Spørg Fagfolket: Kunne minkene ikke være blevet til biogas?

Illustration: Anima

Millioner af mink blev for nylig aflivet pga. spredning i coronavirus i besætninger. Det har ført til massegrave med døde mink, men en læser undrer sig over, om de ikke kunne være blevet brugt til noget nyttigt.

Således spørger Jens Stensbjerg:

Kan man ikke anvende de døde mink i biogasanlæg?

Læs også: Spørg Fagfolket: Kan jeg lade mit mundbind ligge i 72 timer og bruge det igen?

Bruno Sander Nielsen, faglig direktør i brancheforeningen Biogas Danmark, svarer:

Det kunne man principielt godt, men da minkene ikke er fødevaregodkendt, skulle de først tryksteriliseres, hvilket man ikke kan gøre ude på biogasanlæggene.

Når der er tale om slagteriaffald fra f.eks. grise, kan biogasanlæggene selv varmebehandle det til de krævede 70 grader i en time. Herefter kan det blive til biogas, og biomassen kan nyttiggøres som gødning på markerne.

Men er der tale om dyr, der ikke har været igennem en fødevarekontrol, skal de have 133 grader i 20 minutter ved 3 bars tryk.

Det er regler, der opstod i forbindelse med kogalskab, som gjorde, at der kom ekstra fokus på, at der ikke måtte lande biomasse på markerne, der potentielt kunne indeholde sygdomsfremkaldende dele.

Læs også: Spørg Fagfolket: Hvordan kan virus mutere, hvis den ikke er levende?

Umulig flaskehals

Manøvren med at tryksterilisere er imidlertid ikke noget, biogasanlæggene kan klare selv. Der vil man benytte et selskab som Daka, som er specialiserede i dette, og som også jævnligt tryksteriliserer mink efter pelsning og producerer biodiesel ud af dem.

Så det er her, udfordringen ligger, for når så mange mink bliver taget af dage på så kort tid, så opstår der en umulig flaskehals.

Dette bekræfter Per Dunkelskov Thomsen fra Daka Danmark:

Alle mink pelses i november og december, bortset fra avlsdyr, som skal sikre næste års sæson med nye mink. Hos Daka har vi traditionelt modtaget den største andel af pelsede minkkroppe i Danmark, men en andel er også blevet eksporteret til Tyskland.

Vi tryksteriliser af sikkerhedsmæssige veterinære årsager pelsede mink, før de forarbejdes til biodiesel til transportsektoren og bæredygtig biobrændsel til industrien. Eksempelvis anvender cementindustrien biobrændslet som et grønt alternativ til kul, og asken herfra bruges i cementen.

Læs også: Spørg Fagfolket: Kan coronavirus overleve kulden fra fryseren?

Tyskland har lukket grænsen for mink

I år forventede vi en del færre pelsede mink ift. tidligere pga. de seneste års økonomiske problemer i branchen. Men det forhold, at alle avlsdyr denne gang også blev aflivet, har opvejet dette.

Forskellen i år ift. tidligere har altså ikke så meget været antallet af aflivede mink, men derimod først og fremmest det forhold, at de alle blev aflivet inden for få dage, hvor aflivningen normalt ville have været fordelt over flere uger.

Oven i dette har der også været det forhold, at Tyskland i år har valgt at lukke grænsen for minkkroppe fra Danmark.

Vores kapacitet har altså været fyldt helt op, og vi kører stadig 24/7 på alle fabrikslinjer frem til jul. Vi har både forarbejdet mink med pels fra sygdomsramte besætninger og besætninger i randzoner samt pelsede minkkroppe fra raske besætninger.

Minkene med pels har krævet forholdsmæssigt mere kapacitet ift. pelsede minkkroppe pga. procesanlæggets udfordringer med meget pels. Nu forarbejder vi pelsede minkkroppe, som vi har haft liggende på eget bufferlager, samt mink, som først pelses nu, efter de har ligget på køl/frost ude på pelserierne.

Læs også: Spørg Fagfolket: Kan husdyr bære coronavirus i pelsen?

Nedgravede mink kan ikke bruges

Vi har altså taget alle de mink, det har været muligt, og den resterende mængde er kørt til forbrænding eller nedgravning.

Vi er blevet spurgt af flere, om vi ikke nu kunne modtage nogle af de nedgravede mink, hvis de blev gravet op igen. Desværre må vi her sige nej, da vores anlæg ikke kan håndtere råvarer, der indeholder kalk og jord. Og vi har ikke noget forbrændingsanlæg.

Biogasanlæggene er som sagt heller ikke noget alternativ (hverken før eller efter nedgravningen), da de ikke har det rette udstyr til at håndtere den veterinære sikkerhedsrisiko.

Og hvis de havde haft det, ville den næste udfordring nok have været Mejeriforeningen, som pga. deres internationale 'brand' under ingen omstændigheder accepterer afgasset biomasse, der stammer fra potentielt sygdomsramte dyr, spredt ud på marker, hvor der dyrkes foder til malkekvæg.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Hele polemikken har fået mig til at tænke på, hvad normalen var: Hvor mange mink blev pelset, og hvad gjorde man ved affaldet? Nu ved vi det.

Så m.h.t. bortskaffelse er miseren 'kun' den akutte mængde og at en del af den er upelset.

Tak.

  • 6
  • 0

Jeg tager mig virkeligt til hovedet over regeringens håndtering af hele minksagen. Alle fornuftige regler og love overtrædes uden problemer, men ubegrundede tåberlige regler skal overholdes til punkt og prikke.

Beslutningen om at aflive minkene blev taget med den begrundelse at man kunne risikere at vaccinen ikke virkede på mink mutationer. Det kom frem allerede dagen efter at det var der ingen andre end statens seruminstitut der frygtede. Men alligevel trak man ikke beslutningen tilbage, men fortsatte med haste nedslagtningen igennem.

Så beslutningen om at grave dem ned, selv om man burde vide at det ville skabe et kæmpe miljøproblem.

Burde der ikke være gennemført en VVM undersøgelse først?

Nej det skal der åbenbart først når man skal afværge forureningen.

Og nu oplyses det så her at de skal behandles efter retningslinjerne for kogalskab, som smitter gennem svært nedbrydelige prioner. Virus derimod er let nedbrydeligt og overlever garanteret ikke 70 grader i en time. Det er jo derfor man gør det. Jeg græmmes over hvor dyre alle disse fejl er for samfundet.

  • 6
  • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten