Spørg Scientariet: Hvordan måler man pollen i luften?

Illustration: Bigstock/mandygodbehear

Vores læser Kenneth Nielsen spørger:

Hvordan måler man pollen i luften? Og hvad er det, der gør målingerne så dyre, at man kun måler pollen i to regioner i Danmark (København og Viborg)?

Karen Rasmussen, biolog og leder af pollenregistreringen hos Astma-Allergi Danmark, svarer:

Det er Astma-Allergi Danmark, der står for at måle pollen og svampesporer i Danmark. Det er et omstændeligt arbejde, der kræver tid og tålmodighed.

Pollen i luften bliver fanget af en speciel pollenfælde. I Danmark bruger vi pollenfælder af mærket ’Burkard 7-day Recording Volumetric Spore Trap’.

Læs også: Spørg Scientariet: Hvorfor dufter mine blomster stærkere i mørke?

Fælden ligner mest af alt en støvsuger med haleror, der kan dreje i vinden. Fælden suger konstant luft ind, der svarer til 10 l pr. minut igennem en smal åbning, som sidder i siden af fælden.

Pollenfælden har enten mulighed for at indsamle pollen og svampesporer på en strimmel tape monteret på en tromle (1-7 døgn) eller direkte på et objektglas (24 timer). Begge dele styres af et lille urværk i fælden, som sikrer, at tromle eller glasplade bevæger sig 2 mm i timen.

Strimlen med tape eller glaspladen smøres med en silikoneopløsning, så pollen, sporer og andre partikler, der suges ind over det eksponerede område, sætter sig fast.

Pollenfælde Illustration: Astma-Allergi Danmark

Manuelt pollenarbejde

Pollenfælden tømmes på præcist samme tidspunkt (kl. 13) hver dag – eller op til hver syvende dag. I pollensæsonen tømmes fælden dagligt, mens den kun tømmes en gang om ugen i udkanten af sæsonens forløb. Normalt får pollenfælden en pause i november og december, hvor der ikke er pollen i luften, men hvis det er en meget mild vinter, bliver den sat i gang igen.

Når pollenfælden er tømt, indlejres indsamlingerne med gelatine tilsat farvestoffet fuchsin, som farver pollenkornene lyserøde og dermed gør dem lettere at se.

Læs også: Følg pollenvarsling online i nyt europæisk system

Herefter kan pollentællerne gå i gang med at identificere og tælle antallet af de forskellige pollen. Det foregår under mikroskop efter internationale standarder. Hver enkelt glasplade eller strimmel tjekkes, og antallet af pollen bestemmes og tælles manuelt.

Hver sæson arbejder en ansvarlig biolog og fem studerende fra Astma-Allergi Danmarks pollenteam med at optælle pollen-præparaterne. Det er et langsommeligt og ressourcekrævende arbejde, men det er i øjeblikket stadigvæk den mest udbredte metode til at indsamle pollen og sporer i luften i Europas pollennetværk.

Der er to målestationer i Danmark. Den ene pollenfælde står i København på taget af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), og den anden står på taget af Regionshospitalet i Viborg.

Astma-Allergi Danmarks arbejde med at registrere antallet af pollen foregår på vores pollenkontor hos DMI.

I målingerne registreres 23 forskellige pollengrupper. For målestationen i København registreres desuden to skimmelsvampeslægter. Resultaterne af pollenmålingerne offentliggøres i sæsonen som ’Dagens Pollental’ for de seks mest allergirelevante pollengrupper og ’Dagens Svampesporeniveau’ for de to typer svampesporer.

Læs også: København er Danmarks værste sted for pollenallergikere

I samarbejde med DMI udarbejdes desuden ’Dagens Pollenvarsling’ i sæsonen for birk-, græs- og bynkepollen.

Fjernstyret mikroskop i Viborg

Hos Regionshospitalet Viborg tømmes pollenfælden af personale ved afdelingen for Blodprøver og Biokemi. De tømmer fælden, gør prøven med pollen klar og lægger den under et fjernstyret mikroskop med kamera.

Herefter kan pollentælleren direkte via en internetadgang fra pollenkontoret i København tælle pollen i prøven fra hospitalet.

Det betyder, at pollentallet fra målestationen i Viborg er lige så frisk som pollentallet fra målestationen i København, da prøven ikke først skal transporteres hele vejen fra Jylland til hovedstaden.

På Astma-Allergi Danmark hjemmeside (http://hoefeber.astma-allergi.dk/hoefeber/pollen) kan du finde mere information om pollenmålingerne – og Astma-Allergi Danmarks mange pollenservices.

Læs også: Pollen kan varsle klimaændring

Viborg husede ildsjæle inden for pollen

At det lige blev Viborg, vi måler i – foruden måleren ved DMI – har historiske årsager.

Interessen for at tælle luftens indhold af pollen og sporer i Danmark samlede i 1977 i en gruppe, der fik navnet ’Den Aerobiologiske Gruppe’.

Det var fagfolk fra hele landet med meget forskellig baggrund og uddannelse inden for f.eks. biologi, meteorologi og sundhed. Gruppen var tilknyttet Astma-Allergi Danmark (tidl. Astma-Allergi Forbundet), der lige siden har stået for at indsamle og registrere luftens indhold af pollen og svampesporer.

Fælden i Viborg er derfor bl.a. et resultat af, at ildsjæle fra Regionshospitalet (tidl. Viborg Sygehus Vest) stod for det store arbejde med at afdække, hvad det er i luften, der gør pollenallergikerne syge.

I 1977 introduceredes den første pollenfælde i Danmark, som blev monteret på taget af DMI i København. I 1978 opsattes en fælde af samme type på Viborg Sygehus i forbindelse med en klinisk afprøvning af medicin. Pasning af fælden ledes af personale ved hospitalet. Indtil 1986 var en stor del af arbejdet baseret på frivillige og finansieret gennem private midler.

Læs også: Nyt værn til pollenallergikere: Sæt et filter på næsen

Der er dog i årenes løb foretaget pollenmålinger flere steder. Således blev der indsamlet data fra Nykøbing Falster og Nykøbing Mors i perioden 1979-1983 og i Odense fra 1981-1991. Derudover er der i perioder også indsamlet data i Aarhus, Roskilde, Skrydstrup, Haderslev, Thorshavn og Nuuk.

Flere pollenfælder rundt omkring i landet, kombineret med flere hænder og øjne i Astma-Allergi Danmarks pollenteam, vil kunne betjene hele Danmark bedre med mere præcise tal for de enkelte områder, så vi vil meget gerne måle pollen flere steder i Danmark. Desværre er det ikke lykkedes at skaffe midler til det endnu.

Danmark er dog ikke større, end at data fra de to faste fælder følger hinanden meget godt ift., hvornår sæsonerne begynder, topper og slutter for de enkelte pollentyper.

Dagens Pollental for Viborg og København kan derfor bruges som et billede på pollen-tendensen i Danmark, f.eks. til at orientere sig om, hvor man befinder sig i sæsonen – om den er ved at være slut, eller om det værste stadig er forude.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.