Stærk stigning i brug af antibiotika til fjerkræ

Sygdomsudbrud i fjerkræbesætninger i 2015 har medført næsten en fordobling af antiotikaforbruget af især typerne tetracykliner og makrolider.

Det skriver partnerne bag den årlige Danmap-rapport i en meddelelse. Danmap giver hvert år et overblik over antibiotikaforbrug og resistens i mennesker og dyr og følger udviklingen over en årrække.

På samme måde er forbruget til mink steget. I løbet af året har mange minkavlere haft problemer med den dødelige sygdom plasmocytose, som har givet minkene behandlingskrævende infektioner. Det har givet en stigning på 23 procent til denne dyregruppe.

Læs også: Antibiotika i danske kyllinger fordoblet på to år

Når det så er sagt, så er det generelt set lykkedes landbruget at reducere forbruget af antibiotika med 5 procent, og her er det især beskæringer på svinefarmene, der har gjort udslaget. Og det selv om der er produceret flere svin i 2015 end tidligere, understreger rapporten.

Især er det antibiotikagruppen tetracykliner, der er blevet skåret kraftigt på gennem årene. Der er tale om et bredspektret antibiotikum, som har risiko for at udvikle resistens, og derfor har politikerne især været ude efter dette stof.

Det bliver i høj grad anvendt til at hjælpe smågrise, der får diarré i forbindelse med afvænning fra moderen, og eftersom de stadigvæk har brug for noget, ser det ud til, at en stor del af dem i stedet får colistin. Forbruget af denne type er fordoblet siden 2009.

»Stigningen i colistinforbruget er ikke hensigtsmæssig, da det er en type antibiotikum, som bruges til at behandle alvorlige bakterielle infektioner hos mennesker, hvor andre antibiotika ikke virker,« lyder det fra afdelingschef Flemming Bager fra DTU Fødevareinstituttet.