Status

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Spørg Scientariet: Hvorfor er der så stor højdeforskel mellem perron og tog?

Steen Joensen spørger: »Som jævnlig bruger af S-tog undrer det mig, at der er så stor højdeforskel mellem perronoverfladen og gulvet i toget. Højdeforskel gør det mere tidskrævende for passagerer med f.eks. bagage at komme ind og ud af toget. Er det EU-regulativer, trafikministres modvilje mod succes for kollektiv trafik, eller er der et helt tredje svar på de forlængede stationsophold?«

Magnus Bros, ingeniør og projektleder i Banedanmark, svarer:

»Lange opholdved stationerne er ganske rigtig en faktor i forbindelse med forsinkelser på jernbanen. Lange ophold kan bl.a. skyldes stor højdeforskel mellem perronoverfladen og togets gulvniveau. Denne faktor har især betydning for passagerer med cykler, barnevogne og større bagage samt for gangbesværede passagerer.

Standardhøjden påde danske perroner er 55 cm på fjern- og regionalbaner samt 90 cm på S-banerne, men i realiteten varierer perronhøjden meget herfra. På fjern- og regionalbanerne blev standardhøjden vedtaget i 1979, hvorfor perroner bygget før 1979 ikke er standardiserede. Der forekommer således perronhøjder ned til 26 og op til 76 cm. På EU-niveau er der i starten af det nye årtusinde formuleret standard-perronhøjder på 55 cm og 76 cm, men disse er endnu ikke implementeret i alle lande.

Nyere togmaterieler bygget med en eller flere lavgulvssektioner, der giver niveaufri adgang fra perron til tog. På den måde undgår man, at passagererne skal 'gå om bord' på toget, men blot kan gå direkte ind i toget. Det øger komforten for passagererne og er samtidig mindre tidskrævende, hvorved risikoen for uhensigtsmæssigt lange stationsophold reduceres. I Danmark er der lavgulvssektion i IC4-togene, Øresundstogene, dobbeltdækkervognene, Desiro-togsættene og i Arrivas togsæt. S-togene er bygget til niveaufri adgang i hele toget. Dog kan der naturligvis kun opnås niveaufri adgang fra en perron i standardhøjde.

En ændring afperronhøjderne, hvor disse ikke er i standardmål, er ganske bekostelig, og der er p.t. ikke afsat særlige midler til formålet. Ved større ombygninger af eksisterende perronanlæg ombygger Banedanmark dog til standardhøjden, såfremt dette er teknisk og økonomisk forsvarligt under hensyntagen til de lokale forhold. Alle nyanlæg bygges ligeledes til standardhøjden.«

>Svaret er forkortet. Læs det hele på ing.dk/scientariet

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.