Spørg Fagfolket: Hvordan løber strømmen fra min husstandsvindmølle?

Illustration: Bigstock/cienpies

Vores læser Carsten Johannesen spørger:

Moderne elmålere - hvordan kan det lade sig gøre? Min børnelærdom siger mig, at strømmen løber den vej, hvor der er mindst modstand.

I vores husstand har vi nu en elproducerende vindmølle, der er koblet på vores installation med to parallelle kabler: Ét, der går i måleren, og ét, der sidder ’bag måleren’ og leverer strøm til vores forbrug uden om måleren.

Men hvis min børnelærdom holder, vil strømmen så ikke dele sig på de to kabler, så halvdelen løber gennem måleren og halvdelen direkte bag måleren, når vi bruger al strømmen fra vindmøllen selv?

Løber vores egenproducerede strøm så både ud gennem elmålerens produktionstælleværk og så ind igen gennem forbrugstælleværket? Og hvad så når vi producerer for meget strøm?

Igen vil det vel løbe gennem begge kabler: Halvdelen ud gennem produktionstælleværket, og halvdelen baglæns gennem forbrugstælleværket?

Læs også: Spørg Fagfolket: Bør jeg sætte en lynafleder på mit hus?

Mikkel Winther Johansen, product manager i Kamstrup, som leverer elmålere, svarer:

Man kan ikke rigtig tale om, at halvdelen af strømmen løber gennem måleren og halvdelen direkte bag måleren. Hvor stor en andel af strømmen, der løber den ene eller anden vej, afhænger af hvilken impedans den ser, og impedansen i din husstand er bestemt af de elektriske apparater, du har tilsluttet og aktiveret.

Impedansen giver anledning til et energiforbrug, der kan dækkes af energi importeret fra elnettet eller evt. lokalt produceret energi fra en vindmølle eller et solcelleanlæg. Producerer du mere energi end du forbruger, vil den overskydende energi blive eksporteret til elnettet.

Din elmåler registrerer både den energi, du importerer fra elnettet, og den energi, du eksporterer. De to typer energi optælles hver for sig i to forskellige registre og vises derfor også som to forskellige værdier i displayet på din elmåler.

Det samlede resultat af import og eksport vil dog først fremgå af din nettoafregning fra dit elselskab.

Læs også: Spørg Fagfolket: Hvorfor eksporterer vi vindmøllestrøm, vi selv kunne forbruge?

Med ’the basics’ på plads, er der et par interessante scenarier, der umiddelbart kan give anledning til hovedbrud. Disse vil jeg forsøge at forklare herunder:

Import og eksport af energi på én og samme tid

Selvom din vindmølle eller dit solcelleanlæg (’produktionsanlæg’ herefter) producerer mere energi end din husstand forbruger, kan det stadig ske, at du importerer energi fra elnettet. Det er fordi energien til og fra din husstand føres i flere faser.

En husstand har tre faser, men produktionsanlægget er oftest kun tilkoblet en eller to faser. Det er derfor kun i de faser, hvor dit produktionsanlæg er tilkoblet, at din producerede energi kan anvendes i husstanden.

Det er også i de faser, et eventuelt overskud af produceret energi bliver eksporteret til elnettet. Sætter du et større kraftforbrug i gang som for eksempel en tørretumbler eller vaskemaskine, kan du opleve at have et forbrug af importeret energi fra elnettet, samtidig med at produktionsanlægget eksporterer et overskud af energi.

Forsimplet illustration af et scenarie, hvor energi importeres og eksporteres på samme tid. Illustration: Kamstrup

Din elmåler og inverter tæller forskellige værdier op

Har du et solcelleanlæg, er det udstyret med en inverter, som omformer energien fra solcelleanlægget til energi, du kan bruge i husstanden.

På inverteren kan du hele tiden se, hvor meget energi dit solcelleanlæg har produceret. Elmålerens værdi for eksporteret energi angiver derimod, hvor meget energi der er sendt til elnettet i overskud fra din produktion efter husstandens elforbrug er fratrukket.

Desuden viser værdien for den importerede energi på elmåleren kun, hvor meget der er blevet importeret fra elnettet, og ikke hvor meget husstanden rent faktisk forbruger.

Derfor stemmer værdierne på inverteren og elmåleren ikke altid overens.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

De to kabler fra vindmøllen må være et udtryk for de to energiretninger gennem elmåleren - ikke et forbrug uden om elmåler! De fleste invertere over ca 1500 W er i dag 3-fasede og leverer således aktiv effekt symmetrisk fordelt på faserne. De første, digitale elmålere, der var af typen, der målte og efregnede på hver fase, er heldigvis på vej ud, så der nu opsættes summationsmålere, svarende til den helt gamle Ferrarismåler-metode. Dvs: der summeres op samlet for de tre faser og beregnes en samlet forskel import/eksport. Det er herefter ligegyldigt om forbruget på de enkelte faser er forskelligt. Men har man væretr uheldig at få den fasemålende, digitale måler, skal man selv bekoste udskiftningen til en summationsmåler.

 • 0
 • 0

Der er flere årsager:

Solcelle inverteren forventer typisk et input på adskillige hundrede volt, hvor vindmøllen sandsynligvis leverer meget lavere spænding.

Output fra solceller er jævnspænding og output fra vindmølle generatoren er vekselspænding. Man kan ensrette vekselspændingen, men får så en pulserende jævnspænding, hvilket inverteren næppe kan klare.

Afhængig af vindmølle skal dennes omdrejningstal muligvis synkroniseres med netfrekvensen. Noget sådant findes ikke på solceller.

 • 0
 • 0

Snakker vi minivindmøller (0-6 kW), er de meget enkle i opbygningen. Det er blot nogle magneter, der passerer nogle spoler, der induceres spænding i. Dvs jo mere, det blæser, jo hurtigere drejer rotoren og jo mere induceres. Med andre ord leverer disse vindmøller en vekselspænding (ac) med "vild" frekvens (f eks 0-400 Hz). Denne skal ensrettes (til dc) og derefter vekselrettes til 50 Hz, så den kan tilsluttes installationen. Dc/ac inverteren fra solcelleanlægget kan desværre kun den sidste del. Og forudsat, som Peter skriver, spændingsniveauet passer.

 • 0
 • 0

Det var det jeg tænkte, men findes der et modul der kan kobles fra vindmøllen direkte til solcelle inverteren´s input kanal. det ville være perfekt. Jeg tænker ikke at 2 invertere på samme elnet er godt, når der er ledige indgange på solcelleinverteren. jeg kan se mange samfundsmæssige fordele med kombinationen. efter princippet : mange er bedre og sikrere end 1.

 • 0
 • 0

Du har ret i at vi savner en "magic" box med indgange for sol/vind/x, lagring i batterilager til dårlige tider, og en 3 x 400 Vac udgang til installationen. Der er løsninger på vej. Kik f eks på SMA Sunny Island. Og hav banken med i det...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten