Spørg Scientariet: Hvilken hjemmel har Trafikstyrelsen til at tilbagekalde ulovlige biler?

Vores læser Jens Henrik Sandell har spurgt:

I margin af VW-sagen ... hvilken lovhjemmel har Trafikstyrelsen og/eller Sikkerhedsstyrelsen til at tilbagekalde, annullere eller suspendere en typegodkendelse for et køretøj, og hvilke fejl kan udløse en sådan situation?

Jeg sammenligner med den civile luftfart, hvor det kan forekomme, at det amerikanske FAA (Federal Aviation Administration, red.) udsteder flyveforbud for en flytype.

Læs også: Amerikanske myndigheder: Inspicer nødsendere på Dreamlinerfly

Da skal hvert enkelt fly af den pågældende type køre direkte på værksted og får ikke lov til at indgå i kommerciel drift, før fejlen er udbedret.

Og så tænker jeg, at det ville gøre rigtig ondt på både bilejerne og VW, hvis samtlige køretøjer med den ulovlige software fik køreforbud.

Mikael Spang-Hansen, chefkonsulent i Trafik- og Byggestyrelsen, svarer:

Trafik- og Byggestyrelsen vil kunne tilbagekalde, annullere eller suspendere en typegodkendelse for et køretøj med hjemmel i lov om godkendelse og syn af køretøjer eller lov om produktsikkerhed.

Det vil kunne ske, hvis de solgte køretøjer ikke er i overensstemmelse med godkendelsen, ikke opfylder gældende krav eller er et farligt produkt. Det sker dog stort set aldrig i Danmark – det er i hvert fald ikke sket de seneste 30 år.

Læs også: Tyskland tvinger VW til at tilbagekalde alle biler med snyde-software

Da nyere køretøjer er EU-typegodkendt i udlandet, er det imidlertid kun den pågældende udenlandske myndighed, som kan tilbagekalde, annullere eller suspendere den pågældende EU-typegodkendelse.

Tilbagekaldelse, annullering eller suspendering af en typegodkendelse sker dog sjældent, idet den pågældende fejl udbedres ved en tilbagekaldelseskampagne gennemført af fabrikanten via de nationale repræsentanter.

I forbindelse med den konkrete sag om VW har Tyskland oplyst, at alle biler omfattet af ’snyd’ skal tilbagekaldes af fabrikanten VW, og der har været forlydender i pressen om, at bilerne i Tyskland efterfølgende skal indkaldes til syn med henblik på at kontrollere, om de rent faktisk er blevet ændret.

Læs også: Volkswagen tvunget til at tilbagekalde 8,5 millioner biler i EU

KBA (Kraftfahrt-Bundesamt, red.) har oplyst, at dette ikke er korrekt, men KBA overvejer den praktiske gennemførelse af tilbagekaldelseskampagnen i øjeblikket.

I Danmark er der nedsat en taskforce, som bl.a. har til formål at sikre, at der bliver gennemført en tilbagekaldelseskampagne, som kan tilrettelægges fornuftigt og korrekt i en dansk sammenhæng. De nærmere detaljer i forhold til en tilbagekaldelse i Danmark er endnu ikke fastlagt.

Tilbagekaldelseskampagnen vil som udgangspunkt blive gennemført af VW’s danske repræsentant og i tæt samarbejde med de relevante myndigheder med henblik på at sikre den mest fleksible og mindst indgribende løsning for bilejerne, som samtidig sikrer, at bilerne faktisk bringes i overensstemmelse med EU's luftforureningsregler og miljøhensyn.

Læs også: Kan du undgå at få ombygget din VW-diesel til en bovlam øse?

Det skal understeges, at de berørte biler fortsat kan anvendes helt uden konsekvenser for bilejerne.

Desuden foreligger der endnu ikke en teknisk beskrivelse fra de godkendende EU-myndigheder (tyske myndigheder og evt. andre EU-lande) om, hvilke ændringer der skal foretages, men det forventes, at de fleste biler alene skal opdateres med en ændret motorstyring.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Så, Danmark har altså ingen egenbestemmelse over hvilke biler der må køre på danske veje..? Det hele overlades til EU. Herligt.

  • 1
  • 3

Det er ikke helt korrekt. De danske myndigheder - in casu politiet - kan altid forbyde et konkret motorkøretøj, der ikke er i forsvarlig stand, at fortsætte kørslen på offentlig vej.

Men det er korrekt, at EU-reglerne fastslår, at typegodkendelser, der gives af en myndighed i en medlemsstat, på baggrund af EU-harmoniserede regler, skal anerkendes i alle medlemsstater. Dette er jo ikke mindst af hensyn til virksomheder, der ellers vil opleve store handelshindringer, hvis medlemsstaterne hver især skal lave typegodkendelser og givetvis vil komme frem til forskellige resultater. Det vil også kunne fordyre produkterne.

Vi kender det jo også fra målerudstyr og alle mulige andre tekniske områder

  • 5
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten