Spørg Scientariet: Er der ingen regler til begrænsning af brande i naturen?

22. juni 2018 kl. 10:004
Spørg Scientariet: Er der ingen regler til begrænsning af brande i naturen?
Illustration: Bigstock/PixieMe.
En læser vil gerne vide, om der ikke findes brandregler, der skal overholdes for at undgå fx skovbrande, som vi ser dem i Californien. Vi har indhentet svar fra både Danmark og Californien.
Artiklen er ældre end 30 dage

Vores læser Johan Buchhorn spørger:

I Frankrig et der lovpligt til at holde boligområders friarealer ryddede efter regelsæt. Det er mit indtryk, at skovbrande med risiko for personskade og ejendomssag er stærkt reduceret.

Vi ser også kæmpebrande i Californien: Er der ingen regler til begrænsning af steppebrand?

Lars Vædeled Roed, Brandteknisk Rådgiver, Bygningsingeniør, Master i Brandsikkerhed hos DBI Brand og Sikring, svarer:

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Danmark findes der generelt ikke direkte myndighedsregler for at holde områder omkring boliger, og andre bygninger for dens sags skyld, ryddelige og frie for letantændelig vegetation eller mindre, normalt forekommende brændbare oplag i det fri i forbindelse hermed.

Læs også: Forskere: Færre skovbrande har givet lavere methanudslip til atmosfæren

Der findes dog for visse større brandfarlige oplag beredskabs- og fyrværkerilovgivningen ordensregler om renholdelse og ryddelighed omkring og i nærheden af disse.

Dette er fordi, risikoen for at en steppebrand eller naturbrand i Danmark trods alt er relativt lavere end i fx Frankrig og Californien.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den slags myndighedsregler udspringer typisk af konkrete hændelser og problemstillinger, ligesom med store dele af brandlovgivningen, der er baseret på tiltag, baseret på større brande, som har været gennem tiderne, og der er altså ikke fundet behov for at indføre regler for dette i Danmark.

Herhjemme er det normalt kun i kortere perioder, der forekommer tørke, og længerevarende perioder forekommer med års mellemrum. Dertil kommer formentligt også forskelle i vegetationen, hvor den vegetation, som typisk findes i Danmark omkring bygninger, ikke er specielt tør i vækstperioden om sommeren.

Den største risiko vil være om foråret, hvor den visne vegetation fra året før kan være letantændelig, og der ses da også naturbrande i denne periode, hvis vejret samtidig er tørt.

Læs også: Skovbrande i Portugal skyld i morgenens usædvanlige himmelfænomen

Ukrudtsbrændere vokser i synderegistret

De større naturbrande, der forekommer i Danmark, opstår normalt i forbindelse med brændbar og letantændelig vegetation som nåletræer, lyngarealer og lignende. Disse områder er som oftest ubebyggede eller med meget spredt bebyggelse, måske lige på nær ved sommerhusområder.

Det er nok den væsentligste årsag til, at der ikke findes myndighedsregler for begrænsning af letantændelig vegetation eller brændbart oplag i forbindelse med bygninger. Dette på trods af, at de senere års udbredelse i brugen af ukrudtsbrændere i nærheden af bygninger og letantændelig vegetation har været antændelseskilde for brande i det fri, som har spredt sig til bygninger i visse tilfælde med store skader til følge.

I Danmark har man dog en bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v., der har til formål at begrænse risikoen for antændelse og dermed indirekte risikoen for større naturbrande.

Den tilsiger generelt, at der skal udvises forsigtighed ved aktiviteter, som kan udgøre en antændelsesrisiko, og at disse aktiviteter skal foregå på en sådan måde, at brandfare forebygges eller formindskes.

Det er også denne bekendtgørelse, som hjemler mulighed for, at kommunerne kan nedlægge forbud mod afbrænding, når brandsikkerhedsmæssige forhold taler herfor, f.eks. på grund af tørke eller andre særlige forhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Mindst 1.500 bygninger ødelagt af skovbrande i Californien

Californien har strenge regler

Hvad angår Californien, har vi fået et svar fra Jonathan Cox, informationschef i CalFire, brandvæsenet i Californien:

Tak for dit spørgsmål. Jo, vi har meget strenge regler i Californien vedrørende vegetationsklarering omkring bygninger i områder, der er udsat for steppebrande.

Vi kræver, at der er ryddet for plantevækst mindst 100 fod (ca. 30 meter) rundt om huset i disse områder. Loven kan ses her.

Vi beskæftiger flere end 100 kontrollører, som besøger hver eneste ejendom i skovområderne i Californien for at være sikre på, at de har fjernet al vegetation rundt om deres huse. Se mere i folderen her.

Læs også: Skovbrande sætter Californien i undtagelsestilstand

Skovbrande i 2017 spredte sig for hurtigt

De 30 meter friplads rundt om bygninger blev oprindelig indført for at forhindre brande fra en bygning i at sprede sig til den øvrige natur. Reglen tjener også det værdifulde formål, at det skal beskytte en bygning fra en brand, der nærmer sig samt giver brandfolkene et sikrere område at arbejde i.

90 procent af alle brande i Californien er menneskeskabte som følge af uheld, brandstiftelse, brug af græsslåmaskine, etc. De sidste 10 procent skyldes andre ting, som f.eks. lynnedslag.

Når det kommer til de mange skovbrande, vi så i 2017, var mange forårsaget af træer og grene, der faldt ned på højspændingsledninger og blev næret af stærke storme på 70mph (ca. 31 m/s). I sådanne situationer flytter branden sig så hurtigt, at end ikke 30 meter friplads er tilstrækkeligt.

4 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
2
25. juni 2018 kl. 11:10

Hej Flemming , det link du har delt er historisk, dvs. Ikke længere gældende. Men der er massere af dansk lovgivning på området.