Spørg Scientariet: Hvorfor har krokodillen ikke udviklet sig i millioner af år?

Thomas West spørger: Hvorfor har krokodillen ikke udviklet sig i så mange millioner år?

Mette Elstrup Steeman, ph.d. og overinspektør ved Museum Sønderjylland, afdelingen for naturhistorie og palæontologi, svarer:

Eksplosiv radiation af nye former er velkendte, som i Kambrium for ca. 530 millioner år siden, da det pludselig myldrer med komplekse flercellede dyr, eller den pludselig radiation af pattedyr umiddelbart efter dinosaurerne forsvandt. Hurtig radiation tilskrives ofte større miljøændringer, som åbner nye muligheder, eller at en gruppe pludselig 'opdager' nye nicher.

Men hvorfor er der så visse organismer, for hvem udviklingen tilsyneladende står stille i mange millioner år?

En del af forklaringen er, at udviklingen kun tilsyneladende står stille, og at der faktisk er sket ændringer. Krokodille-linjen har også gennem tiden eksperimenteret med formerne og har f.eks. været igennem et stadie som hurtigtløbende landdyr, hvor de havde lange slanke bagben, som de bar inde under kroppen.

Den nuværende form er genopstået sekundært. Udvikling kan også være mindre indlysende og f.eks. bestå i fysiologiske forandringer, der ikke påvirker kropsformen.

Det er dog et uomtvisteligt faktum, at formen på visse organismer har været stort set uforandret gennem meget lang tid som f.eks. krokodillernes nuværende form.

Faktisk er det reglen og ikke undtagelsen, at velfungerende organismer overlever. Der findes således både encellede dyr, gopler, hajer, padder, krybdyr osv., der i store træk har beholdt en kropsform, som i vores udviklingslinje vil kaldes for oprindelig.

Forklaringen er ganske enkelt at de har fundet en opskrift, der virker! En meget effektiv kropsbygning, som kan klare skærene igennem foranderlige tider. Derfor forandrer formen sig ikke.

Ingeniørens Scientarium består af et stort antal af landets førende forskere. Se flere spørgsmål og stil dine egne på www.ing.dk/scientariet/sporg

Test dine venner i Ingeniørens Facebook-quiz 'Så ka' du lære det!' på http://apps.facebook.com/scientariet/