Spørg Scientariet: Hvordan håndteres brand i huse med solcelleanlæg?

**Ib Clausen spørger: **»I vore sydlige nabolande ses flere og flere solfangeranlæg monteret på syd-eller vestvendte tagflader. Ved brand i de pågældende bygninger vil der opstå risiko for kortslutning, når brandvæsenet sprøjter vand på de måske brændende kabelforbindelser mellem de enkelte elementer. Hvad gør man for at undgå fare for indsatsberedskabets liv og lemmer i sådanne tilfælde?«

Ivan Katic, seniorkonsulent, Solenergi, Energi og Klima, Teknologisk Institut, svarer:

»Først en kommentar til terminologien. Inden for solenergiområdet bruges ordet solfanger normalt kun om paneler, som producerer varme, mens solcellepaneler er strømproducerende. Brand i solcelleanlæg er et område, som påkalder sig stigende opmærksomhed, især fordi anlæggene bliver større og større, og driftsspændingen i dag kan komme op mod 1000 V DC.

Hvis deropstår en lysbue i sådan et anlæg, kan der derfor ske antændelse af brændbart materiale. En lysbue kan f.eks opstå, hvis et kabel gnaver op ad et metalbeslag, så isoleringen bliver ødelagt. Solcellerne har spænding på, så snart der er lys, og kan i praksis ikke afbrydes, så en lysbue kan stå længe.

Det er dog mere sandsynligt, at huset, hvor anlægget er installeret, brænder af andre årsager, og i så fald er der følgende faremomenter: 1) Varmen kan få isoleringen til at smelte, så solcellekablerne bliver blotlagt, til fare for brandfolkene. 2) Ved slukning kan der teoretisk føres spænding tilbage gennem slukningsvandet - man skal dog meget tæt på, for at det betyder noget. 3) Ved solcelleanlæg, som fylder et helt tag, kan det være svært at slå hul i taget for røgventilation eller redningsåbning, idet solcellelaminater er meget holdbare.

Det er derfor vigtigt, at brandmyndighederne bliver bekendt med disse forhold. Nogle solcelleproducenter har taget udfordringen op og producerer særlige solcellemoduler med indbyggede elektroniske afbrydere eller invertere, som automatisk kobler fra i tilfælde af brand. Andre har udviklet en fjernbetjent afbryder, som for eksempel kan placeres der, hvor DC-kablerne går ind i bygningen.

I Tyskland er der i øvrigt krav om, at der skal findes en orienteringstavle i bygninger med solceller, så man ved brand kan se, hvilke dele af anlægget der kan afbrydes og hvordan.«

> Svaret er forkortet. Læs det hele på ing.dk/scientariet

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.