Spillet om de fossile reserver er et Sorteper med milliarder som indsats

‘Unburnable carbon’. Det kalder forskere de 80 procent af verdens samlede reserver af fossile brændsler, som skal forblive i undergrunden, hvis vi mod udgangen af dette århundrede skal undgå de værste menneskeskabte klimaforandringer.

Regnestykket er enkelt: Forskere har regnet sig frem til et CO2-budget, der sætter en øvre grænse for, hvor stor en CO2-udledning fra brugen af kul, olie og gas klimaet kan tåle. 2.900 gigaton CO2 har vi haft at gøre godt med, siden industrialiseringen satte ind i midten af 1700-tallet. Overstiger vi den udledning frem til år 2100, vil den globale opvarmning komme til at overstige to grader. Siden 1750 har vi brugt 1.900 gigaton af dette budget. Halvdelen af det er brugt de seneste 40 år. Fortsætter vi som hidtil, er budgettet brugt om 20 til 30 år – højst. I år stiger den globale CO2-udledning med 2,5 procent.

»Guderne må vide, at vi ikke kan fortsætte som nu. Hvis vi bruger alle de fossile brændsler, vi har, kommer vi langt over en seksgraders stigning i år 2100, og enhver kan se, at det ikke er holdbart.«

Sådan lyder det fra Katherine Richardson, leder af Sustainability Science Center på Københavns Universitet og formand for den klimakommission, regeringen i 2008 nedsatte for at finde Danmarks vej til uafhængighed af fossile brændstoffer.

Reserver til 53 år

En årlig opgørelse foretaget af BP, verdens tredjestørste energiselskab, viser, at de globale reserver af olie rækker 53 år ind i fremtiden, mens naturgasreserverne har en levetid på 56 år, og kulreserverne varer i endnu 109 år – det hele sat i forhold til den nuværende efterspørgsel. Samtidig viser en analyse foretaget af den uafhængige organisation Carbon Tracker Initiative, at udledningen fra de samlede reserver svarer til 2.795 gigaton CO2. Altså langt over budgettet.

Med andre ord skal verden ikke blot lade reserverne blive i undergrunden, vi må heller ikke lede efter nye ressourcer eller blive bedre til at udvinde brændslerne fra de reserver, vi allerede kender til.

»Der er nogle kæmpemæssige værdier i undergrunden, og der er ingen, der er villige til at afgive retten til dem, så længe det økonomiske system er skruet sammen, som det er i dag. Det er hele humlen i problemet med de fossile brændstoffer,« siger Katherine Richardson. Som så mange andre fremhæver hun prisen som det vigtigste incitament til at lade de fossile brændsler være.

»Regeringer skal stoppe med at subsidiere fossile brændsler, og så skal priserne på CO2-kvoter sættes op. Kun på den måde kan vi ‘tvinge’ virksomheder væk fra de fossile brændsler,« siger hun.

En barsk omstilling

Omstillingen fra fossile brændsler bliver barsk, men ifølge Kathe­rine Richardson er de lande, der er bedst rustet til at gå forrest mod fossil uafhængighed, nødt til at trække dem, der er knap så godt rustet. Det drejer sig selvfølgelig om lande som Danmark og andre vestlige lande, herunder USA, der i dag er verdens næststørste udleder af CO2.

»Her er vi igen nødt til at finde de økonomiske mekanismer, der gør, at det betaler sig at være først med de grønne initiativer. Andre lande – og virksomheder – vil følge, når de indser, at det bedst kan betale sig at være med i den fossilfrie klub,« siger hun.

Der er rigtig mange både selskaber og lande, der kommer til at skulle acceptere, at de sidder på tabte reserver. Det er dog ikke dem, der taber størst, mener Katherine Richardson.

»Det er ligesom, da bilerne kom på markedet. Hesteavlerne var ikke ligefrem først med investeringerne i den produktion. Men hvem blev taberen? Ja, det vil altid være dem, der går sidst,« siger hun.

Bør takke Kina

To tredjedele af verdens CO2-budget er altså brugt op, og det har primært vi i den vestlige verden sørget for. I dag er det dog kineserne, der udleder langt den største mængde CO2 på årsbasis. Faktisk udleder Kina næsten dobbelt så meget som USA, der ligger på andenpladsen.

9.977 megaton CO2 sendte kineserne ifølge forskersamarbejdet Global Carbon Atlas ud i atmosfæren i 2013. Amerikanerne kunne ‘nøjes’ med 5.233 megaton. I en nylig aftale mellem USA og Kina, har kineserne forpligtet sig til, at landets udledning skal toppe i 2030, hvorefter kurven skal knække. Det er unægteligt lidt sent, når vurderingen fra FN lyder, at kurven på globalt plan skal knække senest i 2020. Alligevel skylder Vesten ifølge Katherine Richardson Kina en tak:

»Kineserne har faktisk accepteret at bære en større byrde end os. De har accepteret, at en kineser aldrig får samme CO2-forbrug som en europæer eller en amerikaner. De kunne have sagt: ‘I har brugt den første halvdel af CO2-budgettet, nu gør vi krav på den anden halvdel’.«

Men det betyder vel ikke, at de aftaler, vi har nu, er tilstrækkelige?

»Nej. De er på ingen måde nok. Og det er klart, at jo langsommere, vi bevæger os nu, des større en byrde skal vi løfte senere hen,« siger Katherine Richardson.

Sats på omstilling nu

Alligevel hæfter hun sig ved, at flere og flere lande kommer med indrømmelser, der fører dem på vej væk fra de fossile brændsler.

»Du har blandt andet nogle af de største udledere, USA, Kina og Rusland, som dog på hver sin måde er kommet med indrømmelser. Det skaber momentum,« siger hun.

Og netop momentum er der brug for op til FN’s klimatopmøde i Paris til næste år. Det er her, forskere, politikere og diverse organisationer er enige om, at der skal indgås en eller anden form for fælles international aftale, der begrænser verdens CO2-udledning. Ellers kan vi glemme alt om at knække kurver og begrænse den globale opvarmning til to grader.

Bindende aftaler kan som bekendt ikke laves på internationalt plan, men Katherine Richardson tror på, at de fleste lande har størst interesse i at indgå frivillige forpligtelser, som også strækker sig ud over dem, vi i dag har på internationalt plan:

»Det er kritisk for magtstrukturerne landene imellem, at de både forpligter sig til nye klimaaftaler og siden overholder dem. En aftale i 2015 vil også sende et klart signal til investorer om, at det er nu, der skal satses på energiomstilling.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den faldende olie pris er symbol på Mindre behov for olie i fremtiden, og en for stor produktion af olie.... Og alternativ energis fremmarch .....

 • 2
 • 7

Har citatet fra en aktie analytiker - fra kanal 24 7 aktie debat kl 0900, i fredags

 • 1
 • 4

Efterhånden som Vestverdenens befolkning udskiftes med mindre teknisk kompetente befolkninger andetstedsfra, falder innovationen og den sakker bagud i kapløbet med stater der ikke udskifter deres befolkninger, f.ex. Rusland og Kina.

Rusland sidder på størstedelen af verdens reserver af fossile brændstoffer, og Kina udleder dobbelt så meget CO2 som USA. Men hvis 80 procent af verdens kul, gas og olie skal forblive i undergrunden for at holde den globale opvarmning på to grader, hvem bør så give afkald på hvad?

Rusland og Kina da naturligvis! Hvem ellers? Og så meget som muligt!

 • 0
 • 6

Artiklen viser med al tydelighed hvilke uoverstigelige udfordringer der er, hvis ambitionen er, at lade 80 % af oliereserverne blive ligeggende i undergrunden.

Hvad kan vi realitisk gøre:

 • Vi kan klimatilpasse os. Investeringer i beskyttelse mod stormflod og skýbrud er nødvendige!

 • Vi kan håbe på, at vedvarende enegikilder bliver økonomisk bæredygtige. Jo flere energikilder og jo mere konkurrence er plus for vækst og forbrugerne.

En urelistisk men rigtig god vej, kan være at den rige verden lader oliereserverne bliver i undergunden og den fattige verden kommer til med udvinding af deres oliereserver. Men hertil er den rige verden inklusiv Danmark formentlig alt for egoistisk!

 • 0
 • 1

Nej,. nej og atter nej! Lad nu tingene ske i naturlig rækkefølge: post midler i R&D af bedre energikilder. Sæt en passende (men lav - vi skal IKKE bremse landenes økonomiske vækst!) afgift på CO2. Så vil skiftet bort fra sorte energiformer ske helt af sig selv ved brug af markedsmekanismerne.

 • 2
 • 1

Hvad kan vi realitisk gøre:

Hvis ellers tosserne verden over (og her tænker jeg mest på republikanerne i USA, men også i det hele taget) ville holde op med at vrøvle om at problemet ikke eksistere og føre misinformationskampagne mens de skubber vores civilisation ud over afgrunden og stjæler fremtiden fra vores børnebørn, så kunne vi indføre en simpel indprisning af de negative eksternaliteter ved fossil kulstof afbrænding i form af en Fee-n-Dividend kulstofafgift.

 • 6
 • 2

Det er et faktum, at der altid har været klimaændringer på jorden. Det vil der formentlig også være i fremtiden. Hvor stor en del vi som mennesker er skyld i og hvor stor en del der skyldes andre forhold, har jeg ikke baggrund for at kloge mig på.

Men jeg er realist, hvad angår det mulige kunst. Med de enorme interesser der er i fossile energikilder blandt nuværende olieproducerende lande og lande der har potentialet til at blive nye olieproducerende lande, er det ganske ikke muligt at tro på udfasning af fossile energikilder, så langt øjet rækker... Derimod ser det ud til, at en begræsning af CO2 udledning kan komme fra USA og deres skiffergas og skifferolie eventyr.

En Fee_and_dividendafgift har jeg umådelig svært ved at tro på...

 • 1
 • 6

SVÆRT at se realiseret. Der har lange været gode og mindre gode alternativer til fossile energikilder, men for pokker da, hvor har de svært ved at konkurrere på almindelige makedsmæssige præmisser... Lige nu løber producenterne af flere af de vedvarende energikilder efter projekter med subsidiering... Med andre ord er der kun en forretning, hvis der subsidieres... Og hvor lang tid skal vi blive ved med det?

 • 1
 • 5

så du mener det bare er et politisk statement, at vi nu har haft et år hvor 50 % af vores strøm kom fra VE ? ja ok .. vi mangler da godt nok at få vare og privat bilismen med har at det rigtig hjælper ...men vi har allerede muligheden for stor set alt .... udover lastbiler måske.. dem har jeg ikke hørt om i en el udgave i nu ... derudover er der ikke en max Co2 man må bruge .. men der er en max mangle i forhold til tid...efter hvor hurtig naturen omsætter det .. vi kan selvfølgelig lave en kustig omsætning.. endten ved Co2 lagring eller ved at binde det til fast stof.. som måske at plante skov

 • 2
 • 1

Lige nu løber producenterne af flere af de vedvarende energikilder efter projekter med subsidiering... Med andre ord er der kun en forretning, hvis der subsidieres...

Nej. det er egentlig ikke det der er sagen. VE er ikke konkurrencedygtig fordi en kæmpe omkostning ved fossil energi socialiseres. Altså vi betaler alle over skatten for de store omkostninger, der er forbundet med klimaændringer (og forurening) foresaget af fossil energi. Fossil energi er på den måde massivt subsidieret.

Det helt store problem er, at problemerne er grænseoverskridende. For klimaændringerne ligefrem globale. Derfor kan alle lande håbe på, at andre lande vil omstille til VE, og dermed tage den massive følgeomkostning, der er forbundet med brug af fossil energi. Hvis bare de andre gør arbejdet, så kan man selv score gevinsten. Derfor er internationale bydende nødvendige, uanset en brugbar sådan nok er næsten umulig at få på plads.

Vi er nok i den ulykkelige situation, at VE er nødt til at kunne klare sig i konkurrence med fossilenergien, selv om fossilenergien reelt er massivt subsidieret.

 • 3
 • 2

Rusland sidder på størstedelen af verdens reserver af fossile brændstoffer, og Kina udleder dobbelt så meget CO2 som USA. Men hvis 80 procent af verdens kul, gas og olie skal forblive i undergrunden for at holde den globale opvarmning på to grader, hvem bør så give afkald på hvad?

Og Rusland sidder også på 1/3 af klodens skovareal - gad vide hvad de vil i betaling, hvis vesten vil have del i energikilde ?

 • 0
 • 0

VE er ikke konkurrencedygtig fordi en kæmpe omkostning ved fossil energi socialiseres.

Det er ellers lige blevet slået fast, at landvindmøller fint kan konkurrere mod andre energiproduktions-metoder. Problemet ligger mere i at det tager tid og omlægning at håndtere

 • Forsyningssikkerhed
 • Politisk modvilje
 • Nyt kabelføring
 • Varme-produktion

Af samme grund accelererer udbyggelsen af vindmøller - især i Kina.

Du har dog stadig ret i, at mange af omkostningerne ved fossile brændsler subsidieres via andre budgetter. Men nu er næsten alle dog klar over problemet med forurening, og især kulværker får da masser af tæsk og mødes med planer om at lukke ned for svineriet. Vi bevæger os altså i den rigtige retning, og heldigvis er den politiske modvilje efterhånden ved at være væk da der ikke rigtig er nogen eksperter tilbage som er grundlæggende uening med IPCC. Spørgsmålet er bare, om det går hurtigt nok.

 • 1
 • 0

Lige nu løber producenterne af flere af de vedvarende energikilder efter projekter med subsidiering... Med andre ord er der kun en forretning, hvis der subsidieres... Og hvor lang tid skal vi blive ved med det?

Du skulle måske hellere spørge hvor lang tid verden vil acceptere den massive støtte til udvinding og brug af fossil energi.

Det Internationale Energi Argentur (IEA) har netop opgjort støtten til fossil energi til 596 milliarder dollars pr. år. Hvis eksternaliteter som CO2, NOx, radioaktivitet fra eks. kul, døde minearbejder and you name it tages med opgøres den samlede udgift til ca. 2.000 milliarder dollars pr. år. Kilde den Internationale Valuta Fond (IMF).

 • 2
 • 0

Korrektion. Støtten til fossil energi pr. år er "kun" 544 milliarder dollars pr. år.

"‘Global’ estimates of fossil-fuel subsidies vary between organizations: from a total of US$ 2 trillion for the IMF’s post tax estimate to the IEA’s US$ 544 billion. This short primer developed by the Global Subsidies Initiative (GSI) in conjunction with the OECD, World Bank, IMF and the IEA aims to explain the estimates and methods used. "

http://www.iisd.org/GSI/comparison-fossil-...

http://www.worldenergyoutlook.org/

 • 1
 • 0

Men nu er næsten alle dog klar over problemet med forurening, og især kulværker får da masser af tæsk og mødes med planer om at lukke ned for svineriet

- både og:

Mrs Merkel's government has committed to cut CO2 emissions by 40 per cent by 2020 compared to 1990 levels. To achieve that, McKinsey argues, Germany would have to cut emissions by an average of 3.5 per cent a year. But so far, they have only fallen at an average of 0.7 per cent a year, leaving Germany so far behind it would have to increase emissions cuts by a factor of five to reach its target on time[...] "If you can't achieve your own targets, you can hardly be a credible advocate for stricter CO2 cuts in Europe or elsewhere in the world," said a comment piece in Welt newspaper. A major factor in the failure to achieve targeted cuts has been Germany's increased use of "dirty" brown coal, or lignite, to make up the shortfall in power generation caused by its decision to phase out all its nuclear power stations by 2022[...] The expensive switchover has also left Germans with some of the highest energy bills in Europe. Household electricity prices are 46 per cent above the European average and rising, according to McKinsey

Kilde:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/...

Så det er øjensynligt i vid udstrækning verbale 'tæsk (brun)kulværkerne får! :)

 • 0
 • 0

Nej, vi har ikke plads til de rige mere! De er en skændsel for livet med deres snak om nødvendigheden af økonomisk tilvækst til sig og sine. Vi må decimere dem eller deres adfærd. Vi er i konflikt med dem og disse "briantyper".

Det er et spørgsmål om dem eller livet!

Det er ikke et spørgsmål om moral. Det er et spørgsmål om nødvendighed. Der er ikke plads til de rige.

Ifølge den seneste opgørelse over fordelingen af verdens rigdom sidder 1 % af verdens befolkning på 48,2 % af verdens økonomiske værdier, hvor andre 50% af verdens befolkning sidder på 0,7% af verdens økonomiske værdier. https://publications.credit-suisse.com/tas...

De mange her på kanalen, som taler om overbefolkning, de skulle måske besinde sig på, hvem, det er, som der ikke er plads til. Vi kunne begynde med at udrydde de rige. Det ville give langt mere plads, end ved at dyrke dem og deres selvdestruktive vækst.

Verdensbanken hamrer den ubekvemme sandhed fast: Lige meget hvad, vi gør nu, så er det for sent at forhindre store dele af de ulykker, som vor patetiske jagt på overlevelse har ført med sig. http://www.worldbank.org/en/news/feature/2...

For fem år siden, var der en der skrev, at det kunne være for sent om fem år: http://www.information.dk/comment/138729#c...

 • 1
 • 3

Vi som mennesker skal vaere glad for at CO2 koncentrationen i luften paa ca 400 ppm er stigende og ikke FALDENDE! Alt vores planter og mad kommer fra CO2. Men vi skal bare bruge Carbon Capture (CC) teknologi for at kontrollere at kul-olie afbraending ikke sender alt for meget CO2 i luften. CC teknologi findes og allerede bruges nogle steder. Indtil man finder andre energi kilder som erstatning!

 • 0
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten