Spørg Scientariet: Hvilket husareal ligger til grund for min varmeregning?

Vores læser Renée Raad har spurgt:

Jeg har to spørgsmål:

  1. Skal fastudgiften for varme, der bliver opkrævet pr. BBR m2, betales efter bruttoarealet eller nettoarealet, dvs, hvis arealet med gavle = 26 m2 og uden gavl = 24 m2 - hvilket areal skal lægges til grund for beregning af fastudgift for varme?

  2. Skal gavlarealet medtages i beregning af fastudgiften, hvis en almen bolig ligger yderst og derfor har et større areal, selv om man betaler den samme husleje som en lejlighed, der ligger i midten og har et mindre areal?

Læs også: Se her om du rammes af større varmeregning

Mogens Krighaar, civilingeniør i Hofor, svarer:

Jeg antager, at spørgsmålet vedrører den faste varmeudgift ifm. fordeling af varmeregningen i en ejendom med flere boliger.

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling. Her er ingen krav til, hvordan den faste udgift beregnes/fordeles.

Læs også: Affaldsmangel truer Amager Bakkes økonomi

Praksis har været, at den faste del er blevet beregnet efter boligareal eller efter antal radiatorer installeret i boligen. Hvorvidt det skal være boligens netto- eller bruttoareal, kan ejendommens beboere derfor selv afgøre.

Bekendtgørelsen stiller krav om, at yderligt liggende boliger skal have korrektion for forøget varmetab, hvis det ikke er indregnet i prisen på boligen, eller hvis det er dyrt at gennemføre.

Korrektionen kan baseres på en varmetabsberegning, størrelsen på radiatorer eller erfaringsværdier. Korrektionen kan foretages i både den faste del og/eller variable del af varmeregningen.

Det anbefales at kontakte leverandører for varmemålere, da leverandørerne kan give yderligere oplysninger.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.