Spørg Fagfolket: Hvorfor er der ikke nedtælling på lyskurvene til biler?

Illustration: Bigstock/Maryia_K

Vores læser Mogens Jessen har spurgt:

Hvorfor har vi ikke en indikering af, hvor lang tid der går, inden en lyskurv skifter? Det findes her i landet for fodgængere og nogle steder ved vejarbejde også for bilister.

Der vil kunne spares brændstof, hvis man i god tid kan se, at man ikke kan nå at komme over for grønt lys. Det findes bl.a. på Cuba.

Læs også: Spørg Fagfolket: Hvad er formålet med det gule trafiklys før det grønne?

Asbjørn Halskov-Sørensen, projektleder, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, svarer:

Det er der flere gode grunde til, at vi ikke gør.

For det første er det jo sådan, at for at kunne vise, hvor lang tid der er til hhv. grønt eller rødt, så skal vi vide det / beslutte det på forhånd. Dvs. når der bliver rødt, så skal vi bestemme, hvilke faser der skal indkobles, og hvor længe de hver især skal være indkoblet, inden der igen kan blive grønt i den/de retninger, der aktuelt er røde.

Når en fase har grønt, skal vi også på forhånd bestemme, hvor længe der skal være grønt, selvom vi ikke på det tidspunkt ved, hvor stort et grønbehov der er. Med andre ord er vi nødt til at lave ‘dumme’ tidsstyrede signalanlæg, som ikke tager hensyn til at afvikle den faktiske trafik så effektivt så mulig ved kun at indkoble faser, der er behov for, og kun så længe der er behov for det.

Til gengæld kan vi så fortælle trafikanterne søndag aften, at de nu skal holde for rødt de næste 67 sekunder, selvom der intet er at holde for, fordi det har vi bestemt, at de skal, så vi kan give dem informationen. Det tror jeg de færreste vil foretrække, og jeg tror også, at det er dét, mange faktisk oplever, når de holder for rødt ved prioriteringsanlæg ifm. vejarbejder, fordi disse anlæg som regel opstilles uden detektorer, der kan afmåle grøntiderne efter det faktiske behov.

Læs også: Spørg Fagfolket: Hvorfor skal jeg trykke på en knap for at få grønt lys?

Kan gå ud over sikkerheden

Andre grunde er trafiksikkerhed. Ved prioriteringsanlæg vises heller aldrig nedtælling, mens der er grønt – kun ved rødt. Det har den simple årsag, at rigtig mange vil træde hårdere på speederen i stedet for at bremse, hvis de kan se, at tiden med grønt er ved at rinde ud. Det er ikke specielt hensigtsmæssigt ift. trafiksikkerheden.

Samtidig øger en logisk styring også respekten for det røde lys, fordi der i langt de fleste tilfælde rent faktisk er noget at holde for, når der er rødt.

Endelig bruger vi i Danmark en speciel forlængelsesperiode kaldet ‘fratid’ eller tredje forlængelsesperiode. Denne variable periode af grøntiden er typisk op til seks-otte sekunder lang og indtræder, når anlægget i den afsluttende del af grøntiden skal til at foretage skift mod rødt.

I fratiden søger man at finde det mest optimale tidspunkt at skifte fra grønt til gult rent trafiksikkerhedsmæssigt. Dette tidspunkt indtræder præcist, når ingen biler på vej mod krydset befinder sig i den såkaldte dilemma- eller valgzone.

Hvis skiftet til gult sker, mens man befinder sig i dilemmazonen (given afstand fra stoplinjen med en given hastighed), kan man hverken nå at bremse inden stopstregen, og man kan heller ikke nå at passere den, inden signalet skifter til rødt, så det er en rigtig skidt situation at sætte bilisten i.

Læs også: Spørg Fagfolket: Hvorfor skal det grønne trafiklys være så blændende kraftigt?

Nemmere i fodgængerfelter

I valgzonen kan man både nå at køre over for gult, men man kan også nå at bremse. Det er uheldigt, hvis to bilister kører efter hinanden frem mod signalet, og den forreste vælger at bremse, mens den bagerste vælger at fortsætte. I fratiden søger man således at få bilisterne i dilemma- og valgzone så langt frem, at de ikke er i tvivl om, hvordan der skal reageres på skiftet til gult, fordi de er så tæt på stoplinjen, at de ikke kan andet end at fortsætte (kaldes ISA – Ikke-Stop-Afstand).

Med andre ord har vi – både af hensyn til at skabe bedst mulig fremkommelighed, færrest mulige unødvendige stop og mest mulig trafiksikkerhed – brug for hele tiden at kunne styre krydsene i henhold til realtids-trafikbelastningen, og derfor har vi ikke mulighed for at fortælle, hvor lang tid der går fra hhv. grønt til rødt og omvendt, fordi forudsætningerne for den beslutning ændrer sig fra sekund til sekund.

Hvad angår fodgængere, er det en anden sag. I Aarhus har vi en enkelt fodgængerovergang ved Strøget, hvor der er nedtælling på. Der er stort set altid (mange) fodgængere og også en del biler, der dog kører med ret lav hastighed. I sådan en case, hvor styringen er ret forudsigelig, og hvor bilernes lave hastighed overflødiggør brugen af fratid, kan der være god fornuft i at lave løsningen, da det som udgangspunkt letter ventetiden, hvis man ved hvor lang den er – særligt når man er fodgænger.

Desuden udgør en fodgænger jo ikke en fare for andre ved at løbe over for grønt. Sætter en bilist derimod hastigheden op til f.eks. 90 km/t for at nå det grønne lys, så udgør hastigheden i sig selv jo en fare.

Jeg vil tro, at det er de samme årsager, der gør sig gældende, når det kommer til fodgængerovergangen ved Københavns Hovedbanegård, som også har nedtælling.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Blink den grønne. Det kan ikke helt passe med det besvær der angives i teksten. Lyskurven ved jo hvornår den skal skifte fra grønt til gult + rød. Ellers kan den jo ikke skifte. Og jeg kan ikke forestille mig at det er noget den opdager helt tilfældigt. "jeg er grøn La La La. hov nu skal jeg øjeblikkeligt blive gul"

Det er uden tvivl en mikroprocessor der styrer det. Og de fleste lyskurve kører jo oftest i 5 sekunders step. Så - når den, mindst 5 - 10 sekunder før skiftet udmærket ved at næste trin bliver gult. Hvorfor så ikke bare begynde at blinke den grønne. Det ses flere steder i Europa. Og det giver en ro, for et blinkende grønt er ok at køre hen imod, mens et pludseligt gul betyder at man skal overveje om man skal bremse øjeblikkeligt, eller om man er så tæt på at man bliver nødt til at fortsætte (med tanken i hovedet at man kører ind mens det snart bliver rødt).

Så altså - lad nu bare mikroprocessoren begynde at blinke den grønne, 10 sekunder før det bliver gult. det vil hjælpe meget. Ps: Og det koster kun lidt software at blinke den grønne. Man sparer altså at skulle montere tal displays. Så prisen for den måde, er da til at overkomme.

 • 5
 • 13

Man ser desværre rigtig mange steder at man bevidst holder det grønne lys så kort tid som muligt. dvs. rødt i alle retninger.

 • 7
 • 21

Danskerne er iflg. vore myndigheder dummere end alle andre.

I Tyskland slukker man helt for lyssignalerne ved nogle fodgængerovergange om natten, men de danske myndigheder mener at de danske trafikanter er for dumme til at forstå at et lyssignal nogle gange kan være slukket og andre gange tændt, så derfor skal vi holde for rødt 4 gange på vej ud af Vigerslev Allé om natten, så beboerne langs vejen rigtig kan få glæde af bremsende og accelererende biler.

 • 23
 • 9

Interessant video , hvor man kan se, hvordan trafik KAN afvikles, når mantraet ikke er: "så mange biler som muligt igennem et givet kryds" - men i stedet: "så mange mennesker som muligt" ...

Jeg tror, det kunne være godt, at en og anden "vejansvarlig" (f.eks. ingeniør) steg ud af sin bil og i stedet bevægede sig rundt på en cykel eller til fods.

 • 14
 • 2

Danskerne er iflg. vore myndigheder dummere end alle andre.

Der er desværre lidt om det - prøv at lægge mærke til, hvor få der egentlig overholder højrevigepligten, når et lyskryds er i sort. Det virker mere som om, at bilisterne kører efter "alle andre skal holde tilbage for mig"-reglen.

Der var for nogle år siden en video af en ulykke i et sort kryds et sted i Nordsjælland. Begge biler kørte i høj fart ud i krydset uden overhovedet at lette på speederen - og så havde vi ulykken. Den viste meget god, hvor dårligt bilister håndterer sorte kryds. Og det er ikke fordi der sker mange alvorlige ulykker - men smidigheden og at få trafikken til at glide går også af fløjten, fordi "danskerne er dummere end alle andre".

Så ja, danskerne er for dumme til at forstå, at et lyskryds nogen gange er tændt, andre gange er slukket.

