Staten dropper gaslager: Limfjorden slipper for 13 millioner ton salt

En stærkt kontroversiel udvidelse af et lager til naturgas i Lille Torup nord for Viborg er skrottet.

Lageret skulle rumme 1,5 millioner ton gas gemt i store huler, kaldet kaverner, 1,5 kilometer nede i undergrunden. I de knap tre år, der er gået, siden det statslige Energinet.dk søgte om tilladelse til at udvide lageret, er behovet blevet mindre.

»Nogle af de forudsætninger, som vi dengang lagde til grund for ansøgningen, har ændret sig. Hen over sommeren har vi derfor revurderet behovet for at udvide gaslageret, og vi har besluttet at reducere det ansøgte projekt,« siger gaslagerchef Leif Hansen, Energinet.dk

Området af Limfjorden, hvor der nu alligevel ikke skal udledes 16,8 millioner ton salt. Illustration: MI Grafik

Han henviser først og fremmest til gasledninger til Norge og Polen, som er droppet. I stedet får Danmark en ekstra ledning, som skal give os naturgas fra Tyskland, når forsyningerne fra Nordsøen tørrer ud. Tyskerne har selv masser af gaslagre.

Endelig viser prognoserne et faldende forbrug af naturgas i Danmark, og så harmonerer naturgaslageret dårligt med regeringens ambition om at gøre sig fri af fossile kulbrinter.

Ifølge gaslagerchefen har de talrige protester fra lokale borgere, organisationer og kommunerne derimod ikke spillet ind.

Dem har der ellers været nok af, ligesom der har været stillet stribevis af spørgsmål til miljøministeren, som også har forsvaret udvidelsen i et samråd.

Protesterne gjaldt udledningen af i alt 16,8 millioner ton salt til Lovns Bredning, en del af Limfjorden, der er Natura-2000 beskyttet område. Saltet bliver skyllet ud af undergrunden for at gøre plads til gaskavernerne. Det saltmættede vand skal fortyndes, inden Energinet.dk pumper det ud i bredningen.

En redegørelse fra Miljøministeriets center i Århus viste tidligere i år, at saltet ikke ville skade bredningen, men det har flere organisationer anfægtet, blandt andet fordi saltet indeholder en række tungmetaller.

Nu viser hele øvelsen sig at være uden betydning. Energinet.dk vil kun genudskylle de eksisterende syv kaverner, som er faldet sammen hen over årene, siden lageret blev etableret i 1980'erne. Derimod bliver ni helt nye kaverner ikke til noget.

Dermed bliver saltudledningen reduceret til en femtedel, fra 16,8 millioner ton til omkring 3,4 millioner ton. De skal udledes over ti år, mens det nu droppede projekt løb over 25 år.

»Vi har bemærket alle dem, der har været kritiske over for vores projekt. Men det har ikke haft betydning for vores afgørelse,« siger Leif Hansen.

Han erkender, at Energinet.dk har spildt penge på miljøundersøgelserne.

»Det kræver store ressourcer at få godkendt projektet, og vi havde ikke behøvet at bruge penge på nyudskyldningsprojektet,« siger han.

Når Energinet.dk alligevel søgte om det, var det netop på baggrund af den lange sagsbehandlingstid. Selskabet skønnede det bedre at slå ansøgningerne om genudskyldning og nye kaverner sammen end at risikere at skulle sende en ny ansøgning om at etablere de nye kaverner på et senere tidspunkt. Det havde krævet nye miljøhøringer.

Leif Hansen understreger den pointe ved at fremhæve, at Energinet.dk stadig ikke har fået tilladelse til genudskyldning af så meget som en enkelt kaverne. Høringsfristen for udledningstilladelsen er godt nok udløbet, men Miljøministeriet tygger sig stadig igennem bunken af indsigelser.

Leif Hansen håber at få tilladelsen på plads senest til december. Udskyldningen kan kun foregå om vinteren, fordi gassen i kavernen skal op og ud til forbrugerne, som udelukkende efterspørger den, når det er koldt.

Leif Hansen understreger, at Energinet.dk's bestyrelse foreløbig kun har vedtaget at skylle en enkelt kaverne ud igen. De resterende seks tager bestyrelsen stilling til senere.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Energinet.dk

Emner : Vandmiljø
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Udskyldningen kan kun foregå om vinteren, fordi gassen i kavernen skal op og ud til forbrugerne, som udelukkende efterspørger den, når det er koldt.

Kan man ikke skylle kavernen ud, når den er fuld af gas? Hvorfor ikke?

Vand eller saltvand er jo ikke blandbare med gassen.

  • Søren
  • 0
  • 0

Jo, der kan opløses den del methan i (salt-)vand

Poul-Henning

Det er minimalt: ca 25 mg pr liter vand ved 20 grader [1] (lidt mindre i saltvand [2]).

I praksis tager de vel bare trykket af kavernen inden de skyller ud. De kan vel ikke skifte methanen ud med vand? Og så der er alligevel methan over saltopløsningen.

  • Søren

[1] http://www.engineeringtoolbox.com/gases-so... [2] http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/je6006...

  • Søren
  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten