand for løbende debat i både Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Geus, fordi flere udenlandske undersøgelser løbende har rapporteret om forurenet grundvand og drikkevand i nærheden af især brandøvelsespladser, hvor fluorholdigt skum er brugt.

Alligevel bliver fluorstoffer kun overvåget i overfladevand, såsom vandløb og spildevand, samt i fisk. En screening i 2007 gennemført i et samarbejde mellem amterne og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, afslørede nemlig kritisk høje niveauer af fluorstoffer i blandt andet rødspætter fanget i Skagerak.

'... adskillige perfluorerede forbindelser (PFAS) og organotinforbindelser er udbredte både i punktkilder, i ferskvand og i marine miljøer i Danmark,' lød det i konklusionen, hvor man også i ferskvand målte de højeste koncentration af PFOS til 70,1 ng/g vådvægt og 13,7 ng/g vådvægt i ål fra hhv. Silkeborg Langsø og Guden Sø.

Det fik forskerne til at medtage undersøgelser af PFOS i fisk i den nationale overvågning siden 2011, oplyser Jacob Strand, seniorforsker ved Aarhus Universitet, der stod bag undersøgelsen i 2007.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

tænker det må være en joke, når du skriver at benzopyren er "tilladt" i Danmark? Det er et kræftfremkaldende stof som fx findes (naturligt) i cigaretrøg, brænderøg, grillede og røgede fødevarer. Det er dermed ikke tilladt, men er en følgesvend til vores livsstil..... Når DDT stadig fremstilles og sælges, er det fordi det i mange tilfælde er den eneste måde man kan bekæmpe malaria. Og at fordelene i dette tilfælde (reddede menneskeliv) overstige ulemperne

 • 2
 • 1

Man kan føle sig helt salig ved tanken om, at en sådan uskyld stadig eksisterer: "»Derfor må man forvente, at de undersøger deres drikkevand, hvis de har en begrundet mistanke,« siger Anne Christine Duer."

Hvis

 1. det koster penge at screene drikkevandet for sundhedsskadelige fluorstoffer
 2. det er op til kommunerne selv, om de vil tjekke deres vand

så sker det ikke, det vil være (uofficielt) forbudt at have en begrundet mistanke, og det vil ikke ske før der er et lovkrav og kontrol af at dette følges.

 • 3
 • 0

Derfor må man forvente, at de undersøger deres drikkevand, hvis de har en begrundet mistanke

Den tanke er ikke helt så naiv som den lyder til. At man har fundet stofferne i grundvand, behøver ikke at betyde, at vort drikkevand er i fare. Termen "grundvand" bruges i vid udstrækning, når man undersøger miljøforhold. Det kan fx dække over drænvand. Kommunerne har stor fokus på grundvand, inkl. drikkevand for tiden, og de er i gang med at vurdere alle mulige trusler for vore drikkevandsforsyninger.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten