Spørg IDA-politikerne: Hvordan vil de bruge dine kontingentkroner?

14. februar 2019 kl. 15:514
Spørg IDA-politikerne: Hvordan vil de bruge dine kontingentkroner?
Illustration: Tegning: Lars Refn.
IDAs repræsentantskab vil bruge 320 millioner i år på alt fra Visionsøkonomi og studenterorganisationer til herværende medie. Men er det de rigtige, der bestemmer, og bestemmer de det rigtige? Spørg IDA-politikerne om, hvordan de vil bruge dine penge til, inden forårets IDA-valg.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det er ikke småpenge, Ingeniørforeningen forvalter hvert år. I 2019 forventer IDA således at bruge lige omkring 320 millioner kroner og fordelingen af dem fremgår af det budget, som blev vedtaget ved seneste repræsentantskabsmøde i 2019.

Hvad kontingentkronerne bliver brugt til, afhænger af de 65 medlemmer, der sidder i repræsentantskabet, som der er valg til i dette forår.

Men er der egentlig enighed imellem de forskellige politikske lister eller ville budgettet se helt anderledes ud, hvis sammensætningen af lister var en anden? Det kan du være med til at finde ud af.

Skal der bruges færre eller flere penge på lobbyistindsatsen, så IDA kan påvirke politikere og andre beslutningstagere på uddannelses-, teknologi- og arbejdsmarkedsområdet?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skal pengene hellere bruges på at sikre gode løn- og ansættelsesforhold og bedre trivsel? Eller hvad med gode rammer for regionerne og det fagtekniske arbejde? Eller måske det hele på en gang?

Illustration: Tegning: Lars Refn.

IDA-valg 2019

  • IDAs medlemmer skal i år vælge nyt repræsentantskab.
  • Valget foregår fra 26. marts til 11. april. Resultatet offentliggøres 12. april.
  • Ingeniøren sætter fokus på valget i hele perioden.
  • 61 af de i alt 65 pladser i repræsentantskabet vælges af og besættes med kandidatmedlemmer, mens de 4 studiemedlemspladser bliver udpeget af et netværk bestående af repræsentanter for alle relevante uddannelsesinstitutioner.
  • Ved det seneste valg i 2016 stillede 14 lister (partier, red.) op. 12 blev valgt ind, heraf en studiemedlemsliste. Hvor mange der stiller op denne gang, er endnu uvist. Fredag den 8. februar er sidste frist for anmeldelse af lister.
  • Valget foregår elektronisk.
  • På sit konstituerende møde 11. maj vælger repræsentantskabet formand og hovedbestyrelse.
  • Læs mere på IDAs valgsite

Eller hvad med de 29,2 millioner kroner, der bruges på Ingeniøren-abonnement til IDAs godt 120.000 medlemmer?

Penge til udvikling

En af de store poster på IDAs budget er de 22 millioner kroner, der er sat af til Visionsøkonomi. Det svarer til lige knap 7 procent af udgifterne.

Pengene skal bruges til at realisere foreningens Vision 2025, som blev vedtaget i november 2017. For at indfri visionen er der lagt en strategi for perioden 2018-2020, som kommer til at koste 22 millioner i 2019. Det er 5,4 millioner kroner mere end i 2018, og de ekstra midler er fordelt på fem områder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den største stigning i budgettet skal gå til en styrkelse af kontakten mellem – særligt nyuddannede – medlemmer og virksomheder. Her blev der sat 1,4 millioner kroner af i 2018. I år er tallet steget til 3,5 millioner kroner.

Herudover er der sat en halv million kroner af til ekstra branding af IDAs medlemmer, ligesom en ny indsats på netværksområdet har fået 1,2 millioner kroner til at events, communities , podcasts og netværksgrupper. Samtidig er der budgetteret med 0,8 millioner kroner til rekruttering af flere medlemmer, og samme beløb til at ’styrke indsatsen over for medlemmer, der har brug for at navigere i arbejdslivet’

Spørg kandidater

Måske har du fået øje på områder, IDA helt overser i dag, og som de burde bruge penge på fremover? Og er det områder, politikerne vil tilgodese?

Det kan du kun få svar på, hvis du spørger dem.

Send dit spørgsmål

Ing.dk dækker valget og vi laver også en onlinetest – IDA-kompasset – hvor du kan teste hvilken liste, der bedst opfylder dine ønsker for foreningen. Skal testen virke efter hensigten, har vi brug for dine spørgsmål, som vi kan konfrontere de politiske lister (partier, red.) med – og på den måde hjælpe dig med at sætte dit kryds det rigtige sted. Så fortæl os, hvad har du brug for at vide om listernes prioriteringer af dine medlemskroner.

Skriv i kommentarfeltet herunder eller direkte til journalist Lene Wessel, lw@ing.dk. Skriv ”Valgspørgsmål” i emnefeltet.

Remote video URL

4 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
4
Videnskabsredaktør -
15. februar 2019 kl. 16:18
Videnskabsredaktør

Når man læser beslutningsreferatet fra Repræsentatskabsmødet, som Lene W har givet linket til, får man ikke indtryk af, at der har været særlig stor diskussion omkring budgettet, bortset måske lidt om forudsætningen om en væsentlig medlemsfremgang holder - og om indtægterne derfor kan forventes.

Måske er det lidt interessant, at hele den store budgetterede indtægtsstigning bruges til nye omkostninger.

Hvis alle lister bakker op om budgettet og ingen har konkrete forslag til ændringer, så er det jo lidt hip som hap, hvem jeg stemmer på. Eller tager jeg fejl?

3
15. februar 2019 kl. 14:11

Det var nu ikke stilet imod selve budgettet (som jeg ved hvor jeg skal finde), men præsentationen i artiklen.

Min ingeniørhjerne trigges når man nævner 101.000 til et Printcenter, men et andet sted lige undlader ca. 14.000.000 som en uvigtig detalje.

Hvis jeg så den uddybning alene, ville en af mine første tanker være "Nåh, den politiske ledelse har 7 millioner på en lommekonto, til hvad de lige har lyst til?" - for som nyheder går for tiden, er det jo ofte desværre en fornuftig antagelse, hvor forkert den end kan være.

Det er som at læse en videnskabelig artikel hvor nogle ting er afrundet til heltal, mens andre er givet med 7 decimaler - det skriger ud af papiret at der er et eller andet underliggende, der gør det nødvendigt at manipulere tallene på den måde for at få den konklusion man fremkommer med.

2
journalist, cand.mag. -
15. februar 2019 kl. 11:42
journalist, cand.mag.

Kære Henrik Hansen Mange tak for din kommentar. Vi har valgt kun at bringe udvalgte poster i denne grafik, men som IDA-medlem kan du få adgang til hele budgettet for 2019, som blev behandlet på repræsentantskabsmødet den 17. 11. 2018. Budgettet er pkt. 8.b

Log ind på mit.ida.dk via dette link https://mit.ida.dk/dagsordener-og-referater og klik herefter på : Repræsentantskabet > 2018 > 20118-11-17 > REP Samlet dagsorden

Vend endelig tilbage med konkrete spørgsmål, hvis du gerne vil vide, hvad IDAs politiske lister mener om en given sag. Dine og andres spørgsmål er med til at danne grundlag for den journalistiske dækning af repræsentantskabsvalget og for et onlineværktøj, IDA-Kompasset, der kan vise, hvilken af IDA politiske lister man er mest enig med.

Venlig hilsen Lene Wessel Journalist, Ingeniøren

1
15. februar 2019 kl. 09:45

Jeg kan acceptere at diverse små uddybninger ikke er med, men adskillige af dem har ret store huller?

Teknologi, netværk og kompetence mangler f.eks. ca. 10 millioner (ca. 1/6), Jura og arbejdsvilkår ca. 7 millioner (ca. 1/6), Visionsøkonomi ca. 14 millioner (næsten 2/3?), Politisk ledelse ca. 7 millioner (over halvdelen?), Salg og loyalitet ca. 2 millioner (ca. 1/5) og Medlemskaber mv. ca. 1½ million (ca. 1/5).

Nogle huller i uddybningen er temmelig store (F.eks. Visionsøkonomi og politisk ledelse), mens andre burde være nogle der var ret god klarhed og åbenhed over (som f.eks. Salg og loyalitet samt Medlemskaber mv.).

Når så mange poster angives med et decimal, så er det altså mange millioner at mangle i en sådan uddybning af posterne.