Spørg Fagfolket: Hvordan vurderer man sikkerheden når hastigheden på vejene øges?

Illustration: Vejdirektoratet

Vores læser Lars Lund-Hansen har sendt dette spørgsmål:

Nu er hastighedsgrænsen for endnu flere motorveje hævet til 130 km/h, men hvordan vurderes sammenhængen mellem hastighed og ulykkesfrekvens?

Jeg går ud fra, at der foreligger noget statistik: Så og så mange døde eller kvæstede pr. kørt kilometer. Men tager den slags statistik højde for, at de højere hastigheder på motorvejene skræmmer nogle bilister - måske mest ældre - over på sekundære veje, hvor risikoen formodentlig er højere for både dem og deres medtrafikanter? Eller ser man kun på motorvejstrafikken for sig selv?

Winnie Hansen, fagkoordinator i Trafiksikkerhed og cykling, Vejdirektoratet, svarer:

Generelt undersøges flere forhold, inden en hastighedsgrænse ændres, herunder konsekvenser for trafiksikkerheden.

Læs også: Spørg Fagfolket: Hvorfor skal øen i midten af rundkørslen være så høj?

Sætter man hastighedsgrænsen op, vil det normalt også være nødvendigt at undersøge en række rent vejtekniske forhold, eksempelvis afstanden til påkørselsfarlige genstande i vejsiden (sikkerhedszonens bredde), og om den nødvendige oversigt er til stede ved den nye hastighedsgrænse.

Dette er undersøgt på de motorvejsstrækninger, hvor hastighedsgrænsen senest er sat op fra 110 km/t til 130 km/t, men spørgsmålet om overflytning af trafik har ikke været en del af vurderingen.

Det er ikke ukendt for os, at nogle bilister er utrygge ved motorvejskørsel og fravælger motorvejene, hvis muligt. Vi mener dog ikke, det er noget, vi har mulighed for at kvantificere og tage med i en konsekvensberegning.

Man kan også antage – og det er kun en antagelse – at hovedparten af de bilister, som fravælger motorvejen, vil gøre det uafhængigt af, om hastighedsgrænsen er 110 km/t eller 130 km/t.

Endelig kan man også argumentere for, at en højere hastighedsgrænse på en motorvej omvendt vil tiltrække nogle bilister på grund af tidsbesparelsen.

Læs også: Spørg Scientariet: Hvorfor har vi stadig dybe, farlige grøfter ved vejen?

På de motorvejsstrækninger, der senest har fået hævet hastighedsgrænsen til 130 km/t (i alt ca. 70 km fordelt på seks strækninger), er de sikkerhedsmæssige konsekvenser derfor alene vurderet for selve de pågældende strækninger, samt de motorvejsstrækninger der ligger i direkte forlængelse af de pågældende strækninger.

Der foreligger ganske rigtigt statistik for antallet af ulykker og personskader i forhold til kørte kilometer på såvel motorvejesnettet som den øvrige del af statsvejnettet (se evt. kortet over ulykkesfrekvenser på dette side), men de sikkerhedsmæssige konsekvenser ved at hæve hastighedsgrænsen på motorvejene er først og fremmest vurderet ud fra empiriske modeller, der beskriver en sammenhæng mellem hastighedsændringer og ændringer i antal ulykker eller personskader.

Helt overordnet er det en veldokumenteret erfaring, som også afspejles i modellerne, at højere hastigheder vil føre til flere alvorlige trafikulykker, hvis man ikke gør noget for at modvirke det på anden vis.

På de motorvejsstrækninger, der senest har fået hævet hastighedsgrænsen, har Vejdirektoratet derfor etableret kompenserende tiltag. Eksempelvis er der flere steder etableret rumleriller mod midterrabatten samt opsat påkørselsdæmpere på de eksisterende autoværn.

Autoværnene er også forlænget, hvor det er skønnet nødvendigt i forhold til vejens sikkerhedszone, og på kørebanen er der flere steder afmærket med trekantede sikkerhedssymboler (populært kaldet 'afstandsmærker'), som skal tilskynde bilister til at holde den fornødne afstand.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Trafikanter der måtte finde utryghed ved kørsel på motorveje skal nok overveje helt alvorligt, om det ikke er et vink med en vognstang, til netop dem, om at enten lære at færdes i trafikken eller måske aflevere kørekortet.

  • 8
  • 5

Trafikanter der måtte finde utryghed ved kørsel på motorveje skal nok overveje helt alvorligt, om det ikke er et vink med en vognstang, til netop dem, om at enten lære at færdes i trafikken eller måske aflevere kørekortet.

Nu er det jo en menneskeret at køre bil, og det uanset om du er en selvsikker ung mand, der mener man sagtens kan køre 150 km/t på motorvejen eller du er en ældre mand med blød hat, der har det bedst med at køre 70 km/t.

Som bilist lærer man jo hurtigt, at det er mig, der fortolker færdselsreglerne og alle de andre, der ikke ikke kan finde ud af det ;)

  • 5
  • 3

Man kunne lige så godt stille det modsatte spørgsmål: Bevirker den store forskel mellem hastighedsgrænser på landeveje og motorveje at folk kører unødigt store omveje? Den hastighedsforskel er større i Danmark end de fleste andre lande, og trafikmængderne på motorvejene antyder ikke at folk er skræmte over farten.

Skal man fra den østlige ende af Roskilde til Storebæltsbroen er det hurtigst at tage motorvejen - selv om landevejen til Ringsted er snorlige og 11 km kortere. Men den er langsom - også på de åbne strækninger som i Tyskland (generelt) eller Sverige (2+1 vej med midterautoværn) nok ville være "Tempo 100"-veje.

I større skala ser vi, at den manglende Femernforbindelse (og de dyre færgebilletter) bevirker at folk gladeligt kører til Hamborg via Storebælt. En dum omvej på 150 km.

Sikkerhedsmæssigt er det naturligvis generelt at foretrække at folk tager motorvejen, men det har en pris i skikkelse af unødigt brændstofforbrug og trængsel på motorvejene.

  • 2
  • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten