Spørg Fagfolket: Hvem får gavn af min overskudsstrøm fra solcelleanlægget?

Illustration: Niels Samsø Nielsen

Vores læser Morten Tychsen har skrevet til os:

Jeg er den heldige ejer af et hus med et lille solcelleanlæg, hvor det nærmest ikke kan betale sig at sælge strømmen, så indtil videre forærer jeg den bare væk til nettet.

Mit spørgsmål er derfor: Hvem forærer jeg den til? Er det det lokale netselskab, der blot får et mindre nettab, eller er der nogen, som får en økonomisk gevinst af mine solceller?

Læs også: Spørg Fagfolket: Kan jeg sætte et batteri på mit solcelleanlæg og udnytte strømmen hele døgnet?

Kenn H. B. Frederiksen, ejer af Kenergy, svarer:

Det er Energinet, som varetager balanceansvaret og således håndterer salg af den elproduktion, der ledes gratis ud på elnettet. Den eventuelle økonomiske gevinst, Energinet måtte have ved at sælge din el, indgår i deres regnskab.

Alternativet til at lede el gratis til nettet er at sælges den til markedet igennem en produktions-elleverandør. Der er i øjeblikket fire aktører på markedet, som man kan indgå aftaler med; Vindenergi Danmark, Vindstød, Nettopower og Jysk Energi.

I øjeblikket er værdien af solgt el til elnettet et sted imellem 0,20-0,25 kr./kWh, da den afspejler el-spotprisen på den nordiske elbørs Nordpool. Der kan så komme et månedlig abonnement oveni, hvis man ikke bliver helkunde ved et af de pågældende selskaber.

Solcellestrøm, der forbruges i egen privat elinstallation, har en værdi på mellem 1,8-2,2 kr. afhængig af indgået elaftale, så det gælder om at forbruge strømmen fra solcelleanlægget fremfor at lede det til elnettet.

Flere inverterfabrikanter tilbyder nu forskellige styringer til fx elvarme, varmepumper, opladning af elbiler og stationære batteriløsninger – alle løsninger, der skal hjælpe med til at øge egetforbrugsandelen fra solcelleanlægget.

Spørg fagfolket

Du kan spørge om alt inden for teknologi og naturvidenskab. Redaktionen udvælger indsendte spørgsmål og finder den bedste ekspert til at svare – eller sender spørgsmålet videre til vores kloge læsere. Klik her for at stille dit spørgsmål til fagfolket.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvordan udleder man el gratis ud på nettet?

Troede nemlig ikke der var muligt bare at installere solceller i privaten uden at have fået lov og indgået en aftale med elselskabet.

Hvis det er muligt kunne det være fedt at montere en eller to solceller for at dække ens standby forbrug i dagtimerne.

Hvis det kan lade sig gøre, skal solcellerne så monteres på den fase som man har ens forbrug?

 • 4
 • 0

Hvis det kan lade sig gøre, skal solcellerne så monteres på den fase som man har ens forbrug?

Afhænger af om du har en fase- eller summations-måler. (og dit forbrug er forhåbneligt på mere end en fase)

 • 1
 • 0

Nej Kent, standbyforbrugende udstyr er faktisk monteret på en fase, selv om alt nogenlunde er fasefordelt. Tror det er en summations-måler da det er den "nye" som Radius har sat op. Skal lige have læst lidt mere på det for at være sikker.

Men du svarede ikke på mit spørgsmål. Jeg kan måske hjælpe dig med at uddybe spørgsmålet lidt mere. Hvad skal der gøres hvis der skal monteres en eller to solcellepaneler, i en bolig uden at sælge strømmen og derved opleve et gebyr der overstiger besparelsen ved kun at have et eller to solcellepaneler tilsluttet?

 • 0
 • 0

Det skal stadig "ansøges" via energinet og så anvises mht dit lokale netselskab.

Gruppe valg ved Eneerginet er det som afgøre om evt. overproduktion bare give væk.

PS i DK skal det stadig laves med både AC afbryder, dediker gruppe, fejlstrømsikring osv. (også selv det er en micro-inverter med normalt netstik i enden.)

Og så skal inverter også være godkendt - se evt. deres positivlise. (vist ingen små "kina udgaver" til små penge)

 • 1
 • 0

Der er 2 måder at give strømmen gratis på.

1) anlægget er ikke registeret i så fald tilfalder overskydende produktion netselskabet. Det er dog ikke tilladt at have et ikke tilmeldt anlæg og risikere at få slukket for elmåleren i sidste ende. 2) anlægget er tilmeldt men der er ikke valgt elhandler. Overskydende produktion tilfalder energinet. Lige være obs på at de begynder at sende en regning for at tilbyde denne service for at tvinge folk til at vælge en elhandler

 • 1
 • 0

Hvis jeg læser på

https://energinet.dk/El/Private-elkunder/F...

så står der bla.:

"Peter skal nu løbende sælge sin produktion på 3500 kWh. Produktionen bliver solgt gennem aftagepligten, som varetages af Energinet. Peter modtager derfor løbende afregning for den strøm, han leverer til nettet fra sit anlæg. Peter bliver afregnet til Nord Pools timespotpris for el.

Peter skal nu via sin elleverandør købe hele sit forbrug på 4500 kWh. Prisen er afhængig af den aftale, Peter har med sin elleverandør. Fordi købet af strøm er til privat forbrug skal Peter betale moms af de samlede køb af de 4500 kWh.

I forhold til tidligere vil Peter købe 3500 kWh mere end han plejer og derved også betale mere i moms.

Betalingen til det lokale netselskab ændres ikke.

Peter skal fortsat kun betale Energinets nettarif, systemtarif, PSO og elafgift af sit årsnettoforbrug på 1000 kWh. Baseret på de seneste 12 måneders nettoforbrug, vil Peter blive opkrævet a conto for denne udgift.

Baseret på kalenderåret vil Peter modtage en opgørelse over sit faktiske årsnettoforbrug. På den måde vil Peter, som det har været hele tiden, alene betale elafgift og tariffer til Energinet af årsnettoforbruget."

Dvs. der er stadig års-nettomåle-ordning, for det der rigtigt batter, nemlig elafgiften? Så er tricket bare at ramme sit årsforbrug? Eller har jeg misforstået noget?

 • 1
 • 0

Tak for det gode svar. Mit anlæg er selvfølgelig anmeldt og lovligt og var monteret på huset da jeg købte det. Da jeg for nylig fandt ud af at jeg betaler højere net-abonnement bare fordi jeg har anlægget, så tog jeg mig sammen og fik oprettet en elsalgsaftale. Oprindeligt troede jeg at det højere abonnement kun trådte i kraft når jeg solgte strømmen. Mit anlæg er 2 kWp med en-faset inverter. Det er endt så heldigt at det meste standbyforbrug (køleskab, netværksudstyr osv.) er på samme fase (ingen summationsmåler), så om dagen sparer jeg det forbrug. Et lille anlæg til at dække standbyforbrug tror jeg ikke der er økonomi i - tænk på at solcellerne i ydertimerne og om vinteren måske kun producerer 20% af sin peakeffekt. I øvrigt ser det ud til at jeg kan bruge ca. 1/3 af den producerede strøm selv. Om vinteren op til 2/3 (men der er produktionen til gengæld generelt lav) og om sommeren ca. 30 %. Men en årsproduktion lige over 2.000 kWh, så sparer jeg vel et sted mellem 1.000 og 1.500 kroner om året i forbrug plus hvad jeg kan sælge den overskydende strøm til, så i alt sparer/tjener jeg vel mellem 1500 og 2000 kr. Det forrenter nok ikke anlægget, men det gør at huset holder sig i Bygningsklasse 2020.

 • 0
 • 0

Gør investering i solceller helt uigennemskuelig for menigmand, og gør det umuligt at lave et ædruelig budget. Lav om på vilkårene hvert andet år, så slutter det folkelige engagement. Da jeg købte solceller efter gammel ordning, var det ikke en guldrandet investering, men jeg kunne næsten på øre lave et 10 årligt budget. Nu har min nabo og jeg brugt dage på at afklare vilkårene, men vi har konkluderet, at hverken Norlys, Vindstød eller Energistyrelsen kan svare fyldestgørende, så vi venter til året er omme og ser årsafregninger fra vores 3 partnere.

 • 13
 • 0

Enig, det er næsten umuligt for menigmand at gennemskue økonomien i ens egen EL-system.

Optimalt så burde det idag været skruet sammen på en anden måde, så elforbrugere kan genneskue det:

F.eks. for et parcelhus kunne det se sådant ud:

 1. Årlig afgift til lokalt EL-selskab (transport) - f.eks. 1000 kr/år for op til 63 kW.
 2. Årligt afgift til national transport - til betaling af enegiøer og højspændingskabler m.v.
 3. Salg af strøm produceret på parcellen afregnes til spotpris - f.eks. solceller.
 4. Køb af strøm til spotpris til alm. forbrug - dvs. det er nu billigt med varmepumper, elbiler m.v.
 5. Moms kunne blive lagt oven i regingen aht. statskassen.

Derudover så burde alle udledninger af CO2 (fossilt), CO2 (Biomass), NOx, partikler fra afbrænding af fossiler, affald m.v. beskattes.

Så kan det godt være at det ikke længere er en god forretning at sætte solceller på tagene, mens at det måske var bedre at lave store marker med solceller. På den anden side så vil det virkelig gøre at EL-forbrug blev billigt når der var masser af EL-produktion fra vindmøller m.v.

 • 4
 • 0

Så kan det godt være at det ikke længere er en god forretning at sætte solceller på tagene, mens at det måske var bedre at lave store marker med solceller.

Så vidt jeg kan gennemskue, så handler det også om at producenter behandles forskelligt.

Hvis man er husstandsproducent, så skal man betale for transporten af den producerede strøm. Hvis man er storproducent, så skal forbrugeren betale for transporten.

 • 8
 • 0

Forbrug før solceller 12.000 kWh/ år. Produktion 6.000 kWh og straksforbrug på 1500 kWh/ år. 4500 kWh sælges til net. Vi køber nu 10.500 kWh, så den samlede transport bliver i alt 15.000 kWh- +25% til net selskabet

 • 0
 • 0

Har nøjagtig samme oplevelse, min genbo og jeg har opgivet at få et svar fra nogen. Men vi er ikke alene i ikke at kunne finde ud af det. Min el leverandør OK, kan heller ikke og har meddelt at de har opgivet at sende mig akonto regninger i 2020 og der vil komme en samlet regning til jul og de vil tilbyde mig et lån på fordelagtige vilkår til at betale regningen. Jeg tænker de ville være gladere for IKKE at have mig som kunde. Kigger efter nogen hvor jeg kan få lave priser om natten da 70% af mit forbrug ligger der.

Kan blot konkludere at det var en dum ide at bruge 150.000kr på solceller i 2011, kommer aldrig til at blive andet end en udgift. Krydser fingre for at de holder så jeg måske kan tjene det meste hjem inden noget går i stykker og de skal pilles ned igen.

 • 9
 • 1

Kigger efter nogen hvor jeg kan få lave priser om natten da 70% af mit forbrug ligger der.

Fordi vi nu skal sælge strømmen fra solcellerne til timepris, så giver det god mening også at købe strømmen til timepris. Jeg har foruden solceller også elbil og dermed også et stort elforbrug om natten. Af den årsag har jeg skiftet til Barry (getbarry.co) som glimrer ved stor transparens - de har en månedlig abonnement på 29 kr og så køber man ellers strømmen direkte til Nordpools pris. That's it. Nemt, forståeligt og overskueligt. De kan håndtere egenproducenter og de har været meget hurtige til at svare på mine spørgsmål.

Skulle du også finde det interessant, så kan du bruge min reference ved bestilling (#BJARNE963) og få gratis strøm for 200 kr.

 • 0
 • 0

I 2011 var el produceret til 60 øre/kWh billigt, ud over at det er forureningsfrit Aftalen var en garanteret pris i 10 år på 60 øre, herefter 40 øre/kWH i anlæggets levetid Set i bakspejlet en fordelagtig aftale, men dengang var anlæg dyre, med tilbagebetalingshorisont 7-11 år når man indgik denne aftale DET VAR DERFOR TYVERI VED HØJLYS DAG da V regeringen slettede aftalen. Solcellestrøm er stadig forureningsfri , og vi skylder de forurettede en kæmpe undskyldning og en kompensation . Det var et stykke pionerarbejde som beviste at vi kan omstille til vedvarende energi. Nethandlere og solcellebaroner tjener nu milliarder på skuldrene af disse pionerer.

Lobbyismen har udviklet sig til mafialignende korruption

Med fornuftig politik er det indlysende fornuftigt at benytte tagarealer til solceller i stedet for landbrugsjord Det er decentralt og reducerer behovet for højspænding.

 • 13
 • 4

Det handler nu om at få installeret en passende batteribank, så man kan bruge den producerede strøm om natten.

 • 3
 • 2

Inverteren skulle kunne holde ca. 10 år, så når den om et par år skal skiftes, skal det være til en ny type, som kan tilsluttes batterier, så man kan dække sit natforbrug og / eller lade bilen via batteriet. Batterierne er forhåbentlig blevet bedre og billigere til den tid - og inverteren tilsvarende. Det er jo alt for lidt, man reelt selv kan bruge af sin produktion i dag!

 • 1
 • 1

Inverteren skulle kunne holde ca. 10 år, så når den om et par år skal skiftes, skal det være til en ny type, som kan tilsluttes batterier, så man kan dække sit natforbrug og / eller lade bilen via batteriet. Batterierne er forhåbentlig blevet bedre og billigere til den tid - og inverteren tilsvarende. Det er jo alt for lidt, man reelt selv kan bruge af sin produktion i dag!

Hvis du er i gruppe 6, så må du ikke lave ændringer på dit anlæg, hvilket bl.a. omfatter inverter med tilslutning af batteribank, eller eftermontage af batterisystem. Hvis dette opdages, så ryger du ud af gruppe 6, hvilket stiller dig ringere økonomisk, end hvad du vil kunne vinde med batterier.

 • 0
 • 0

@19 PMA. De 60 henh. 40 øre/kWh er den skattemæssige værdi af egen elproduktion. Så resten af din harme er funderet på et forkert grundlag. Jan

Nej ikke helt korrekt. Det er rigtigt at man skal svare skat af henholdsvis 60 og 40 øre (0-10 og efter 10 år) for alt energi som anlægget producerer, men hvis man har overskudsproduktion, så vil denne bliver afregnet efter samme takster (gruppe 6). Hvilket den iøvrigt stadigvæk gøre, på trods af de ændringer som er lavet siden den oprindelige aftale.

 • Eksempel for gruppe 6 - Overskudsproduktion:
 • Produktion 5500kWh
 • Totalt forbrug: 5000kWh
 • Staks forbrug: 1500kWh
 • Købt: 3500kWh
 • Solgt 4000kWh
 • Produktionsoverskud: 500kWh

Der skal betales skat af 60 eller 40 øre pr kWh for de producerede 5500kWh. Af de købte 3500kWh skal der betales for selve strømmen og lokal tariffer. De solgt 4000kWh bliver solgt til spotpris. De 500kWh overskudsproduktion bliver afregnet til 60 eller 40 øre pr kWh.

 • Eksempel for gruppe 6 - Ingen overskudsproduktion:
 • Produktion 4500kWh
 • Totalt forbrug: 6000kWh
 • Staks forbrug: 1000kWh
 • Købt: 5000kWh
 • Solgt 3500kWh

Der skal betales skat af 60 eller 40 øre pr kWh for de producerede 4500kWh. Af de købte 5000kWh skal der betales for selve strømmen og lokal tariffer. De solgt 3500kWh bliver solgt til spotpris. Af de 1500kWh som som bruges mere end den samlede produktion (6000-4500), skal der ud over betaling for selve strømmen og lokal tariffer også betales for Transmissions-, net- og system-tarif, PSO-tarif og Elafgift. Bemærk at strømmen og lokal tariffer er betalt ved selve købet og altså ikke skal betales to gange.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten