Spørg Scientariet: Hvordan virker sæbe?

Illustration: Maksim/Wikicommons

Vores læser Bent Johnsen har spurgt:

Hvordan virker sæbe? Generelt anses sæbe, uanset type, for at være et vidundermiddel, når det gælder hygiejne. Hvad er egentlig de(n) grundliggende virkningsmåde(r)?

Jesper Strandby, stud. kemiingeniør ved Urtekram, svarer:

Hvordan sæbe virker, er ikke helt simpelt. For der er rigtig mange forskellige parametre, der kan pilles på, hvilket tydeligt fremgår, hvis man læser indholdsdeklarationen på en sæbe enten til personlig pleje eller til rengøring i husholdningen.

Her vil man opdage, at der anvendes en del forskellige sæber og ikke mindst andre hjælpemidler (f.eks. opløsningsmidler, enzymer) for at opnå det bedste resultat i henhold til masser af krav om f.eks. allergi og økologi.

Læs også: Spørg Scientariet: Hvordan beregnes NaOH i forhold til fedtstof i sæbefremstilling?

Formålet med sæbe er at fjerne uønskede forureninger fra en overflade. De kan være af forskellig kemisk sammensætning, hvor en del ikke er vandopløselige ved enten at være af partikulære eller af organisk oprindelse som f.eks. sebum (hudfedt). Begge typer er lettere at fjerne, hvis/når man anvender sæbe.

Sæbens virkemåde sker gennem to forskellige metoder, som begge er baseret på den kemiske struktur af sæben.

Alle sæber - både faste og flydende - er blandinger af mere eller mindre 'overfladeaktive' komponenter (f.eks. fedtsyre C-8 til C-18, fedtsyre glukose ester og sulfat fedtsyre ester). Disse har det tilfælles, at de har en vandopløselig del (polær del) og en del, der ikke er (upolær del).

Strukturen betyder, at sæben vil nedsætte overfladespændingen på det vand, den oplæses i og gør dermed vandet mere 'vådt' – sagt på en anden måde: Vandet kan nu bedre trænge ind mellem en overflade og partikulær 'skidt', så det lettere fjernes, når/hvis der sker en mekanisk påvirkning.

Læs også: Ekspert: Blødgøring af vand i Hovedstaden fortsat fornuftigt

Når sæbekomponenterne har en upolær del, så er det den, der 'binder' sig til skidt, som normalt ikke er vandopløseligt med denne del, samtidig med at den anden vandopløselige er den, der bevirker, at det hele går i opløsning.

Sagt på en anden måde: Forureningens polaritet ændres, så den bliver opløselig i vand.

Ændring i polariteten sker ved at sæbens upolære del (fedtsyrens karbonkæde) binder sig til forureningens upolære overflade, og den polære del vender ud mod vandet. Når hele forureningen er blevet dækket, vil den blive polær og derfor diffundere ud i vandet. I realiteten så er det, der sker, at man skaber en emulsion af det upolære ( f.eks. sebum) ind i vandet.

Effektiviteten af rengøring med sæbe afhænger af flere parametre:

Koncentration og type af 'skidt’: Da de vaskeaktive komponenter skal dække skidtets overflade, så kræves der en minimumkoncentration – ellers dårligt resultat. Der meget stor forskel på vaskeaktive komponenters kapacitet over for de forskellige typer af skidt.

Temperatur: Flere af de vaskeaktive komponenter, specielt ved natursæber, kræver forhøjet temperatur for at give fornuftigt resultat, da deres opløselighed i vand er ret temperaturafhængig.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.