Spørg Scientariet: Hvor langt væk fra huset skal mit dræn ligge?

Illustration: KVDP

Vores læser Jan Heisterberg spørger:

Hvordan fordeler regnvand sig i jorden nær almindelige huse? Hvor mange mm regn falder 0, 1, 2, .... 300 cm fra facaden?

Svaret er vel ikke: ’Det samme, som det regner’, for der er vel en næreffekt, hvor vinden, og dermed regnen, presses væk fra eller suges ind til facaden?

Og når så vandet er landet ujævnt fordelt, hvordan opfugter det så jorden omkring huset? Hvor har jeg mest glæde af et dræn? Langs fundamentet, 25, 50 eller ??? cm ude?

Der er naturligvis mange antagelser og forskelligheder, som kan tages i betragtning, men findes der en seriøs undersøgelse?

Læs også: Skybrud affødte bølge af projekter

Jens Ladefoged, autoriseret kloakmester hos J.L. Beton & Kloak, svarer:

Svaret er faktisk ’det samme, som det regner’, for regnvandet fordeler sig jævnt, medmindre der er forhold på grunden, der gør, at vandet løber af og siver ned et andet sted. Vinden har ingen nævneværdig betydning.

Drænet har man mest glæde af tæt på eller helt op ad fundamentet. Lægger du det længere væk, kommer der en tidsfaktor i spil.

Læs også: Kronik: Dyre tilstandsrapporter overser risiko for oversvømmelse

Lægger du drænet en meter fra ydermuren, kan muren/væggen nemlig nå at opsuge fugt på den tid, det tager regnen at fordele sig I jorden, inden det når drænet.

Når man lægger et omfangsdræn, hælder man altid filtersand (sand med en ens kornstørrelse) hen over røret op til 20 cm under terræn. Det vand, der trænger ind i renden med filtersand, løber så direkte ned i drænet.

Hvis man samtidig isolerer fundamentet/kældervæggen, flytter man dugpunktet ud og forhindrer kulden i at gå gennem væggen og danne kondens.

Jeg kan ikke pege på de ønskede seriøse undersøgelser af dette – men jeg ved af erfaring, at det er sådan, det bør gøres.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis du graver udvendigt dræn ned, så isoler din sokkel med 2 x 50 mm flamingo langs soklen, samt nedenunder drænet - 30 cm ud fra soklen. Herved kommer huset til at stå i en termokasse, og holde gulve lune, samt reducere varmeforbruget med 10 - 20 % - afhængigt af husets opførelsestidspunkt.

Bor selv i et hus fra 1787 med sylstenssokkel, hvor vi kan mærke en væsentligt højere gulvtemperatur efter sokkelisoleringen. Dette har medvirket til at huset nu har energiforbrug under BR2020 grænsen.

Arbejdet kan du udmærket selv udføre.

www.energikonsulenten.dk

 • 2
 • 0

Der findes SBi som er Statens Byggeforsknings Institut. Her skal der kigges i SBI-Anvisning 267: Smaahuse - Klimaskærme Kig under punkt. 3.2.3 hvor du vil finde afstand fra sokkel ud til omfangsdræn.

Anvisningen i sig selv beskriver mange andre ting omkring dræn omkring sokkel, samt frisokkelhøjde iht. op fugtning af facaden.

BygErfa er en klar favorit i forhold til erfaring iht. det virkelige liv. De beskriver alle slags skader samt den korrekte konstruktion/løsning, og de skriver kilder i deres erfaringsblade, der oftest referere til SBi.

Håber det hjalp på spørgsmålet om seriøse undersøgelser :)

 • 1
 • 0

Hej

Jeg har boet i en stor murermestervilla med fuld kælder på Amager i 30-40 år. Vi havde for mange år siden næsten altid vand i kælderen hvert forår - og skulle tømme for måske 200 liter hver gang. Vi fik så gravet en rende rundt langs hele huset ned til underkanten af fundamentet. Derefter satte vi en sort plastplade på ydervæggen hele vejen rundt - og lagde et dræn i bunden med et svagt fald frem til en kloaktilslutning. Anlagt med sand som beskrevet - dog vist kun med sand til lidt over drænrøret og så jorden tilbage i renden (så vidt jeg husker). Det hjalp straks - kælderen blev helt anderledes brugbar - ja faktisk har vi haft soveværelse der i mange år nu. Vi har dog sidste år ved et meget voldsomt og langvarigt regnvejr for første gang oplevet, at der er sivet vand ind i vort soveværelse - surt - så nu overvejer vi at supplere med en faskine 3-4 meter fra huset og som kan trække ekstra vand væk fra huset.

mvh Karl

 • 0
 • 0

Hej allesammen. Nu inden I kommer med alt for mange gode råd omkring omfangsdræn og isolering af diverse bygninger, vil jeg lige informere om at alt dette ligger under autorisations loven (lov 401 :Kloakområdet § 7. Afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord og dertil hørende kloakledninger må kun udføres og repareres af kloakmestervirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1. Stk. 2. De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med tilslutningen til hovedkloak og omfatter stikledninger, anlæg til rensning af spildevand og anlæggenes afløbsledninger, nedsivningsanlæg til regnvand, regnvandsledninger tilsluttet offentligt regnvandssystem, tryk- og vakuumafløbssystemer, samletanke og bygnings- og omfangsdræn.)

Mange af jeres antagelser er korrekte, men HUSK AT DET ER STRAFBART AT LAVE DET SELV UDEN EN KLOAKMESTER. Der er mange fordele ved at anlægge omfangsdræn. Jeg kan nævne at udover vand problematikken kan Radon også fjernes ned stor effekt.

 • 0
 • 0

Mange af jeres antagelser er korrekte, men HUSK AT DET ER STRAFBART AT LAVE DET SELV UDEN EN KLOAKMESTER.

Det gælder kun hvis dræn er ledt til offentlige regnvandssystemer. Dræn på egen grund uden afløb til offentlige systemer kræver ikke en autorisation.

Inden man går i gang er det en god ide at få en snak med kommunens tekniske forvaltning. Flere kommuner har planer om, eller er i gang med separation af regnvand og kloak.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten