Spørg Scientariet: Er det miljørigtigt at opvarme elbilen?

Jesper Løw spørger: Hvorfor er el helt miljørigtigt til transport, og helt miljø-urigtigt til opvarmning? Transportmidler skal jo også varmes op i vores klima. Kan vi overhovedet køre i elbilen om vinteren, hvis vi også skal kunne holde varmen?

Anders Elkjær Tønnesen, seniorkonsulent, Teknologisk Institut, svarer:

El anvendt i transportsektoren har flere fordele, bl.a. mindre støj og minimering af lokale emissioner, og udgør som en enhed nok den mest energieffektive løsning på transportproblematikken.

Det gælder også, når der ses på hele energikæden fra kilde til brug. Opvarmning ved elvarme i biler er problematisk, ikke kun på grund af de miljømæssige konsekvenser, men også på grund af, at de fleste batteripakker simpelthen har reduceret kapacitet og ydeevne ved lave temperaturer i forvejen, hvorfor det jo ikke gør livet nemmere for batteripakken at skulle forsyne et varmeapparatet også.

Danmark vil gerne være foregangsland for elbiler og har samtidig et udfordrende klima med meget fugt og frost. Personligt tror jeg, at vi kommer til at se mange nye koncepter i forbindelse med komfortvarme og elektriske køretøjer, bl.a. en forbedret termisk isolering, varme i betjeningsgreb og sædevarme. Derved kan komforten bevares og energiforbruget til kabineopvarmning reduceres.

En oplagt mulighed er også at bruge varmepumper til opvarmning, og ikke kun til køling af kabinen. I tidligere elbiler såsom eksempelvis Golf Citystromer er der simpelthen monteret et fyr til kabinevarme.

Hvis vi ser på elnettet generelt, hvor en stor del af elproduktionen stammer fra vedvarende energikilder med fluktuerende produktion, er billedet af el anvendt til boligopvarmning, mere nuanceret, end der lægges op til i spørgsmålet. El anvendt til opvarmning, eksempelvis vha. elpatroner i varmtvandsbeholderen på kraftvarmeanlæg, er ikke nødvendigvis en miljømæssigt dårlig løsning, hvis det er vedvarende energi, der kan fortrænge tilsvarende kul- eller gasproduceret kWh varme.

Ingeniørens Scientarium består af et stort antal af landets førende forskere. Se flere spørgsmål og stil dine egne på www.ing.dk/scientariet/sporg

Test dine venner i Ingeniørens Facebook-quiz 'Så ka' du lære det!' på http://apps.facebook.com/scientariet/