Spor af skifergas fundet under metroudgravningen
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Spor af skifergas fundet under metroudgravningen

Under boringen af sekantpæle til metrostationen ved Enghave Plads på Vesterbro i København stødte entreprenøren fredag før påske på spor af skifergas, blot 20 meter under terræn.

Sporene viser sig som kulbrinter, der blev fanget af entreprenørernes måleudstyr. Det overbeviste efterfølgende geologerne om, at der var tale om skifergas, fortæller Sten Lerdahl, chefgeolog i Nordsøfonden, der er statens olie- og gasselskab.

Nordsøfonden har sammen med franske Total licens til at efterforske områderne tæt på København, men ifølge Sten Lerdahl havde de regnet med, at sporene først ville dukke op omkring Høje Taastrup.

Dette skyldes, at Cityringen bliver anlagt i Københavnerkalken, hvor det ikke umiddelbart er oplagt at bore efter skifergas.

»Skifer er jo gammel havbund. Til gengæld er der forkastninger og sprækker i Københavns-området omkring Cityringen,« påpeger Sten Lerdahl og forklarer, at det formentlig er Carlsberg-forkastningen, der har givet gassen mulighed for at trænge op til grundvandsniveau.

Forkastningen fik dette navn, fordi bryggeriet i sin tid blev grundlagt ovenpå. Der er tale om en brudzone i jordskorpen, og den er en del af en større skandinavisk forkastning, der ligger i en NNV-SSØ-gående retning, tværs under København og ud på Amager. Brudzonen er opstået på grund af de spændinger, der er en følge af, at den afrikanske kontinentalplade trykker på den eurasiske.

Omfanget af det nye gasfund vil Steen Lerdahl ikke udtale sig om. Han vil heller ikke kommentere en udtalelse om, at der formentlig kan produceres flere milliarder kubikmeter gas, men at det i så fald vil betyde, at der skal foretages omkring 1.000 boringer for at finde frem til de værdifulde gaslommer.

I 4.000 meters dybde

Næsten al naturgas er dannet i undergrundens skiferlag af organisk materiale, dvs. dyre- og planterester. I den københavnske undergrund findes alunskiferformationen i omkring 4.000 meters dybde. Skiferformationen, der også omfatter Nordsjælland og Nordjylland, rækker helt ind i Norge, Sverige og Polen.

I løbet af flere millioner år kan gassen bevæge sig op til porøse lag med naturlig gennemstrømningsevne. Her kan gassen udvindes fra de depoter, de er oplagret i.

»Det er de geologiske betingelser, der styrer det. Der er nogle specielle lag af organisk materiale, som er blevet omdannet. Også i f.eks. Helsingør ligger det ret tæt på terræn. Der har man også sporet methan og svovlbrinter i overfladen ved grundvandet og i drikkevandsboringer,« fortæller Steen Lerdahl.

Derfor har de nordsjællandske vandværker flere steder været nødt til at lufte drikkevandet for at fjerne gasserne, inden det bliver sendt ud til forbrugerne. Men om det også bliver nødvendigt i København, tør han endnu ikke spå om.

I løbet af de kommende måneder vil en række undersøgelser vise, om der er nok naturgas under København til, at det kan betale sig at udvinde det.

De teknikker, der skal bruges til at udvinde naturgas fra skiferlagene, dvs. horisontale boringer og hydraulisk frakturering, er blevet benyttet i flere årtier i den danske produktion fra kalkfelterne.

Skubber tidsplan

Metroselskabets entreprenør er i øjeblikket i gang med at etablere afstivende vægge med sekantpæle i den del af Enghave Plads, der skal blive til selve stationsskakten. Bagefter skal entreprenøren i gang med de afstivende vægge til det kommende teknikrum ud mod Istedgade og trappenedgangene på byggepladsen.

Arbejdet med sekantpælene på Enghave Plads er lige startet og skulle have været færdig 5. april. Hvad det overraskende fund betyder for tidsplanen, har det ikke været muligt for Ingeniøren at få svar på.

Skifergasen kan vel også bruges, specielt denne gang gas er vist ganske ufarlig.

Jeg ved ikke hvor mange gaskomfurer og vandvarmere man stadig bruger, og hvor meget varme dette giver, men lidt har også ret i dagens anledning :)

  • 5
  • 0

Fra en projektansvarlig har jeg hørt, at man vil lede gassen direkte ud til forbrugerne gennem de ny tunnelrør og derved slå flere fluer med ét smæk.

Genialt !

  • 11
  • 0