 • 15
 • 1

Jeg oplever meget oftere problemer med at ingen kører, når lyskrydset er slukket end at alle kører.

Da skilteskoven alligevel vokser som mælkebøtter, så kunne man passende montere hovedvejsskiltet B16 under lyssignalerne på "den mest betydende vej" og ubetinget vigepligtskiltet B11 på "den mindre betydende vej"

Jeg kender udmærket højrevigepligten, men er nødt til at sikre mig at de tværgående ikke har ubetinget vigepligt.

 • 9
 • 2

Danske bilister er generelt ikke dumme, men desværre er der en ikke-insignifikant del af dem der enten er egoistiske, hensynsløse eller føler sig berettigede -- og det medfører desværre for mange uheldige situationer i trafikken. Dette gælder desværre alle trafikantformer, og er heller ikke udelukkende et dansk fænomen, det kan opleves i mange andre lande. For at minimere risikoen er jeg derfor altid nødt til at køre/cykle/løbe/gå defensivt, og altid initielt antage at andre trafikanter ikke har set mig fordi de er optaget af noget andet, eller har set mig men føler at de har mere ret til at færdes på offentlig vej end jeg har.

 • 14
 • 0

@Thorleif:

Grønt blink vil teknisk set blot svare til en forlængelse af det gule lys, og vil tilsvarende medføre længere varighed af faseskift, og dermed reduceret fleksibilitet og kapacitet i anlægget. Skiftet til gult iværksættes jo netop, når der ikke længere er trafik tilstede til opretholdelse af det grønne lys, eller når signalgruppens maksimumstid er nået.

Der er korrekt at signalerne styres af en mikroprocessor, men bestemt ikke korrekt, at gennemløbet af styringslogikken kun sker hvert 5. eller 10. sekund. Det sker som minimum hvert sekund - i mange anlæg også 10 gange i sekundet - netop for at kunne afslutte grønt meget præcist, når tidspunktet er optimalt. Mange signalanlæg er bestykket med punkt-detektering (induktionsspoler), og derfor opererer man med intervaltider (køretider fra detektor til detektor) ifm. udmålingen af grøntidsforlængelsen.

0,2 sek. inden udløb af alle intervaltider kan vi gætte på, at vi skal afslutte grønt om 0,2 sek. Men 0,1 sek senere, kan der være ankommet en ny trafikant på en detektor, som nu genoptager forlængelsen i yderligere en intervaltid (typisk 0,5 - 4 sekunder afhængigt af afstanden til næste detektor).

So ja, anlægget ved godt, at næste trin er gult, men beslutningen om, hvornår det skal indtræde sker momentant.

 • 17
 • 0

Danskerne er iflg. vore myndigheder dummere end alle andre.

Tjah måske, men de dyrker da også selv fænomenet. I den seneste tid er en række veje her i området fået nyt asfalt, og det er jo fint. Imidlertid forsvinder de hvide striber i processen, og så skal man jo have advarselsskilte op for at advare om 'manglende' striber på vejen. Hey - i Danmark har vi højrekørsel. Prøv derfor at køre højre om de modkørende og placer dig i din halvdel af vejen. Hvor svært kan det være!

Hver gang 'mor' giver endnu en hjælpende hånd læner folk sig endnu længere tilbage og forventer at 'mor aldrig går hjem'.

 • 2
 • 8

Så ja, danskerne er for dumme til at forstå, at et lyskryds nogen gange er tændt, andre gange er slukket.

Så kan man jo lade være med at slukke lyskrydsene helt. I Israel blinker mange lyskryds fx. gult om natten i stedet for det sædvanlige skift rød-gul-grøn. Det betyder så, at der i stedet gælder alm. højrevigepligt i krydset.

Så undgår man at holde for rødt, når man er den eneste trafikant i miles omkreds.

 • 6
 • 1

Vi skal jo holde stille uden grund. For 24 år siden fik jeg en bøde for på cykel at være kørt over for rødt kl 5 om morgenen på Vesterbrogade i udadgående retning ved Axeltorv. Altså en fodgængerovergang, hvor der ikke var nogen fodgængere. Og jeg havde endda lys på cyklen.

 • 7
 • 8

Færdselsloven er mig bekendt ikke genstand for personlig fortolkning efter forgodtbefindende

men dens håndhævelse kan udmærket baseres på et fornuftigt, situationsbestemt skøn! ;)

Det er noget naivt sympatisk over mainstream middelklasses tro på at samfundets regler ikke gælder eller rammer dem. Nærmest som hobitterne i Herredet, som hygger sig i hulerne med piberygning og god mad, beskyttet mod ondskaben rundt dem.

"Vi er jo de rigtige, det er de andre det er galt med"

Omvendt er det den naivitet og mangel på forståelse fascisme føder på.

 • 5
 • 7

Så går I fuld retard igen.

Hvis man ikke på cykel pligtskyldigst holder for rødt ved en mennsketom fodgængerovergang kl. 5 lørdag morgen, så er næste trin hårde straffelovsovertrædelser.

Det er fuldstændigt det samme som når Stine Bosses raketingeniører og hjernekirurger kører over for rødt i "Århus V" med 90 i timen i deres leasede Audi og derved dræber intetanende cyklister.

I hvert fald hvis man tænker så firkantet som en autist.

 • 10
 • 9

Politiet går jo efter de "lovovertrædere" der giver mindst besvær.

"Vi skulle jo nødig starte 3. Verdenskrig", som politikommissær Per Larsen udtalte.

 • 7
 • 1

Uddrag af ekspertsvar:

Til gengæld kan vi så fortælle trafikanterne søndag aften, at de nu skal holde for rødt de næste 67 sekunder, selvom der intet er at holde for, fordi det har vi bestemt, at de skal, så vi kan give dem informationen...

Hvis nu nedtællingen var en funktion af forrige skiftecyklus, ville ovenstående scenarie ikke opstå!

 • 0
 • 1

Ref Ebbe Tranberg

Danskerne er iflg. vore myndigheder dummere end alle andre.

Ref Hans Jørgen Nielsen

Hver gang 'mor' giver endnu en hjælpende hånd læner folk sig endnu længere tilbage og forventer at 'mor aldrig går hjem'.

Ovennævnte har en pointe. Hvis man ser hvilke overvejelser vore myndigheder gør sig:

Det har den simple årsag, at rigtig mange vil træde hårdere på speederen i stedet for at bremse, hvis de kan se, at tiden med grønt er ved at rinde ud. Det er ikke specielt hensigtsmæssigt ift. trafiksikkerheden.

Samtidig øger en logisk styring også respekten for det røde lys, fordi der i langt de fleste tilfælde rent faktisk er noget at holde for, når der er rødt.

Relateret jobannonce: Studentermedhjælper til Experience Design / Digital Design Endelig bruger vi i Danmark en speciel forlængelsesperiode kaldet ‘fratid’ eller tredje forlængelsesperiode. Denne variable periode af grøntiden er typisk op til seks-otte sekunder lang og indtræder, når anlægget i den afsluttende del af grøntiden skal til at foretage skift mod rødt.

I fratiden søger man at finde det mest optimale tidspunkt at skifte fra grønt til gult rent trafiksikkerhedsmæssigt. Dette tidspunkt indtræder præcist, når ingen biler på vej mod krydset befinder sig i den såkaldte dilemma- eller valgzone.

Hvis skiftet til gult sker, mens man befinder sig i dilemmazonen (given afstand fra stoplinjen med en given hastighed), kan man hverken nå at bremse inden stopstregen, og man kan heller ikke nå at passere den, inden signalet skifter til rødt, så det er en rigtig skidt situation at sætte bilisten i.

Det er da at være " mor" for billisterne, måske sklulle vi lade "mor gå hjem". Alle ved at hvis du kører over for gult eller rødt gør du noget ulovligt. Hvorfor ikke bare lade lyskrydsende skifte lokalt med en simpel og robust timer. Hvis folk ikke fatter det sætter vi kameraer op. Handling og konsekvens.

 • 2
 • 2

Hej René Low

Du er jo oprigtig indigneret?. Glæd dig over det luksuriøse i, at kunne have sådan en følelse over en sådan ydmygelse og uretfærdighed.

Jeg bliver meget bekymret over at du vil kunne finde glæde i at modtage bøder for åbenlys idioti. Cykel lovgivningen er tudse gammel og man fortsætter hjernedødt med at håndhæve idiotiske regler. Få det lige opgraderet til nutiden.

Lad os lige slå fast, at jeg ikke har fået en bøde for åbenlys idioti.

Jeg finder glæde i at Ebbe Tranberg lever et så priviligeret liv, at han har overskud til at være indigneret over en 24 år gammel ydmygelse og uretfærdighed. Tænk hvis alle kunne det.

Cykel lovgivning er en anden sag, hvor jeg er enig i, at der mangles opdatering, både på lovgivningen og på folks adfærd.

F.eks lever mange cyklister stadig i den vildfarelse, at de er de eneste på vejen. Vi har også fået el-cykler og 3 hjulede ladcykler, som også mangler en forståelse.

 • 6
 • 3

F.eks lever mange cyklister stadig i den vildfarelse, at de er de eneste på vejen.

Det er en generel problem stilling for nogle mennesker når de bliver trafikanter, og motorisere sig selv. Det magter de ikke uden at genere andre, og være til fare. De skal pilles ud og belæres, og fortsætter trafikanten må man indkassere bøder. Så istedet for at sige du må ikke cykle i fodgængerfeltet, eller på fortorvet, eller i modsatte retning af cykelstien, eller dreje til højre hvis der er rødt. Så skal man lære at gøre det med respekt for de andre og uden at genere dem. Det sker hver eneste dag de sidste 50 år uden problemer.

Cykler er langt mere mobile og mindre invasive, så de skal ikke følge de regler man bliver nødt til at opstille for biler.

Ebbe er nok iretteret fordi han ved at intet har ændret sig i 24år. Han ville stadigvæk kunne få den samme bøde. Det er da tåbeligt at man ikke kan komme videre.

 • 3
 • 8

Jeg har en del gange kørt eller gået over for rødt - på cykel eller til fods, men aldrig i bil.

MEN: Jeg har altid sikret mig at ingen så det - det handler vel blot om at se sig ordentligt for - hvilket bestemt ikke dominerer alle trafikanters adfærd ...

Seks sekunders venten er åbenbart værre for en billist end en cyklist - hvorfor ved jeg ikke.

 • 5
 • 1

Hej René Low

Så istedet for at sige du må ikke cykle i fodgængerfeltet, eller på fortorvet, eller i modsatte retning af cykelstien, eller dreje til højre hvis der er rødt. Så skal man lære at gøre det med respekt for de andre og uden at genere dem. Det sker hver eneste dag de sidste 50 år uden problemer.

Problemet er at der problemer. Du nævner ret præcist 4 områder hvor man jævnligt ser cyklister bryde loven, hvor der bliver vist manglende respekt samtidig med at andre bliver generet.

Jeg tror bestemt ikke løsningen er at uddele bøder kl 5 om morgenen, men jeg tænke at du fylder lidt substans på din betragtning "skal man lære at gøre det med respekt for de andre og uden at genere dem"

 • 5
 • 1

Problemet er at der problemer. Du nævner ret præcist 4 områder hvor man jævnligt ser cyklister bryde loven, hvor der bliver vist manglende respekt samtidig med at andre bliver generet.

Jeg har praktisk taget aldrig set et problem opstår i de situationer. Man skal da virkelig anstrenge sig for at der kan blive et trafikalt problem ud af de situationer. Jeg har en enkelt gang haft et lille bitte problem i et fodgængerfelt på frederiksberg hvor en fodgænger forsøgte at styre ind i mig for at vise mig hvor problematisk det var at jeg kørte med fodgænger hastighed i fodgængerfeltet. Det var så nemt at forudse og jeg udmanøvrede ham let. Så typisk Frederiksberg. tsk tsk.

Jeg køre i København og jeg køre i tyskland og holland, belgien og frankrig. Aldrig nogen problemer, alt køre smooth. Flere af de ting er slet ikke ulovligt i de lande. Smooth.

 • 2
 • 7

Hej René Low

Jeg har praktisk taget aldrig set et problem opstår i de situationer.

Vi har tydeligvis ikke samme erfaringsgrundlag.

Jeg mindes ikke, at have set en heldragt klædt cyklist med visir på hjelmen på en Yosemite elcykel, vi færdes nok ikke samme steder.

Hvad mener du man skal "lære at gøre det med respekt for de andre og uden at genere dem", når der nu ikke er noget at lære?

Så istedet for at sige du må ikke cykle i fodgængerfeltet, eller på fortorvet, eller i modsatte retning af cykelstien, eller dreje til højre hvis der er rødt. Så skal man lære at gøre det med respekt for de andre og uden at genere dem. Det sker hver eneste dag de sidste 50 år uden problemer.

 • 1
 • 4

Vi har tydeligvis ikke samme erfaringsgrundlag.

Jeg mindes ikke, at have set en heldragt klædt cyklist med visir på hjelmen på en Yosemite elcykel, vi færdes nok ikke samme steder.

Som sagt jeg cykler i hele stor københavn + provinsen 10+20 km omkreds i alle retninger. Amager not so much.

Har du løst dit cykel regnvejrs problem ? Eller køre du som de fleste og prøver at beskytte dit ansigt mod den stikkende regn, med en ubrugelig hætte, og bruger det meste af tiden til at kigge ned i asfalten lige foran dig. Så ser man ikke så meget på den tur!. Og så er den jo kun i brug i ekstrem regn, det er jo ikke så tit det sker.

Meeeen det du skal kigge efter er den cyklist der ser ud til at være aller mindst generet af regnvejret. Og cyklen er meget unormal, ikke noget man kan købe i en butik. Man ser instinktivt på den måde den køre /køres på, at alle de triviele cykel problemer er løst.

 • 2
 • 5

Hej René Low

Har du løst dit cykel regnvejrs problem ?

Nej, jeg vidste ikke jeg havde et.

Til gengæld har jeg døjet med vandalisme og tyveri, men af en uforklarlig årsag er det været for nedadgående de sidste år. Endvidere har jeg ikke knækket koden med at sætte rygsækken på bagagebæreren og det er også træls at bære cyklen på trapper...

Men snakkede vi jo om trafiklovgivning og adfærd, lad mig gentage mit spørgsmål: Hvad mener du man skal "lære at gøre det med respekt for de andre og uden at genere dem", når der nu ikke er noget at lære?

Så istedet for at sige du må ikke cykle i fodgængerfeltet, eller på fortorvet, eller i modsatte retning af cykelstien, eller dreje til højre hvis der er rødt. Så skal man lære at gøre det med respekt for de andre og uden at genere dem. Det sker hver eneste dag de sidste 50 år uden problemer.

 • 0
 • 0

Men snakkede vi jo om trafiklovgivning og adfærd, lad mig gentage mit spørgsmål: Hvad mener du man skal "lære at gøre det med respekt for de andre og uden at genere dem", når der nu ikke er noget at lære?

Hvordan kan vi diskutere det "når der ikke er noget at lære" er det ikke ret ligegyldigt. jeg fornemmer at du vil fortælle mig sådan er loven. og jeg har fortalt dig det er idiot love skrevet i det forigge århundrede af bedstemor and.

den her skal du bruge til dit rygsækproblem. https://www.cykelpartner.dk/tilbehoer-til-...

cykeltyveri problemet skal du bruge en politiker til.

 • 2
 • 5

Hej René Low

Hvordan kan vi diskutere det "når der ikke er noget at lære" er det ikke ret ligegyldigt.

Det ver dig, der skrev det, så hvis du synes det du skriver er ligegyldig er det OK med mig.

jeg fornemmer at du vil fortælle mig sådan er loven.

Du behøve ikke fornemme noget, jeg skriver det jeg mener.

den her skal du bruge til dit rygsækproblem. https://www.cykelpartner.dk/tilbehoer-til-...

Binder du tit din rygsæk på bagagebæreren?

 • 0
 • 0

Nu er jeg efterhånden blevet meget nysgerrig på din cykel. Kan du ikke tage et billede og smide op? Og så møder jeg tit noget lignende den her : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%...

Og han har en fest med at køre på den ?

Det er et godt eksempel på en cykel type der ikke kunne lade sig gøre før den elektriske revolution. Sidestillingen er ikke perfekt men god nok til små ture på 10-20 kilometer. se her ved 27:00 og 31:10 https://www.cykelpartner.dk/tilbehoer-til-...

Det er jo interessant at alle disse fatbike cykeltyper skulle opfindes i USA. Man har en fantastisk komfort og kørefordel med de fede dæk. Væk er de gamle dage hvor man brugte det meste af sin koncentration på at spejde efter ubehageligheder i asfalten.

Da jeg skulle bygge cykel nummer 2 købte jeg dækkene først også ledte jeg efter en billig elektrisk mountainbike type cykel som jeg så transformerede til en blanding af en hollænder cykel og en mountain bike. Dækkene var 29x2.35 punkterfri og køres med lavt dæktryk. Der er plads til lidt tykkere dæk i bagstaget når nogen gider lave dem også køber jeg dem.

affjedret suntour sadelpind, tyk dame agtig sadel. Det har jeg eksperimenteret meget med. Super solidt stel og affjedret forgaffel. Elektronik, batteri og motor har været fantastisk. Bafang baghjuls drevet. Batteri er integreret i stellet og kan købes billigt hos coop. Og hjulene wow, jeg er imponeret. De har aldrig været spændt efter og jeg masser cyklen hen over kantsten og andre af storbyens cykel ubehageligheder, og køre masser af offroad ligeså snart chancen byder sig.

8 gear med Max hastighed på ca. 32-34 km/t så er der for mange pedal omdrejninger. Gearingen er valgt så bakker og bjerge kan bestiges + offroad kørsel frem for topfart. På et tidspunkt vendte jeg styrstammen omvendt og der er den blevet siddende. Højt styr så jeg sider 90 grader oprejst. Lidt højere end alle andre. Mekaniske skive bremser der trykker på begge sider. Det er smart , slut med at justere dem. organiske klodser der ikke skriger og hyler. Skærme selvfølgelig, den forreste er forlænget i bunden så intet vand kan sprøjte på skoene når man køre genem vand.

Og 2 forskellige ring klokker. En med en venlig lyd og en med en almindelig irriterende lyd. Holder til termo kop, holder til smartphone, stærkt bagagebærer. Fantastisk lys der er koblet til 36volt batteriet. Tryk på en knap og der er masser af lys. Er begyndt at bruge det som kørelys når det regner eller bare gråvejrs agtigt. bredt V formet midterstøtteben så cyklen ikke kan vælte.

Har ikke lige mulighed for at lægge et billed op. Men der er cykeltyper på vej med samme design filosofi. Det tog noget tid men nu kommer de.

 • 0
 • 0

I Tyskland slukker man helt for lyssignalerne ved nogle fodgængerovergange om natten, men de danske myndigheder mener at de danske trafikanter er for dumme ...

Det er da vist kun dem i Valby, der er for dumme til at lave intelligent trafikstyring om natten?

I Tyskland slukker man lyssignalerne om natten, for at spare på strømmen, og overlader det således til de kloge tyske bilister at administrere vigepligtsreglerne, med følgende resultat: https://m.udv.de/de/strasse/kreuzung/nacht...

Kunne du ikke også spørge de kloge tyskere, hvorfor de kun har lyskurve på den nærmeste side af krydset, så når man holder ved stoplinjen, skal man have hovedet helt ud i forruden, for at se når lyset skifter?

 • 2
 • 0

Så går I fuld retard igen.

Hvis man ikke på cykel pligtskyldigst holder for rødt ved en mennsketom fodgængerovergang kl. 5 lørdag morgen, så er næste trin hårde straffelovsovertrædelser.

Det er fuldstændigt det samme som når Stine Bosses raketingeniører og hjernekirurger kører over for rødt i "Århus V" med 90 i timen i deres leasede Audi og derved dræber intetanende cyklister.

I hvert fald hvis man tænker så firkantet som en autist.

Næste gang skal du bare fortælle, at du har listet over for rødt i din bil ved en mennesketom fodgængerovergang i Sønder Bøvelse kl. 4 en onsdag nat. Så vil du nemlig få anerkendelse fra de fleste bilister.

De bilister, som ser rødt når cyklister gør noget ulovligt, men som ikke kan se noget problem i, at bilisterne parkerer på cykelstien, lader bilen trille ud i fodgængerfeltet, selvom der er rødt eller kører lidt for stærkt på en øde landevej om natten. For så er det jo mangel på parkeringspladser, lyskrydset der er for langsomt til at skifte, bare en tåbelig regel, når der alligevel ikke er andre på den øde landevej eller en helt fjerde undskyldning, som gør, at bilisterne gerne må fortolke loven, som de har lyst.

 • 4
 • 0

Kunne du ikke også spørge de kloge tyskere, hvorfor de kun har lyskurve på den nærmeste side af krydset, så når man holder ved stoplinjen, skal man have hovedet helt ud i forruden, for at se når lyset skifter?

Jo det kunne være interessant at høre begrundelsen for denne åbenlyse tåbelighed. De lavede same fejl i Frankrig og jeg gætter på at det er derfor de efterfølgende har monteret de mini trafiklys på trafiklys stolpen.

Da jeg blev opmærksom på problemet i tyskland begyndte jeg at standse flere meter før stoplinien. Lige nok til at jeg kunne se trafiklyset.

 • 0
 • 0

Da jeg blev opmærksom på problemet i tyskland begyndte jeg at standse flere meter før stoplinien. Lige nok til at jeg kunne se trafiklyset.

For at bruge et fortærsket fodboldudtryk:

Det er genialt, det der!

I Danmark bliver stoplinjen trukket længere og længere tilbage, fordi alt for mange fjolser holder på den anden side af den. I Tyskland og Frankrig bliver fjolserne "belønnet" med at de ikke kan se lyssignalet, så det lader de være med. Desuden er udgiften jo mindre, når der er færre lyssignaler at opstille, påkøre og vedligeholde.

 • 4
 • 2

I Danmark bliver stoplinjen trukket længere og længere tilbage, fordi alt for mange fjolser holder på den anden side af den. I Tyskland og Frankrig bliver fjolserne "belønnet" med at de ikke kan se lyssignalet,

Tak 1000 tak! så er der en logisk grund, og den godtager jeg hvad enten det er rigtigt eller ej. Nu kan jeg stoppe med at bryde mit hoved med hvorfor spørgsmål, og ubehagelige tanker som at det er udtænkt af en praktikant.

Måske du også kan hjælpe mig med denne her. I Danmark om aftenen og natten. De nye LED trafiklys er så kraftige/stærke at jeg bliver blændet lige præcis i det jeg køre ind i krydset. Det er værst på cykel jeg kigger selvfølgelig så meget ned i asfalten som muligt i det jeg køre ind i krydset, ellers ville jeg være blændet et sekund som føles som en evighed i den situation.

Er der en logisk forklaring eller har designerne bare glemt at tjecke hvordan deres produkt virker ude i virkeligheden.

 • 1
 • 0

Hej René Low

https://www.google.com/amp/s/bike.bikegrem...

Se billed 9 og 10 Min er fastmonteret på cyklen så jeg ikke glemmer den. Kan gøres ved at bukke krogene sammen.

Vil det sige, at du klemmer krogene sammen så det udgør en lukket løkke omkring èn af stængerne på bagagebæreren?

På billede 10 ser det ud til, at en strop fra rygsækken går udenom stroppen, på din metode med fastmonteret strop med elastik funktion må den så gå udenom, ert korrekt forstået?

 • 0
 • 0

Vil det sige, at du klemmer krogene sammen så det udgør en lukket løkke omkring èn af stængerne på bagagebæreren?

På billede 10 ser det ud til, at en strop fra rygsækken går udenom stroppen, på din metode med fastmonteret strop med elastik funktion må den så gå udenom, ert korrekt forstået?

ja til spørgsmål 1. så er der heller ikke nogen der gider napse elastikken.

det han gør på billed no 10 med at binde rygsækken delvist til sadelstangen bruger jeg ikke.

Bonus tip. har man en lang lås som min asus bordo 6000 120cm.

så kan den komme gennem baghjulet og gennem håndtaget på rygsækken. Kan bruges hvis man lige skal have en kop kafe og kan se sin cykel. Hvis man er heldig vil en tyv en eller anden en dag forsøge at snuppe rygsækken...lol. det bliver sjovt.

 • 0
 • 0

Hej Ebbe Tranberg

Er det ikke enerverende at færdes steder, hvor man konstant er nødt til at tage disse forholdsregler?

Det er fidusen ved multikultur, man behøver ikke at rejse til eksotiske steder for at opleve den 3. verden, den er rejst herop.

Sidst min cykel blev udsat for hærværk var på Langeland. Pudsigt nok er det på det seneste blevet udråbt, som et sted hvor fårene græsser ved siden af løven.

Baseret på hvornår min cykel er udsat for "overgreb" får jeg en fornemmelse af at hovedparten af "overgrebene" har alkohol involveret, hvilket passer dårligt med en af tidens diskurser.

 • 2
 • 0

Det er en del af opdragelsen, det ligger på rygraden. Det har gjort det muligt at kunnet arbejde og rejse over det meste verden.

Alternativet at færdes steder hvor der ingenting sker lyder skræmmende forfærdeligt.

Der var næsten adresse på den. Så du færdes hvor det er en selvfølge at låse alt inde for at beskytte sit jordiske gods.

Jeg bor i den del af landet hvor god opdragelse kender forskel på dit og mit. Til gengæld ligger den på den (nok for dig) anden side af den skræmmende og nærmest uoverstigelige bjergkæde ved Valby.

 • 0
 • 4

I Tyskland og Frankrig bliver fjolserne "belønnet" med at de ikke kan se lyssignalet, så det lader de være med.

Aha - så i Tyskland er det altså "genialt" at placere lyskurvene, så de "fjolser", der følger reglerne og kører frem til stoplinjen, ikke kan se dem ?!?

"An Ampeln oder bei einem Stoppschild ist immer eine Haltelinie auf der Straße aufgezeichnet. Das bedeutet, da müssen Sie bis zur Haltelinie vorfahren und dort zum vollständigen Stehen kommen."

https://www.bussgeldkatalog.org/haltelinie...

Måske består det "geniale" i at de er for dumme til at male stoplinjerne, der hvor du mener folk bør stoppe?

Desuden er udgiften jo mindre, når der er færre lyssignaler at opstille, påkøre og vedligeholde.

Ja, det kan jo blive småt for enhver, og udgifterne er tydeligvis mere motiverende i Tyskland end trafiksikkerhed, både hvad angår placeringen af lyskurve, og idéen med at slukke dem om natten - selvom trafikforskningen viser at det er alt andet end genialt.

https://m.udv.de/de/strasse/kreuzung/nacht...

 • 1
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten