Spørg Scientariet: Hvis ild næres af ilt, hvordan kan man så blæse lyset ud?
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser og accepterer, at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Spørg Scientariet: Hvis ild næres af ilt, hvordan kan man så blæse lyset ud?

Bo Mortensen spørger: Alle ved, at ild bliver næret at oxygen, hvordan kan man så blæse f.eks. et stearinlys ud?

Lars Vædeled Roed, brandteknisk rådgiver hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, svarer:

Stearindampe har, ligesom brændbare gasser og brandfarlige væsker, et sæt antændelsesgrænser, der benævnes henholdsvis nedre og øvre antændelsesgrænser. Det er altså kun ved koncentrationer af stearindampe og luft, som ligger inden for antændelsesgrænserne, at forbrændingsprocessen kan forløbe.

Stearinlys bliver i vore dage primært fremstillet af paraffin og stearin. Paraffin består af carbonhydrider, især n-alkaner i området C18-C60, men indeholder også iso- og cykloalkaner.

Paraffin har et smeltepunkt på 50-60°C. Stearin udgøres af stearinsyre og palmitinsyre, der normalt udvindes af animalsk eller vegetabilsk fedt. Stearin har et smeltepunkt på ca. 70°C.

Flydende stearin har et flammepunkt på omkring 150°C. Flammepunktet er den laveste temperatur, hvorved der afgives tilstrækkeligt med antændelige dampe. Når væskens temperatur svarer til flammepunktet vil afdampningen lige nøjagtigt være så stor, at der kan dannes en koncentration, svarende til den nedre antændelsesgrænse.

Når man blæser et stearinlys ud sker to ting; For det første betyder en øget tilførsel af luft indeholdende oxygen mv., at koncentration af dampe falder til under den nedre antændelsesgrænse, dvs. forbrændingsprocessen ikke længere kan opretholdes. Dernæst fjernes energitilførslen fra flammen, der skal få nyt stearin til at fordampe. Der tilføres altså ikke nye dampe, som kan danne en tilstrækkelig høj koncentration.

Flydende stearin har endvidere et så relativt højt flammepunkt, at den flydende stearin, som kun lige er opvarmet til lidt over dets smeltepunkt, heller ikke vil afgive tilstrækkeligt med dampe.

Ingeniørens Scientarium består af et stort antal af landets førende forskere. Se flere spørgsmål og stil dine egne på www.ing.dk/scientariet/sporg

Test dine venner i Ingeniørens Facebook-quiz 'Så ka' du lære det!' på http://apps.facebook.com/scientariet/

Kommentarer (1)

Udmærket forklaring, dog mangler der vel at anføre, at der også sker en afkøling, når der pustes, så temperaturen kan komme under den, der kræves for antændelse.

Mvh. Per A. Hansen

  • 0
  • 0