Split et hus ad og se, hvad der kan genbruges

D. 14. november afholdt et partnerskab med repræsentanter fra hele byggebranchen workshop om cirkulær økonomi i byggeri. Her kunne man blandt andet se, hvordan en skole fra 1970'erne ser ud, når den adskilt og sorteret i forskellige materialer, fremfor at være revet ned på sædvanlig vis. Illustration: Jens Panduro

Først tager man et hus, splitter det ad og lægger det fint sorteret i bunker. Metal her og mursten der. Det er nemt nok. Men at fastsætte værdien af affaldet på en måde, så alle får lyst til at smide det ind i nye huse - det er den nye trylleformel i cirkulær økonomi. Og derfor er læren klar:

»Vi har lært, at samarbejde på tværs af branchen er en nødvendighed for, at det her kan lykkes.«

Sådan siger Ebbe Naamansen, bæredygtighedschef hos råstof- og genanvendelsesvirksomheden RGS 90, om udfordringerne ved at få cirkulær økonomi ført ind i byggeindustrien. En pointe, som stod klar, da Roskilde Kommune i mandags havde inviteret til workshop sammen med en række rådgivere, et nedrivningsfirma og en gruppe arkitekter.

Dagens tema var cirkulær økonomi i byggebranchen og tog afsæt i workshop-holdernes fælles projekt med at nedtage og adskille en toetagers bygning, som tidligere husede VUC Roskilde, på en måde, så byggematerialerne kan genanvendes. Noget, som kun lod sig gøre med input fra alle i partnerskabet:

»Det er nødvendigt med samarbejde mellem parterne, for alle er eksperter på hver deres område. Ingen har både nedrivernes erfaring, rådgivernes perspektiv og arkitektens øjne,« fortæller Allan Kastrup, partner og afdelingsleder i DJ Miljø og Geoteknik, som suppleres af Henrik Grand Petersen, administrerende direktør i RGS 90:

»De bedste ideer opstår i samspillet mellem de forskellige parter,« siger Henrik Grand Petersen.

Se mere om samarbejdet i RGS 90's video.

Værktøjer til samarbejde

Som udgangspunkt for workshoppen kunne dagens deltagere se VUC-bygningen fra 1970’erne adskilt og sorteret i blandt andet glas, metal, træ, mursten og beton. Spredt i bunker ud over gulvet i en stor lagerhal.

Ud for hver bunke med byggematerialer forklarede skilte, hvordan parterne i samarbejdet har beregnet værdien af byggematerialerne og vurderet materialernes genbrugsmuligheder. Beregninger, som blandt andet er kommet i stand ved hjælp af et samarbejdsværktøj, som parterne har udviklet i forbindelse med skole-projektet:

»Man er nødt til at have et værktøj eller en slags fælles platform, hvor alle kan kommunikere samt lægge og trække data. Alt nødvendig viden skal samles,« forklarer Allan Kastrup om samarbejdsplatformen, der har været brugt til det, som gruppen kalder for ressourcekapitalisering.

Allan Kastrup mener nemlig, at værdisættelse af ressourcerne, der findes i brugte byggematerialer, er et vigtigt skridt for at kunne få cirkulær økonomi udbredt. Og det kræver, at alle led i kæden er enige om værdien af de brugte materialer.

Læs også: Virksomheder lytter nu til affaldsnørderne: Reduce, reuse....rethink

Store perspektiver i materialecirkulation

Spørger man Henrik Grand Petersen, er han som repræsentant for en større virksomhed inden for ressourcegenanvendelse ikke i tvivl om, at der kommer til at ske en udvikling i byggebranchen på dette område:

»Jeg tror på, at cirkulær økonomi får betydning for hele vores industri,« siger Henrik Grand Petersen.

Han mener, at virksomheder som RGS 90, som han repræsenterer, bør tage teten i udviklingen. For selvom både han og de andre parter i projektet ser store perspektiver for materialecirkulation i byggeri, er der stadig et stykke vej:

»Den største udfordring er, at der skal et paradigmeskifte til. Alle gør det, de plejer at gøre,« siger Allan Kastrup.

Af samme grund mener miljøchef Ebbe Naamansen, at udviklingen 'handler om mindset' i byggebranchen. For ham at se at den største hurdle dog at få åbnet byggebranchens øjne for det marked, der allerede eksisterer:

Læs også: Genopstanden beton deler vandene

Manglende afsætningsmuligheder

»Lige nu mangler der et afsætningsmarked. Men det er lidt et spørgsmål om hønen eller ægget,« siger Ebbe Naamansen, idet der skal skabes et marked for genanvendte materialer, så der opstår et behov for at bevare bygningsmaterialernes værdi ved nedrivning og omvendt.

»Hele ideen om at bygge med genanvendte materialer er allerede i udvikling, og det skal den også være,« siger Ebbe Naamansen, som peger på, at det nødvendigt med nytænkning i hele byggeprocessen, fra et hus bliver rejst ved brug af en given portion materialer, til det rives ned, og materialerne bliver brugt i nye byggerier.

Et eksempel på nytænkning i forhold til genbrug af byggematerialer er i facadebyggeri opbygget af udskårne stykker af murværk. Det kan være en fordel frem for at rense murstenene og genanvende dem enkeltvis, hvis der har været brugt cementmørtel i det oprindelige byggeri. Illustration: Jens Panduro

Både han og Allan Kastrup ser derfor bygherrerne som en central spiller i en omstilling til cirkulært byggeri:

»Man skal have fat i bygherren fra starten, så alle andre parter bliver involveret rettidigt,« siger Allan Kastrup.