Spørg Scientariet: Er det begyndt at blæse mere?

Henrik Krøyer spørger: »I gamle dage kunne man i farvandsudsigterne i radioen høre om stormvarsler for Jærens Rev Sydvest, men ikke om vindstød af orkanstyrke, som man hører i vejrudsigten nu. Er der sket en ændring af vejret, eller er det et udslag af den almindelige tendens til katastrofestemning, som er så fremherskende i fjernsynet?«

Niels Hansen, DMI, svarer:

»Nej - det erikke vejret, som har ændret sig. Det, du oplever, er formidling til to forskellige målgrupper, der har to forskellige behov.

Vindstød ergenerelt kraftigere over land end over vand. For at forstå hvorfor skal vi først se på, hvad vindstød er, og hvordan de opstår.

GÅR VI FRAjordoverfladen og op igennem atmosfæren, stiger vindhastigheden tilnærmet logaritmisk med højden. Det blæser altså mere i luftlaget ti meter over jorden end i luftlaget 1 meter over jorden og mere i luftlaget 100 meter over jorden end i luftlaget 10 meter over jorden og så fremdeles op til ca. én kilometers højde.

Lagdelingen af vind i atmosfæren er som udgangspunkt uproblematisk, men turbulens skaber forstyrrelser i systemet. Graden af uorden afhænger af, hvor mange forhindringer luften støder på, når den blæser over en overflade. Over det næsten glatte hav er der få forhindringer, mens der over den noget mere 'bulede' landjord er langt flere forhindringer. Derfor er der som udgangspunkt flere og kraftigere vindstød over land.

Til at udledestyrken af vindstød benytter meteorologerne den såkaldte stødfaktor, som beskriver, hvor voldsomme vindstød man skal regne med i forhold til den forventede middelvind. Hvis stødfaktoren er f.eks. 1,4, og modellerne viser en middelvind på 20 m/sek, vil det kraftigste vindstød ligge omkring 28 m/sek, fordi 20x1,4=28. Over havets glatte overflade er en stødfaktor på 1,2 en fornuftig tommelfingerregel, mens den over land er noget højere og kan ligge helt op til 1,5. Stødfaktoren er generelt højere i meget kold luft.

Meteorologerne haraltså gode, faglige grunde til at fokusere mere på vindstød i en vejrudsigt for Danmark end i en vejrudsigt for Jærens Rev sydvest, men det er ikke det hele. Vindstød er nemlig ikke specielt vigtige over havet, hvor det er middelvinden, som påvirker skibets afdrift og hastighed, og som kontrollerer bølgehøjden. Over land, derimod, er det vindstødene, som flår tagsten af husene og sende havetrampoliner på lufttur.«j

> Læs mere og stil dine egne spørgsmål påing.dk/scientariet/sporg