Spørg Scientariet: Hvordan skifter man pakninger i Øresundstunnelen?

Thomas Dettlaff har spurgt:

Jeg kører ofte gennem Øresundstunnelen og har i den forbindelse tænkt på de pakninger, der sidder mellem tunnelelementerne.

De har nu siddet i mere end 15 år og holdt vandet ude. Hvordan er pakningskonstruktionen lavet, og kan man overhovedet skifte sådan nogle pakninger ud, hvis det viser sig at være nødvendigt?

Skematisk fremstilling af en tætning af en segmentsamling. Illustration: Øresundsbron

Bengt Hergart, anlægsdirektør ved Øresundsbroen har svaret:

Tunnelen består af 20 tunnelelementer, som hver består af otte tunnelsegmenter. Tunnelsegmenterne er støbt sammen i en tunnelfabrik på land med fugebånd af gummi.

Nærbillede af et stykke fugebånd. Illustration: Øresundsbron

Denne metode kan give anledning til en smule lækage, da betonen krymper under støbningen. For at minimere denne risiko har man fra begyndelsen injiceret fugemasse gennem de rør, som ses på billederne til højre.

Der findes mindre lækage på et par samlinger i tunnelen på Øresundsbroen. Lækagerne er små, og dræningssystemet kan nemt håndtere dette. For at vores kunder ikke skal få dryppende vand på biler og tog, har vi anordninger, der kan lede vandet væk til vores afløb.

Billede af en Gina-forsegling. Illustration: Øresundsbron

Vi har også forseglet denne med injektion af fugemasse, hvor det har været muligt. At skifte eller reparere et fugebånd er ikke praktisk muligt. Derfor er fugebåndet designet til at holde i mere end 100 år.

Her ses de to tætninger ved elementsamlingen og betonen, der er hældt over samlingen. Illustration: Øresundsbron

Samlingerne mellem tunnelelementerne er forseglede med to forskellige gummipakninger. 'Ginaforseglingen' er monteret i tunnelfabrikken på land, mens 'Omegaforseglingen' er monteret, efter at tunnelelementerne er lagt på havbunden.

Efter monteringen af Omegaforseglingerne har man lukket dem inde, så de nu kun er tilgængelige gennem et inspektionshul. Det gør, at det i praksis er umuligt at skifte eller reparere dem.

Vi har i dag ingen lækage i elementsamlingerne. Vi har gennem det seneste år foretaget dykkerundersøgelser af samlingerne med et positivt resultat.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.