Spørg Scientariet: Hvad er det, der larmer så voldsomt i en MR-scanner?

Bjarne Aakesen spørger: Hvad er det, der støjer eller larmer så voldsomt i en MR-scanner, at man skal have høreværn på? Og er det helt risikofrit?

Lau Brix, cand.scient.med. og ansat på MR-Centret ved Århus Universitetshospital, svarer:

En MR-scanner består bl.a. af en superledende elektromagnet, som er tændt hele tiden. Styrken på denne magnet er til klinisk brug typisk 30.000-60.000 gange så stor som Jordens magnetfelt. Ved optagelse af MR-billeder er man nødt til at ændre på styrken af magnetfeltet. Dette gøres ved at bruge såkaldte feltgradienter. Disse feltgradienter er elektriske ledere inde i MR-scanneren.

Under billedoptagelsen tændes og slukkes disse elektriske ledere gentagne gange. De kraftige strømme i feltgradienternes ledere, kombineret med det omkringliggende kraftige magnetfelt, vil generere stærke modsatrettede kræfter (Lorentz-kræfter), som vil påvirke feltgradienternes elektriske ledere.

lyden fremkommer, når disse kræfter producerer forskellige vibrationer i feltgradientlederne, som derved forplanter sig i de materialer, som fastholder feltgradientlederne inde i scanneren. Støjen kan i sjældne tilfælde nå helt op på 130 dB. Derfor har patienten altid et høreværn på under scanningen. Dette høreværn giver ligeledes mulighed for at kommunikere med personalet.

En MR-scanner benytter magnetfelter til billedoptagelsen og udsætter derfor ikke patienterne for ioniserende stråling, som det eksempelvis er kendt fra de røntgen- og nuklearmedicinske modaliteter CT, PET og SPECT. Der er ingen tegn på, at det statiske magnetfelt er skadeligt for patienter. Omvendt vil det statiske magnetfelt tiltrække magnetiske genstande, som befinder sig i eller omkring scanneren. Derfor er der klare procedurer for, hvilke implantater der må sidde i patienten under scanningen, samt hvilke objekter der må komme nær MR-scanneren.

Udover feltgradienterne udsættes patienten også for radiofrekvente bølger under billedoptagelsen. Disse bølger anses generelt for at udgøre den største risiko, idet de afsætter energi i patienten under scanningen, hvorved vævet opvarmes. Der er dog yderst strenge krav til mængden af energi, som må afsættes i patienten.

Ingeniørens Scientarium består af et stort antal af landets førende forskere. Se flere spørgsmål og stil dine egne på ing.dk/scientariet/sporg

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten