Spørg Læserne: Hvad koster det, at vinduet står på klem i kulden?

Illustration: Privatfoto, Poul-Henning Kamp

Tim Zink skriver:

Jeg har en datter, der lader vinduet stå åbent (på klem ca. 10 cm åbent) flere timer hver dag (ca. fem timer) med varme på også her om vinteren. Hvad koster det bare sådan nogenlunde i timen eller pr. 100 timer?

Kunne godt tænke mig et svar for at høre, om jeg skal tage konflikten eller være overbærende?

Termostaten står på 4, og der er ca. 20 grader i hele huset, som er 135 kvm og 20 kvm kælder.

Det er et hus fra 1959, dårligt isoleret med kun 100 mm på loft og i krybekælder. Der er en gammel hulmursisolering (ved ikke hvor godt den virker). Termoruder fra 2000.

Værelset er ca. 9 kvm.

Håber I kan hjælpe?

Kan du det? Så skriv i kommentarfeltet herunder!

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Da jeg boede til leje og varme var inkluderet i min husleje, kunne jeg finde på det samme. Men nu, da jeg har en andelslejlighed og selv betaler for varmen, så har jeg fundet ud af, at det er dyrt! Altså ca. 2000.- ekstra om året.

Tricket er, at lufte ud uden at nedkøle alt inventaret (møbler osv.) og murene. Det gør man ved at slukke for varmen - åbne vinduerne HELT op i ca. 15 minutter. Lukke vinduet og tænde for varmen igen. På den måde sparer man, at thermostaten går amok, når man åbner vinduet - og, at nedkøle hele huset og inventar (som jo bare skal opvarmes igen).

Det kan man gøre flere gange om dagen og både få frisk luft og samtidigt holde varmen uden at skulle betale en masse.

 • 11
 • 0

Man udlufter primært især for at komme af med den fugt, som vi mennesker tilføjer luften. Man oplever nemt fugt på indersiden af ruden i soveværelset når man står op. Frisk luft er naturligvis godt, men vi er her i husstanden begyndt at bruge en affugter en del mere. prøv blot at lade sådan en køre et par timer i soveværelset efter at have stået op, og tjek så fugtopsamleren. Jeg er sikker på at mange kunne have glæde af en affugter, hvis man tørrer vasketøjet på disse fold-ud stativer, især hvis den står i opholdsrum. Luk det fyldte stativ inde i et rum med affugteren og lad dem overnatte der. Resultatet er slående. I øvrigt kan jeg anbefale at bruge den til bilen en gang imellem. Mon ikke den anvendte strøm er billigere end Tim Zinks øgede varmeregning.

 • 2
 • 0

har før første gang fået hus med balanceret ventilation. Tændte for det lige for nylig og det virker! Ingen dug på ruderne længere.

Først var rør på loft (spiro/alu) uisoleret flere steder og indblæsning var KOLD KOLD KOLD. Ventilation fin, men ingen varmegenindvending overhovedet! Op på loftet og pakke en masse isloring omkring de blottede rør og nu er det bedre, selvom indblæsning stadig er kølig (før var den virkelig kold).

Aftrækket fra Dantherm ventilationsenheden var ikke koblet ordentlig på taghætten, så udblæsning skete bare ud i loftsrummet. Sikkert OK for en kort periode, tænkte jeg. Lad være med det! Efter 4 dage drev undertag af kondens fra den fugtige fraluft, hvor dampen hurtigt fortættede sig på de kolde flader på loftet omkring udblæsningen....

Sidste projekt. Ordenligt føring af fraluft i isolerede rør fra ventilationsenhed til taghætte

 • 1
 • 0

Man udlufter primært især for at komme af med den fugt, som vi mennesker tilføjer luften. Man oplever nemt fugt på indersiden af ruden i soveværelset når man står op.

En kollega investerede via Kickstarter i to små trådløse dimser der kunne måle forskellige luftkvalitetsparametre, bl.a. VOC'er (flygtige organiske forbindelser). Han havde den ene med på kontoret. Det var slående hvor hurtigt indholdet var oppe på et niveau hvor det ifølge forskning giver koncentrationsproblemer.

Så man skal passe på med at negligere ventilation. Jeg skal have fat i sådan en måler. Men fint tip ellers.

 • 3
 • 0

[latex]\Phi = q_{v}\rho_{luft} c_{p,luft} (T_{inde}-T_{ude}) \varepsilon_{t} [/latex] [latex]q_{v}[/latex] er volumenstrømmen i m3/s, beregnes i dette eksempel ud fra luftskifte og rumvolumen [latex]\Phi[/latex] er ventilationstabet i W [latex]\rho_{luft}[/latex] er luftens densitet, antages ofte 1.2 kg/m3, se evt. https://en.wikipedia.org/wiki/Density_of_air

[latex]c_{p,luft}[/latex] er luftens specifikke varmekapacitet, antages ofte 1.005 kJ/(kgK) [latex]T_{inde}[/latex] er luftens temperatur i rummet 20 oC [latex]T_{ude}[/latex] er udeluftens temperatur, lad os antage 0 oC, temperaturen varierer selvfølgelig henover året og over dagen [latex] \varepsilon_{t}[/latex] er temperatureffektiviteten, antages lig 1 ved perfekt opblanding i rummet

Ved et rum på 9 m2 med en typisk rumhøjde på 2,5 m er volumenet 22.5 m3. Luftskiftet i rummet kan være alt mellem 0,5 (almindeligt i boliger) og 10 (man vil opleve træk) gange i timen afhængig af vindforhold, luftstrømninger i rummet, vinduets åbningsareal, vinduets åbningsudformning, temperaturforskellen mellem inde og ude, varmekilder i rummet, mekanisk ventilation osv. Et luftskifte på 1 gang i timen giver således et varmetab fra udeluften på 150 W eller 0,15 kWh pr. times åbent vindue og på 10 gange i timen et varmetab på 1500 W eller 1.5 kWh pr times åbent vindue (ved en udetemperatur på 0 oC). Sandheden findes nok et sted imellem.

Afhængig af din opvarmningsform kan det hurtigt blive dyrt set over et år. Jeg har ikke medtaget varmetab fra tilstødende rum i beregningen, som ellers vil forøge varmebehovet i de andre rum i huset, for slet ikke at nævne kondensproblemer og lignende. Temperatureffektiviteten vil sandsynligvis værre større end 1, hvilket også vil medføre en stigning i varmeforbruget.

Ps. sæt termostaten på 3 i dagtimerne, 2 om natten, luk vinduet omgående og luft istedet ud 3 gange dagligt (morgen, eftermiddag og inden sengetid)

EDIT: Latex virker åbenbart ikke som det burde. Men kopier teksten og indsæt den i en kommentar og klik gennemse, der virker det.

 • 3
 • 0

På nettet kan du søge " DS 418 – Beregninger af bygningers varmetab – 7. udgave " der skal du kigge under følgende to afsnit hvor du kan beregne ventilationstabet i (W) og derefter beregne omkostningen ud fra kWh -prisen på din energi.

afsnit 4.1 Ventilationstab og 4.2 Naturlig ventilation

Det kræver lidt omregninger af forskellige enheder. 😊god fornøjelse!

 • 2
 • 1

hvor du kan beregne ventilationstabet i (W)

Kan standarden også beregne hvor meget vinduet ventilerer? Som tommelfingerregel indeholder 1m3 luft 1 kJ/K. Om det kan svare sig at skrue ned for termostaterne når der luftes ud er meget afhængigt af opvarmningen og afregningsformen og hvor meget termostaterne når at åbne. Jeg går ud fra at afkølingen ved udluftningen ønskes kompenseret på et tidspunkt, så uanset hvad, undgår du ikke at bruge lidt ekstra varme. Hvor meget realitet er der i mantraet om pulsudluftning kontra et vindue på klem?

 • 0
 • 1

Man kan selvfølgelig prøve at beregne varmetabet ud fra standarden DS-418 men jeg vil mene at når der står et vindue åbent er der ikke tale om naturlig ventilation. Der er derimod tale om tvungen konvektion hvilket svare til at man blæser koldt luft på radiatoren med en blæser. Det er vanskeligt at sige hvor meget varmetabet er i dette tilfælde men det er helt sikkert større end det beregnede for naturlig ventilation og ventilationstab iøvrigt.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 3
 • 0

I etageejendomme kan det nemt koste +10% for ejendommen at een lejlighed lader et vindue stå på klem hele dagen. Det kan aflæses tydeligt dels på kalorieforbrug, dels også på varmeregnskab for lejlejligheder under og over synderen.

 • 1
 • 0

Det har ikke ret meget med rummets størrelse eller hvor meget vinduet er åbent at gøre. I koldt vejr, vil et åbent vindue uanset hvor meget det er åbent, kunne holde rumtemperaturen betydeligt under den temperatur termostaten på varmeapparetet er sat på (typisk 20 grader). Det skyldes skorstenseffekten, som trækker den varme luft i rummet ud og væk. Den varme luft stiger op, og iskold luft flyder ind og fylder rummet fra gulvet og op.

I løbet af ganske få minutter efter åbning, vil termostaten derfor stå helt åben, og varmetabet er derfor kun et spørgsmål om hvor meget energi selve varmeapparatet kan afgive, dvs. fremløbstemperatur, tilbageløbstemperatur og flow. Alle andre parametre er ligegyldige.

 • 5
 • 0

Hvis nu radiatortermostaten fjernes, så vil der ikke være problemer med opvarmningen af rummet. Det skal jo alligevel være koldt, så giv dog datteren et koldt rum!

Jeg kender problemet fra en teenager, som lader vinduet stå og har en ventilator kørende (!) døgnet rundt. Her er udfordringen at rummet er bygget i et hjørne af stuen, og deler gulvvarme med denne. Selvfølgelig koster det noget energi, men ved normale forhold, så er der alligevel 6-8 grader temperaturfald hen over trægulv og isolering/skridtdæmpning, så varmeflowet er nogenlunde begrænset.

Hvad det koster af yderligere spild i form af tab gennem vægge etc., og i mulige fugtskader i væggen har jeg så ikke taget stilling til, men mit IR kamera siger at det kunne have været meget værre.

 • 2
 • 1

citat: "I løbet af ganske få minutter efter åbning, vil termostaten derfor stå helt åben, og varmetabet er derfor kun et spørgsmål om hvor meget energi selve varmeapparatet kan afgive, dvs. fremløbstemperatur, tilbageløbstemperatur og flow. Alle andre parametre er ligegyldige."

...dog plus varmetab fra tilstødende rum

 • 0
 • 0

Først en lidt anden indgang: Måske er der en årsag til adfærden - altså lige bortset fra "en fiks ide". Måske opleves et indeklima-problem, mennesker er vel forskellige ?, i form af een eller en kombination af parametrene: temperatur, luftfugtighed og CO2. En ingeniør-tilgang ville derfor være at tilvejebringe nogle kurver, 3 døgn, for rummet under forskellige vilkår: med åbent vindue som nu , den anbefalede med flere daglige udluftninger (lige after bogen), eller måske een eller anden tredie variant. Der findes forskellige loggere, mere eller mindre avancerede og til forskellig pris.

Måske opleves kombinationen af fugtighed og CO2 ubehagelig (måske individuel tolerance ? - har Fanger mon ikke skrevet om det for 30 år siden ?).

Mht. det faktiske varmeforbrug i rummet, så kunne du for under kr.500 købe en 500W el-radiator og en energimåler. Efter stabilisering og indstilling til samme rumtemperatur, så er målingen jo let (tager ikke højde for dynamiske effekter i form af radiatorterrmostatens regulering ((fuldt åben pga. træk fra vindue og lignende).

Mht. Udluftningen, så findes der jo varianter af luftspjæld til vinduer - som burde have tilstrækkelig kapacitet; måske skal der både være ventil for ind og ud ... Der er dyrere løsninger i form af genvindingsudluftning som bores igennem væggen og som skulle genvinde 85% af energien.

PS: måske lyder det der med måling som "for meget". Personligt kan min måler lave en kurve også for CO2; efter nat-stabilisering på måske 500 ppm, så vokser den i dagens løb ganske betydeligt, og kan nå 1600 ppm ved dårlig udluftning. Bør vist være under 1000 ppm - vi har ingen gener, tror vi, men andre kunne da måske have det ? Se også debat om skole-indeklima.

 • 4
 • 0

Og når man så har en kuldskær underbo... endte jeg med vindue på klem døgnet rundt inklusive vinter, for at holde mit arbejdsværelse i hjerneklar temperatur. Jeg boede øverst, og radiatoren kunne kobles helt fra, så problemet røg ikke videre opad.

 • 1
 • 0

Man kunne anslå at du bruger 30000 kr / år til varme

Af de 135kvm udgør din datters værelse 9kvm, svarende til 6,7%. Anslået udgår din datters andel af varmeregningen ca 2000kr. Der opvarmes nok ca halvdelen af året og hvoraf igen ca halvdelen står for hoved parten af udgiften. Så lad os fordele de 75% på 3 mdr. Det giver 500kr /med for din datter. Igen simpelt ca 1kr/ time. Når hun så åbner vinduet skruer termostaten op til det dobbelte 2kr/time. Samtidig vil eer blive lidt koldere så der går yderligere tid med termostaten på maks. Så et slag på tasken må blive 3kr/ time. Altså ca 1/10000 af dit årsforbrug pr time

Men i stedet for at bekymre dig og i stedet for at hyre alverdens kloge hoveder må jeg foreslå at købe en termostat der automatisk lukker ned når den detekterer at man åbner vinduets. Honeywell har en og Danfoss Eco kan også det lille trick.

 • 1
 • 0

Man går åbenbart altid ud fra at den kolde luft fra døren/vinduet fiser lige hen til termostathanen og får den til at åbne på vid gab. Hvordan passer det egentlig med virkeligheden i de danske boliger?

Jeg skiftede tætningslister forleden på mit stuevindue, hvor termostaten sidder lidt fra vindueskarmen, og selvom vinduet var åbnet flere timer på vid gab, gik termostaten ikke amok.

 • 1
 • 0

Svend - det kommer an på gennemtræk (blæst fra den anden side) samt luftudskiftning.

Helt tydeligt at ingen af ovennævnte svar har hands-on

 • 0
 • 0

Jeg bor i en lejlighed opført omkring 1920 med radiatorer under vindueskarmene - og hvis jeg ikke lukker for thermostaten, når jeg lufter ud - så åbner ventilen sig helt efter et par minutter, uanset hvilket tal den er sat på.

Den kolde luft falder jo ned omkring thermostaten, som iøvrigt er relativ moderne, og fortrænger den varme luft - og thermostaten kan derfor ikke måle rummets reelle temperatur. Faktisk kan rummet gå hen og blive for varmt - og man får derfor lyst til at åbne vinduet endnu mere - og man har sat sig selv i et falsk feedback-loop.

Jeg kan ikke se hvordan det skulle være anderledes i et moderne hus, med mindre tingene er sat helt anderledes sammen.

 • 0
 • 0

Er et kæmpe problem i dårligt ventilerede boliger, specielt i vinterhalvåret.

Jeg er nødsaget til at have et vindue stående på klem, da jeg ellers kan observere kondens på alle mine ruder. Jeg har en inde temperatur på 20c og har målt relative luftfugtigheder på omkring 90% uden kontinuerlig udluftning. Ved så høj relativ luftfugtighed kan få graders temperaturfald medføre kondensvand. Med kontinuerlig udluftning er jeg på omkring 75%.

Jeg har så truffet valget at jeg hellere vil ofre den ekstra varme frem for at få problemer med skimmelsvamp.

Min pointe er at der kan være gode årsager til den øgede ventilation, specielt i vinterhalvåret.

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke se hvordan det skulle være anderledes i et moderne hus, med mindre tingene er sat helt anderledes sammen.

De er sat anderledes sammen. Prøv at tænke på at fremløbs temperaturen er lavere og at der måske ikke er så meget trykforskel over radiatoren. Det giver ikke så meget forskel om radiatoren er halvt eller helt fyldt med 35 grader varmt vand, men er det 60 grader varmt vand giver det en voldsom forskel. Den anden del af ligningen handler om hvor meget vand der er i radiatoren. Med stor vandmængde kan du netop opleve at få overtemperatur efter udluftning, for du kan ikke erstatte det varme vand der er lukket ind i radiatoren med koldere vand, uanset hvor meget du skruer ned for termostaten. Husk også på forskellen mellem at spare energi og at spare på varmeregningen. Det hænger ikke altid sammen.

 • 0
 • 1

Nu bor du i hus, så det er sikkert lidt noget andet, men vi bor i andelslejlighed, og der har vi sådan en lille olie? måler siddende på hver radiator - noget med en vædske der fordamper forskelligt afhængig af rum/radiator temperaturen.

Vi har fulgt vores nøje over et års tid (aflæst hver måned), og kom frem til den noget overraskende konklusion at vi bruger mest varme om Sommeren!! (Vi giver 5 sal, solindfald + sort og dårligt isoleret tag og deraf højere gennemsnits rumtemperatur skylden)

Men en side konklusion var, at det er ret begrænset hvad radiatorene i de små rum kan bidrage til i varmeregnskabet (typisk mellem 2 - 4) "streger" i forhold til det store rum, som let kommer op på 24 streger på et år - Så jeg ville slå koldt vand i blodet, og måske bede hende om at skrue radiatoren ned når hun åbner vinduet.

(lille værelse = radiator med lille effekt)

 • 0
 • 0

I stedet for at lave en relativt kompliceret udregning med alt for mange ukendte så kunne du jo bare løs problemer. En digital thermostat + en sensor til vinduet og så er den hjemme. Det var sådan jeg løste samme problem.

Så kan pigebarnet åbne vinduet alt det hun vil. (hun lukker det vel når hun begynder at fryse.)

I den helt billige ende kunne det gøres for under 500kr totalt med https://www.conradelektronik.dk/MAX%21-Fje... og https://www.conradelektronik.dk/MAX%21-Tr%...

Der er også masser af andre produkter på markedet.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten