Sporarbejde frem for rengøring

Resten af året vil gratisaviser og andet skidt og møg langs de danske jernbaner få lov at lægge sig i lag - Banedanmark har ikke flere penge til oprydning og rengøring i år.

»Vi har valgt at bruge midlerne anderledes. Vi koncentrerer alle kræfter om at forbedre jernbanesporene,« siger teknisk direktør i Banedanmak Eigil Sabroe til Politiken.

Banedanmark vil fortsat gøre rent på stationerne og bruger i år 116 millioner kroner i år på at rydde op langs jernbanen.

For to år siden stod det elendigt til med togsikkerheden i Danmark - blandt andet med ulykken ved Tommerup, hvor de bagerste bogier på et IC-tog blev afsporet pga et skinnebrud. Banedanmark har stadig problemer med jernbanesporene og prioriterer dem nu højere end - rengøring. (Foto: Jernbanetilsynet) Illustration: Jernbanetilsynet

Politisk modstand

Hos Venstre forstår Flemming Damgaard Larsen ikke Banedanmarks problem, da den overordnede ramme på ca. tre milliarder kroner om året ikke er for lille, ifølge ham. Han vil forelægge sin undren for trafikminister Flemming Hansen (K).

»Banedanmark lever ikke op til sit ansvar. Har man problemer med aviser, som ligger og flyder, må Banedanmark tage en forhandling med selskaberne bag disse aviser«, siger Venstres medlem af Folketingets trafikudvalg således til Politiken.

Socialdemokraternes trafikordfører Magnus Heunicke ser til gengæld Banedanmarks prioritering som et nødråb.

Trafikministeren er heller ikke begejstret over meldingen og vil nu drøfte sagen med Banedanmarks bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt, der har fattet budskabet og vil omprioritere, hvis det udgør et problem.