Spørg Fagfolket: Hvordan bevæger bølger sig i rummet (del 2)?

Illustration: Bigstock/siloto

Vores læser Søren Jepsen har læst vores brevkassesvar i oktober, der handlede om, hvordan radio- og lysbølger bevæger sig i det tomme rum.

Det vil han gerne have uddybet og spørger:

Kan I også give en lægmandsforklaring på, hvorfor det bølger?

Altså, det elektriske felt er på vej vinkelret væk fra strålen, men så ombestemmer det sig og vender om, og det gentager sig. Det samme sker med det magnetiske felt.

Jeg går ud fra, at de to felter (som måske kun er et?) henter hinanden ind, men kan ikke rigtig se det for mig.

Læs også: Spørg Fagfolket: Hvordan transmitteres radiobølger i rummet?

Ingeniørens videnskabsjournalist Jens Ramskov svarer:

Det er enkelt spørgsmål, som faktisk er noget svært at besvare meget simpelt, men jeg vil gerne forsøge med et svar, som måske kan hjælpe på forståelsen.

Radiobølger, lys, osv. er overførsel af energi gennem rummet. Det burde ikke være overraskende, at det sker gennem bølger, på samme måde som lydenergi overføres via lydbølger, energi fra jordskælv udsendes som seismiske bølger, eller energien fra en sten, der kastes i vandet, sendes bort i alle retninger som bølger på vandoverfladen.

Energi og bølger er tæt forbundne begreber. Så det ultrakorte og meget forsimplede svar er: Det bølger, fordi der overføres energi.

Det særlige for radiobølger, lys og alle andre elektromagnetiske bølger er, at bølgebevægelserne er transversale – altså vinkelret på udbredelsesretningen – mens lydbølger er longitudinale, hvor bølgebevægelsen er i samme retning, som udbredelsesretningen for energien.

Læs også: Ny forskning baner vej for ultrasmå antenner og garn til energihøstning

Longitudinale bølger kræver et medie at udbrede sig i á som luft eller vand – mens transversale bølger ikke behøver det. Derfor kan elektromagnetiske bølger udbrede sig i det tomme rum.

Måden, en bølge udbreder sig på, er helt generelt beskrevet ved bølgeligningen, som man kan læse mere om på Wikipedia. For elektromagnetiske bølger kan bølgeligningen udledes af Maxwells ligninger. Men så begynder det at blive meget mere matematisk kompliceret.

Dertil kommer Henning Heiselberg, centerleder for Security DTU på DTU Space, også her med et bud som uddybning af sit første svar i oktober:

En bølge er også en svingning. Når du svinger frem og tilbage på en gynge, svinger du også lidt op og ned.

Du må selv bestemme, om du eller gyngen 'ombestemmer sig'.

Læs også: Spørg Scientariet: Hvad er der galt med mit induktionskomfur?

Samtidig flyver du med Jorden i stor hast gennem rummet, så set fra Solen bølger du afsted i fuld fart.

En elektromagnetisk bølge flyver med lysets hastighed, hvor det elektriske og magnetiske felter svinger vinkelret på hastigheden og hinanden, som set i figuren her:

Illustration: Wikipedia

De to felter har en retning og kaldes derfor også vektorfelter. De er ikke helt uafhængige, men koblede og kan inducere hinanden, som først beskrevet af H.C. Ørsted.

Maxwells ligninger beskriver dette i detaljer og relaterer lyshastigheden til rummets elektriske og magnetiske permeabiliteter.

Hvis du ser på dine vekselstrømsledninger, så vender det elektriske felt 100 gange i sekundet, som kan mærkes.

I et gammeldags elektrisk hegn går der hvert sekund en spændingspuls – en kortvarig bølge, som man bogstaveligt talt kan føle på. Du mærker strømmen, som er det elektriske felt ganget din ledningsevne.

Hvad siger I, kære læsere? Har nogle af jer nogle detaljer at bidrage med for et endnu mere pædagogisk svar?

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Et spørgsmål mere:

En foton er jo både en partikel og en bølge, og den bevæger sig med lysets hastighed. Hvis man bevæger sig med lysets hastighed, så står tiden stille.

Så set fra en foton, så er den fremme ved sit mål, lige så snart den har forladt sit oprindelsessted, altså en foton der forlader en stjerne, og rejser, lad os sige 1000 lysår (efter vores tid), er så fremme med det samme, set fra den af.

Altså set fra en foton, så har universet ingen udstrækning, men kun et punkt!

Hvordan man dette forklares?, - jeg ved godt at spørgsmålet er lidt syret.

 • 1
 • 1

Hvis du ser på dine vekselstrømsledninger, så vender det elektriske felt 220 gange i sekundet, som kan mærkes.

Mon ikke der skulle stå 50 gange i sekundet :-o

 • 1
 • 0

Jeg forstod heller ikke helt hvad der menes, men skulle mene du har helt ret i din antagelse på 50 svingninger. Det er jo standarden i EU at anvende 50Hz men effektværdien er 230v i DK.

 • 0
 • 0

Jeg tror det er forkert at sige at en foton er både en bølge og en partikel. Det er bare vores måde at beskrive den på. Der er forskel. Bemærk, fotoner bevæger sig med lysets hastighed i absolut vacuum. En stjernes indre er ikke et vacuum, og det interstellare rum mellem galaksens stjerner er en approksimation, men ikke fuldstændigt tomt. Og, at fotonen 'opfatter' noget (tid eller udstrækning) er nok at tillægge den evner den ikke har. Spørgsmålet kan derfor næppes besvares.

 • 3
 • 3

"mens lydbølger er longitudinale, hvor bølgebevægelsen er i samme retning, som udbredelsesretningen for energien." Det er rigtigt at bevægelsen af luften i en lydbølge sker i bevægelsesretningen (både frem og tilbage), men trykket i en lydbølge har ingen retning. For alle svingninger, om de udbreder sig eller ikke, gælder at der sker en systematisk vekslen mellem potentiel energi (E-felt) og bevægelse (B-felt). Lidt lommefilosofisk kan man sige om udbredelse, at et svingende B-felt vil medføre et E-felt, som medfører et B-felt og så fremdeles. At dette så udbreder sig skyldes at den tibagegående svingning bliver opslugt af det der hele tiden løber fremad. (Giver det mening?) Hastigheden er bestemt af 1/sqrt(eu), så en anden type svingning med andre konstanter for sammenhængen mellem potentiel og bevægelsesenergi og kobling imellem dem, kunne have en anden hastighed. Principielt også højere end lysets.

 • 1
 • 4

Eller måske 100? - Frequency is nothing but number of cycles per second.Here an alternating current of 50Hz is given so,that we can easily say it is completing 50cycles in one second,One cycle is said to be the combination of positive half cycle and negative half cycle here in 50 cycles there will be 50positive and 50negative half cycle i.e 100 times it is changing its sign.

 • 2
 • 4

A straight line in space is for space-time a motion at uniform velocity in a constant direction. The curve of shortest distance in space corresponds in space-time not to the path of shortest time, but to the one of longest time, because of the funny things that happen to signs of the t-terms in relativity. “Straight-line” motion—the analog of “uniform velocity along a straight line”—is then that motion which takes a watch from one place at one time to another place at another time in the way that gives the longest time reading for the watch.

http://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_...

 • 2
 • 0

Jeg vil gerne uddybe spørgsmålet med udgangspunkt i Henning Heiselbergs svar. Så vidt jeg kan se besvares det oprindelige spørgsmål ikke af de to besvarelser. Men billedet med gyngen er glimrende til at reformulere spørgsmålet: - Hvad sidder på på den omtalte gynge medens den farer igennem rummet? - Farer gyngestativet kun gennem rummet medens der gynges? - Hvordan virker så motoren der omsætter gyngebevægelsen til fremdrift? Jeg har ikke selv svarene.

 • 0
 • 1

Longitudinale bølger kræver et medie at udbrede sig i á som luft eller vand – mens transversale bølger ikke behøver det.

Og hvad så med bølger i vand, der er en kombination af transversale bølger og longitudinale bølger? Betyder det så, at når vandmolekylerne i deres elipsebevægelser bevæger sig op og ned som en transversal bølge, kræves intet medie; men når de bevæger sig vandret som en longitudinal bølge, er et medie pludselig nødvendigt?

Kors en gang sludder. Alle bølger kræver et medie af den simple årsag, at bølgebevægelser skabes ved udveksling af impuls mellem et meget stort antal partikler, der hver især ikke bevæger sig særlig meget, men bare sender impulsen videre.

Derfor kan elektromagnetiske bølger udbrede sig i det tomme rum.

Nej, det kan de ikke. Den skrøne er opstået, fordi man efter Einstein har defineret, at verdensrummet er fuldstændig tomt; men da det samtidig kan transmittere lys og radiobølger, som fortrinsvis er transversale bølger, er man nødt til at hævde, at transversale bølger ikke kræver et medie, for ellers passer "den sande lære" jo ikke med det, man observerer! Man må også hævde, at de to parametre permeabiliteten (u0) og dielektricitetskonstanten (e0), som defineret lysets hastighed til c = 1/sqrt(e0 x u0) og fritfeltsimpedansen til Z0 = sqrt(u0/e0), og som Svend Ferdinandsen også refererer til ovenfor, dukker op helt af sig selv - ikke bare ud af den blå luft, men ud fra absolut ingenting (vakuum), hvilket naturligvis også er noget vrøvl, som gør teorien endnu mere vanvittig; men vi lever jo i en fri verden med religionsfrihed, hvor enhver må tro, hvad de vil.

For alle svingninger, om de udbreder sig eller ikke, gælder at der sker en systematisk vekslen mellem potentiel energi (E-felt) og bevægelse (B-felt). Lidt lommefilosofisk kan man sige om udbredelse, at et svingende B-felt vil medføre et E-felt, som medfører et B-felt og så fremdeles. At dette så udbreder sig skyldes at den tibagegående svingning bliver opslugt af det der hele tiden løber fremad. (Giver det mening?)

Ja, det giver i høj grad mening og er netop det, der sker, bortset fra, at i den fysiske verden kan E-feltet og B-feltet umuligt stå vinkelret på hinanden, for så vil man ikke kunne skabe den vekselvirkning mellem kinetisk energi og potentiel energi, som et pendul, der svinger. Et pendul svinger jo heller ikke ud til siden, når det svinger nedad. B-feltet er udelukkende en regnestørrelse; men det kan af ovennævnte årsag umuligt repræsentere naturens sande opbygning.

Hvis du ser på dine vekselstrømsledninger, så vender det elektriske felt 220 gange i sekundet, som kan mærkes.

Nej, 50 gange, som andre også har bemærket. Iøvrigt er netspændingen nu 230 Vac og ikke 220 Vac, hvis det er det, du tænkte på.

 • 1
 • 15

Det er overfladebølger imellem to medier, det har intet at gøre med en bølge i et homogent medie.

Nej, elipsebevægelserne fortsætter langt ned under overfladen, hvor der ikke længere er overgang mellem luft og vand - se https://da.wikipedia.org/wiki/Bølge#/medi... .

Iøvrigt vil en overgang mellem to medier, som har forskellig karakteristisk impedans som f.eks. vand og luft, bare skabe refleksioner, som ikke ændrer på transmissionsmåden.

 • 0
 • 13

Nej, elipsebevægelserne fortsætter langt ned under overfladen, hvor der ikke længere er overgang mellem luft og vand - se https://da.wikipedia.org/wiki/Bølge#/medi... .

Det er stadig et overfladefænomen. Dæmpningen væk fra overfladen afhænger af bølgelængden. I en bølgelægdes dybde har du mindre end 10% af bevægelsen på overflade. Jeg har regnet på (overflade)bølger de sidste 10 år i forbindelse med mit bølgekraftprojekt - der er ganske simpelt ikke grundlag for en diskussion, jeg har ret.

 • 10
 • 1

Kors en gang sludder. Alle bølger kræver et medie af den simple årsag, at bølgebevægelser skabes ved udveksling af impuls mellem et meget stort antal partikler, der hver især ikke bevæger sig særlig meget, men bare sender impulsen videre.

Kors en gang sludder. Artiklen handler om elementarpartikler, og den forklarer fint hvorfor disse ikke har behov for hjælp.

Du kaster en "sandhed" op uden ringeste argumentation for samme. Dybt utroværdigt!

Nej, 50 gange, som andre også har bemærket. Iøvrigt er netspændingen nu 230 Vac og ikke 220 Vac, hvis det er det, du tænkte på.

Nej 100 gange. 50 den ene vej plus 50 den anden vej. 100 nulgennemgange.

 • 9
 • 1

I en bølgelægdes dybde har du mindre end 10% af bevægelsen på overflade.

Rigtigt, men stadig elipsebevægelser, som dermed er en kombination af transversale og longitudinale bølger, og det er pointen.

Jeg ser absolut ingen årsag til, at impulsudveksling i én retning ikke kræver et medie, men impulsudveksling i en retning 90 grader derpå, derimod kræver et medie. Det giver ganske simpelt ingen mening.

Jeg har regnet på (overflade)bølger de sidste 10 år i forbindelse med mit bølgekraftprojekt - der er ganske simpelt ikke grundlag for en diskussion, jeg har ret.

Og jeg har arbejdet med elektriske bølger og (ulineære) refleksioner i over 20 år i forbindelse med et feltbusprojekt og foretaget hundredevis af computersimuleringer og praktiske målinger.

Det handler ikke om bølger som sådan, men om hvorfor i alverden transversale bølger ikke kræver et medie, og det mangler jeg stadig at se, hvordan du gør rede for i og med, at du vel ikke vil påstå, at hverken luft og vand ikke er kontinuerte medier.

 • 0
 • 11

Artiklen handler om elementarpartikler

Hvilke elementarpartikler - og så i vakuum, som er fuldstændig tomt for partikler?

Nej, artiklen handler om lys- og radiotransmission i universet.

Nej 100 gange. 50 den ene vej plus 50 den anden vej. 100 nulgennemgange.

Ja, her har du til gengæld ret, da der efter nærmere efterlæsning tales om antallet af polvendinger og ikke om frekvensen.

 • 1
 • 7

Eksempelvis denne.

Som ikke er nogen måling, men en konklusion draget på baggrund af den påstand, at verdensrummet er fuldstændig tomt, og at parametre, der er fuldstændig ækvivalente med distribuerede spoler (måles i H/m) og kondensatorer (måles i F/m), kan opstå helt af sig selv ud af absolut ingenting i strid med både impulsbevarelse og energibevarelse!

Plus nogle millioner andre.

Kom med bare ét konkret eksempel, som beviser, at transversale bølger ikke kræver et medie og ikke bare påstår det ud fra andre påstande.

 • 0
 • 13

Nu med link: https://arxiv.org/abs/1709.05248

Baseret på fotonmodellen, som udspringer af samme påstand om et helt tomt univers (vakuum) mellem himmellegemerne, men er én stor selvmodsigelse, som jeg har bevist mange gange tidligere med mine mange fotondilemmaer, som ingen kan svare på.

Om man tror på, at jorden kun er 6000 år gammel og flad som en pandekage, eller tror på, at al elektromagnetisk energitransport herunder lys, radiobølger og udbredelse på en ledning sker med fotoner, og at kræfter overføres med (virtuelle) kraftbærende partikler, kan efter min mening komme ud på ét. Begge dele er lige vanvittigt. Hvordan forklarer man f.eks. magnetisk tiltrækning, frastødning og induktion vha. fotoner, og hvordan får man en foton til at følge en krum ledning, som jeg har spurgt om talrige gange på det seneste, men "sjovt nok" uden at få ét eneste svar?

 • 0
 • 12

Der skal to til et skænderi, men vrøvleri kræver kun en person. Hvis folk nu bare afholder sig fra unødigt smagsdommeri, så skal den begavede læser nok selv være i stand til at skelne skidt fra kanel.

For nu at drille lidt. Hvordan kan du både kalde CK's tanker for vrøvleri og samtidigt opfordre andre til at afholde sig fra unødigt smagsdommeri? Gør dig ikke herved til smagsdommer over andres reaktioner på vrøvleriet, en slags oversmagsdommer?

Noget andet er, at man ikke behøver at være ubegavet, for at falde for de gakkede indlæg. For den uindviede til "den sande lære" (Kanstrup), virker det ene volapyk lige så rigtigt som det andet volapyk. Uvidende er ikke det samme som uintelligent.

For at bevare julefreden, vil jeg dog denne gang afholde mig fra, at forklare CK's tanker psykologisk/ psykiatrisk, på trods af, at jeg ikke finde rationelle begrundelser, ud over psykologiske, for de konklusioner/påstande, som han fremkommer med. Kan du?

 • 3
 • 9

Normalt står bølger og skifter mellem to forskellige faser, således energien er konstant. Det kan f.eks. være at energien skiftevis er i et elektrisk felt, og et magnetisk felt.

Imidlertid viser tegningen, at det elektriske og magnetiske felt følges ad. Altså, i nulpunktet, har bølgen ikke nogen energi. Hvor er energien, når både det magnetiske og elektriske felt er væk? Hvad er energien så opmagasineret i?

Er det noget galt med illustrationen?

 • 1
 • 0

Glejbøl: Der skal to til et skænderi, men vrøvleri kræver kun en person.

Hvis der ikke blot er tale om en meningsløs tautologi, hvilken person taler du så om?

Hvordan kan du både kalde CK's tanker for vrøvleri og samtidigt opfordre andre til at afholde sig fra unødigt smagsdommeri?

Kristian Glejbøl: "Det gør jeg heller ikke, det er din farvede fortolkning, der i virkeligheden siger mere om dig end om mig."

Farvet af hvad? Jeg siger ikke noget om dig som person, men forholder mig blot til dine udsagn. Hvem er det der vrøvler?

 • 3
 • 7

Er det noget galt med illustrationen?

Det er et godt spørgsmål.

Nej. Ikke for lineært polariseret felt (i vacuum). Men helt sikkert for et cirkulært polariseret felt, hvor faseforskellen er pi/2.

I et medium (f.eks. dielektrisk) der godt være en faseforskel. Se f.eks. her: eller google selv.

 • 2
 • 1

Gennem de sidste par år har en fanatisk tilhænger af en subtil æter-kugle-teori, hvis eneste begrundelse er forkastning af alle gængse og eksperimentelt påviste teorier om for længst vedtagen fysik, forvrænget debatten.

Mange fysikere, inkl. Maxwell selv, har haft det svært med at kunne forestille sig et absolut vakuum. Men ingen fysikere - absolut ingen - har haft blot en andel af aktier i den primitive og naive æter-teori, som Ingeniørens æter fanatiker fremsætter.

Med en fysisk målestok er det slet ikke en teori, men kun verbalt fremsatte formodninger, helt uden eksperimentel - snarere tværtimod - baggrund.

Tilbage er der i min optik to muligheder:

1) Ingeniøren åbner en ny debat under overskriften: Æteren - en kontroversiel fysisk teori - hvor alle, eller rettere sagt formentlig udelukkende æter-fanatikeren kan fremføre allehånde uortodokse fysiske teorier.

2) Redaktionen ekskluderer æter-fanatikeren fra enhver debat om fysik. Han bidrager udelukkende til vedvarende støj, der i alt for mange år har forurenet debatten og bidraget til opfattelsen af, at Ingeniøren og dets læsere er fladjordstosser. Det kan ingen være tjent med.

Ramskov, Ingeniørens redaktion og andre har i alt for lang tid ladet stå til i en misforstået opfattelse af ytringsfrihed, og de har dermed bidraget til, at Ingeniøren med rette af udenforstående kan opfattes som et underlødigt tosse-tidskrift.

Kort sagt: jeg efterlyser redaktionens respons på det ihærdige nonsens, der vedvarende ødelægger Ingeniørens renommé.

 • 13
 • 1

Styringen her på sitet overlader jeg til andre på redaktionen.

Forslag: 1/ Drop de fladpandede anonyme tommelfingre og gør som linked-in hvor man kan se hvem der mener hvad. 2/ Valider navne med nem-ID, vil man ikke stå ved det man skriver skal man klappe i. 3/ Lav en grænse for hvor mange indlæg en profil kan skrive i en tråd. Kan man ikke udtrykke sin mening i f.eks. 3 eller 5 indlæg er det sikkert fordi man troller.

 • 3
 • 8

Når tyngdekraft kan bøje rummet, så kan lys måske også. Måske lys er små bøjninger af rummet, tyngdebølger? Kunne man her forestille sig en uopdaget dimension med en anden 'overflade' som bølgerne kan eksisterer i?

 • 0
 • 9

Eftersom fotoner er masseløse, har jeg svært ved at se det som en mulighed. Har du nogen argumenter for ideen?

 • 2
 • 0

Med en fysisk målestok er det slet ikke en teori, men kun verbalt fremsatte formodninger, helt uden eksperimentel - snarere tværtimod - baggrund.

Vrøvl. Tværtimod fejer jeg ikke som traditionel fysik ubehagelige fakta, som ikke passer med den sande lære, ind under gulvtæppet, som f.eks. impulsbevarelsen i dobbeltspalteeksperimentet med tunge enkeltpartikler, nedbremsning af sammenstødende galakser etc. etc. eller opfinder vanvittige forklaringer på fænomener, som man ikke forstår, som f.eks. mørk masse og mørk energi, partikel-bølge dualiteten etc. etc.

Det er et faktum, at traditionel fysik ikke har det ringeste bud på fysikken (ikke matematikken) bag hverken det elektriske felt, det magnetiske felt, gravitationen eller inerti, så reelt set kan man ikke forklare én eneste af de kræfter, vi oplever i det daglige, og ingen har set noget til hverken mørk masse eller mørk energi, så man kan heller ikke forklare universets bevægelser uden at indføre modeller, der er mindst lige så spekulative som mine, og man kan slet ikke forklare den opbremsning, der sker, når galakser støder sammen. Alligevel hævder men, at man har arvet alverdens visdom, og vil nu behandle mig og andre vantro nøjagtig som man behandlede Galileo Galilei, da han også vovede at gå op mod den sande lære og påstå, at jorden ikke var centrum i universet - men hvem var det lige, der fik ret i sidste ende?

Mine modeller er absolut ikke taget lige ud af den blå luft, men bl.a. baseret på hundredevis af computersimuleringer, som har givet mig en ganske udmærket forståelse for udbredelse af elektromagnetiske bølger incl. refleksioner - og beviseligt også noget bedre end den du Henrik Pedersen har demonstreret på det sidste!!! Det er derfor, jeg med en vis ret tillader mig at kommentere på en tråd om elektromagnetisk udbredelse! Jeg fik sågar klaret kondensatorparadokset, som traditionel fysik i alle disse år heller ikke har kunnet løse. I den seneste version af min ætermodel er tyngdekraften og det, traditionel fysik kalder for mørk energi, også kommet med som en helt naturlig og logisk konsekvens; men det er selvfølgelig helt klart, at traditionel fysik, som ikke har det mindste bud på gravitationen, har langt mere ret end jeg, som trods alt har et meget plausibelt bud. Vor herre bevar os. Vis nogle resultater!!! Forklar f.eks. fysikken bag tiltrækning og frastødning mellem permanente magneter og induktion, som jeg adskillige gange har spurgt dig om; men fakta er jo, at det magter du eller nogen anden heller ikke. Det eneste, I er helt sikker på, er, at mine enkle og logiske forklaringer er forkerte!!!

Nu vil du så have, at ingeniøren kun skal give plads til "den sande lære" i debatten, for så slipper du og andre for flere af den slags ubehagelige spørgsmål, som I ikke kan svare på. Det er jo ren religion; men hvis Ingeniøren vil være et kirkeblad, må de jo meddele mig det.

 • 0
 • 10

Enig. Carsten Kanstrup vrøvler, og det giver ingen mening at diskutere med ham - i hvert fald ikke for mig.

Ja, ja du. Små slag. Som journalist kan du jo vælge blot at copy-paste, hvad andre har skrevet, som det meget ofte sker her på ing.dk; men du kunne jo også vælge at komme indenfor, hvis du engang kommer forbi midtjylland. Så skal jeg med saglig argumentation og kritiske spørgsmål, som du med garanti ikke kan svare på, først nedbryde din tillid til en lang række af traditionel fysiks modeller, som f.eks. fotonmodellen, og jeg skal gerne vise dig computersimuleringer, der demonstrerer, hvordan transversale elektromagnetiske bølger rent faktisk udbreder sig med faseforhold og det hele (i én dimension indtil videre).

 • 0
 • 11

Jo jo, men skylder sin eksistens til den 'bærer' den låner til sin udbredelse. En anden tanke er, at hvis der ikke skulle opstå en bølge, så skulle impulsen udbrede sig med uendelig hastighed gennem bæreren. Noget der kræver uendelig stivhed, eller et tomrum at udbrede sig i?

 • 0
 • 6

En anden tanke er, at hvis der ikke skulle opstå en bølge, så skulle impulsen udbrede sig med uendelig hastighed gennem bæreren.

Nej. Den elektriske udbredelseshastighed er, som skrevet tidligere, c = 1/sqrt(e x u), hvor den ene parameter er ækvivalent med det resiprokke af elasticitetsmodulet (Youngs modul), og den anden er ækvivalent med densiteren. Dermed får du et system svarende til fjedre og masser, som giver forsinkelsen.

Elektriske transversale bølger er let at simulere i én dimension vha. et stigenetværk bestående at parallelkondensatorer svarende til e, som kan indeholde potentiel energi, og seriespoler svarende til u, som kan indeholde kinetisk energi. Energien overføres så fra kondensator til kondensator gennem spolerne. Når spændingen på to efterfølgende kondensatorer er ens, vil stømmen i spolerne være maksimal, og det var netop den uundgåelige serieselvinduktion, der manglede i kondensatorparadokset, og derfor kunne man ikke gøre rede for den manglende energi, som naturligvis er i spolen. Da selv verdensrummet har selvinduktion i form af u0, kan man ikke lave en kondensator med afstand mellem pladerne uden samtidig at få en vis selvinduktion, så kondensatorparadokset er slet ikke noget paradoks - blot en oversimplificering kombineret med manglende forståelse for elektromagnetisk udbredelse!

Men nu synes jeg, at Henrik Pedersen skulle forklare denne energiudbredelse samt ikke mindst kondensatorparadokset ud fra "den sande lære", som jo er fotonmodellen, så du kan få den "rigtige" forklaring!

 • 0
 • 9

Enig i de to første; men det tredie er ikke gennemførligt. Så vil kritikere, som måske ikke har noget som helst reelt at have kritikken i, men bare ikke kan lide personen, altid få ret,

Jeg går ud fra at du er " personen" og kritikerne er "alle de andre"????? C'mrn, lad være med at tro at verdenen ser dig som du ser verdenen.

At gentage sig selv i det endeløse gør ikke at man får ret, men det stempler en som troll der pr. definition ikke skal tages alvorligt. Det er lige før at jeg vil tro, at en grænse på tre indlæg pr. tråd vil styrke din troværdighed.

På det personlige plan elsker jeg fysik og er helt ind til benet træt af, specielt, dine verbale skolegårdsslagsmål med den spanske inkvisition. Jeg ved ikke hvad der er mest pinefuldt, dine "syndige" indlæg, eller inkvisitionens repræsalier - begge dele er grimt og hører ikke hjemme på ing.dk's debatsider. Stop nu for f....

Jeg har ikke andet at tilføje.....

 • 6
 • 1

Glejstrup i megatråden om kosmologi: "En diskussion skal vindes med argumenter, ikke med mentale skridtspark.", som reaktion på, at andre opgav at tage CK alvorligt og betegnede ham som, troll, en der bare vrøvler, tosse og (mit eget input) skør, kværulantforrykt, bl.a.

Nu lyder det:

Kristian Glejbøl: At gentage sig selv i det endeløse gør ikke at man får ret, men det stempler en som troll der pr. definition ikke skal tages alvorligt.

Dette er jo et fremskridt i din erkendelse angående CK. Når en person er logisk utilregnelig kan man pr. definition ikke argumentere med vedkommende. Men så fortsætter du, på trods af at du selv kalder CK vrøvler og troll: " Jeg ved ikke hvad der er mest pinefuldt, dine "syndige" indlæg, eller inkvisitionens repræsalier". Det sprogbrug viser at du vil hæve dig moralsk over morasset. Men det er en maveplasker; du tager stiling og tager implicit afstand fra din egen stilling, når du ligestiller CK og dem der siger han er en troll (skør), som "pinagtige". Når du desuden hævder, at det kun er "ubegavede", der vil falde for CK's vrøvl, så forsøger du også at hæve dig intellektuelt over andre.

 • 3
 • 9

På det personlige plan elsker jeg fysik

Samme her. Siden jeg var en stor dreng, der pludselig forstod (troede jeg i det mindste), den specielle relativitetsteori i forhold til den klassiske fysik, har jeg været fanget af fysik, som én måde at forstå verden på. Objektiv forståelse for den fysiske verden og logik har for mig været et bolværk mod ofte subjektive og følelsesbestemte irrationelle tendenser i psykologien. Dette har jeg bl.a. formidlet til studerende, hvor budskabet var, at subjektiver fænomener også må beskrives og forstås objektivt, hvis det skal være videnskabeligt og brugbart i praksis. Især er det ikke nok at føle at man har ret, men blot lider af vrangforestillinger. Måske har jeg trættet og provokeret nogle med dele af min strategi til at imødegå trolls. Nogle har ligefrem kaldt det uetisk.

 • 3
 • 7

Kurt Christensen spurgte:

Når tyngdekraft kan bøje rummet, så kan lys måske også. Måske lys er små bøjninger af rummet, tyngdebølger?

og John Johansen svarede:

Eftersom fotoner er masseløse, har jeg svært ved at se det som en mulighed. Har du nogen argumenter for ideen?

Det er ikke alene en mulighed. Det er en teoretisk kendsgerning.

Fotoner afbøjes i et gravitationsfelt, fordi de indeholder energi. I alm. relativitetsteori er det energi, der graviterer. I Newtons gravitationslov optræder massen, men vi kunne lige så godt indsætte energierne m = E/c^2 i gravitationsloven.

Da hver enkelt foton besidder energi, har den også et gravitationsfelt, men det er ret specielt, for fotonen bevæger sig med lyshastighed. Hvis een enkelt foton bevæger sig i x-aksens retning i rumtiden, er dens ”gravitationsfelt” (Riemanns krumningstensor) en slags delta-singularitet i partiklens plan vinkelret på x-bevægelsen. Alle andre steder er feltet nul

Det er anderledes, når man ser på en strøm af fotoner. Fotonstrømmen graviterer dobbelt så meget, som hvis det havde været en massestreng med samme energitæthed.

Det er forventeligt, for fotoner afbøjes dobbelt så meget i et gravitationsfelt, udregnet efter alm. relativitetsteori, end de gør udregnet efter Newton eller spec. relativitetsteori.

Og meget overraskende og forunderligt kan man vise, at to (uendelige) parallelle strømme af fotoner, der løber i samme retning, ikke påvirker hinanden, mens to parallelle strømme af fotoner, der er modsatrettede, tiltrækker hinanden - 4 gange så meget som hvis det havde været massestrenge med samme energitæthed.

Er det eksperimentelt eftervist? Nej. Dertil er energistrømmene er alt for beskedne.

Det meste af ovenstående blev udregnet i detaljer af Tolman, Ehrenfest og Podolsky allerede i 1931 i artiklen On the Gravitational Field produced by Light.

 • 4
 • 0

Her er en særdeles udførlig e-bog på ikke mindre end 1413 sider om elektromagnetisk udbredelse, der burde tilfredsstille selv den mest matematikorienterede: http://eceweb1.rutgers.edu/~orfanidi/ewa/e... . Her er alt, hvad hjertet begærer, lige fra Maxwells ligninger, antenner, bølger og refleksioner til relativistisk dopplerskift, negative index, gravitionel afhængighed og skineffekt.

Det interessante er, at bogen ikke ét eneste sted nævner fotoner, krummende rum og rumtid, partikel-bølge dualitet og lignende (jeg har ialtfald ikke kunnet finde noget). ALT går på transmission gennem MEDIER lige fra såkaldt vakuum til medier med tab, medier med negativ dielektricitetskonstant og permeabilitet, medier, der er komprimeret af tyngdekraften og/eller lave temperaturer, etc. etc., og der skelnes ikke det mindste mellem medietyperne. Transmissionmåden er fuldstændig den samme, og da ingen kan være i tvivl om, at f.eks. glas, vand og luft er et medie, skal man være fanatisk fotontilhænger for ikke også at kunne indse, at såkaldt vakuum nødvendigvis også må være et medie! Dermed er æteren genindført! Der findes jo kun to muligheder:

1) Enten er verdensrummet mellem himmellegemerne fuldstændig tomt (vakuum), og så må lys transmitteres med fotoner, kræfter må overføres med kraftbærende (virtuelle) partikler, og den bølgeopførsel, som man konstaterer i talrige eksperimenter, må beskrives med en partikel-bølge dualitet, som er i strid med impulsbevarelsen, og som ikke én eneste fysiker i hele verden forstår.

2) Eller også er verdensrummet mellem himmellegemerne fyldt med et medie - æteren, der er ansvarlig for transmission af elektromagnetiske bølger, som bogen beskriver, og som desuden kan overføre kræfter, så man kan gøre rede for f.eks. tyngdekraften og for himmellegemernes bevægelsesmønster incl. galaksearmene, opbremsning ved galaksesammenstød og verdensrummets ekspansion uden brug af bl.a. mystisk og særdeles spekulativ mørk masse, som skal have en fuldstændig usandsynlig densitetsfordeling, og mørk energi, som heller ingen nogensinde har set.

Desværre giver boget intet bud på, hvordan 3-dimensionelle medier er opbygget helt ned på byggeklods/partikel-niveau, hvilket er det, jeg prøver at filosofere mig frem til for at kunne forstå verden og ikke bare regne på den; men at verdensrummet er et medie i lighed med f.eks. glas eller vand, kan der i mine øjne ikke herske den mindste tvivl om!

Nu forventer jeg så, at alle ætermodstanderne kommer på banen og fortæller, hvad der er galt i ovennævnte e-bog, og Bjarne Hellemann bedes venligst forklare, hvorfor han anser mig for et psykotisk tilfælde, fordi jeg bekender mig til samme medie/æter-model, som denne bog, og tillader mig at påstå, at fotonmodellen og forestillingen om kraftbærende partikler nok er fysikkens største vrøvlehistorier! Desuden bedes Jens Ramskov fortælle, hvorfor den medie-model, der er omtalt i alle disse 1413 sider, ikke er værdig til at komme til udtryk på ing.dk!

 • 0
 • 12

Det interessante er, at bogen ikke ét eneste sted nævner fotoner, krummende rum og rumtid, partikel-bølge dualitet og lignende (jeg har ialtfald ikke kunnet finde noget).

Det tager nu ikke lang tid at finde "fotoner" i referencen, ligesom der er utallige henvisninger til fotoner i litteraturlisten.

Man kan såmænd også finde "Einstein, "Big Bang" og "CMB".

Gætter på at forfatteren meget vil have sig frabedt at blive taget til indtægt for "Æter".

 • 10
 • 2

Der er skam ikke noget galt med bogen. Det er en praktisk lærebog som beskriver hvordan man beregner antenner mm., men som ikke interesserer sig for fysikken bag.

Nej, men den beskriver gennem hele bogen fysikken som et medie og dermed som en æter - ikke som transmission med fotoner! Dermed bekender bogen sig helt klart til ætermodellen. Jeg har talrige gange også brugt betegnelsen "medie" om min æter.

Den er derfor totalt irrelevant i sammenhæng med denne artikel!

Hvordan i alverden kan en e-bog om elektromagnetisk udbredelse og antenner være irrelevant i en tråd om bølgebevægelser i rummet, som oven i købet er illustreret med et billede af en parabolantenne? Tværtimod beskriver bogen jo alle de matematiske detaljer om ætermodellen, som jeg aldrig har været i stand til at give jer, og som I derfor har ment er nok til at dømme medie/æter-modellen ude. Nu er al matematikken her, så den afvisning kan I ikke bruge mere, og der kan ikke herske den mindste tvivl om, at bogen beskriver en medie/æter model og ikke en fotonmodel.

 • 0
 • 12

Karsten Canstrup henviser til en lærebog om electrodynamik (jeg anbefaler Jacksons, men den er ikke gratis) og skriver:

Det interessante er, at bogen ikke ét eneste sted nævner fotoner

Kanstrup har åbenbart ikke selv læst bogen, for allerede på side 10 står der:

the energy-momentum relationship for a photon is E = pc

Jens Madsen spurgte tidligere:

Er det noget galt med illustrationen?

og Kanstrup svarede:

Ja, du har fuldstændig ret. Når den potentielle energi i form af et elektrisk felt er på maksimum, er den kinetiske energi i form af et magnetfelt på minimum og omvendt, så energien er bevaret.

Jeg kan kun anbefale, at han gennemlæser den bog, han anbefaler, og når han når til kapitel 2 - Uniform plane waves - vil han på side 44 finde præcis samme illustration af en plan elektromagnetisk bølge (fig. 2.2.1), som fremgår af Ingeniørens artikel, og som Kanstrup påstår er forkert.

Kanstrup vil også med fordel kunne nærstudere resten af kapitel 2 mht. lineært og cirkulært polariserede elektromagnetiske bølger og beregningen af energiindholdet, så vi fremover undgår de mange forkerte påstande.

 • 9
 • 1

For en bog der - efter din mening - ser rummet som et medie, nævnes ordet vacuum forbløffende tit?

Og på side 83 omtales vacuum specifict som et "medie"

Ja, lige netop, for bogen skelner ikke mellem medietyper af den simple årsag, at elektromagnetisk transmission foregår på nøjagtig samme måde, uanset om der er tale om f.eks. glas, vand eller såkaldt vakuum!

Det er jo det, jeg hele tiden har hævdet. Betegnelsen "æter" dækker kun over det medie, som verdensrummet består af, hvorimod betegnelsen "medie" dækker det hele - æter såvel som luft, vand og glas. Derfor bruger bogen normalt betegnelsen "medie" og bruger kun "vakuum" som betegnelse for et simplificeret specialtilfælde, som normalt betegnes som "vakuum". Intet sted er det påstået, at den betegnelse skal opfattes bogstaveligt på den måde, at permeabiliteten og dielektricitetskonstanten dukker op helt af sig selv ud fra absolut ingenting, som traditionel fysik påstår, og intet sted er det påstået, at transmission gennem "vakuum" afviger fundamentalt fra transmission gennem et hvilket som helst andet medie, så konklusionen må blive, at når alle andre medier er dannet af stoffer, må "vakuummediet" naturligvis også være det. Ellers må I forklare mig, hvordan egenskaber, som fuldstændig svarer til distribuerede spoler og kondensatorer, kan dukke op af absolut ingenting i strid med energibevarelsen. Det kunne virkelig være nyttigt at vide i en tid, hvor bl.a. keramiske multilagskondensatorer er på allokering. Bare sug luften ud af en tank, og så får man alle de komponenter, man mangler.

Bogen er et skoleeksempel i brug af Maxwells ligninger, som er opstillet på baggrund af ætermodellen og matematik fra bl.a. væskeflow. Da bogen desuden beskriver fænomener som skineffekt og medier med tab, hvilket fotonmodellen ikke gør, giver den en langt bedre total beskrivelse af alle fænomener end fotonmodellen, og den er dermed endnu et hårdt slag i ansigtet på fotontilhængerne, hvilket naturligvis er årsagen til, at jeg postede linken.

 • 0
 • 10

Æter eller medie - det er bare et spørgsmål om ord, og ingen kan være i tvivl om, at bogen beskriver elektromagnetisk transmission gennem et medie.

Jeg fortsætter med at citere fra kapitel 2:

If the propagation medium is free space, we use the vacuum values of the parameters {epsilon, my, c, eta}, that is, {epsilon 0, my 0, c 0, eta 0}. The free-space wavelength and corresponding wavenumber are:…

Og af hensyn til Kanstrup. Fra Wiki:

Vacuum is space devoid of matter.

 • 6
 • 2

Kanstrup har åbenbart ikke selv læst bogen, for allerede på side 10 står der:

the energy-momentum relationship for a photon is E = pc

Jo, det har jeg; men jeg har også læst den fulde sætning, som du behændigt klippede ned og dermed totalt fordrejede betydningen af:

This is consistent with the theory of relativity, which states that the energy-momentum relationship for a photon is E = pc.

Altså at mediemodellen giver det samme resultat som relativitetsteorien. Der kan stadig ikke herske nogen tvivl om, at bogen er baseret på mediemodellen og ikke på fotonmodellen. Jeg har også gentagne gange sammenlignet resultetet af min matematik med resultatet af f.eks. relativitetsteorien, uden at jeg af den grund går ind for relativitetsteorien.

Jeg kan kun anbefale, at han gennemlæser den bog, han anbefaler, og når han når til kapitel 2 - Uniform plane waves - vil han på side 44 finde præcis samme illustration af en plan elektromagnetisk bølge (fig. 2.2.1), som fremgår af Ingeniørens artikel, og som Kanstrup påstår er forkert.

Rigtigt; den tegning har jeg også set, men der beskrives samtidig en energiudbredelse i z-aksen, som jeg ikke kan se, at tegningen gør rede for, så hvad viser den egentlig? Kikker man kun på tegningens E- og B-felter, er den potentielle energi (E-felt) og den kinetiske energi (B-felt) maksimum på samme tid og 0 til andre tider, så det passer ikke med energibevarelsen, og det passer heller ikke med den tidsforsinkelse, man oplever, for den er netop forårsaget af en alternering mellem potentiel og kinetisk energi, som jeg, Svend Ferdinandsen og Jens Madsen også omtaler, og som er illustreret med tegningen allerede på side 2. Tegningen passer heller ikke med Maxwells 3. lov E = -dB/dt, som jo netop siger, at hvis B-feltet reduceres, vil det opbygge et E-felt og omvendt.

Problemet er stadig, at ingen har fat i den fysiske model, som er den, jeg prøver at finde frem til, og vi kan vel godt blive enige om, at naturen ikke løser formler, men opfører sig naturligt på baggrund af dens fysiske opbygning. Jeg kan ikke se andet, end at B-feltet kun er en regnestørrelse - bl.a. fordi det ikke kan udveksle energi med E-feltet, hvis de står vinkelret på hinanden, så for mig drejer det sig om at finde den rigtige fysiske model.

E-bogens formler kan bruges som en udmærket matematisk facitliste; men hvis man vil forstå hvorfor, naturen opfører sig på den måde, rækker den desværre ikke. Det vigtige for mig i e-bogen er imidlertid, at den beskriver mediemodellen og ikke fotonmodellen, for dermed har jeg min matematik på plads. Så skal jeg "bare" finde en fysisk model, der på alle måder opfører sig sådan, selv om de matematiske udtryk som f.eks. B-feltet ikke relaterer direkte til fysikken.

 • 0
 • 9

Ramskov:

Enig. Carsten Kanstrup vrøvler, og det giver ingen mening at diskutere med ham - i hvert fald ikke for mig. Styringen her på sitet overlader jeg til andre på redaktionen.

Kan du så ikke bede en anden voksen om at forklare os, hvorfor tingene er, som de er. Henriks pointe er jo så valid - men utallige henvendelse til de andre voksne (via email og anmeldelser) forbliver ubesvarede.

Er det virkeligt noget så lavt som click bait, der styrer, hvad man tolererer i debatspalterne? Og er click bait et argument for at gøre disse spalter til et cirkus? Og så ovenikøbet et, hvor pauseklovnen kun kan et nummer, som vi har set over 1000 gange nu og derfor finder en anelse trivielt.

Mch Flemming

 • 9
 • 2

Jeg fortsætter med at citere fra kapitel 2:

If the propagation medium is free space, we use the vacuum values of the parameters {epsilon, my, c, eta}, that is, {epsilon 0, my 0, c 0, eta 0}. The free-space wavelength and corresponding wavenumber are:…

Ja, og?

Ingen kan være i tvivl om, at verdensrummet har en permeabilitet u0 og en dielektricitetskonstant e0, som jeg adskillige gange har skrevet og henvist til - også i denne tråd; men tilhængerne af fotonmodellen og dermed dig mangler stadig at gøre rede for, hvordan de to parametre kan dukke op af absolut ingenting, hvilket også vil være i strid med energibevarelsen!

Enhver med blot et minimum af logisk sans og sund fornuft i behold burde hurtigt kunne indse, at man ikke kan skabe kondensatorer og spoler ud af absolut ingenting, og de to parametre derfor kun kan opstå, hvis man har et medie, som kan gøre rede for dem, og det påstår bogen heller ikke, selv om den benytter den noget uheldige, men traditionelle betegnelse "vakuum" i stedet for æter.

 • 0
 • 12

Og så ovenikøbet et, hvor pauseklovnen kun kan et nummer, som vi har set over 1000 gange nu og derfor finder en anelse trivielt.

Jeg synes, at ord som pauseklovn siger langt mere om dig, som ikke har det mindste tekniske at bidrage med, end om mig, som poster en link til en hel e-bog med al den matematik omkring medie/æter-modellen, som tidligere er blevet efterspurgt af mange.

At det så ikke passer dig, at ætermodellen nu er langt bedre matematisk underbygget i alle aspekter af elektromagnetisk energitransport incl. f.eks. tab og skineffekten end fotonmodellen, berettiger dig ikke til endnu engang at kaste med mudder i strid med debatreglerne.

 • 0
 • 12

Kanstrup: Nu forventer jeg så, at alle ætermodstanderne kommer på banen og fortæller, hvad der er galt i ovennævnte e-bog A), og Bjarne Hellemann bedes venligst forklare, hvorfor han anser mig for et psykotisk tilfælde, fordi jeg bekender mig til samme medie/æter-model, som denne bog, og tillader mig at påstå, at fotonmodellen og forestillingen om kraftbærende partikler nok er fysikkens største vrøvlehistorier B)!

A: De teknisk kyndige (ikke jeg) mener ikke at der er noget galt med bogen, men med Kanstrups antagelser, hans deduktioner og hans "logik", der efter hans egen opfattelse fører til bekræftigelse af hans antagelse af æterens eksistens (mener alle). Efter devisen; Eftersom at jeg har ret, har jeg ret (en tom tautologi). Hvordan kan dette udsagn være usandt? Bevis det modsatte; at hvis jeg har ret, så har jeg ikke ret.

B: Jeg har aldrig betegnet Kanstrup som psykotisk, men blot lidende af alvorlige vrangforestillinger om eget genialitet, opretholdt af tautologiske tanker om egen ufejlbarlighed og indehaver af Sandheden, fikseret omkring bestemte idiopatiske (fysiske) forestillinger. Hos andre er det matematik, kemi eller biologi, der bliver "symptombærer". I gamle dage var det ofte filosofi og teologi, der blev benyttet af datidens kværulantforrykte, der optrådte i kirkebladene og i selvudgivne skrifter som forkyndere af den rette lære. Kanstrup har på Ing.dk fundet sit medie, da han har et vist kendskab til dele af fysikken.

 • 9
 • 2

Carsten, dit private firma har egen hjemmeside www.innovatic.dk.

Hvorfor i alverden opretter du ikke en hjemmeside, som f.eks. ether.innovatic.dk eller truephysics.innovatic.dk eller fuckphotons.innovatic.dk eller relativitysucks.innovatic.dk til promovering af dine private ideer? Det er gratis.

Der er mange andre muligheder, og hvis du ikke vil kæde dine geniale teorier sammen med din sikkert ligeså geniale Max-i-fieldbus i firmaet, koster det kun et småbeløb, at oprette en ekstra selvstændig internetadresse.

Så kan du fri lancere din æter-teori, og helt uimodsagt udgive et ugebrev med dine sidste nye geniale landvindinger og påvisninger af fejlbarligheden af den fysik, der undervises og forskes i på alverdens universiteter og læreanstalter.

Spild ikke tiden i disse spalter Carsten (med mindre dit indre jeg dyrker konflikten med det vedtagne, og derfor trives ved skænderier), hvor dine geniale ideer helt uretmæssigt ikke bliver værdsat efter fortjeneste.

 • 9
 • 2

I vore herlige internet-tider, hvor nettet bugner med hjemmesider med obskure fysiske teorier, og hvor ikke-tekniske fora fra tid til anden overdynges med mærkelige fysiske teorier, fremsat af platugler uden indsigt, burde et teknisk orienteret tidsskrift som Ingeniøren være et fast holdested for troværdig fysik, og ikke tillade en vedvarende strøm af forkvaklet fysik, på præcis samme måde, som. f.eks. Ugeskrift for Læger aldrig ville tillade en lind strøm af debatindlæg fra kvaksalvere.

 • 13
 • 1

Hej Henrik

Utallige gange har jeg foreslået Kanstrup alternative løsninger til den kampagne, han kører herinde - og som åbenlyst ikke fører til noget.

Han kunne (forsøge at) udgive et paper, men så siger han, at han ikke har tid, hvilket harmonerer meget dårligt med al tid, han bruger på at skrive indlæg herinde ;o))

Jeg har meget svært ved at se, hvad der motiverer ham til denne fortsatte kampagne - her skal vi nok have Bjarne på banen, men jeg tænker to muligheder:

1: Jeg vil så gerne have, at alle I andre anerkender min genialitet i stedet for at mobbe mig - så jeg kan blive en del af "fælleskabet" herinde.

2: En religiøst tenderende tro på æteren (han læser jo bogen, han linker til, som Fanden læser biblen) - og dermed en ubændig trang til at prædike sin tro, så alle kan bekende sig til den sande lære.

Hvorom alting er, er det jo en indlysende tabt kamp. Som Einstein (måske) sagde: "Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results" - hvilket gør det så meget sværere for os "dødelige" at forstå den fortsatte kampagne.

Jeg tror heller ikke vores forsøg på at råbe ing.dk op, kommer til at virke - og det er en skam. Din analogi til kvaksalveren på lægeforumet er jo spot on.

mvh Flemming

 • 5
 • 3

1: Jeg vil så gerne have, at alle I andre anerkender min genialitet i stedet for at mobbe mig - så jeg kan blive en del af "fælleskabet" herinde.

2: En religiøst tenderende tro på æteren (han læser jo bogen, han linker til, som Fanden læser biblen) - og dermed en ubændig trang til at prædike sin tro, så alle kan bekende sig til den sande lære.

3) Når nogen stiller et fornuftigt spørgsmål, som det netop er tilfældet i "Spørg Fagfolket", skal de også have et fornuftigt svar; men når nu det eneste svar, de bliver præsenteret for (fotonmodellen), vel nok er én af de to største vrøvlehistorier i de sidste 100 års fysik (den anden er kraftoverførsel med kraftbærende partikler), synes jeg, at det er helt relevant at komme med det alternativ, som medie/æter modellen netop er. Så kan intelligente mennesker selv vælge, hvad de tror mest på - også uden at skulle have hjælp af selvbestaltede smagsdommere som dig og nu også Henrik Pedersen!

Hvorom alting er, er det jo en indlysende tabt kamp. Som Einstein (måske) sagde: "Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results" - hvilket gør det så meget sværere for os "dødelige" at forstå den fortsatte kampagne.

Der udgives løbende tusindvis af artikler om de samme emner; men bare der er tale om ny viden, som netop denne e-bog, eller andre indgangsvinkler, er det da interessant - ialtfald for fagfolk; men selvfølgelig næppe for folk som dig, der kun har én eneste dagsorden med at poste her - at stille mig i et så dårligt lys, som muligt, ved konstant mudderkastning, som du aldrig ville vove, hvis vi stod over for hinanden, for så fik du bare igen af samme skuffe; men det kan jeg ikke her, for jeg vil ikke bryde debatreglerne, og jeg mener også, at en sådan mudderkastning - hvor sjov den end måtte være for andre at følge med i - ikke hører hjemme på et seriøst medie!

 • 1
 • 10

De to felter har en retning og kaldes derfor også vektorfelter. De er ikke helt uafhængige, men koblede og kan inducere hinanden, som først beskrevet af H.C. Ørsted.

Når de to kraftfelter inducere hinanden flytter de jo energi frem og tilbage til hinanden, på en eller anden måde som gør, at vi kan flytte energien fra en bevægelse på et kraftværk til elmotoren i vores støvsuger m.v.

Nu er det jeg godt kunne tænke mig at spørge alle jer her på Ingeniøren, som har en stor viden på dette område, spørge jer om følgende: Hvad koster det i energi at de to kraftfelter inducere?

Det sker vel ikke uden at der på en eller anden måde bruges energi til inducsionen.

Skulle dette være tilfældet at der bruges energi, hvor får de elektromagnetiske bølger energien fra, til inducsionen?

 • 0
 • 5

Mit spørgsmål er stillet, fordi der er en videnskabelig konsensus om, at elektromagnetiske felter ikke bevæger sig i et medie eller æter.

Det 3. kraftfelt vil med andre ord have en retning der går på langs af de elektromagnetiske bølgers bevægelse, hvormed at de elektromagnetiske bølger bevæger sig i/på det 3. kraftfelt.

I illustrationen i artiklen vises de elektriske og magnetiske felters retninger som x og y. Det 3. kraftfelt vil i illustrationen have retningen z.

Nu er det selvfølgelig afgørende, om et kraftfelt kan betegnes som værende et medie/ æter eller ej.

Jeg selv mener ikke et kraftfelt kan betegnes som værende et medie eller æter, da det er et felt der følger de elektromagnetiske bølger. Sagt på en anden måde, Alle 3 kraftfelter følges ad.

Det gør det pludselig spændende, hvor kan det være muligt at bytte om på de 3 kraftfelter, således at eksempelvis det elektriske felt havde retningen z, i stedet for det 3. kraftfelt, hvor det nu var det 3. kraftfelt og det magnetiske kraftfelt der har inducerende kraftbølger.

Vi ved jo faktisk endnu ikke, hvordan de elektromagnetiske kraftfelter organiserer sig inde i elementarpartiklerne. Vi ved kun, at elementarpartiklerne kan annihileres til ren energi og dermed elektromagnetisk strålingsenergi.

Her kan et 3. kraftfelt være med til at have indvirkning på elementarpartiklernes opbygning.

Det er selvfølgelig ideer der er vildt vanvittige og hvor nogle af jer debattører nok mener, at dette indlæg slet ikke hører ind under denne artikels debattråd.

Jeg kommer kun med dette indlæg, fordi jeg synes det er mærkeligt, at der ikke er et 3. kraftfelt og som ligger vinkelret på det elektriske og det magnetiske kraftfelt, i relation til bølgeteorien.

 • 0
 • 5

indes fora ude i den store verden, hvor selv de mest gakkede kan opnå en vis følgerskare.

Scíentology!

Men CK har netop skrevet en fornuftigt indlæg i en tråd om termisk lagring af energi til elproduktion. Problemet med internetttet, er at man kan få lov at snakke uforstyrret. I "det virkelig liv", griner flokken bare venligt, når en person bestiger sin velkendte tossede kæphest, og beder vedkommende gå ud i haven og fortælle om det til nogen der gider høre, og så skifter man ellers bare emne. Og så lever man fint med hinandens bløde punkter.

Det kan man sikkert også på nettet, hvis viljen er til stede.

 • 0
 • 3

Carsten, jeg er ravende uenig med din fysikopfattelse, men jeg går ikke efter din person, og skulle jeg have forløbet mig i tidens løb og i ”debattens hede”, får du hermed min uforbeholdne undskyldning.

Jeg tager klart afstand fra den vedholdende beklikning af din person, som Bjarne Hellemann udøver. Det er uværdigt og hører ingen steder hjemme.

 • 4
 • 5

Henrik Pedersen: eg tager klart afstand fra den vedholdende beklikning af din person, som Bjarne Hellemann udøver. Det er uværdigt og hører ingen steder hjemme.

Beklikning? Blot en videnskabelig objektiv beskrivelse af det der foregår, ud fra personens adfærd, her udtalelser. Hvis en person benægter fakta og påstår, at de der fremfører disse fakta,fx refererer til empiriske eftervisninger af relativitetsteorien og selv klassisk teori, er dumme og hjernevaskede i den rette lære osv. og det efter alles mening er helt ude i hampen, er det så forbudt at sige at dette er vrøvl og skørt og hvis man har forstand på det, hvordan det er skørt? Er det ikke "uværdigt", at du nu synes du bør undskylde, at du tidligere har været stærkt sarkastisk overfor Kanstrup, kaldt ham vrøvlende og opfordret ham til at lave sin egen obskure hjemmeside?

Jens Olsen skriver: "I "det virkelig liv", griner flokken bare venligt, når en person bestiger sin velkendte tossede kæphest, og beder vedkommende gå ud i haven og fortælle om det til nogen der gider høre, og så skifter man ellers bare emne."

