Spørg Scientariet: Hvorfor hjælper musik, når man skal koncentrere sig?

Bjarke Freund-Hansen skriver: Når jeg skal koncentrere mig dybt om en måske lidt svær opgave, hjælper det mig at tage et par hørebøffer på med noget god musik i. Hvordan kan musik hjælpe på koncentrationen?

Jesper Mogensen, professor, leder af The Unit for Cognitive Neuroscience, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, svarer:

Spørgeren nævner selv en af de mere simple forklaringer: Der tales om at tage hovedtelefoner på og på denne måde lytte til musikken. Herved udelukkes diverse andre former for forstyrrende elementer fra opgavesituationen – man hjælpes gennem såvel hovedtelefonerne som musikken til ikke at blive distraheret af omgivelsernes ‘lydtapet’. Men der er uden tvivl også en mere vidtgående forklaring på musikkens positive indflydelse.

Når man lytter til musik, bliver ganske omfattende systemer i hjernen aktiveret. Og er der tale om musik, man kan lide, rummer de aktiverede systemer både hjerneområder, som har med positive følelser at gøre, og hjernemekanismer, som øger hjernens generelle aktivitetsniveau (det, man kalder arousal). At lytte til musik giver altså ud over selve musikoplevelsen hjerneaktiviteter, som er forbundet med positive følelser og en generelt forøget hjerneaktivitet. Og det er netop denne blanding af alment forøget aktivitet i hjernen (en forøgelse, som også kan have betydning for hjerneområder, der ikke direkte har med musikbearbejdning at gøre) og en positiv følelsesmæssig stemning, som det antages bidrager til, at man løser diverse krævende opgaver bedre. Og takket være den højere arousal kan man være mere fokuseret, selv om der er en potentielt ‘forstyrrende’ musik til stede.

Der findes også mere biokemiske ændringer, som måske kan være koblet til disse positive musikeffekter. Det har nemlig vist sig, at lytten til musik kan forøge produktionen af nogle stoffer, der kaldes neurotrofinerne, i diverse dele af hjernen. Disse neurotrofiner er vigtige for nervecellernes evne til at tilpasse sig og være ‘plastiske’. Får de for lidt af disse neurotrofiner, har nervecellerne dårligere muligheder for at tilpasse sig til nye krav og dermed muliggøre problemløsning, indlæring og hukommelse. Motion, som vides også at forbedre kognitive evner som opgaveløsning og indlæring, stimulerer også produktionen af neurotrofinerne. Så måske løses visse opgaver optimalt på en løbetur med musik i hovedtelefonerne …

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.