Spørg Fagfolket: Hvor mange døre og vinduer skal et soveværelse have?

Illustration: Bigstock/Milkos

Vores læser William Broughton spørger:

Jeg har et spørgsmål vedrørende nybyggeri: Kan man under nogen omstændigheder undgå et vindue, der kan åbnes på et værelse med natligt ophold? Altså et soveværelse?

Eksempelvis har jeg to soveværelser i min lejlighed (ifølge lejekontrakt). Det ene har én dør ind til værelset og ét vindue, der ikke kan åbnes - er dette så et soveværelse, da den ikke opfylder kravet til brandsikkerheden, eller findes der dispensationer et eller andet sted?

Læs også: Ugens debat: Så gik der igen ild i debatten om brænderøg

Og så spørger Kim Schaumann:

På et besøg så vi, at et par var ved at indrette soveværelse i et ’walk-in-closet’-agtigt værelse.

Det er et rum uden vinduer på omkring 9 kvadratmeter, som lukkes via en tæt dør.

Mit spørgsmål: Er der ilt nok i dette lille værelse til, at det er sikkert at sove i rummet med lukket dør?

Tillægsspørgsmål: Hvad sker der, hvis der er iltmangel? Risikerer personerne simpelthen at sove ind i døden?

Læs også: Spørg Scientariet: Hvorfor trænger UVB-stråler ikke gennem vinduet?

Tine Nielsen, arkitekt, MAA, og brekasseredaktør hos Bolius, svarer:

Der skal i forhold til bygningsreglementets krav normalt altid være mindst én redningsåbning direkte til det fri i hvert beboelsesrum og fra køkkenet. Det kan være et vindue, en dør eller en lem. Det er for at sikre, at man kan reddes, uanset hvor det brænder.

Hvis der kun er én dør til rummet - og ingen redningsåbning - kan en brand i det rum, som døren fører ud til, betyde risiko for, at man brænder inde.

Det vil oftest være et vindue eller en dør med glas, da der også er krav om dagslys, og der er krav om, at man skal kunne lufte ud, hvis der ikke er et ventilationsanlæg.

Kravet til en redningsåbning er, at den skal være let at åbne, og den skal kunne holdes åben i en position, så der er fri passage både udefra og indefra.

Læs også: Hvordan håndteres brand i huse med solcelleanlæg?

150 cm til at komme ud - eller ind - af

Redningsåbningen skal kunne åbnes uden brug af nøgler eller lignende og den frie højde være mindst 60 cm og den frie bredde mindst 50 cm. Højde plus bredde skal være mindst 150 cm, og det er den fri åbning, når vinduet er åbent, der skal måles.

Underkanten må højest være placeret 1,2 meter over gulvet inde i huset, og åbningen skal være let at finde og at komme hen til. Er underkanten af redningsåbningen mere end 1,2 meter, kan man etablere et trin, så man overholder afstanden.

Dog kan man undlade at have redningsåbning i rummet, hvis der er to døre i rummet, som fører til to andre rum med redningsåbning. Disse to andre rum må så ikke være i åben forbindelse med hinanden. Men der vil stadig være krav til dagslys og ventilation.

Og så kan der i den enkelte bygning være særlige forhold som sprinkling eller andet, der betyder, at kommunen kan godkende andre løsninger i det enkelte tilfælde – så du må høre bygherre og ellers kommunen, om byggeriet er opført, som der er givet tilladelse til - også i forhold til brand og redningsforhold - eller om det vindue muligvis skulle have været oplukkeligt.

I bygningsreglementet BR15 (som det sandsynligvis er bygget efter) står blandt andet: ’En brandmæssig enhed til personophold skal udføres med redningsåbninger, medmindre et tilsvarende sikkerhedsniveau kan opnås på en anden måde.’

Læs også: Spørg Scientariet: Er der ingen regler til begrænsning af brande i naturen?

Sikkerhed for brandfolk

Generelt gælder de krav også for private boliger og for private enfamiliehuse, selvom nogen måske kunne sige, at det er den enkeltes eget problem, om de brænder inde i deres eget private hus. Men det er kommunens opgave at sikre, at forholdene i boligmassen er sikre og sunde - også for redningsfolkene, der skal ud og redde mennesker også i private hjem.

Så det er også for at varetage brandmændenes sikkerhed, at der stilles krav til de fysiske forhold i alle bygninger.

Generelt er der i bygningsreglementet krav til et beboelsesrum, som betyder, at man ikke må sove i et rum uden vinduer og døre direkte til det fri, og det gælder både i forhold til sundt indeklima og brandredning.

På spørgsmålet om, hvorvidt der ikke kommer ilt nok ind, hvis man sover i et ’walk-in-closet’, så skulle der nok være tale om en meget tæt dør, hvis man skulle risikere iltmangel. Men dette tør jeg ikke besvare mere præcist, da det nok mere er et spørgsmål for en læge. Det lyder dog stadig til, at der kunne opstå et problem med brandsikkerhed.

Men jeg kan sige, at når der i Bygningsreglementet stilles krav til ventilation og luftskifte, skyldes det ikke iltindholdet, eller manglen på ilt. Det skyldes derimod, at skadelige partikler og fugt opstår i indeluften, der derfor skal kunne skiftes ud - enten med mekanisk ventilation eller naturlig som mulighed for udluftning, gerne tre gange om dagen i 10 minutter med gennemtræk.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis der er 2 m til loftet i rummet på 9 m2 er der 18000 l luft som med ca 20% iltindhold giver 3200 l ren ilt. Hvis man desuden regner med et ilt forbrug på 250 ml/min vil en person efter 8 timers søvn have brugt 0,25lx 60 x 8 = 120 l ilt, eller ca 3% af ilten i rummet. Det er formentlig ikke sundt i længden men iltmangel dør man næppe af.

