Stærkt voksende kødforbrug er en tikkende bombe under klimaet

Udslippet af drivhusgasser fra produktionen af kød og mælk fortsætter med at stige markant. Det underminerer indsatsen mod klimaforandringer med mere ekstremvejr og flere oversvømmelser til følge.

Situationen er et resultat af, at verdens kødforbrug er eksploderet i de seneste godt 50 år, hvor blandt andet produktionen af kyllinger er syv­doblet. Allerede i 2011 stod produktionen af kød og mælk for 18 procent af verdens udslip af drivhusgasser, viser den seneste opgørelse fra FN’s landbrugsorganisation, FAO.

Og den voldsomme vækst fortsætter, forudser FAO. Kødforbruget stiger med 54 procent frem mod 2050, mens mælkeforbruget stiger 73 procent – væsentligt mere end befolkningstilvæksten.

Læs også: Derfor må vi ændre madvaner for at redde klimaet

Der er ingen præcise fremskrivninger af drivhusgasudslip fra animalsk produktion, bl.a. fordi man ikke ved, hvor meget CO2 græsarealer optager, siger Anne Mottet, ansvarlig for husdyrbrug hos FAO. Men stigningen vil følge forbruget, medmindre udbyttet øges, fastslår hun:

»Husdyrbrug udvikler sig hurtigt og udgør en risiko for klimaet.«

Kødforbruget ignoreret

Professor Katherine Richardson, medlem af Klimarådet og formand for den tidligere klimakommission, peger på, at udslippet af klimaskadelige gasser hovedsageligt stammer fra energiforbrug og landbrug, men at vi indtil videre har haft ensidigt fokus på energiforbruget:

»Vi har forstået, at vi er nødt til at afkoble emissionerne fra energi fra den økonomiske vækst. Nu er vi nødt til at have den samme diskussion om landbruget. Ellers er det en tikkende bombe under alt, hvad vi gør på energiområdet,« siger hun.

Også videnchef Torben Chrintz fra den grønne tænketank Concito kalder på handling, hvis vi skal holde klodens temperatur nede:

»Alle scenarier, hvor vi holder os under to grader, indeholder et krav om, at vi spiser mindre kød og færre animalske produkter.«

Kødforbrug stiger med indkomsten

Seniorforsker Jay Gregg fra DTU Management Engineering undrede sig af samme grund over, hvor fraværende diskussionen om fødevarernes klimabelastning var op til klimatopmødet i Paris sidste år:

»Det er mærkeligt, for det er et område, hvor vi selv kan gøre meget mere end ved at købe en elbil,« siger Jay Gregg, der er blandt de forskere, som har eftervist, at forbruget af kød og mælk stiger med indtægten – i hvert fald til indkomsten når samme niveau som i Vesten.

Læs også: Tre tilgange til at begrænse klimaeffekten af fødevareproduktion

Derfor er efterspørgslen i høj grad drevet af øgede indkomster i ulandene, hvilket ifølge sektionsleder John Hermansen fra Aarhus Universitet gør problemet komplekst.

»De animalske fødevarer opfylder et særligt ernæringsmæssigt behov, og i de lande, hvor forbruget stiger mest, er indtaget i forvejen lille. Så er det svært at sige til dem, at de ikke må spise kød,« frem­hæver han.

Tre fjerdedele af landbrugsarealet går til kød

Men miljøomkostningerne er enorme. Tre fjerdedele af verdens landbrugsareal går til animalsk produktion. Jorden bliver udpint, det tærer på ferskvandsressourcerne, forureningen øges, og oprindelige arter forsvinder – en opremsning, der ikke kommer fra en miljøorganisation, men fra FAO og FN’s klima­panel, IPCC.

FAO’s estimat over klimaeffekterne er endda det mest konservative. Det omfatter ikke effekter af skovfældning, når vi dyrker foderafgrøder på et stadigt større areal, hvilket er relevant for Danmark: Vi importerer soja fra et areal i Sydamerika svarende til Sjælland, hovedsageligt til at fodre vores 30 mio. svin med.

Læs også: Værsgo og spis: Vegebøffen, der smager af kød

Anne Mottet fra FAO udpeger de sydamerikanske sojabønner som et eksempel på den uholdbare udvikling. Men mere effektiv produktion vil ikke redde klimaet:

»Øges effektiviteten, bliver det en bedre forretning at opdrætte kød, og så vil produktionen stige yderligere. Det er en kendt økonomisk sammenhæng,« siger hun.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

»Øges effektiviteten, bliver det en bedre forretning at opdrætte kød, og så vil produktionen stige yderligere. Det er en kendt økonomisk sammenhæng,« siger hun.

og

»De animalske fødevarer opfylder et særligt ernæringsmæssigt behov, og i de lande, hvor forbruget stiger mest, er indtaget i forvejen lille. Så er det svært at sige til dem, at de ikke må spise kød,« frem­hæver han.

Jeg tror det er lidt ligesom drivhusgasser fra flytrafikken. Vi ved godt det er et problem, men der er ikke noget alternativ som er ligeså praktisk. Hvis man lagde CO2 afgifter på fly og fritog elektriske fly ville der være incitement til at der skete noget. Samme for kød.

 • 9
 • 2

Ja, man kan spise bønner, men en god ide er også at spise lokalproduceret kød. I Sorø har vi fritgående grise, geder og får. På engene omkring Sorø afgræsser vores dejlige og kødfulde Gallaway kør. Fordelen ved lokal produktion af kød er at dyrerne hjælper naturen både med hensyn til vedligeholdelse og naturgødning. Vores problem er, at prisen bliver lidt højere end hvis vi køber kød fra det konventionelle landbrug og det er vanskeligt at distribuere. Men, øv de store fede bøffer kommer fra "Langtbortistand" hvor der ikke er regler for hverken hormoner eller antibiotika. Nedkøling, frysning og lang transport af kø fra fx. Brasilien må være ret CO2 krævende.

Så vi må have flere afgifter på transport af fødevarer, som vi selv kan producere lokalt. Og tillykke til Sorø Kodriverlaug, som har 10 år's jubilæum i år. Det er win win for både natur, CO2 og oplevelser for børn.

 • 7
 • 8

...står for sølle tre procent af udledningen forbundet med animalske produkter. Det værste er klart methanen og gasserne fra møget, der bliver nedbrudt på markerne. Derfor kan fritgående kvæg på Samsø meget vel være en større klimasynder end sine konventionelle artsfæller, set i forhold til drivhusgasser.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P...

 • 14
 • 2

Hvis vores fødevarer primært var lokalt produceret og der ikke blev transporteret fødevarer på store afstande. En avokado der har sejlet det halve rundt om jorden og blevet transporteret hele vejen gennem europa, laver fodspor ud over produktionen. Vores grundlæggende problem er i virkeligheden at mennesket ikke har styr vores egen reproduktion. Vi er over 6.000.000.000 menesker og kraftigt stigende, det er vist mere her vi skal sætte ind. Og lad os samtidigt få politisk beslutning om at proppe olie hullerne til, så skal mennesket nok finde nye veje til energi.

 • 7
 • 9

Ja, der er studier, der kigger på sundhedsændringerne. Der kommer en artikel i løbet af den næste uge der er baseret på netop den undersøgelse. Stay tuned :-)

 • 6
 • 0

I artiklen ser jeg ingen 3%-er for CO2 e-emission? Og %-en vil jo også være forskellig afhængig af om det er australsk/brasiliansk/jydsk/tysk kød.

Mon de 2 forskere, der iøvrigt er medlem af "National Cattlemen er Beef Association" har medregnet produktion af lastbiler, skibe, frysehuse, emballage m.v. i deres "forskningsresultater"

Gennem min karriere har jeg arbejdet med mange LCA-analyser af fødevarer, og det er min konklusion, at det ikke muligt at medtage alle de afledede konsekvenser der er ved at transportere fødevarer den halve verden rundt. fx. lastbilers røggasser, trafikulykker m.v.Og jeg taler ikke om Avocado, men de fødevarer vi selv er gode til at producere i DK.

Nogle gange skal man bruge den sunde fornuft, og det er at producere og forbruge lokale fødevarer. Og, jeg taler ikke kun om økologisk produktion (som artiklen handler om)

 • 4
 • 4

Jeg ved ikke om jeg spiser mindre kød, men jeg er bevidst om problemet. Hjemme tænker jeg over det.

Problemet er på arbejdet - kantinen er til at græde over, og det eneste der egentligt at værd at spise er kødet. Ris og kartofler er kogt forskelligt hver dag, og grønt er ikke noget der er meget af. Frugt har man slet ikke "fordi hvis det ikke bliver købt skal det smides ud". Ris og andet kan genbruges næste dag og næste dag igen....

Så jah, hvis jeg havde et bedre valg på arbejdet, men det tænker man ikke på.

 • 2
 • 1

Rene råvarer vil også hjælpe - fx chips er bearbejdet, stegt i fedt, og der er brugt en masse energi på at lave noget usundt, som det i dag bliver spist langt mere af end for 10-20 år siden. Stort set alt hvad vi køber i dag er forarbejdet, og det sælges (ubevidst) på smagen, og igen en masse energi - til produktionen og i maden.

Hvis vi tænkte mere over maden vi kunne lave, let og enkelt, så ville vi leve sundere. Desuden er den en god måde at være aktiv på, og hjælper med at tage tankerne fra det stress der er omkring os i dagens samfund

 • 1
 • 1

Der er kun én vej ud af alle disse problemer, CO2, manglende fødevarer, migrationskrisen o.s.v.

 • Det er at vi skal begrænse befolkningstilvæksten i verden.

Hvis det havde været en dyregruppe som blev forøget ud over det forsvarlige, så havde vi handlet. Men os selv, nej, det kan vi ikke gøre. Katolikker muslimer og andre trosretninger går ikke ind for børnebegrænsning, samfundet kræver vækst o.s.v.

Så det næste problem efter "kødkrisen", bliver nok en total fødevarekrise, og så har vi med garanti en tredje verdenskrig.

 • 7
 • 7

Der ER ikke en løsning på dette problem, og skal nok heller ikke være det.

Fakta er; menneskeheden lever på sidste vers, det er relativt langt vers, men det er det sidste: Der ER intet håb, ikke for flertallet.

Det bedste vi kan håbe på er, at en ny "Spansk Syge", eller værre, dukker op, løser problemet for de få tilbageværende og, at vi, med den stærkt reducerede befolkningsmasse, kan give Jorden en "breather", så hun kan komme sig.

Point being; Naturen handler om Balance. en fin en af slagsen, og menneskeheden er intet mindre end troglodyt, der hamrer ned på dens guldvægt, med en forhammer.

Vi har ikke en chance.

I min optik SKAL vi nok heller ikke have det; for 65.000.000 år siden var det dinoernes tid, de levede godt og længe indtil tiden kom, og de måtte væk.

Det samme gælder os.

Vi er forrykte syge børn, der har bygget atombomber, og som vi æder, drikker, horer og ser X-faktor, så udhuler vi vores fremtid, med et "Tillykke med fødselsdagen, min dreng; må du leve længe", alt imens vi æder og drikker barnets fremtidige liv op..

Mennesket er, simpelthen, for ungt og for dumt til at magte de ansvar, det har påtaget sig selv, og vi bliver knust under dem, som en myrer splatter under en Nike..

Vi har ikke en chance, skal ikke ha' det og dette, disse år i starten af 2000 tallet, den sidste tid, ER vores sidste tid.

Den er bare ikke længere; vi kommer ikke uden om selv.

Personligt tror jeg dog, at "stammen" overlever; tror ikke, at menneskeracen forgår, men jeg tror, helt i mit hjerte, at langt flertallet vil forsvinde; præcis som det skal være.

Vi er denne planets cancer, og skal den have en chance, så skal vi væk.

Moder jord kan ikke længere bære sine børn.

 • 5
 • 9

I følge dokumentaren "Cowspiracy" på Netflix er 51% af opvarmningen forårsaget af kødkvæg. Jeg har spurgt DMI om det er rigtigt:

"I følge UN stammer 51% af den menneskeskabte klimaeffekt fra kødproduktionen. I behandler således "kun" 49% af klimaeffekten i jeres infos..."

DMI svarede: "Et vigtigt emne, men nok ikke et selvstændigt indlæg ’ klimaord’.

Dit tal er for øvrigt forkert. Læs mere her: http://www.unep.org/pdf/unep-geas_oct_2012... "

 • 1
 • 0

"Anne Mottet fra FAO udpeger de sydamerikanske sojabønner som et eksempel på den uholdbare udvikling. Men mere effektiv produktion vil ikke redde klimaet:" Det helt afgørende i CO2 mæssig henseende må være hvor meget kulstof der oplagres med tiden fra disse vækster. Jeg har læst at regnskove ikke oplagrer særlig meget, da det hele genbruges hurtigt til vækst. Jorden i en regnskov er ikke god. Sojabønner er måske en dårlig erstatning for skov, da de kræver gødning, men deres vækst må da binde noget CO2.

 • 3
 • 3

Ja som skrevet ovenfor har jeg set den. Ja Californiens vandforsyning er bl.a. truet af kødproduktion, hvordan mon det står til herhjemme... Ja vi mangler essentielle nøgletal.

Påstande såsom "de 15 største fragtskibe forurener lige så meget som alle biler på hele jorden" eller "51% af den menneskeskabte klimaopvarmning skyldes kødkvæg" florerer. Ingen kvalificerede agenturer - heller ikke DMI - tør udtale sig?

 • 0
 • 4

Kære læsere på ing

Jeg svarer lige på flere af de spørgsmål der bliver stillet her i tråden, på samme tid, samt nogen der slet ikke er blevet stillet endnu.

Ja, det er sundere ikke at spise kød, end at gøre det. Faktisk er det sundere helt at undgå at spise animalske fødevarer og blive veganer. Veganere, har en længere forventet levealder, end både vegetarer og carnister. Det skyldes simpelthen det faktum, at vi mennesker ikke er rovdyr (carnivores), ej heller "altædere" (omnivores), men derimod plamnteædere (herbivores). Jeg er selv opdraget til at tro på, at vi er kødædere, så blev selv chokeret, da Jeg først fik at vide at det forholdt sig anderledes, for tre år siden. Men menneskets fysiologi er simpelhen slet ikke indrettet til at omsætte andet end planter. Når vi indtager animalske varer, har det en masse uheldige bivirkninger, fysiske som psykiske. Den største synder er nok kræft. Brystkræft er f.eks. ofte en direkte konsekvens af at have indtaget mejeriprodukter og tyktarmskraft er en konsekvens af animalske proteiner. Vores krop er derfor skabt til at omsætte andre fødevarer til energi, end animalske. Hvis der er nogen der er interesseret i at se en sammenligning af menneskets anatomi, sammenligenet med carnivorer og omnivorer, så er her en meget dybdegående artikel http://michaelbluejay.com/veg/natural.html Hvis man gerne vil vide mere om sundhed, er der lavet store studier, der belyser det. Især et fra Loma Linda University, som har sammenlignet en gruppe religiøse mennesker i USA der næsten lever vegansk, med resten af befolkningen. Der kan dog givetvis også være andre faktorer i dette studie, i det de også ryger mindre og indtager mindre koffein osv. Men så er der også The China Study af T. Colin Campbell. Det blev lavet i Kina, ligesom de åbnede op for vestlig mad der er mere animalsk baseret, end den traditionelle kinesiske mad. Jo mere velhavende visse kinesere blev, desto mere animalsk fortærede de, og som konsekvens blev de også mere syge. http://www.wellandgood.com/good-food/china... http://ajcn.nutrition.org/content/89/5/162... Og ja, dansk kød, er med til at ødelægge hele jorden. Selv lokalt produceret kød, bliver fodret med soya fra Sydamerika. Transportafstanden til slagteriet udgør kun en forsvindende lille del af den store miljøbeastning som landbrugsdyrene står for. Som sagt tidligere i tråde, Cowspiracy som kan ses på Netflix, er en meget letfordøjelig film om bæredygtighed. Meget anbefalelsesværdig. Andre film fra Netflix om samme emne er "Forks over knives" og "Fat, sick and nearly dead". Enjoy

 • 4
 • 4

Jeg har pillet katalysatoren af min bil og køre max kilometer, gerne en omvej. Køre altid to gange rundt i en rundkørsel. Cyklen er skrottet. Varmen køre for fuld drøn og reguleres gennem udluftning. Jeg spiser kun kød. Kobe okse kød fløjet ind fra Japan. Slukker aldrig lyset og har købt glødepærer til 25 års forbrug. Vasker og tørretumbler flere gange dagligt. Og så flyver jeg på ferie med Ryan Air hver måned og ind i mellem en week-end shopping tur til New York, London, Rom eller Paris.

Hvorfor skal jeg dog være ansvarlig, når politikerne snork sover og nægter blå-nakket at se virkeligheden i øjnene alt alt for sent.

Vi har været advaret mod konsekvenserne i 40 år og de ansvarlige politikere har bare ignoreret det og slæbt det hen som hippi opspind.

 • 7
 • 3

Kød er - som en professor udtrykte det - i sandhed "danskernes hellige ko" og ingen politikere tør åbenbart at røre ved problemet. Det er virkeligt utroligt, at der ikke gribes mere ind med hensyn til at få danskerne til at spise mindre kød, når det er så sundhedsskadeligt, at WHO ligefrem har sat det på listen over kræftfremkaldende stoffer og så miljøbelastende, at det overhaler hele transportsektoren.

Dog anbefaler Miljø - og Fødevarestyrelsen, at man max spiser 500 g kød om ugen (2 - 3 middage om ugen) og de oplyser også, at kød er den fødevare, der er mest belastende for klimaet, men det ser ud til, at de fleste ikke engang kender disse anbefalinger og mange er også totalt ligeglade.

Der burde nok sættes ind med nogle CO2 afgifter eller lignende, som kan tvinge folk til at handle anderledes.

 • 3
 • 1

....... og andre carnivornere at blive veganere. Det bliver herligt at se blåhvalerne æde tang....fortsæt selv..... Mennesket er naturens mest succesrige rovdyr og vor position er opnået ved at spise kød.

Som søn af bindegale vegetarianere, der syntes at skvalderkål og kantareljagt var kulinariske højdepunkter kan jeg kun sige en ting, ingen af deres 4 børn er vegetarianere.

Det er ikke okserne, fårene, grisenes og andre kødleverandører, der er årsagen til det forøgede CO2 udslip som sker.........det skyldes ene og alene, at menneskene ikke kan begrænse deres børneproduktion og at disse børn overlever og er lige så vilde med at levere en overproduktion af børn som også overlever.....fordi medicinbranchens har reduceret dræbersygdommene betragteligt gennem de sidste 70 år.....ved koppe og tubekulosevacinationer ( calmette)og ikke mindst fremkomsten af penicillin.

 • 6
 • 4

Mennesket er naturens mest succesrige rovdyr og vor position er opnået ved at spise kød.

Mennesket er ikke et rovdyr, vi er altædende... Og man kan nok nærmere påstå at vores succes skyldes at vi blev fastboende bønder, frem for at påstå at vi var rovdyr... Kød har været en naturlig fødekilde gennem hele menneskehedens historie... Efter at vi er blevet fastboende bønner er vores civilisation udviklet markant og samtidig er mængden af kød i vores kost faldet stille og roligt.

Vi kan ikke leve af kød alene, da der er en del vitaminer som vi skal have, men vi kan leve uden kød og stadig få alt det vi har brug for... Personligt vil jeg dog ikke stoppe med at spise kød...

 • 3
 • 0

det skyldes ene og alene, at menneskene ikke kan begrænse deres børneproduktion

Det er for længst dokumenteret at rigeligt med kød og især mælkeprodukter forringer alt hvad der har med menneskenes reproduktion at gøre. Hvis det ellers er en trøst.

og ikke mindst fremkomsten af penicillin

Det er der vist nogen der er ved at ændre på! Alt efter hvem der bliver spurgt er det menneskene eller grisene der er ved at eliminere virkningen af antibiotika.

 • 3
 • 2

Der er trosfrihed her i landet........ og jeg har ikke bemærket anderledes reproduktionsproblemer end førhen, hvor man ikke havde kunstige befrugtninger og forblev barnløse! Mine forældre var vegetarianere.....ingen af deres børn er det og vi er bedste forældre, der heller ikke har afkom der fornægter en god bøf!

Og mennesket har været jæger i de sidste 2 millioner år.

 • 4
 • 4

Spis et varieret måltid, ikke for meget, med kød, grønsager og rodfrugter. Spis noget frugt og ost til dessert. Bliver du ikke syg af det og har du ikke problemer med din fordøjelse (og forhåbentlig nød du maden), så hører du til det meget store flertal af mennesker der lever som omnivorer. Det gør de, fordi mennesker er omnivorer. Sværere er det ikke.

Måske er grønlændere (som traditionelt har levet af fisk og kød) så svære at forstå, fordi de kun kan bevæge kæben op og ned? Eller hvad?

 • 1
 • 0

Ja, det er sundere ikke at spise kød, end at gøre det. Faktisk er det sundere helt at undgå at spise animalske fødevarer og blive veganer. Veganere, har en længere forventet levealder, end både vegetarer og carnister. Det skyldes simpelthen det faktum, at vi mennesker ikke er rovdyr (carnivores), ej heller "altædere" (omnivores), men derimod plamnteædere (herbivores).

- dén påstand kan i høj grad drages i tvivl:

Menneskets hang til saftige, fedtdryppende stege og bøffer er sandsynligvis en kostmæssig præference, som kan spores nær ved to millioner år tilbage i tiden. Biolog og lektor HANS CHRISTIAN PETERSEN fra Syddansk Universitet, der til hverdag forsker i menneskets evolution, fortæller den for mange overraskende historie om, hvordan menneskets evolutionshistorie er tæt knyttet til en kød- og fedtholdig kost. Den nutidige menneskehjerne er tre gange større end hjernen hos vores nærmeste slægtning, chimpansen. Hjernen er et ekstremt ”dyrt” organ, da den forbrænder uforholdsvis meget energi. Stykker man alle de forhistoriske bevismaterialer sammen, tyder det kraftigt på, at vores forfædre fik ”råd” til den store hjerne ved radikalt at ændre deres kostvaner og skifte over til en meget kødholdig og dermed energirig føde. At æde kød og ikke mindst det medfølgende fedt er ganske enkelt baggrunden for, hvad vi som dyreart har udviklet os til at være...

Kilde:

http://kalender.ku.dk/begivenheder/2012/11...

 • 4
 • 1

en kostmæssig præference, som kan spores nær ved to millioner år tilbage i tiden.

Var det dengang de gamle var 30 år! Havde de også meget stillesiddende arbejde eller løb de halvmaraton til morgenbuffeten! Hvordan undværede de alle de kemikalier vi omgås så tæt nu om dage, ikke mindst de organiske opløsningsmidler! Deler vi vores menu op i enkelte elementer er de hver for sig ikke så skadelige endda, og det er da en trøst at vi tåler det meste bare ikke alt sammen samtidigt hver dag.

 • 1
 • 3

Det er ikke okserne, fårene, grisenes og andre kødleverandører, der er årsagen til det forøgede CO2 udslip som sker.........det skyldes ene og alene, at menneskene ikke kan begrænse deres børneproduktion

Du har til dels ret...hvis ikke vi var så mange mennesker på jorden så ville vi ikke have det problem. Det ændrer bare ikke på at vi allesammen har et valg vi kan tage idag. Vi kan ikke ændre på at der er så mange mennesker på jorden idag, men vi KAN tage et valg om vi ønsker at spise kød og det vil have en effekt IDAG.

For mig er det meget enkelt - for hver gang jeg vælger ikke at spise kød, sparer jeg enorme mængder ressourcer for denne klode - hver gang! Det er meget mere håndgribeligt end en fremtidig potilisk beslutning om CO2 skat eller regler for hvor mange børn man må få. Man kan i dette tilfælde selv gøre en forskel med det samme.

 • 2
 • 0

Der er mange meninger om, hvorvidt det fortidige menneske har levet af kød eller ikke, om mennesket er rovdyr eller ikke, jeg har set et hav af disse diskussioner rundt om i debatterne, men må indrømme, at de ikke interesserer mig særligt meget.

Mange af udtalelserne ser også ud til at være undskyldninger for at kunne fortsætte med kødspisningen med god samvittighed.

For mig er det nutiden og de forhold, der er til stede nu, der er interessant og her har forskerne så vist igennem massevis af videnskabelige undersøgelser, at kød ikke er godt for mennesker, det er ligefrem sundhedsskadeligt og skadeligt for klima/ miljø.

Det er det - den nutidige videnskab - som jeg (og diverse myndigheder) forholder mig til og agerer ud fra - spiser derfor ikke kød.

 • 2
 • 1

At noget er en præference, beviser intet. Jeg kender mange der er sukkerafhængige og foretrækker slik og kage frem for broccoli. Beviser det noget? Næppe. At menneskets hjerne voksede sig stor, fordi vi begyndte at spise kød, findes der intet bevis for. For så skulle alle carnivores og omnivores jo have samme hjernekapacitet som os. Men det har de jo ikke. Måske begyndte mennesket at spise kød, fordi de allerede havde hjernekapaciteten til at lave våben som de kunne fange det med, og derved sikre sig mere føde og gøre det på alle årstider og på alle egne af kloden. Alt er spekulativt på det punkt. Faktum er dog, at kød forårsager mange livsstils sygdomme og at ens helbred har det bedre foruden.

 • 3
 • 2

Metangassen som alle drøvtyggere udvikler under fordøjelsen er selve problemet. Angrib problemet i stedet for symptomeren.

Find en måde at producere foder til kvæg, der reducere deres metangas udledning.

 • 0
 • 1

Ja - tekniske fix er hvad der skal til så vi ikke behøver ændre adfærd.

Rart at der er nogen som har forstået det.

At få menneskeheden til at ændre adfærd er én lang tur op ad bakke!

Personligt tror jeg på den dér med at lave velsmagende bøffer af vegetabilske råstoffer.

Og så den med at dyrke kød 'rent' helt uden om dyrene. Der vil man kunne kontrollere hårfint hvad der kommer ind, og hvad der kommer ud. Og i øvrigt nøjes med at lave oksemørbrader i stedet for det sammensurium man får i dag, men sener og knogler og fanden og hans pumpestok...!

 • 1
 • 3

Metan er en rimelig svag klimagas, der udsendes fra en række kilder, urskov, drøvtygning og fra olieboringer. At gå ind for, at alle andre skal lade være med at spise kød er en gang symbolpolitik. Vil man nedsætte klimagasserne, så er der langt bedre og mere effektive måder end at kaste sig over metan, hvis effekt er overdrevet. De mest effektive klimagasser er vanddamp, og noget mindre CO2. Vil man nedsætte disse to, så kunne man fkes. rationere den overhåndtagende flytrafik, der udleder de 2 værste klimagasser i det luftlag, hvor de er mest effektive. Man kunne måske også reducere drøvtyggerne i Afrika, der udsender utrolige mængder metan til atmosfæren, men det tør man vel ikke foreslå?

 • 0
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten