Spørg Scientariet: Kan vandposer skræmme fluer væk?

Timo Ditlev spørger: Virker poser med vand afskrækkende på fluer og myg?

Thomas Pape, lektor og leder af den entomologiske forskergruppe på Statens Naturhistoriske Museum, svarer:

Et skræmmemiddel mod fluer, som kan ses anvendt mange steder i verden, er klare, vandfyldte plastposer hængende fra loftet. Ofte placeres en blank mønt eller et stykke aluminiumsfolie i posen.

Desværre er der mangel på undersøgelser, der har benyttet sig af en egentlig empirisk tilgang, så effekten kunne testes statistisk. Den eneste undersøgelse, jeg har kendskab til, blev udført i 2007 af en veterinær, Mike Stringham, ved et universitet i North Carolina, USA.

Stringham testede effekten af vandposerne i et æggepakkeri, hvor et antal vandposer blev ophængt under loftet i ét pakkerum, mens et andet rum uden vandposer fungerede som kontrol.

Efter at have kørt forsøget i 13 uger konkluderede han, at rummet med vandposerne havde haft større flueaktivitet end kontrolrummet uden vandposer. Bestemt ikke en støtte for vandposernes effekt som 'flueforskrækkere'.

Stringhams forsøg foregik indendørs, med belysning fra dels lysstofrør dels glødepærer. Det kan ikke udelukkes, at forholdene udendørs er anderledes. Det påstås, at sollysets refleksion fra vandposerne skræmmer fluerne, og at både vandposernes drejen for vinden og ekstra refleksion fra mønten i vandet øger denne effekt.

Fluer har såkaldte facetøjne. Sammenlignet med vore egne øjne, hvor nethinden består af millioner af lysfølsomme celler, har flue-øjne ikke en god billeddannelse, men de er vældig gode til at registrere bevægelser og ændringer i lysintensitet. Lysets spillen i vandposerne skulle derfor illudere bevægelsen fra et stort dyr og skræmme dem væk. Dette er dog meget hypotetisk og ikke særlig sandsynligt.

At vandposerne skulle have en effekt på både fluer og myg er tvivlsomt. Myg forlader sig meget mindre på synet end fluer gør, og de reagerer derfor generelt i langt mindre grad på synsindtryk fra omgivelserne.

Ingeniørens Scientarium består af et stort antal af landets førende forskere. Se flere spørgsmål og stil dine egne på www.ing.dk/scientariet/sporg.

Test dine venner i Ingeniørens Facebook-quiz 'Så ka' du lære det!' på http://apps.facebook.com/scientariet/.