 • 6
 • 0

BR18 kræver således at en bolig har et køkken, et bad og et toilet. Ordet køkken er en funktion elelr underforstået et rum, det er normalt også forståelsen af et bad(-erum). Så kan det kun forstås sådan, at der også skal været et toiletrum. Men sådan ahr kravet aldrig tidligere været. Der var det tilladt at have et kombineret rum med bad og toilet. Hvad mener vinkelskriverne egentlig?

 • 0
 • 1

Der skal 6 liter frisk luft pr. sec. pr. menneske for at co2 indholdet ikke stiger.

Der blev spurgt om hvorvidt CO2 indholdet ville være et problem eller sågar livstruende i rummet på 9 m2. CO2 udskillelsen er ca 200 ml/min og med samme beregningsforudsætninger som før stiger CO2 indholdet i rummet til ca 420 ppm hvilket stadig er langt under Arbejdstilsynets 1000 ppm grænse og langtfra livstruende. Grunden til CO2 grænseværdien på 1000 ppm er interessant er at CO2 koncentrationen er en god indikatorværdi for vurdering af indeklimaet i en bygning. CO2 er i sig selv ugiftig og uproblmatisk for vores organisme i de små koncentrationer der her er tale om, og må ikke forvekles med CO, som er helt anderledes farligt, da det kan binde sig til blodet istederfor ilt og dermed forårsage forgiftning. Iøvrigt er anbefalede udluftningsmængde for boliger 300ml/s så de 6 l/min du refererer til må være noget andet - et dimensioneringskrav gætter jeg på.

 • 0
 • 1

CO2 koncentrationen vokser hurtigt og er faktor man skal være obs på når man taler om luftskifte

CO2 koncentrationen vokser tilnærmelsesvis lineært i ovennævnte regneeksempel. Det må du gerne kalde hurtigt, men jeg vil fastholde at der ikke er noget livstruende ved at opholde sig i et rum på 9m2 i 8 timer pga. stigningen i CO2 også selvom rummet skulle være helt tæt. At der så kan være alle mulige andre gunde til at lade være med at opholde sig i lufttætte rum uden vinduer er en anden sag. Spændende link iøvrigt. Tak for det Magnus

 • 1
 • 0

CO2 koncentrationen vokser tilnærmelsesvis lineært i ovennævnte regneeksempel. Det må du gerne kalde hurtigt, men jeg vil fastholde at der ikke er noget livstruende ved at opholde sig i et rum på 9m2 i 8 timer pga. stigningen i CO2 også selvom rummet skulle være helt tæt. At der så kan være alle mulige andre gunde til at lade være med at opholde sig i lufttætte rum uden vinduer er en anden sag. Spændende link iøvrigt.

Nicolaj.

Tager du konen med ind i værelset i 8 timer, og luftskifte kun er gennem nøglehul ( der skal sættes værdi for luftskifte, eksempelvis 0.001 for at beregner skal virke ) så er det ved at være kritisk CO2 indhold, endda uden der har været ægtskabelige aktiviteter indover. ?

Nederst i beregner kommer denne : CO2 - acceptance and comfort levels

Der står beskrevet lidt om grænseværdier for CO2 mængde.

Personligt blev jeg overrasket over, hvor hurtigt man kan løbe ind i 1000 ppm loft, selv om der er mekaniskt luftskift på 0,3 l/s pr m2.

Jeg må ærligt tilstå at det var en øjenåbner da jeg købte nogle af dem her : http://www.extech.com/display/?id=14401

Da jeg byggede skulle der mekanisk ventilation ( genvex ) indover, for at sikre luftskifte. Trods anlægget er indstillet korrekt, så kan man hurtigt løbe op imod og over 1000 ppm grænse ved familietræf o.a. ( nyere ventilationsanlæg har CO2 føler i afkastluft og vokser luftskifte ved for højt CO2 indhold )

Nybyg og renovering med tæthedskrav, hvor der ikke kommer mekanisk ventilation indover, der kan jeg levende forestille mig, at man ofte ligger langt over 1000 ppm, om man ikke lufter ud mange gange om døgnet.

 • 0
 • 1

Vi diskuterer to forskellige ting. Jeg er på ikke uenig i dine betragtninger i forhold til den praktiske betydning af nødvendigheden af et fornuftigt luftskifte i boliger og erhverv. Jeg betvivler heller ikke regnemetoden i CO2 beregneren, selvom jeg ikke har kigget efter om den regner rigtigt, hvilket man selvfølgelig bør gøre. Spørgsmålet var oprindeligt om CO2 koncentrationen i det nævnte rum på 9 m2 kunne udvikle sig til at være livstruende og med de nævnte forudsætninger må jeg blot konstatere efter at have lavet en simpel beregning på det, at svaret er nej. Selv hvis man propper 2 personer ind i rummet vil de efter 8 timers søvn næppe have brugt mere end 5-10% af den oprindelige iltmængde og CO2 mængden vil være i omegnen af 1000 ppm hvilket ikke er livstruende, faktisk i kortere perioder vil det næppe kunne mærkes. Luftfugtigheden vil sikkert være høj og luftkvaliteten og komforten være dårlig men det er ikke et CO2 problem (måske snarere et svovlbrinte problem) og livstruende er det ikke.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten