Spørg Scientariet: Slår mikroovnen bakterier ihjel?

Mati Mølgaard, Mads Skaaning og Benny Sørensen vil gerne vide, om bakterier og andre mikroorganismer i fødevarer kan overleve en tur i mikrobølgeovnen på fuld effekt.

Morten Poulsen, seniorforsker og forskningsleder på DTU Fødevareinstituttet, svarer:
Mikrobølgeovne kan anvendes til effektivt varmedrab af mikroorganismer, og det skyldes langt overvejende varmepåvirkningen og ikke selve mikrobølgerne.

Mikroorganismernes varmedrab er en funktion af temperatur og tid. Det betyder, at varmedrabet teoretisk vil være mindre i en mikrobølgeovn end i en konventionel ovn, da tilberedningstiden i en mikrobølgeovn er betydelig kortere.

Desuden kan maden i en mikrobølgeovn blive varmet uensartet op, hvorved varmedrabet af mikroorganismer vil være mindre i de 'kolde områder'. Disse forhold kan dog afklares ved at lade maden hvile, så varmen kan fordele sig i hele fødevaren, inden den spises.

Det er vist i flere undersøgelser, at ved korrekt brug af mikrobølgeovnen vil drabet af eventuelle sundhedsskadelige mikroorganismer være lige så stort som i en konventionel ovn.

Jeg har i ovenstående svar benyttet mig af en bog om mikrobølgeovne, som blev udgivet af Levnedsmiddelstyrelsen i 1993.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.