Fra 'spildevands-fald' til grøn ruinpark

Illustration: Rambøll

Det minder næsten om en norsk elv. Men vandet er langtfra så rent. Det er faktisk spildevand, blandet med regnvand, der i vandfaldsagtige kaskader fosser ned mod Mølleåen her nord for København.

»Det er jo sådan nogle overløb her, der har gjort projektet nødvendigt,« siger Nina Caspersen, projektleder i Lyngby-Taarbæk Forsyning, og peger på spildevands-vandfaldet.

»Nogle gange får vi klager fra forbipasserende om, at der hænger toiletpapir og andre mindre appellerende ting i buskene ned ved åen. Det går jo ikke,« tilføjer hun.

Ålebækken Renseanlæg har et relativt stort opland i Virum og Rudersdal; omkring 1,24 km2 befæstede arealer – altså tagflader, veje og den slags. Og cirka 20 gange om året kan man ikke holde på spildevandet.

I alt løber der hvert år 150 millioner liter spildevand ud i åen.

Bassinkapacitet fordobles

Ålebækken er således en lille grå plet i et af Storkøbenhavns mest populære grønne områder. Tæt på Nationalmuseet i Brede, Unesco-verdensarvsstedet Dyrehaven og Natura 2000-området Nedre Mølleådal ligger det gamle rensningsanlæg, der længe har været lukket for offentligheden.

Men nu skal anlægget renses for slampukler, tungmetaller og anden kradsbørstig forurening, samtidig med at bassinkapaciteten mere end fordobles til næsten 10 millioner liter – og hele området åbnes for besøgende.

Det vil bringe Mølleåen nærmere den gode økologiske tilstand, som EU’s Vandrammedirektiv kræver – og vil nedsætte risikoen for, at de kanosejlende især i tørre somre skal padle i en tyk algesuppe.

Dette er en forkortet version af en artikel bragt hos WaterTech. I den oprindelige artikel kan du blandt andet læse mere om, hvordan man har valgt at bibeholde ruinerne at det gamle renseanlæg, genbruger forurenet jord samt renser spildevandet før det ledes ud i Mølleåen.