Spørg Scientariet: Drømmer blinde i billeder?

Niels Møller spørger: "Hvilke billeder danner blinde inde i hovedet, når de drømmer?"

- Lektor Aase Frandsen, formand for Dansk Selskab for Neurovidenskab, svarer: »Blindfødte har ikke erfaring med billeder, og de har derfor ikke evnen til at danne indre billeder. Dette betyder, at de heller ikke drømmer i billeder. Er man derimod ikke født blind, har man et klart billede af, hvordan verden ser ud, og hjernens evne til at danne billeder er derfor stadig funktionel. Derfor kan mennesker, der er blevet blinde, også fortsat danne billeder, både vågen og i drømme.

Blindes virkelighedsopfattelse er anderledes end seendes. Vores oplevelse af verden omkring os dannes i hjernen på baggrund af de sanseindtryk kroppen registrerer. Den enkeltes virkelighedsopfattelse er resultatet af et samspil mellem sanseindtryk og erfaringer, der allerede er lagret i hjernen.

Hjernen udvikles og trænes hele tiden. Hvis man derfor mister én af sanserne, f.eks. synet, vil de øvrige sanser langsomt få større betydning. Tilsvarende vil mennesker, der langsomt mister synet, gradvist udvikle deres øvrige sanser, fordi hjernen selv udfylder de 'huller', der måtte være, uden at personen er bevidst om det. Dette kan betyde, at den pågældende klarer sig langt bedre end en person, der pludselig er blevet helt eller delvist blind. I visse tilfælde er den pågældende ikke selv klar over sin synsdefekt, hvilket kan være alvorligt, f.eks. i trafikken.

Ovenstående er velbeskrevet ud fra både synshandicappedes erfaringer og neurovidenskabelige undersøgelser, som f.eks. hjernescanninger.«

Ingeniørens Scientarium består af et stort antal af landets førende forskere.

Dokumentation

Se flere spørgsmål og stil flere her