Spørg Scientariet: Koordineres genforskning internationalt?

**John Vedsegaard skriver: **Jeg tænker i dette spørgsmål hovedsagelig på genforskning. Hvor struktureret er forskning nu om dage - kan man sikre sig, at der ikke forskes i det samme 20 forskellige steder? Foregår der en koordinering internationalt? Sidst, men ikke mindst: Hvor langt er man egentlig nået? Kortlægning betyder vel ikke at man kender den fulde funktion af samtlige gener samt kombinationer af dem, men kun at de er der, eller hvad?

Morten Rasmussen, akademisk medarbejder, Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, svarer:

Der findes ikke nogen overordnet koordinering af forskning, hverken nationalt eller internationalt.

Forskningsmidler tildeles fra mange forskellige fonde på baggrund af ansøgninger og er som sådan konkurrencedrevet, med tanke på at dette fremmer innovationen.

Der bliver bestemt forsket i de samme områder, og man taler ofte om at blive 'scoopet', hvis andre publicerer det, man selv arbejder på, før en - så inden for områder, hvor der er mange, der forsker, er der et stort pres for at være hurtigst.

Med kortlægningen af det humane genom tog man et stort skridt fremad, men der er stadig meget lang vej til, at man forstår, hvordan de enkelte gener virker i de forskellige celletyper og under forskellige stresspåvirkninger fra miljøet.

Dokumentation

Læs mere og stil dine egne spørgsmål

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.