Spørg Scientariet: Kan man støbe betontrapper i frostvejr?

Vores læser Gitte Weikop har spurgt:

Kan man ordne betontrapper om vinteren, eller først når det er frostfrit?

Jeg skal have lavet min betontrappe og lyskasse og har fået tilbud på det. En af håndværkerne ville starte her i februar, men kan man det? Vil der ikke forekomme frostsprængninger?

Læs også: Spørg Scientariet: Hvorfor smelter sneen på fortovet og ikke på græsplænen?

En læser vil gerne vide, om der kommer revner i betonen, hvis den bliver støbt om vinteren. Illustration: Diego Godoy

Marianne Tange Hasholt, lektor på DTU Byg, Institut for Byggeri og Anlæg, svarer:

Der er ikke et entydigt svar på dette, da det kommer an på omfanget af arbejdet.

Beton består grundlæggende af cement, vand, sand og sten. Vand og cement reagerer, hvorved der dannes et fast stof, der binder sand og sten sammen. Man siger, at cementen hydratiserer.

Under hydratiseringen bindes vandet kemisk i betonen, men hydratiseringsreaktionen tager noget tid. Det betyder, at der i det første stykke tid efter støbningen er meget ubundet og dermed frysbart vand i betonen.

Læs også: 'Øjne' i beton skal sikre fremtidens byggeri mod revner

Hvis betonens temperatur i denne periode bliver tilstrækkeligt lav til, at der kan dannes is, vil der opstå skader i betonen.

Iskrystallerne forsvinder, når betonens temperatur stiger, men det gør aftrykkene efter iskrystallerne ikke. Derfor vil betonen for altid være svækket. Hvis man bryder frostskadet beton op, vil der i grelle tilfælde være så store krystalaftryk, at man kan få den tanke, at en fugl må have stepdanset i den friske beton. Derfor har denne type frostskader på dansk fået øgenavnet 'påfuglespor'.

Det gælder altså om at sørge for, at betontemperaturen ikke kommer under 0°C, før det meste af vandet i betonen er blevet bundet kemisk, og betonen har udviklet styrke.

Læs også: Grøn beton og gamle konstruktioner udfordrer anlægsingeniørerne

Hydratiseringsreaktionen er en kemisk reaktion, der frigiver varme. Hvis man isolerer betonen, f.eks. ved at dække den af med måtter, kan man udnytte denne varme til at holde betonens temperatur oppe.

De fleste kemiske reaktioner går hurtigere, hvis temperaturen er høj, og derfor kan man fremme en hurtig varmeudvikling ved at øge den friske betons starttemperatur. Med de rigtige foranstaltninger vil støbeopgaverne ofte kunne gennemføres, selvom udetemperaturen når ned til -10°C.

Småreparationer bør dog ikke udføres ved så lave temperaturer, fordi volumenet af den nystøbte beton og dermed varmeudviklingen typisk er lille i forhold til, hvor meget varme der afgives til omgivelserne.

Læs også: Danske byggeprojekter skal teste betonhelende bakterier

Vinterstøbning kræver planlægning. Hvilke foranstaltninger er nødvendige, for at betonen får et gunstigt temperaturforløb? Høje temperaturer eller store temperaturdifferencer under hærdningen kan i øvrigt også føre til forskellige former for skader, og derfor er hærdestyring et vigtigt felt inden for betoningeniørens arbejdsområde.

Før i tiden var man ved planlægning af vinterstøbningsopgaver henvist til at benytte papirbaserede diagrammer, når man skulle estimere betonens temperaturforløb. SBI-anvisning 125 (se nedenfor) indeholder således hele 192 diagrammer, hvor man med indgangsparametre som cementtype, cementindhold, udetemperatur, betonens begyndelsestemperatur og forhold for varmeafgivelse til omgivelserne kan estimere temperaturforløbet i betonen.

Disse diagrammer er principielt stadigvæk brugbare ved planlægning af vinterstøbningsopgaver, men også her har computeren gjort sit indtog på byggepladsen. Hvis der i dag er behov for at forudsige betonens temperaturforløb, gøres dette i de fleste tilfælde ved hjælp af numeriske computersimuleringer.

Læs også: Sensorer fra Aarhus sladrer om farlige revner i broer

Hvis du vil vide mere
Fabriksbetongruppen under Dansk Byggeri har udgivet nogle gode råd om vinterstøbning i tegneserieformat. De kan være gode at tage udgangspunkt i, hvis man for eksempel vil tage en snak med sine håndværkere om, hvordan de håndterer forskelligt vejrlig i forbindelse med vinterstøbning.

Der findes en SBI-anvisning med titlen 'Vinterstøbning af beton' (SBI-anvisning 125). Anvisning 125 er bygget op med en populær introduktion til vinterstøbning og nogle beregningseksempler. Hvis læseren følger disse, vil han/hun være i stand til at planlægge og udføre mange af de simplere vinterstøbningsopgaver. Introduktionen er fulgt op af en række kapitler, der mere teoretisk behandler de hærdeteknologiske udfordringer ved at støbe om vinteren. Anvisningen kan derfor også anvendes som en grundbog i vinterstøbning.

SBI-anvisning 125 er frit tilgængelig på nettet på hjemmesiden www.danskbyggeskik.dk.

Den nævnte hjemmeside indeholder flere end 1000 publikationer - lærebøger, tidsskrifter, normer og standarder, byggelovgivning samt anden litteratur - der dokumenterer dansk byggeskik fra midten af 1800-tallet frem til ca. år 2000.

Selvom SBI-anvisning 125 er fra 1982 og dermed har mere end 30 år på bagen, henvises der stadigvæk til principperne i denne SBI-anvisning i den nyeste udgave af DS 2427: Udførelse af betonkonstruktioner – Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Kunne man ikke bare bruge lidt lunkent vand istedet samt gøre brug af en terrassevarmer?? Ved godt det lyder meget hjemmelavet. Omvendt er afdækning med et par måtter som beskrevet også yderst overkommeligt.

  • 0
  • 0

Det letteste vil utvivlsomt være, at bede håndværkeren om at vente med at udføre opgaven til der ikke opstår frost. Særligt i tilfælde som dette med renovering af en trappe.

Dejligt at læse et meget fyldestgørende og korrekt svar!

Det vækker gode minder fra lektionerne i betonteknologi på AAU.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten