Spørg Scientariet: Hvorfor drejer lavtryk mod uret?

A.P. Hansen spørger: »Hvorfor drejer lavtryk mod uret og højtryk med?«

Niels Hansen, pressechef på DMI, svarer:

»Nu er det faktisk ikke sådan, at lavtryk altid drejer mod uret, mens højtryk drejer med. På den sydlige halvkugle er det nemlig lige omvendt. Men det er rigtigt, at inden for hhv. den nordlige eller den sydlige halvkugle er rotationsretningen omkring et givent tryksystem altid den samme.

Baggrunden for, at tryksystemer roterer er corioliseffekten. Der findes mange gode forklaringer på, hvad der sker, når corioliseffekten opstår som følge af Jordens rotation om sin egen akse. Corioliseffekten påvirker alle bevægelser på den nordlige halvkugle ved at afbøje dem mod højre og på den sydlige halvkugle ved at afbøje dem mod venstre.

De færreste dagligdags ting er påvirket af corioliseffekten, for den er ganske svag og proportional med hastigheden. Men ved meget langvarige bevægelser og over lange afstande bliver den åbenlys.

For nemheds skyld bliver vi på den nordlige halvkugle i det følgende. Hele argumentationen kan derfor blot vendes på hovedet, hvis man interesserer sig for vejret på et sydligt beliggende sted.

For at forstå cirkulationen omkring et lavtryk på den nordlige halvkugle så lad os følge en partikel, der som udgangspunkt ligger stille. På et tidspunkt mærker den påvirkningen af område med lavere tryk. Og da både gasser og væsker forsøger at opfylde relative lavtryk, begynder partiklen en bevægelse mod centrum af lavtrykket.

Efterhånden som partiklen får fart på, bliver påvirkningen fra corioliseffekten mærkbar, og partiklen drejer af mod højre fra sin kurs direkte mod centrum af lavtrykket. I takt med, at partiklen afviger fra sin oprindelige bane, bliver forskellen større og større mellem den kurs, som trykforskellen forsøger at påtvinge partiklen, og partiklens reelle kurs. Det fortsætter, til de to påvirkninger - corioliseffekten og trykeffekten - er i balance. I et perfekt, friktionsløst system sker det, når partiklen løber vinkelret på trykgradienten, der altså peger ind mod centrum af lavtrykket. I praksis er banen rundt om et lavtryk på den nordlige halvkugle, altså mod uret.«

Svaret er forkortet. Læs det hele på

ing.dk/scientariet/sporg

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.