Stålvalseværk går i betalingsstandsning

Det Danske Stålvalseværk har her kl. 13.00 meddelt sine 1.165 medarbejdere, at man er gået i betalingsstandsning. Det betyder, at både Stålvalseværket og Dan Spray fortsætter i betalingsstandsning, men for fuld damp indtil sommerferien i håb om, at der til den tid er fundet en køber. Danstål Armering har tilstrækkelig likviditet til at fortsætte og går fri af betalingsstandsning.

Hele værket er sat til salg enten helt eller opsplittet, men på nuværende tidspunkt er der ingen potentielle købere på koncernniveau.

»Vi ryger med i betalingsstandsningen, fordi vores likviditet endnu ikke er god nok«, siger direktør Claus Spiegelhauer fra Dan Spray A/S i Tåstrup, der med stor succes har startet en ny produktion af højtlegeret specialstål.

Endnu har Dan Spray ikke haft overskud, men det venter Claus Spiegelhauer sker i løbet af det næste år.

Mulige købere til Dan Spray er den svenske gigant inden for værktøjsstål Uddeholm, som tidligere har vist interesse og som har indgået en milliardaftale om at aftage spraystål fra Dan Spray .

»Desuden er der vist interesse fra USA, Spanien og Italien«, fortæller Claus Spiegelhauer.

Samtidig skulle der være gode muligheder for, at Stålvalseværket kan indgå som lokal produktionsenhed i en stor stålkoncern idet værkets produktionsanlæg kan fremstille plade-, stang- og armeringsstål af høj og ensartet kvalitet.