Spørg Scientariet: Hvordan beregnes NaOH i forhold til fedtstof i sæbefremstilling?

Søren H. Hansen spørger: Hvordan beregner man NaOH i forhold til fedtstof i sæbefremstilling, når disse er så forskellige i opbygning?

Tom Hornshøj-Møller, civilingeniør i kemi med 10 års erfaring inden for sæbe/rengøring og personlige plejemidler, svarer:

Langt størstedelen af traditionel sæbefremstilling er, i modsætning til i ‘gamle dage’, hvor man anvendte dyrefedt, baseret på vegetabilske olier og/eller fedtsyrer. De vegetabilske olier er en blanding af triglycerider (estre mellem C-8 til C-18 carboxylsyrer og glycerol (glycerin)). For at kunne fremstille sæbe skal triglyceriderne splittes enten ved sur eller basisk hydrolyse.

Ved sur hydrolyse fremstilles de rene fedtsyrer og glycerin. Glycerinen fjernes normalt, inden fedtsyrerne anvendes til f.eks. sæbefremstilling (ved neutralisering med base, hvor sæben er det salt, der fremkommer). Ved basisk hydrolyse går man direkte fra triglycerid til sæben – det er det, man normalt kalder glycerinsæbe.

Som det fremgår, er der flere fremstillingsmetoder. Baseforbruget afhænger af, hvilke råvarer der anvendes (fedtsyrer eller triglycerider som råvare). Baseforbruget for det enkelte fedtstof bestemmes ved forsøg, da det varierer/afhænger af det enkeltes fedtstofs præcise sammensætning – der kan faktisk være stor variation, som er afhængig af planteart, grosted, høsttidspunkt samt oprensningsgrad.

Det nemmeste er at foretage en laboratorieforsæbning af fedtstoffet ved pH = 12. Man kan finde frem til den nødvendige basemængde ved fra start at tilsætte base i overskud (anvend mindst 18 pct. (W/W) NaOH af den mængde, der er af fedtstof) og derefter lade forsæbningen foregå ved høj temperatur i mindst 30 minutter. Da der har været overskud af base, findes det teoretiske forbrug ved tilbagetitrering med syre til pH 10. Hvis pH sænkes under denne værdi, er der stor risiko for, at de enkelte fedtsyrer uddrives (‘stærkere syre uddriver svagere af dets salt’). Som det fremgår af dette kommercielle link: www.connectworld.net/whc/images/chart.pdf, er der relativt stor variation i baseforbrug og dermed også stor variation i fedtets sammensætning – det skal endvidere bemærkes, at forsæbningsværdierne alle relaterer til KOH og ikke NaOH.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.