Ja, men i det virkelige liv, hvis nogen bliver ved (og det er jo det der sker her) med at komme ind i stuen og højrøstet insisterer på at få alles opmærksomhed til sine gakkede idéer og håner andre hvis de ikke er enige med ham, så bliver han bedt om at holde kæft, får at vide at han er skør og at hvis han ikke holder nu, så bliver han smidt ud.

 • 3
 • 5

Jens Olsen: 1) Men CK har netop skrevet en fornuftigt indlæg i en tråd om termisk lagring af energi til elproduktion. 2) Problemet med internetttet, er at man kan få lov at snakke uforstyrret.

1: At være rationel på et delområde af et meget stort emne (fysik), giver næppe en tilladelse til at være dybt irrationel angående fundamentale emner. Som i: Han overholder altid vigepligten, så vi bærer over med at han kører for hurtigt i den forkerte side af vejen med en promille.

2: (Problemet med internetttet, er at man kan få lov at snakke uforstyrret.) Hvorfor så ikke gribe ind, ved at punktere hele præmissen for forstyrrelsen, et opblæst selvbillede, ved at kalde det hvad det er, nemlig skørt? Ren teknisk og saglig argumentation nærer blot denne specifikke troll, som laver alle mulige finter, emneskift, omformuleringer, påstande om andres manglende forståelse og udbrud som "så læs dog hvad jeg har skrevet!". Siger man om denne troll, at den er skør, på den og den måde, så råber den "personangreb, mudderkastning!" og det er der nogle der hopper med på, som noget forkasteligt, selv om der blot er tale om en karakteristik.

 • 3
 • 4

Bjarne. Tiden er inde til at du stærkt overvejer at holde en pause. Der er ingen, der ikke er fuldstændig klar over, hvad du mener om din yndlingsaversion. Du kører i ring med din evindelige pseudopsygologiseren og antydninger af diagnoser, så man begynder at blive lidt bekymret. Så tag et break, inden vi også begynder at få ondt af dig. Hold dig til trådens emne, hvis der er noget af det, du forstår. Lidt har også ret, og jeg ved jo, at du du interesserer dig for disse ting. Hvis du alligevel ikke er interesseret i emnet eller synes, det går over din forstand, så find en anden tråd, hvor du kan slå dine folder. Dit budskab er forlængst sivet ind hos alle. Steen P.S. Har du overhovedet bidraget med noget som helst til denne tråds emne??????

 • 5
 • 7

1: At være rationel på et delområde af et meget stort emne (fysik), giver næppe en tilladelse til at være dybt irrationel angående fundamentale emner. Som i: Han overholder altid vigepligten, så vi bærer over med at han kører for hurtigt i den forkerte side af vejen med en promille.

Det er en umådeligt ringe analogi. Faktisk diskvalificerende ringe. Man sætter ikke andres liv på spil ved at have en irrationel ide om et bestemt emne inden for fysikken. Jeg antager at du godt selv kan se hvor upassende den analogi er.

Hvorfor så ikke gribe ind, ved at punktere hele præmissen for forstyrrelsen, et opblæst selvbillede, ved at kalde det hvad det er, nemlig skørt?

Vi har alle vores bløde punkter. Og dem lever vi fint med blandt venner i dagligdagen, og bærer over med hinanden (ok, så kan der jo selvfølgelig være en ubehagelig DFer der skal luft noget primitivt fremmedhad, og det er noget andet, hvor man må sætte foden ned). Du har jo også selv et blødt punkt, viser dine mange indlæg, der ikke har med fysik at gøre.

Også på nettet kan vi leve med hinandens bløde punkter hvis vi vil. Vi kan gøre som ude i virkeligheden. Trække på skuldrene, dvs. undlade at svare. Eller svare med et godmodigt grin, dvs. et kort svar i stil med "Nå, skal vi nu have æterhistorien igen. Du får sgu' nok Nobelprisen en dag :) ".

 • 3
 • 3

Jeg finder sammenligningen med kvaksalvere i Ugeskrift for Læger skudt lang over det selvhøjtidige mål. Lægevidenskab kan handle om liv og død for mennesker. Ingeniørens debatsider er et forum, hvor meninger brydes og teorier kan udfordres (hvad skal man ellers med et debatforum?) uden at nogen behøver at frygte for hinandens videnskabelige helbred eller føle sig kaldet til at frelse det "videnskabelige" niveau på andres vegne. Selvfølgelig er relativitetsteorien og kvantemekannikken den herskende tro herinde , som jeg også selv hælder til. Og den er sikkert robust nok til at tåle angreb ude fra, uden at det skal tages personligt af nogen af de mange tilhængere. Ja, Kanstrups teorier højkontroversielle i forhold til den gældende konsensus, men jeg synes, det vil være forkert at sidestille ham med platugler uden indsigt. Han kender da til både den kvantemekanik og relativitetsteori, som han kritiserer, og er tilsyneladende også godt inde i det stof, han selv beskæftiger sig med. (Men I den bueforening, jeg er medlem af har vi ALLE indimellem også rigtig dårlige skud, hvem har ikke det?). Det utilgivelige er jo netop, at KC giver igen på den fysiske banehalvdel, som skulle være forbehold "kloge rettroende folk", samt at han har en kedelig vane med at at blive hidsig og dermed nedladende. Bemærkninger som: "Kors i hytten noget bavl" virker, selvom det går på indholdet, personligt nedsættende og burde efter min mening ikke forekomme, så det er ikke for smart. En anden utilgivelig ting er, at at han bruger tabuordet "æter". HVAD (slemme bandeord) LIGNER DET ?. Den er jo forlængst aflivet af M & M. Men siden jeg fandt dette spændende forum, er det tomme rum blevet mindre tomt, end det nogen sinde har været før. Der har fra videnskabelig side været snak om guidebølger i tospalteeksperimentet, som kunne minde om Kanstrups. Der er møkt stof og mørk energi i det tomme rum. Higgsfeltet, som også er over alt, snerper måske også lidt i retning af et eller andet medium. Vakuumfluktuationer forekommer hele tiden i det tomme rum, og jeg kan huske at en af de respekterede folk herinde engang brugte udtrykket "kosmisk skum" uden at få tæsk eller bare bebrejdelser af den grund. Så skal vi ikke slappe lidt af, og se, hvad fremtiden bringer. Det kunne være fint, hvis der var plads til lidt kærlig ironi, som foreslået, men jeg er skeptisk, for jeg synes, erfaringen viser, at det lynhurtigt slår over i ondskabsfulde personligheder, så---? Vi har hørt rigeligt om trolde. Hvad med et par nisser her op mod jul? Steen

 • 5
 • 5

Til Flemming Rasmussen: 1) Det er dit også : Det glæder mig. 2) Har du? : Nej, men jeg har heller ikke skrevet otte indlæg med det ene formål at sværte en anden deltager og forsøge at retfærdiggøre dette. Men jeg har forsøgt at følge med i tråden, så godt, det har kunnet lade sig gøre.

Forslag: Vi følger Kim Bygums helt berettigede hjertesuk og tier stille med alt personrelateret fra nu af. Det vil jeg selv bestræbe mig på (for du har jo lidt ret Flemming), og håber inderligt, at I andre også vil være med. Steen

 • 2
 • 6

Undskyld Flemming. Her foreligger en misforståelse, som jeg må tage på mig. Det var slet ikke dig, jeg hentydede til, men Bjarne H. Jeg troede det fremgik, fordi det var ham, jeg bebrejdede ikke at have deltaget at have deltaget i trådens emne, men i det andet. Men det fremgik ikke godt nok, så du har fuldstændig ret i din anke. Beklager. Steen

 • 0
 • 3

Kunne vi ikke gå tibage til emnet for tråden. Sidegrenene er interessante nok, når de holdes på et vist fagligt niveau, men når det bliver for personligt sporer det ud. Det er jo energi (i bølgen) der udbreder sig, og dermed bliver til effekt hvis du ser den passere. Jeg er tilfreds med at de elektromagnetiske egenskaber for det tomme rum medfører at det er muligt, som bølger på vand er mulige. Man kan så undre sig over at et "tomt" rum har visse egenskaber, og at felter findes uanset hvilke, men det er jo fakta, at vi både måler elektriske, magnetiske og gravitationelle felter gennem et "tomt" rum.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten