Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Spørgsmål og svar om giftige fluorstoffer

Hvilke stoffer er der tale om?

De persistente fluorstoffer er en gruppe på over 1.000 forskellige molekyler. Ingen af dem må forveksles med fluor i den form, der findes i eksempelvis tandpasta. De er alle langkædede molekyler, som bliver brugt, fordi de skyer vand og fedt. De bedst undersøgte af stofferne kaldes polyfluorerede og forkortes PFC for polyfluorinated compound.

Hvorfor er fluorstofferne skadelige?

De er meget svært nedbrydelige, også kaldet persistente, og ophober sig både i miljøet og i organismen. De er målt overalt på kloden og i alle de folkeslag, der er undersøgt for dem. Ophobningen sker i organerne, hovedsageligt i lever og nyrer.

Hvilke sygdomme kan stofferne give?

Fluorstofferne er ikke akut giftige, men kan påvirke sundheden over en årrække. Forskerne har bl.a. vist, at jo højere indhold af fluorstoffer du har i kroppen, des større er risikoen for kronisk nyresygdom, og at det kan øge risikoen for brystkræft. Senest har danske forskere dokumenteret, at stofferne nedsætter virkningen af vaccinationer.

Hvad er grænseværdierne for fluorstoffer?

Der er ingen grænseværdier for specifikke kemikalier i emballager af papir og pap, sådan som der er for eksempelvis indholdet af phthalater i plastemballage. Den europæiske fødevaresikkerhedsorganisation, Efsa, har fastsat et såkaldt tolerabelt, dagligt indtag (TDI) for de to bedst undersøgte fluorstoffer, PFOS og PFOA. PFOS er i dag forbudt til langt de fleste formål i den vestlige verden, mens mange af de fluorstoffer, som bliver fundet i emballager, nedbrydes til PFOA.

Hvilke fluorstoffer findes i fødevareemballage?

De stoffer, som producenterne benytter, er nogle andre og oftest større molekyler end dem, som forskerne måler efter i emballagen. Forskerne ser efter nedbrydningsprodukter og urenheder fra produktionen af de større molekyler, men i nogle tilfælde er der også tale om, at de finder selve stofferne fra produktionen.

Hvordan ved vi, om mængden af stofferne i emballagen er skadelig?

Det ved vi heller ikke. Det er dårligt belyst, hvor meget og under hvilke forhold fluorstofferne migrerer til fødevarerne, og for en dels vedkommende også, hvordan de optages og nedbrydes i organismen. Derfor har Fødevarestyrelsen bestilt en vurdering fra DTU af, i hvilket omfang fluorstofferne fra emballagen forurener maden.

Hvordan udvikler koncentrationen af fluorstoffer i miljøet sig?

Forskerne måler faldende niveauer af PFOS i både miljøet og i mennesker. PFOS bliver ofte regnet som det mest skadelige af fluorstofferne, men ifølge nogle forskere er der mest tale om, at det er det bedst undersøgte stof. Også niveauet af PFOA i miljøet falder, omend ikke lige så kraftigt. Til gengæld bliver der fundet mere af andre typer fluorstoffer, hvis toksiske virkning er dårligt undersøgt.