Spørg Scientariet: Hvorfor dæmper sne vejstøjen?

Niels W. har skrevet til Scientariet: »Her i det snedækkede Danmark kan man ikke undgå at lægge mærke til, at der er mindre trafikstøj fra vejene. Særligt er det bilernes dæk-støj, der forsvinder, når der ligger lidt sne (eller gråt snask) på vejene. Hvorfor forsvinder støjen fra vejen, når sneen ligger der, og er det muligt at udnytte/videreudvikle den effekt, sneen giver, til at lave en bedre og støjfri asfalt?«

Allan Jensen, afdelingsleder, Akustik & Støj, Rambøll Lys, svarer:

»Det er helt rigtigt observeret. Man kan også på en jernbanestation opleve, at støjen fra togene dæmpes mærkbart, når sporene har fået et lag sne. Effekten skyldes, at sneen er blød og porøs og derfor i stand til at absorbere lyd (ligesom f.eks. mineraluld). Den egenskab dæmper støjen, når den udbredes fra støjkilden hen til dig. Samtidig vil et nyt lag sne på vejen gøre den blød, og det dæmper støjen fra køretøjernes dæk. Måske kører bilerne også lidt langsommere - og det dæmper jo også støjen. Senere, når sneen er kørt sammen til is, kan der til gengæld komme mere støj.

Snelagets evne til at absorbere lyd virker så længe, sneen er blød og porøs. Når den smelter og pakker sammen, så aftager effekten.

Nogle af de effekter, du oplever, når der ligger sne, ligner de principper, der anvendes, når man fremstiller støjreducerende vejbelægninger. Der er ideen nemlig at gøre vejbanen lydabsorberende (ligesom sneen). Samtidig sørger man for, at vejbanen bliver helt jævn, og det begrænser støjen fra dækkene - lidt ligesom den bløde overflade på et nyt lag sne på vejen. Faktisk arbejder man også med at udvikle vejbelægninger, der i modsætning til asfalt er bløde, og så er vi tæt ved at efterligne 'sneeffekten'.«

> Læs mere og stil dine egne spørgsmål påing.dk/scientariet/sporg